NIE NAWIĄZANO POŁĄCZENIA Z BAZĄ DANYCH!!!"; } else { echo "

Nawiązano połączenie z bazą danych


"; $query="SELECT * FROM region"; //wysłanie kwerendy do bazy danych $result=mysqli_query($connect,$query); echo ''; echo ''; while($row=mysqli_fetch_array($result)) { echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } echo "
RegionIdName
".$row["RegionId"]."".$row["Name"]."
"; //zamykanie połączenia z bazą danych mysqli_close($connect); } ?> ;