Untitled - MARKUP 1.04 KB
          
       <?php
//nawiązanie połączenia z bazą danych
$connect=@mysqli_connect("localhost","root","","4i");
if(!$connect)
{
  echo "<p>NIE NAWIĄZANO POŁĄCZENIA Z BAZĄ DANYCH!!!";
}
else
{
  echo "<p>Nawiązano połączenie z bazą danych</p><br>";
  $query="SELECT * FROM region";
  //wysłanie kwerendy do bazy danych
  $result=mysqli_query($connect,$query);
  echo '<table border="1">';
  echo '<tr><th>RegionId</th><th>Name</th>';
  while($row=mysqli_fetch_array($result))
  {
    echo "<tr>";
    echo "<td>".$row["RegionId"]."</td>";
    echo "<td>".$row["Name"]."</td>";
    echo "</tr>";
  }
  echo "</table>";
  //zamykanie połączenia z bazą danych
  mysqli_close($connect);
}
?>
;
      
      

Paste Hosted With By Wklejamy.pl