wklejamy.pl website for sale. You are interested in. Please contact. wklejamy@gmail.com

Click to buy coffe
avatar
Untitled

Guest 229 24th Nov, 2022

MARKUP 3.73 KB
                      
             macro(1, "Blessing", function()
 say("!bless", delay(10000))
end)

local hpPercent = 90
macro(50, "faster healing", function()
 if (hppercent() <= hpPercent) then
 say(storage.HealText)
end
end)
addTextEdit("HealText", storage.HealText or "NAZWASPELLA", function(widget, text)
storage.HealText = text
end)

local manaId = 238
local manaPercent = 80
macro(200, "faster mana potting", function()
 if (manapercent() <= manaPercent) then
  usewith(manaId, player)
 end
end)

function newAttackItem(parent)
  local panelName = "newAttackItem"
  if not parent then
   parent = panel
  end
  
  local ui = g_ui.createWidget("DualScrollItemPanel", parent)
  ui:setId(panelName)
  
  if not storage[panelName] then
   storage[panelName] = {
    item = 3155,
    min = 10,
    max = 80
   }
  end
 
  ui.title:setOn(storage[panelName].enabled)
  ui.title.onClick = function(widget)
   storage[panelName].enabled = not storage[panelName].enabled
   widget:setOn(storage[panelName].enabled)
  end
 
  ui.item.onItemChange = function(widget)
   storage[panelName].item = widget:getItemId()
  end
  ui.item:setItemId(storage[panelName].item)
  
  local updateText = function()
   ui.title:setText("" .. math.max(200, (storage[panelName].min)*50) .. "ms at " .. storage[panelName].max .. "% hp") 
  end

  local repeatTime
  
  ui.scroll1.onValueChange = function(scroll, value)
   storage[panelName].min = value
   updateText()

  end
  ui.scroll2.onValueChange = function(scroll, value)
   storage[panelName].max = value
   updateText()
  end
 
  ui.scroll1:setValue(storage[panelName].min)
  ui.scroll2:setValue(storage[panelName].max)

  macro(200, function()
    local target = g_game.getAttackingCreature()

    if not target then
      return
    end
    
   if storage[panelName].enabled and hppercent() <= storage[panelName].max then
    useWith(storage[panelName].item, target)
    delay(math.max(200, storage[panelName].min*50)-200)
   end
  end)
end

newAttackItem()

macro(10, "UE SPELL", function()
local whitelist = {"Boski Zydowski"}
local isSafe = true;
  local specAmount = 0
  for i,mob in ipairs(getSpectators()) do
    if (mob:isPlayer() and player:getName() ~= mob:getName() and not table.find(whitelist, mob:getName())) then
      isSafe = false;
    end
    if (getDistanceBetween(player:getPosition(), mob:getPosition()) <= 7 and mob:isMonster() and not table.find(whitelist, mob:getName())) then
      specAmount = specAmount + 1
    end
  end
  if (specAmount >= 1 and isSafe) then
    say(storage.ue)
  elseif (specAmount >= 1 and not isSafe) then
    say(storage.one)
  end
end)

UI.TextEdit(storage.ue or "exevo mas san", function(widget, text)
 storage.ue = text
end)

UI.TextEdit(storage.one or "exori con", function(widget, text)
 storage.one = text
end)newAttackItem()

local itemsIds = {3302, 3392, 3386, 7402, 3428}
local sellerItemId = 651

macro(1000, "Sell items", function()
 for i, id in pairs(itemsIds) do
  local item = findItem(id)
  if item then
   useWith(sellerItemId, item)
  end
 end
end)

macro(1, "Cast ON", function()
 say("!cast on", delay(1200))
end)

macro(1, "haste", function()
 say("utani gran hur", delay(25000))
end)
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM