avatar
Untitled

Guest 218 1st Mar, 2024

MARKUP 205.29 KB
                      
             1
00:00:32,958 --> 00:00:54,875
'*'

2
00:00:55,583 --> 00:00:56,535
Zakaszlała.

3
00:00:56,583 --> 00:00:57,535
(W języku angielskim)
-Przepraszamy za niedogodności.

4
00:00:57,583 --> 00:00:58,660
-Żaden problem.

5
00:00:58,708 --> 00:01:02,342
-Więc...
Co chcesz wiedzieć?

6
00:01:03,917 --> 00:01:06,646
-Jedna sekunda, nie rejestruje się.

7
00:01:09,667 --> 00:01:10,619
I to wszystko.

8
00:01:10,667 --> 00:01:12,744
Hm... W porządku.

9
00:01:12,792 --> 00:01:14,952
Twój opis
wypadku syna...

10
00:01:15,000 --> 00:01:15,994
-Snoop, daj spokój!

11
00:01:16,042 --> 00:01:18,952
-Czytanie tego jest niepokojące,
biorąc pod uwagę, że to twoje życie.

12
00:01:19,000 --> 00:01:22,386
Czy uważasz, że pisanie
oparte na doświadczeniu?

13
00:01:24,833 --> 00:01:26,369
Woda płynie.

14
00:01:26,417 --> 00:01:30,577
...

15
00:01:30,625 --> 00:01:31,883
-Skok!

16
00:01:32,333 --> 00:01:33,508
Skok.

17
00:01:34,167 --> 00:01:35,702
Skacz, dalej!

18
00:01:35,750 --> 00:01:36,952
Pies skomlał.

19
00:01:37,000 --> 00:01:38,758
Oh... Skacz!

20
00:01:38,875 --> 00:01:40,452
Skok.

21
00:01:40,500 --> 00:01:43,202
-I to prowadzi mnie
do interesującej historii.

22
00:01:43,250 --> 00:01:46,285
Postanowiłem umieścić cię
w mojej książce,

23
00:01:46,333 --> 00:01:50,816
i oto jesteś.
Ale nic o tobie nie wiem,

24
00:01:51,333 --> 00:01:53,869
poza tym, że jestem tobą zainteresowany.
To jest prawdziwe.

25
00:01:53,917 --> 00:01:56,702
-Ale najpierw musiałeś mnie poznać
najpierw.

26
00:01:56,750 --> 00:01:59,702
Jestem prawdziwy, tutaj przed tobą.

27
00:01:59,750 --> 00:02:01,744
-Mogę to potwierdzić.

28
00:02:01,792 --> 00:02:04,160
-A więc zacząć wymyślać,

29
00:02:04,208 --> 00:02:06,119
trzeba zacząć od rzeczywistości.

30
00:02:06,167 --> 00:02:08,494
Twoje książki łączą prawdę i fikcję.

31
00:02:08,542 --> 00:02:11,077
To sprawia, że chcesz
aby uporządkować to, co jest prawdziwe, a co nie.

32
00:02:11,125 --> 00:02:13,925
-Chcesz trochę?
-Czy to jest to, czego chcesz?

33
00:02:18,125 --> 00:02:19,675
-Dalej, wynoś się.

34
00:02:23,875 --> 00:02:25,592
Daj spokój, Snoop.

35
00:02:25,875 --> 00:02:28,077
Chodź, czas wyschnąć.

36
00:02:28,125 --> 00:02:30,494
Jesteś czysty.
Koniec z brudem.

37
00:02:30,542 --> 00:02:32,160
*Rytmiczna muzyka

38
00:02:32,208 --> 00:02:35,119
To już prawie koniec. Nie ruszaj się.

39
00:02:35,167 --> 00:02:36,869
*...

40
00:02:36,917 --> 00:02:39,285
-O czym byś napisał?

41
00:02:39,333 --> 00:02:42,285
To Samuel pracuje na górze.
Mój mąż.

42
00:02:42,333 --> 00:02:44,910
*...

43
00:02:44,958 --> 00:02:47,494
Więc czym jesteś zainteresowany?

44
00:02:47,542 --> 00:02:49,994
lub działa ci na nerwy
do tego stopnia, że chce się grzebać?

45
00:02:50,042 --> 00:02:52,452
Zapomnij o swojej pracy dyplomowej, swoich studiach.

46
00:02:52,500 --> 00:02:54,410
-Nie chcę być pisarzem.

47
00:02:54,458 --> 00:02:58,035
-Dobrze, zapomnijmy o pisaniu,
możemy po prostu porozmawiać.

48
00:02:58,083 --> 00:03:00,202
-Nie chcesz mi już odpowiadać?

49
00:03:00,250 --> 00:03:04,175
-Oczywiście, że tak.
Ale możemy też porozmawiać.

50
00:03:04,333 --> 00:03:06,452
Zadajemy po jednym pytaniu.

51
00:03:06,500 --> 00:03:11,051
W ten sposób nikt nie będzie sfrustrowany.
Jak w normalnej dyskusji.

52
00:03:11,500 --> 00:03:13,535
-Czy naprawdę jesteś zainteresowany...

53
00:03:13,583 --> 00:03:16,740
-Co cię interesuje?
Oczywiście.

54
00:03:16,833 --> 00:03:19,494
Nikogo nie widzę,
Pracuję tu cały dzień.

55
00:03:19,542 --> 00:03:21,410
Przychodzisz do mnie,
Jestem tobą zainteresowany.

56
00:03:21,458 --> 00:03:22,952
Hałas budowlany

57
00:03:23,000 --> 00:03:24,550
-OK...

58
00:03:25,667 --> 00:03:27,175
Biegnę.

59
00:03:27,250 --> 00:03:29,744
To jedna z rzeczy, które
którą kocham najbardziej.

60
00:03:29,792 --> 00:03:32,663
To mnie odurza, jak narkotyk.

61
00:03:33,417 --> 00:03:36,285
-Czy wiesz coś o narkotykach?

62
00:03:36,333 --> 00:03:37,952
...
To jest następne pytanie.

63
00:03:38,000 --> 00:03:39,843
Śmiech
-Duży plik.

64
00:03:40,500 --> 00:03:42,702
-Nie musisz
zapisywać wszystkiego.

65
00:03:42,750 --> 00:03:44,285
-Nie, to jasne.

66
00:03:44,333 --> 00:03:52,708
*...

67
00:03:52,875 --> 00:03:56,878
-Mówiłem ci, że
Powinniśmy byli to zrobić w Grenoble.

68
00:03:57,167 --> 00:03:59,952
-Nic mi nie będzie.
Zrobię kilka notatek.

69
00:04:00,000 --> 00:04:04,327
Ale mam mnóstwo pytań.
Możesz nie mieć czasu.

70
00:04:04,375 --> 00:04:08,244
-Nie martw się.
Czas nie jest tutaj problemem.

71
00:04:08,292 --> 00:04:09,410
-Cool.

72
00:04:09,458 --> 00:04:11,577
Chciałbym opowiedzieć o tej historii jako...

73
00:04:11,625 --> 00:04:14,702
-Nie lubię sportu.
Po pierwsze.

74
00:04:14,750 --> 00:04:18,092
Chodzenie, czemu nie.
Ale bieganie, nie!

75
00:04:18,417 --> 00:04:20,431
-Dobra, rozumiem.

76
00:04:21,167 --> 00:04:22,383
Więc..,

77
00:04:23,042 --> 00:04:24,369
ty...

78
00:04:24,417 --> 00:04:27,494
*...

79
00:04:27,542 --> 00:04:30,202
*
...
Hałas budowlany

80
00:04:30,250 --> 00:04:33,119
*...

81
00:04:33,167 --> 00:04:35,535
-To staje się coraz trudniejsze, prawda?

82
00:04:35,583 --> 00:04:37,119
-Tak, to skomplikowane.

83
00:04:37,167 --> 00:04:39,369
-Musimy przestać, Zoé.

84
00:04:39,417 --> 00:04:42,785
*
...
...

85
00:04:42,833 --> 00:04:46,202
Wkrótce przyjeżdżam do Grenoble.
Zadzwonię do ciebie, dobrze?

86
00:04:46,250 --> 00:04:47,244
-OK.

87
00:04:47,292 --> 00:04:53,410
*
...
...

88
00:04:53,458 --> 00:04:54,577
-Przepraszam.

89
00:04:54,625 --> 00:04:56,952
*
...
...

90
00:04:57,000 --> 00:04:58,535
-OK, do zobaczenia wkrótce.
-Do widzenia.

91
00:04:58,583 --> 00:05:00,577
Do zobaczenia wkrótce.
-Tak, bezbłędnie.

92
00:05:00,625 --> 00:05:31,583
*...

93
00:05:31,750 --> 00:05:33,369
Uruchamianie silnika

94
00:05:33,417 --> 00:05:54,458
*...

95
00:06:52,875 --> 00:06:55,842
-Och, och! Powoli, powoli.

96
00:06:57,542 --> 00:06:58,827
Chodź, idziemy.

97
00:06:58,875 --> 00:07:00,632
Trzymaj się, trzymaj się.

98
00:07:02,750 --> 00:07:04,258
Proszę bardzo, świetnie.

99
00:07:04,583 --> 00:07:06,702
No dalej. Bardzo powoli.

100
00:07:06,750 --> 00:07:08,910
*Rytmiczna muzyka

101
00:07:08,958 --> 00:07:29,625
*...

102
00:07:29,792 --> 00:07:30,827
Barking

103
00:07:30,875 --> 00:07:33,744
*...

104
00:07:33,792 --> 00:07:35,744
Tatusiu? Mamusiu!

105
00:07:35,792 --> 00:07:36,910
Mamo!

106
00:07:36,958 --> 00:07:38,827
*...

107
00:07:38,875 --> 00:07:40,702
Mamo!

108
00:07:40,750 --> 00:07:42,202
Mamusiu! Mamusiu!
Pies szczeka.

109
00:07:42,250 --> 00:07:43,494
Mamo, chodź szybko!

110
00:07:43,542 --> 00:07:45,702
Szczekanie
Tatusiu...

111
00:07:45,750 --> 00:07:48,035
...
*...

112
00:07:48,083 --> 00:07:50,675
Mamusiu! Mamusiu! Mamusiu! Mamusiu!

113
00:07:50,750 --> 00:07:51,910
Mamo!

114
00:07:51,958 --> 00:07:53,619
...
*...

115
00:07:53,667 --> 00:07:54,619
Mamo!

116
00:07:54,667 --> 00:07:56,119
*...

117
00:07:56,167 --> 00:07:57,535
Mamo!

118
00:07:57,583 --> 00:08:19,375
*...

119
00:08:19,542 --> 00:08:21,702
*
...
(In English)

120
00:08:21,750 --> 00:08:29,244
*
...
...

121
00:08:29,292 --> 00:08:30,425
-Tak...

122
00:08:30,708 --> 00:08:32,285
Nie, nie wiem.

123
00:08:32,333 --> 00:08:35,535
Nie ruszałem go,
Nie dotykałem go.

124
00:08:35,583 --> 00:08:38,494
On nie oddycha.
Dlatego dzwonię.

125
00:08:38,542 --> 00:08:39,910
*...

126
00:08:39,958 --> 00:08:43,285
Nie, daj spokój, nie mogę odpowiedzieć na wszystkie pytania.
na wszystkie pytania.

127
00:08:43,333 --> 00:08:44,327
Nie!

128
00:08:44,375 --> 00:08:46,035
*...

129
00:08:46,083 --> 00:08:49,244
Nie, nie rusza się.
Proszę, przyjdź.

130
00:08:49,292 --> 00:08:50,494
Trzaskanie drzwiami

131
00:08:50,542 --> 00:08:51,744
Hubbub

132
00:08:51,792 --> 00:08:53,952
...

133
00:08:54,000 --> 00:08:58,244
-To jest zgłoszenie śmierci
30-40 letniego mężczyzny.

134
00:08:58,292 --> 00:08:59,702
Samuel Maleski.

135
00:08:59,750 --> 00:09:02,160
Znaleziony martwy
u podnóża jego chatki.

136
00:09:02,208 --> 00:09:04,244
Hubbub

137
00:09:04,292 --> 00:09:10,952
...

138
00:09:11,000 --> 00:09:12,980
-Tak, to mój syn.

139
00:09:13,083 --> 00:09:14,785
-Jak się dowiedział?

140
00:09:14,833 --> 00:09:17,919
-To było coś...
u jej stóp...

141
00:09:18,333 --> 00:09:20,702
A potem... A potem...

142
00:09:20,750 --> 00:09:23,035
Hubbub

143
00:09:23,083 --> 00:09:24,785
Szlochy

144
00:09:24,833 --> 00:09:26,452
Proszę o wybaczenie.

145
00:09:26,500 --> 00:09:28,729
Szlochy
Kroki na schodach

146
00:09:32,792 --> 00:09:33,925
Flash

147
00:09:34,750 --> 00:09:36,730
-Zamierzamy to odwrócić.

148
00:09:39,958 --> 00:09:41,369
Szerokie ujęcie...

149
00:09:41,417 --> 00:09:42,410
Flash

150
00:09:42,458 --> 00:09:43,967
Ciasne ujęcie.

151
00:09:45,292 --> 00:09:46,244
Flash

152
00:09:46,292 --> 00:09:48,327
Podyktuję pierwsze pomysły,

153
00:09:48,375 --> 00:09:51,202
do uwzględnienia w dyskusji
przed podsumowaniem.

154
00:09:51,250 --> 00:09:52,744
Erozja liniowa,

155
00:09:52,792 --> 00:09:55,035
równolegle na dłoniach
i przedramionach,

156
00:09:55,083 --> 00:09:56,952
pokazują, że ciało się poruszyło

157
00:09:57,000 --> 00:09:58,410
od 1 do 2 m po upadku,

158
00:09:58,458 --> 00:10:01,660
przed jego odkryciem
pozycja leżąca.

159
00:10:01,708 --> 00:10:03,535
Krwiak lewej okolicy skroniowej

160
00:10:03,583 --> 00:10:06,202
związane z urazem głowy,
przyczyna zgonu,

161
00:10:06,250 --> 00:10:08,369
odpowiada tępemu mechanizmowi,

162
00:10:08,417 --> 00:10:10,369
jak wstrząs
przeciwko środowisku

163
00:10:10,417 --> 00:10:13,285
lub gwałtowny cios
przedmiotem.

164
00:10:13,333 --> 00:10:15,619
Położenie krwiaka
jest niezgodne

165
00:10:15,667 --> 00:10:17,035
z pozycją ciała

166
00:10:17,083 --> 00:10:20,812
i wskazuje, że uraz
poprzedza upadek.

167
00:10:22,542 --> 00:10:25,035
Podsumowując, nie ma sposobu, aby się dowiedzieć

168
00:10:25,083 --> 00:10:28,410
jeśli jest to zderzenie z powierzchnią
lub uderzenie.

169
00:10:28,458 --> 00:10:30,369
Niemożliwe jest wyeliminowanie

170
00:10:30,417 --> 00:10:34,351
interwencja strony trzeciej
w śmiertelny determinizm.

171
00:10:34,917 --> 00:10:38,244
I to wszystko. I klasycznie,
medyczna przyczyna śmierci:

172
00:10:38,292 --> 00:10:39,577
uraz czaszki.

173
00:10:39,625 --> 00:10:41,452
I przyczyna kryminalistyczna:

174
00:10:41,500 --> 00:10:44,077
przypadkowy
i/lub interwencja osoby trzeciej.

175
00:10:44,125 --> 00:10:46,744
Analizy toksykologiczne
są konieczne

176
00:10:46,792 --> 00:10:49,878
ujawnić prawdę, kropka.

177
00:10:52,042 --> 00:10:54,202
Muzyka fortepianowa

178
00:10:54,250 --> 00:10:58,633
...

179
00:10:59,833 --> 00:11:08,917
...

180
00:11:10,708 --> 00:11:19,125
...

181
00:11:21,125 --> 00:11:27,675
...

182
00:11:28,583 --> 00:11:34,925
...

183
00:11:37,417 --> 00:11:48,333
...

184
00:11:51,000 --> 00:11:57,258
...

185
00:12:40,250 --> 00:12:42,179
-Dziękuję za przybycie.

186
00:12:43,000 --> 00:12:45,327
Dziwnie jest być
w ten sposób.

187
00:12:45,375 --> 00:12:47,046
-Prawo. Prawo.
-PRAWO.

188
00:12:48,917 --> 00:12:52,166
-Nie zdawałem sobie sprawy
że był tak wysoki.

189
00:12:52,333 --> 00:12:53,633
-Tak.

190
00:12:54,625 --> 00:12:55,925
Przyjdź i zobacz nas.

191
00:13:00,167 --> 00:13:03,092
-Długo tu mieszkasz?

192
00:13:03,167 --> 00:13:05,577
-To mniej niż 2 lata.

193
00:13:05,625 --> 00:13:06,952
To Samuel...

194
00:13:07,000 --> 00:13:08,869
Samuel dorastał tutaj.

195
00:13:08,917 --> 00:13:10,467
To jest jego...

196
00:13:16,000 --> 00:13:18,425
Cóż... Hm...

197
00:13:20,875 --> 00:13:23,202
Co zamierzamy zrobić?

198
00:13:23,250 --> 00:13:26,619
Chcesz zadawać mi pytania i...
-Tak, chcę.

199
00:13:26,667 --> 00:13:30,410
-Mój francuski nie jest lepszy
niż wtedy, gdy spotkaliśmy się po raz pierwszy.

200
00:13:30,458 --> 00:13:32,577
-Angielski jest dobry.
-OK.

201
00:13:32,625 --> 00:13:34,008
-Er...

202
00:13:36,125 --> 00:13:38,869
Ile razy byłeś przesłuchiwany?

203
00:13:38,917 --> 00:13:42,160
-Raz tutaj, przez żandarmów,

204
00:13:42,208 --> 00:13:45,222
i raz przez sędziego śledczego.

205
00:13:46,333 --> 00:13:49,410
-Możesz mi powiedzieć
co im powiedziałeś

206
00:13:49,458 --> 00:13:51,369
w dniu jego śmierci?
-Oczywiście, że tak.

207
00:13:51,417 --> 00:13:54,910
Powiedziałem im wszystko,
z mojej rozmowy ze studentem

208
00:13:54,958 --> 00:13:57,202
do czasu przyjazdu karetki.

209
00:13:57,250 --> 00:13:59,869
Byłem na randce
z tą młodą kobietą,

210
00:13:59,917 --> 00:14:02,535
i Samuel zaczął

211
00:14:02,583 --> 00:14:05,952
grając piosenkę w kółko
tylko po to, by mnie wkurzyć i przegonić.

212
00:14:06,000 --> 00:14:08,952
-Czy powiedziałeś im
że to po to, żeby cię wkurzyć?

213
00:14:09,000 --> 00:14:10,467
-Nie, nie jest.
-Nie, nie jest.

214
00:14:10,708 --> 00:14:14,785
-Powiedziałem tylko, że jest za głośno
i że musimy przestać,

215
00:14:14,833 --> 00:14:17,744
ponieważ nagrywał
i nie było to już możliwe.

216
00:14:17,792 --> 00:14:19,050
-Hm.

217
00:14:19,542 --> 00:14:22,633
Musisz być precyzyjny.

218
00:14:23,042 --> 00:14:26,119
Powiedz mi dokładnie
co im powiedziałeś.

219
00:14:26,167 --> 00:14:27,592
-Tak, hm...

220
00:14:27,917 --> 00:14:31,883
Powiedziałem im, że miałem
wywiad.

221
00:14:32,500 --> 00:14:33,869
Odeszła.

222
00:14:33,917 --> 00:14:36,494
Poszedłem do swojego pokoju

223
00:14:36,542 --> 00:14:39,702
i wtedy zobaczyłem Daniela
na spacerze.

224
00:14:39,750 --> 00:14:41,494
-Czy on nie był w szkole?

225
00:14:41,542 --> 00:14:44,285
-Jeździ tam tylko dwa razy w tygodniu,
do Grenoble.

226
00:14:44,333 --> 00:14:45,744
-Ile ma teraz lat?

227
00:14:45,792 --> 00:14:47,383
-11 lat.

228
00:14:48,292 --> 00:14:49,925
I...

229
00:14:50,542 --> 00:14:53,217
Gdy młoda kobieta odeszła...

230
00:14:54,917 --> 00:14:57,452
Samuel zszedł na dół
zobaczyć mnie w moim pokoju.

231
00:14:57,500 --> 00:15:00,535
Rozmawialiśmy o tym
co będziemy robić tego dnia.

232
00:15:00,583 --> 00:15:02,160
Nic specjalnego.

233
00:15:02,208 --> 00:15:03,342
I...

234
00:15:04,958 --> 00:15:06,369
on...

235
00:15:06,417 --> 00:15:08,869
wrócił na górę
do pracy na strychu,

236
00:15:08,917 --> 00:15:10,744
i pracowałem w łóżku.

237
00:15:10,792 --> 00:15:13,327
-Pisałeś?
Na komputerze?

238
00:15:13,375 --> 00:15:15,494
-Tak, skończyłem tłumaczenie.

239
00:15:15,542 --> 00:15:17,660
Tłumaczę
dla niemieckich tygodników,

240
00:15:17,708 --> 00:15:19,551
to jedzenie.

241
00:15:19,958 --> 00:15:21,425
A potem...

242
00:15:22,000 --> 00:15:25,702
Słyszałem go pracującego powyżej
z jego muzyką

243
00:15:25,750 --> 00:15:28,452
mniej więcej w tym czasie,

244
00:15:28,500 --> 00:15:29,869
dziesięć minut.

245
00:15:29,917 --> 00:15:33,783
Potem włożyłem zatyczki do uszu
żeby się zdrzemnąć.

246
00:15:34,792 --> 00:15:36,300
I...

247
00:15:36,583 --> 00:15:38,563
Zasnąłem.

248
00:15:40,333 --> 00:15:42,702
Myślę, że godzinę później,

249
00:15:42,750 --> 00:15:45,425
Usłyszałem krzyk Daniela i...

250
00:15:46,542 --> 00:15:48,258
Er...

251
00:15:48,792 --> 00:15:53,119
Musiałem zgubić zatyczki do uszu,
bo to mnie obudziło.

252
00:15:53,167 --> 00:15:56,785
Muzyka wciąż grała.
Zbiegłem na dół i...

253
00:15:56,833 --> 00:15:58,342
I to wszystko.

254
00:15:59,125 --> 00:16:02,827
Zadzwoniłem po karetkę
która przyjechała 30 minut później.

255
00:16:02,875 --> 00:16:04,092
-OK.

256
00:16:08,875 --> 00:16:10,050
Hm...

257
00:16:12,333 --> 00:16:14,744
-Czy mogę iść dookoła?
-Oczywiście, że możesz.

258
00:16:14,792 --> 00:16:16,550
-Tak?
-Tak.

259
00:16:17,083 --> 00:16:18,633
-Er...

260
00:16:21,000 --> 00:16:22,327
-Od czego zacząć?

261
00:16:22,375 --> 00:16:25,119
Czy mam ci wyjaśnić
rzeczy?

262
00:16:25,167 --> 00:16:26,660
-Tak, być może.

263
00:16:26,708 --> 00:16:30,077
-OK. W porządku...
Tutaj jemy.

264
00:16:30,125 --> 00:16:31,675
Śmiech

265
00:16:56,208 --> 00:16:57,550
-Więc...

266
00:16:58,083 --> 00:16:59,494
pracował na górze?

267
00:16:59,542 --> 00:17:02,202
-Tak, zaizolował poddasze.
-Aha.

268
00:17:02,250 --> 00:17:06,202
A kiedy drzemałaś,
był tuż nad tobą?

269
00:17:06,250 --> 00:17:08,258
-Tak.
-OK.

270
00:17:17,458 --> 00:17:19,160
-Więc...

271
00:17:19,208 --> 00:17:21,494
To miał być jego kolejny projekt.

272
00:17:21,542 --> 00:17:24,485
Chcieliśmy zrobić
łóżko i śniadanie.

273
00:18:04,042 --> 00:18:06,285
-Więc tam pracował?

274
00:18:06,333 --> 00:18:08,262
-W dzisiejszych czasach tak.

275
00:18:10,292 --> 00:18:12,452
-I okno,

276
00:18:12,500 --> 00:18:15,285
kiedy przyjechała karetka,
był otwarty?

277
00:18:15,333 --> 00:18:17,262
-Tak, była.

278
00:18:18,458 --> 00:18:20,842
-Czy otwierał go przez cały czas?

279
00:18:21,417 --> 00:18:23,785
-Nie jestem pewien.

280
00:18:23,833 --> 00:18:27,827
Czasami robiły się przewiewne
trociny.

281
00:18:27,875 --> 00:18:29,077
-Czy był lekkomyślny?

282
00:18:29,125 --> 00:18:31,535
Czy podejmował ryzyko
podczas pracy?

283
00:18:31,583 --> 00:18:36,134
-Nie, był ostrożny i skrupulatny.
Pracował powoli.

284
00:18:44,333 --> 00:18:46,660
-Czy miałby powód

285
00:18:46,708 --> 00:18:49,827
wychylając się przez okno,
może żeby zadzwonić?

286
00:18:49,875 --> 00:18:50,827
A może Daniel?

287
00:18:50,875 --> 00:18:56,258
-Nie, kiedy pracował,
zwłaszcza kiedy grał swoją muzykę,

288
00:18:57,250 --> 00:18:59,702
odciął się od świata.

289
00:18:59,750 --> 00:19:02,244
Nigdy stąd nie dzwonił.

290
00:19:02,292 --> 00:19:04,119
-Hm.

291
00:19:04,167 --> 00:19:06,785
W każdym razie, biorąc pod uwagę wysokość...

292
00:19:06,833 --> 00:19:09,035
Parapet.
-Parapet...

293
00:19:09,083 --> 00:19:11,063
-Parapet...
-Tak.

294
00:19:13,708 --> 00:19:15,285
-Czy pił?

295
00:19:15,333 --> 00:19:16,744
-Nie, nigdy w ciągu dnia.

296
00:19:16,792 --> 00:19:19,163
Zwłaszcza, gdy pracował.

297
00:19:23,917 --> 00:19:26,535
Szlochy

298
00:19:26,583 --> 00:19:27,869
...

299
00:19:27,917 --> 00:19:29,342
Chouchou...

300
00:19:30,167 --> 00:19:33,577
Chodź, umyj się i ubierz.
Jest dzień, chodź.

301
00:19:33,625 --> 00:19:35,592
...

302
00:19:35,833 --> 00:19:38,910
Kochanie, wiem, że to trudne.
Dla mnie też.

303
00:19:38,958 --> 00:19:42,327
I przez jakiś czas będzie ciężko.
Nie na podejściu

304
00:19:42,375 --> 00:19:46,119
Ale musimy próbować robić rzeczy
rzeczy takimi, jakimi były wcześniej, ponieważ...

305
00:19:46,167 --> 00:19:47,925
...
...

306
00:19:50,833 --> 00:19:53,994
Monika przyszła.
Zrobiła ci tiramisu.

307
00:19:54,042 --> 00:19:56,910
...

308
00:19:56,958 --> 00:19:59,452
Nie możesz spędzać
spędzać dni w zamknięciu.

309
00:19:59,500 --> 00:20:03,023
To piękny dzień,
i Snoop też musi wyjść.

310
00:20:10,583 --> 00:20:12,952
-Daniel, idziesz z nami coś zjeść?

311
00:20:13,000 --> 00:20:14,702
Szlochy
-Nie, nie mam na to ochoty.

312
00:20:14,750 --> 00:20:16,744
-Najpierw zejdź z nami na dół

313
00:20:16,792 --> 00:20:19,008
i pozwolę ci spać.

314
00:20:37,208 --> 00:20:39,494
Szlochy

315
00:20:39,542 --> 00:20:41,592
...

316
00:20:46,625 --> 00:20:48,342
...

317
00:20:49,125 --> 00:20:50,800
...

318
00:20:52,708 --> 00:20:54,800
-Nie rozumiem...

319
00:20:56,167 --> 00:20:59,925
-Nikt nie rozumie.
Nie możemy zrozumieć.

320
00:21:02,292 --> 00:21:04,008
Szlochy

321
00:21:04,917 --> 00:21:07,003
-Muszę to zrozumieć.

322
00:21:12,625 --> 00:21:16,160
-Pamiętasz medium.
którą widziałem?

323
00:21:16,208 --> 00:21:19,077
Mówiłem ci o tym
kiedy Alain umarł.

324
00:21:19,125 --> 00:21:20,785
-To ktoś...
-Monika.

325
00:21:20,833 --> 00:21:21,994
-Tak, chciałbym.

326
00:21:22,042 --> 00:21:23,410
-Nie jestem pewien, czy musimy

327
00:21:23,458 --> 00:21:24,619
zacząć od tego.

328
00:21:24,667 --> 00:21:26,369
-Dobrze mi to zrobiło.

329
00:21:26,417 --> 00:21:29,369
-Ale on jest dzieckiem.
-Nie o to chodzi.

330
00:21:29,417 --> 00:21:30,952
Porozmawiamy z Moniką.

331
00:21:31,000 --> 00:21:33,300
-On już pomógł dzieciom.

332
00:21:36,250 --> 00:21:37,550
-A ty?

333
00:21:40,625 --> 00:21:42,675
Szlochy

334
00:21:43,875 --> 00:21:45,758
...

335
00:21:47,292 --> 00:21:49,369
Co mogę zrobić?

336
00:21:49,417 --> 00:21:50,994
-Nic, nic mi nie jest.

337
00:21:51,042 --> 00:21:52,175
-OK.

338
00:21:53,833 --> 00:21:55,133
Oh...

339
00:21:56,250 --> 00:22:00,842
...

340
00:22:01,250 --> 00:22:04,577
-Nawet jeśli w to nie wierzysz,
to może mu pomóc.

341
00:22:04,625 --> 00:22:07,785
Ma dar wąchania rzeczy
których my nie czujemy.

342
00:22:07,833 --> 00:22:09,035
-Jest rozgotowany.

343
00:22:09,083 --> 00:22:12,785
-Vincent, stary przyjaciel prawnik.
Monica, matka chrzestna Daniela.

344
00:22:12,833 --> 00:22:13,785
-Dzień dobry.

345
00:22:13,833 --> 00:22:14,869
-Dzień dobry.

346
00:22:14,917 --> 00:22:15,910
-Zadzwonię do ciebie.

347
00:22:15,958 --> 00:22:18,472
-Powiedz mi, czy zjadł.
-Tak, zrobię to.

348
00:22:20,292 --> 00:22:21,535
Drzwi się zamykają.

349
00:22:21,583 --> 00:22:22,702
-Er...

350
00:22:22,750 --> 00:22:24,285
Talerze?
-Tutaj.

351
00:22:24,333 --> 00:22:25,592
-Tak.

352
00:22:30,833 --> 00:22:32,383
Westchnienie

353
00:22:33,417 --> 00:22:34,717
Sob

354
00:22:35,750 --> 00:22:37,744
-Nie mogę już więcej płakać.

355
00:22:37,792 --> 00:22:40,300
Jestem taki wyczerpany.

356
00:22:41,375 --> 00:22:43,452
Chcesz trochę parmezanu?
-Tak, idealnie.

357
00:22:43,500 --> 00:22:46,954
-Nie wiem, gdzie jest pieprz.
-Przyniosę.

358
00:22:49,417 --> 00:22:52,619
Wiesz o tym,
autopsja nie decyduje

359
00:22:52,667 --> 00:22:54,494
w sprawie przyczyny zgonu.

360
00:22:54,542 --> 00:22:58,327
Lekarzowi sądowemu
brakuje konkretnych dowodów,

361
00:22:58,375 --> 00:22:59,800
ale...

362
00:23:01,167 --> 00:23:03,160
Czego możemy bronić,

363
00:23:03,208 --> 00:23:07,910
to upadek
z okna na poddaszu,

364
00:23:07,958 --> 00:23:10,369
z odbiciem
na dachu domku letniskowego.

365
00:23:10,417 --> 00:23:14,508
Jego czaszka mogła uderzyć o półkę
gdzieś tam.

366
00:23:16,042 --> 00:23:17,883
Zobacz.
-OK.

367
00:23:17,958 --> 00:23:22,244
-I wylądowałby na ziemi,
mniej więcej tam.

368
00:23:22,292 --> 00:23:26,285
Najwyraźniej znalazł siłę
by przeczołgać się jeden lub dwa metry

369
00:23:26,333 --> 00:23:29,910
przed upadkiem
w tej ostatecznej pozycji.

370
00:23:29,958 --> 00:23:33,008
To wyjaśnia krew na śniegu.

371
00:23:33,500 --> 00:23:34,952
Ale pierwszy problem,

372
00:23:35,000 --> 00:23:38,383
Nic nie znaleziono na dachu,
żadnego DNA.

373
00:23:38,583 --> 00:23:42,758
Na ścianie są trzy plamy
krwi na ścianie.

374
00:23:43,292 --> 00:23:47,827
Najwyraźniej nie jest to zgodne
z uderzeniem głowy o dach.

375
00:23:47,875 --> 00:23:51,192
Sędzia poprosił eksperta
o wyjaśnienie tej kwestii.

376
00:23:51,750 --> 00:23:55,067
-A ty, kiedy to zobaczysz,
co myślisz?

377
00:23:55,708 --> 00:23:56,785
-Er...

378
00:23:56,833 --> 00:24:00,717
Nie wiem, nie jestem specjalistą od
specjalistą od projekcji.

379
00:24:01,083 --> 00:24:04,633
Ale znam bardzo dobrego.

380
00:24:04,875 --> 00:24:06,925
Zapytam go.

381
00:24:19,667 --> 00:24:22,119
Mamy jeszcze jeden problem.

382
00:24:22,167 --> 00:24:24,147
Ten siniak na ramieniu.

383
00:24:25,208 --> 00:24:29,119
To może wyglądać jak
walki.

384
00:24:29,167 --> 00:24:30,994
-Po prostu...

385
00:24:31,042 --> 00:24:32,494
-Kiedy to widzieli?

386
00:24:32,542 --> 00:24:35,910
-Kiedy badałem się tego wieczoru.
Mój rękaw był podwinięty.

387
00:24:35,958 --> 00:24:38,035
-Czy wyjaśniłeś im to od razu?

388
00:24:38,083 --> 00:24:39,869
-Wiem, skąd pochodzi.
Mam ci pokazać?

389
00:24:39,917 --> 00:24:41,897
-Tak, proszę.

390
00:24:42,292 --> 00:24:46,077
-W kuchni uderzam się w ramię
moje ramię tutaj cały czas.

391
00:24:46,125 --> 00:24:47,494
Kiedy jestem poza domem.

392
00:24:47,542 --> 00:24:51,494
To śmieszne, zdarzyło mi się to kilka razy w tym tygodniu.
kilka razy w tym tygodniu.

393
00:24:51,542 --> 00:24:53,869
Powiedziałem im
że łatwo zdobyłem punkty

394
00:24:53,917 --> 00:24:57,077
a Daniel potwierdziłby.
że często się uderzam.

395
00:24:57,125 --> 00:24:58,467
-Wchodzę w to.

396
00:25:02,708 --> 00:25:04,077
Jak widać,

397
00:25:04,125 --> 00:25:06,535
przypadkowy upadek
będzie trudny do obrony,

398
00:25:06,583 --> 00:25:09,952
biorąc pod uwagę wysokość
parapetu.

399
00:25:10,000 --> 00:25:13,369
Oto dlaczego
wszczęto dochodzenie w sprawie...

400
00:25:13,417 --> 00:25:15,217
"podejrzana śmierć".

401
00:25:15,625 --> 00:25:16,994
A ty...

402
00:25:17,042 --> 00:25:19,202
-"Podejrzana śmierć", tak.

403
00:25:19,250 --> 00:25:22,244
Jesteś świadkiem
ponieważ byłeś tam jedyny.

404
00:25:22,292 --> 00:25:23,619
-OK.

405
00:25:23,667 --> 00:25:26,038
-I oczywiście jesteś jego żoną.

406
00:25:27,333 --> 00:25:29,535
Szukanie nieznajomego włamującego się

407
00:25:29,583 --> 00:25:33,744
i zabija go podczas snu
a Daniel jest na spacerze,

408
00:25:33,792 --> 00:25:35,577
to kiepska strategia.

409
00:25:35,625 --> 00:25:37,494
Samuel nie miał wrogów...

410
00:25:37,542 --> 00:25:38,994
-Stop.

411
00:25:39,042 --> 00:25:40,971
Nie zabiłem go.

412
00:25:44,625 --> 00:25:46,744
-Nie o to chodzi.

413
00:25:46,792 --> 00:25:48,550
Naprawdę tak jest.

414
00:25:50,500 --> 00:25:54,434
Musimy przyjrzeć się
Osobowość Samuela.

415
00:25:54,667 --> 00:25:56,647
Przez co przechodził.

416
00:25:58,208 --> 00:26:01,744
Czy widzisz coś
co mogłoby sprawić, że pomyślisz

417
00:26:01,792 --> 00:26:03,292
do samobójstwa?

418
00:26:09,125 --> 00:26:10,702
-Oczywiście pomyślałem o tym.

419
00:26:10,750 --> 00:26:13,869
Ale nie mogę sobie wyobrazić go skaczącego
z Danielem tak blisko.

420
00:26:13,917 --> 00:26:17,234
Nie mogę tego zrozumieć
wbić sobie tego do głowy.

421
00:26:20,208 --> 00:26:22,994
-Tak, ale to prawdopodobnie
nasza najlepsza obrona.

422
00:26:23,042 --> 00:26:25,467
To znaczy, jeśli zostaniesz oskarżony,

423
00:26:25,750 --> 00:26:27,907
To nasza jedyna obrona.

424
00:26:28,167 --> 00:26:30,681
-Myślę, że upadł.

425
00:26:31,750 --> 00:26:33,925
-Ale nikt w to nie uwierzy.

426
00:26:35,208 --> 00:26:37,137
Nie wierzę w to.

427
00:26:39,458 --> 00:26:41,544
-Muszę zapalić.

428
00:26:44,917 --> 00:26:47,744
*Muzyka klasyczna

429
00:26:47,792 --> 00:26:56,625
*...

430
00:26:56,792 --> 00:27:10,000
...

431
00:27:10,167 --> 00:27:11,633
Vincent...

432
00:27:12,042 --> 00:27:15,133
Muszę ci coś powiedzieć.

433
00:27:16,333 --> 00:27:18,383
Około sześć miesięcy temu,

434
00:27:18,750 --> 00:27:21,035
Zastanawiam się, czy...

435
00:27:21,083 --> 00:27:23,994
Samuel nie połknął żadnych leków.

436
00:27:24,042 --> 00:27:27,244
Znalazłem go pijanego,
nieprzytomnego na podłodze.

437
00:27:27,292 --> 00:27:30,369
Zwymiotował.
Było to bardzo wcześnie rano.

438
00:27:30,417 --> 00:27:32,577
Były tam białe kropki

439
00:27:32,625 --> 00:27:33,744
w wymiocinach,

440
00:27:33,792 --> 00:27:37,863
i pamiętam, że zastanawiałem się
czy to były pigułki.

441
00:27:38,917 --> 00:27:40,827
*-Naprawdę?
-Tak.

442
00:27:40,875 --> 00:27:42,952
*-Rozmawialiście o tym później?

443
00:27:43,000 --> 00:27:45,619
-Nie, nie chciał o tym rozmawiać.

444
00:27:45,667 --> 00:27:47,758
*-Czy Daniel to widział?
-Nie, nie widział.

445
00:27:48,458 --> 00:27:51,244
*-Nie wezwałeś lekarza?

446
00:27:51,292 --> 00:27:54,952
-Nie, wtedy nic o tym nie myślałem,
ale z perspektywy czasu,

447
00:27:55,000 --> 00:27:59,071
to może wyglądać jak
próbę samobójczą, nie sądzisz?

448
00:28:04,250 --> 00:28:06,907
*-Czy ktoś wie?
-Nie, nie wiem.

449
00:28:09,125 --> 00:28:11,577
*-OK. Oddzwonię.

450
00:28:11,625 --> 00:28:13,035
-Wchodzę w to.
*-OK.

451
00:28:13,083 --> 00:28:14,342
-Cześć.

452
00:28:16,583 --> 00:28:18,160
Muzyka klasyczna

453
00:28:18,208 --> 00:28:28,542
...

454
00:28:28,708 --> 00:28:31,452
Dźwięk wideo jest wyciszony.

455
00:28:31,500 --> 00:28:34,508
...

456
00:28:46,167 --> 00:28:47,925
...

457
00:28:53,958 --> 00:28:55,175
...

458
00:29:16,458 --> 00:29:18,869
-nie jest zbyt jasny?

459
00:29:18,917 --> 00:29:21,827
Mogę opuścić rolety,
jeśli chcesz.

460
00:29:21,875 --> 00:29:23,952
-Nic mi nie jest.
-Wszystko w porządku?

461
00:29:24,000 --> 00:29:25,619
-Tak.
-OK.

462
00:29:25,667 --> 00:29:27,535
Zacznijmy od początku, nie odpowiedziałeś na moje pytanie.

463
00:29:27,583 --> 00:29:31,660
Kiedy twoi rodzice się kłócili,
jak potoczyły się sprawy?

464
00:29:31,708 --> 00:29:35,508
-Co przez to rozumiesz?
Nie pamiętam żadnych kłótni.

465
00:29:37,125 --> 00:29:40,119
Kiedy krzyczą,
kiedy obwiniają się nawzajem,

466
00:29:40,167 --> 00:29:41,494
Wolałbym iść.

467
00:29:41,542 --> 00:29:42,785
-A kiedy to się stało,

468
00:29:42,833 --> 00:29:46,119
nie możesz mi powiedzieć
kto z nich był bardziej wściekły?

469
00:29:46,167 --> 00:29:47,300
-Nie, nie jest.

470
00:29:49,833 --> 00:29:51,827
-Powiedziałeś, że wolisz odejść.

471
00:29:51,875 --> 00:29:53,994
Kiedy umarł twój ojciec,
tak się stało?

472
00:29:54,042 --> 00:29:57,577
-Wcale nie, chciałem tylko
pójść na spacer.

473
00:29:57,625 --> 00:30:01,660
-OK. Powiedziałeś mi, że słyszałeś rodziców
kiedy wyszedłeś z domu?

474
00:30:01,708 --> 00:30:04,651
Pamiętasz ich rozmowę?

475
00:30:04,708 --> 00:30:07,908
-Tak, prawie.
To nie była kłótnia.

476
00:30:09,208 --> 00:30:12,869
Tak naprawdę nie słyszałem słów,
tylko fragmenty głosów, ale...

477
00:30:12,917 --> 00:30:15,869
-Bez słów,
nie wiadomo, czy to była kłótnia.

478
00:30:15,917 --> 00:30:19,077
-Można było to usłyszeć,
że to nie była kłótnia.

479
00:30:19,125 --> 00:30:21,494
-Daniel,
była bardzo głośna muzyka,

480
00:30:21,542 --> 00:30:22,744
byłeś na zewnątrz,

481
00:30:22,792 --> 00:30:25,494
rodziców
w sypialni matki,

482
00:30:25,542 --> 00:30:28,160
jak można być pewnym
tonu głosu?

483
00:30:28,208 --> 00:30:31,160
Zastanawiam się nawet
czy mógłbyś usłyszeć głosy.

484
00:30:31,208 --> 00:30:33,577
-Byłem pod
otwartym oknem.

485
00:30:33,625 --> 00:30:35,925
Wiem, co słyszałem.

486
00:30:37,417 --> 00:30:38,592
-OK.

487
00:30:44,208 --> 00:30:45,633
-Czy to już koniec?

488
00:30:46,500 --> 00:30:50,410
-Jak możesz być tak pewny
gdzie byłeś?

489
00:30:50,458 --> 00:30:54,675
Dotknąłem taśmy klejącej na chacie.
w tym momencie.

490
00:30:55,833 --> 00:30:57,327
-Scotch?

491
00:30:57,375 --> 00:30:59,160
-Kiedy się wprowadziliśmy,

492
00:30:59,208 --> 00:31:02,535
mój ojciec przykleił taśmę klejącą
z różnymi teksturami

493
00:31:02,583 --> 00:31:04,952
w pokojach,
żebym mógł się zorientować.

494
00:31:05,000 --> 00:31:08,785
Tak naprawdę już ich nie potrzebuję,
ale jestem przyzwyczajony do ich dotykania.

495
00:31:08,833 --> 00:31:11,160
Każda szkocka jest inna.

496
00:31:11,208 --> 00:31:12,285
To nie może być prawda

497
00:31:12,333 --> 00:31:13,452
że się mylę.

498
00:31:13,500 --> 00:31:16,700
A potem dotknąłem
tego w chacie.

499
00:31:17,125 --> 00:31:19,035
Więc byłem pod oknem.

500
00:31:19,083 --> 00:31:20,592
-Wchodzę w to.

501
00:31:26,375 --> 00:31:28,577
Po prostu przetransponowałem
co mi powiedziałeś.

502
00:31:28,625 --> 00:31:30,744
-Nie powiedziałem tego w tym języku.

503
00:31:30,792 --> 00:31:33,369
-Najważniejszą rzeczą
jest poziom hałasu.

504
00:31:33,417 --> 00:31:36,327
Francuski jest łatwiejszy
dla wszystkich.

505
00:31:36,375 --> 00:31:38,910
-Hélène, możemy zacząć muzykę!

506
00:31:38,958 --> 00:31:41,119
*Rytmiczna muzyka

507
00:31:41,167 --> 00:31:44,910
*...

508
00:31:44,958 --> 00:31:46,244
*
...
-Jak poszło?

509
00:31:46,292 --> 00:31:47,827
*
...
-Tak, nic specjalnego.

510
00:31:47,875 --> 00:31:50,327
-Co to będzie,
reszta popołudnia?

511
00:31:50,375 --> 00:31:52,077
*
...
-Nie wiem, jestem zmęczony.

512
00:31:52,125 --> 00:31:54,119
*
...
Muszę pracować i odpoczywać.

513
00:31:54,167 --> 00:31:56,577
-Nie zapytasz mnie, co zamierzam zrobić?
co zamierzam zrobić?

514
00:31:56,625 --> 00:31:59,035
*
...
-Zamierzasz kontynuować na strychu, prawda?

515
00:31:59,083 --> 00:32:00,869
*
...
-OK, cięcie.

516
00:32:00,917 --> 00:32:02,410
-Możemy ciąć!

517
00:32:02,458 --> 00:32:03,410
-Co tam?

518
00:32:03,458 --> 00:32:05,829
-Słyszałeś coś?

519
00:32:06,000 --> 00:32:08,943
-OK, przejdźmy do rzeczy.

520
00:32:09,292 --> 00:32:12,744
-Głośniej?
Ale nigdy wtedy nie krzyczałem.

521
00:32:12,792 --> 00:32:14,410
-Poczucie rekonstrukcji,

522
00:32:14,458 --> 00:32:17,410
to wiedzieć
jaki poziom głosu jest wiarygodny.

523
00:32:17,458 --> 00:32:19,202
-Ale Vincent, nigdy nie krzyczałem.

524
00:32:19,250 --> 00:32:21,535
-Nie mówiła głośniej.

525
00:32:21,583 --> 00:32:23,910
Według jego syna głosy były spokojne.

526
00:32:23,958 --> 00:32:27,410
-Nie pasuje.
Muzyka obejmuje wszystko, więc...

527
00:32:27,458 --> 00:32:29,119
-Mój klient nie krzyczał.

528
00:32:29,167 --> 00:32:31,324
Nie będzie krzyczeć, to wszystko.

529
00:32:32,208 --> 00:32:33,285
-Mademoiselle,

530
00:32:33,333 --> 00:32:35,452
Proszę o zastąpienie pani Voyter.

531
00:32:35,500 --> 00:32:38,371
Chodźmy. Chodźmy, proszę.

532
00:32:39,333 --> 00:32:40,785
Czy możesz włączyć muzykę?

533
00:32:40,833 --> 00:32:42,202
-Włączmy z powrotem muzykę.

534
00:32:42,250 --> 00:32:44,952
*...

535
00:32:45,000 --> 00:32:46,535
*
...
-Jak poszło?

536
00:32:46,583 --> 00:32:48,077
*
...
-Nic specjalnego.

537
00:32:48,125 --> 00:32:50,619
-Co to będzie,
reszta popołudnia?

538
00:32:50,667 --> 00:32:53,119
*
...
-Muszę pracować i odpoczywać.

539
00:32:53,167 --> 00:32:58,202
*...

540
00:32:58,250 --> 00:32:59,202
-A teraz?

541
00:32:59,250 --> 00:33:00,244
*...

542
00:33:00,292 --> 00:33:01,744
-Dalej, naprawdę mocno.

543
00:33:01,792 --> 00:33:03,035
*...

544
00:33:03,083 --> 00:33:04,452
*
...
-Jak poszło?

545
00:33:04,500 --> 00:33:05,619
*
...
-Tak, nic specjalnego.

546
00:33:05,667 --> 00:33:06,702
*
...
-To będzie co,

547
00:33:06,750 --> 00:33:08,285
*
...
resztę popołudnia?

548
00:33:08,333 --> 00:33:11,285
*
...
-Muszę pracować i odpoczywać.

549
00:33:11,333 --> 00:33:12,619
*
...
-Nie pytaj mnie

550
00:33:12,667 --> 00:33:13,952
*
...
co zamierzam zrobić?

551
00:33:14,000 --> 00:33:17,086
*
...
-Zamierzasz kontynuować na strychu, prawda?

552
00:33:17,250 --> 00:33:18,883
*
...
-Cięcie!

553
00:33:19,542 --> 00:33:22,300
-Teraz słyszymy. OK, to wszystko.

554
00:33:23,083 --> 00:33:25,369
Na tym poziomie to niedorzeczne.

555
00:33:25,417 --> 00:33:28,160
-Nie potrzebuję twoich komentarzy.

556
00:33:28,208 --> 00:33:30,744
-To nie było tak.
To były spokojne głosy.

557
00:33:30,792 --> 00:33:32,160
-Tak, ale to nie działa.

558
00:33:32,208 --> 00:33:35,937
Nie dałoby się ich usłyszeć
gdyby rozmawiali cicho.

559
00:33:36,208 --> 00:33:38,508
Co o tym sądzisz?

560
00:33:39,875 --> 00:33:43,327
-Czy możemy zrobić jeszcze jedno?
Wychodzę od środka.

561
00:33:43,375 --> 00:33:46,246
Ze spokojnymi głosami,
jak na początku.

562
00:33:46,625 --> 00:33:47,994
-Możemy to zrobić, tak.

563
00:33:48,042 --> 00:33:49,827
*Rytmiczna muzyka

564
00:33:49,875 --> 00:33:53,660
*...

565
00:33:53,708 --> 00:33:54,994
*
...
-Cześć.

566
00:33:55,042 --> 00:33:56,202
*...

567
00:33:56,250 --> 00:33:58,410
Czy poszło dobrze?
-Tak, nic specjalnego.

568
00:33:58,458 --> 00:34:01,035
-Co to będzie,
późne popołudnie?

569
00:34:01,083 --> 00:34:02,827
*
...
-Nie wiem, jestem zmęczony.

570
00:34:02,875 --> 00:34:05,244
Muszę trochę popracować,
odpocząć.

571
00:34:05,292 --> 00:34:08,746
-Nie zapytasz mnie, co zamierzam zrobić?
co zamierzam zrobić?

572
00:34:09,125 --> 00:34:11,494
-Wyobrażam sobie, że będziesz
kontynuować na poddaszu.

573
00:34:11,542 --> 00:34:13,035
*...

574
00:34:13,083 --> 00:34:14,452
*
...
-Popełniłem błąd.

575
00:34:14,500 --> 00:34:15,535
*
...
-Cięcie.

576
00:34:15,583 --> 00:34:19,860
-To taśma, której dotykałem.
Byłem w środku.

577
00:34:20,833 --> 00:34:22,077
Byłem zdezorientowany.

578
00:34:22,125 --> 00:34:24,452
-Daniel, to nie to
co nam powiedziałeś.

579
00:34:24,500 --> 00:34:27,619
To nie pasuje do Zoé Solidor
która widziała, jak odpływasz,

580
00:34:27,667 --> 00:34:30,119
ani z matką
która rozmawiałaby z twoim ojcem

581
00:34:30,167 --> 00:34:31,494
po jej odejściu.

582
00:34:31,542 --> 00:34:33,128
-Byłem zdezorientowany.

583
00:34:33,792 --> 00:34:35,550
-Jesteś zdezorientowany...

584
00:34:37,125 --> 00:34:38,842
Dobrze.

585
00:34:46,375 --> 00:34:48,369
Muzyka klasyczna

586
00:34:48,417 --> 00:35:02,583
...

587
00:35:05,583 --> 00:35:07,300
...

588
00:35:08,167 --> 00:35:10,675
...

589
00:35:12,750 --> 00:35:15,967
...

590
00:35:18,208 --> 00:35:20,369
Melancholijna muzyka

591
00:35:20,417 --> 00:36:03,750
...

592
00:36:24,292 --> 00:36:27,163
-To było ciężkie popołudnie, prawda?

593
00:36:32,833 --> 00:36:34,342
-Obwiniam siebie.

594
00:36:35,417 --> 00:36:38,327
Myślałem, że jestem pewien, a potem...
Nie wiem.

595
00:36:38,375 --> 00:36:40,717
-Ale nie kłamałeś?

596
00:36:41,250 --> 00:36:42,467
Nie.

597
00:36:44,917 --> 00:36:48,133
Nie chcę, żebyś
zmieniać swoich wspomnień.

598
00:36:48,417 --> 00:36:51,871
Musisz powiedzieć dokładnie
co pamiętasz.

599
00:36:52,250 --> 00:36:54,407
To mi nie zaszkodzi.

600
00:36:58,667 --> 00:37:00,510
Podaj mi rękę.

601
00:37:02,417 --> 00:37:03,717
Tak?

602
00:37:07,292 --> 00:37:09,800
Śmiech

603
00:37:10,125 --> 00:37:12,211
Co teraz zrobimy?

604
00:37:12,458 --> 00:37:15,160
Eh? Napijesz się czegoś?

605
00:37:15,208 --> 00:37:16,160
Whisky?

606
00:37:16,208 --> 00:37:18,910
Śmiech

607
00:37:18,958 --> 00:37:20,217
Chodź tutaj.

608
00:37:21,750 --> 00:37:22,827
-Oh.
-Tak mi przykro.

609
00:37:22,875 --> 00:37:24,204
-Nie, nic mi nie jest.

610
00:37:26,875 --> 00:37:28,869
-To wszystko, co mogę powiedzieć,

611
00:37:28,917 --> 00:37:31,285
jest to, że przesłuchanie jeszcze się nie skończyło.

612
00:37:31,333 --> 00:37:33,660
i że będzie trwać
przez jakiś czas.

613
00:37:33,708 --> 00:37:36,327
-Minęło 8 godzin
została przesłuchana.

614
00:37:36,375 --> 00:37:38,119
Czy jest to trudne?

615
00:37:38,167 --> 00:37:40,619
-Sandra Voyter nie jest w tarapatach.

616
00:37:40,667 --> 00:37:42,160
Utrzymuje, że jest niewinna.

617
00:37:42,208 --> 00:37:45,660
Nie będzie spowiedzi
ponieważ nie ma winy.

618
00:37:45,708 --> 00:37:48,744
-Mówimy o nowych elementach,
nagraniach,

619
00:37:48,792 --> 00:37:50,244
Czy są przytłaczające?

620
00:37:50,292 --> 00:37:52,535
-Nie słyszysz tego, co mówię.

621
00:37:52,583 --> 00:37:54,244
Nie jest objęta dochodzeniem.

622
00:37:54,292 --> 00:37:56,535
Nie ma żadnych obciążających dowodów.

623
00:37:56,583 --> 00:37:59,202
Ten tak zwany plik wideo
jest mitem.

624
00:37:59,250 --> 00:38:01,160
Nie mieliśmy do niego dostępu.

625
00:38:01,208 --> 00:38:03,994
-Czy możesz potwierdzić, że to wideo?

626
00:38:04,042 --> 00:38:08,160
-Nie, niczego nie potwierdzam,
Powiedziałem tylko coś przeciwnego.

627
00:38:08,208 --> 00:38:11,660
-Jeśli nie ma nic nowego,
to po co dzwonić?

628
00:38:11,708 --> 00:38:13,035
-Nie potrafię tego wyjaśnić.

629
00:38:13,083 --> 00:38:16,240
Jest to dla nas niezrozumiałe.
Dziękuję za poświęcony czas.

630
00:38:18,000 --> 00:38:19,929
-Dziękuję za przybycie

631
00:38:20,375 --> 00:38:22,925
za to ogłoszenie prokuratury.

632
00:38:23,125 --> 00:38:24,577
Er...

633
00:38:24,625 --> 00:38:28,369
Sandra Voyter została oskarżona
dziś rano około godziny 8:30.

634
00:38:28,417 --> 00:38:30,994
Badanie ujawniło
zbieżność elementów

635
00:38:31,042 --> 00:38:32,785
co uzasadnia tę decyzję.

636
00:38:32,833 --> 00:38:35,244
W szczególności trzy punkty:

637
00:38:35,292 --> 00:38:36,619
raport eksperta

638
00:38:36,667 --> 00:38:38,660
w sprawie rozprysku krwi
pana Maleskiego,

639
00:38:38,708 --> 00:38:41,285
znaleziony w domu pary,

640
00:38:41,333 --> 00:38:43,452
którego kierunek wydaje się wskazywać

641
00:38:43,500 --> 00:38:46,035
że otrzymał gwałtowny cios
w głowę,

642
00:38:46,083 --> 00:38:49,702
gdy stał
na balkonie na 2 piętrze.

643
00:38:49,750 --> 00:38:53,910
Następnie rekonstrukcja
przeprowadzona 3 dni temu

644
00:38:53,958 --> 00:38:57,285
podkreślił
szereg niespójności.

645
00:38:57,333 --> 00:38:59,994
I wreszcie, dokument,

646
00:39:00,042 --> 00:39:03,952
znalezione na pamięci USB należącej do zmarłego,

647
00:39:04,000 --> 00:39:06,827
jedyne co mogę powiedzieć
na tym etapie,

648
00:39:06,875 --> 00:39:10,285
jest to, że jest to
nagranie audio pary,

649
00:39:10,333 --> 00:39:12,847
z dnia poprzedzającego jego śmierć.

650
00:39:14,708 --> 00:39:17,327
-To właśnie próbuję ci wyjaśnić.

651
00:39:17,375 --> 00:39:19,619
Ona nie będzie w stanie
się podpisać,

652
00:39:19,667 --> 00:39:23,035
ponieważ jest przetrzymywana
w sądzie.

653
00:39:23,083 --> 00:39:25,535
To ja, Vincent Renzi,
jego prawnik,

654
00:39:25,583 --> 00:39:29,517
który odbierze
dokumenty, które zostaną mu dostarczone.

655
00:39:29,667 --> 00:39:31,327
Nie, 11 rano, nie mogę.

656
00:39:31,375 --> 00:39:34,842
Erm... Mam miejsce
za 20 minut.

657
00:39:35,667 --> 00:39:38,410
W porządku.
Dziękuję, do zobaczenia wkrótce.

658
00:39:38,458 --> 00:39:39,869
-Mamy dobre wieści.

659
00:39:39,917 --> 00:39:43,619
Sędzią dzisiejszego popołudnia
nie jest Da Silva, ale Bollène.

660
00:39:43,667 --> 00:39:44,800
-OK.

661
00:39:45,542 --> 00:39:46,952
Idę teraz do banku.

662
00:39:47,000 --> 00:39:48,202
-Co z kredytem hipotecznym?

663
00:39:48,250 --> 00:39:50,994
-Bah... to...

664
00:39:51,042 --> 00:39:52,369
Mniej niż oczekiwano.

665
00:39:52,417 --> 00:39:54,702
Mają wiele problemów finansowych.

666
00:39:54,750 --> 00:39:56,452
Niespłacone pożyczki.

667
00:39:56,500 --> 00:39:59,660
Bank zgodził się na 50 000,
ale nadal...

668
00:39:59,708 --> 00:40:03,162
-Depozyt będzie wyższy.
Powyżej 50 000.

669
00:40:03,917 --> 00:40:06,035
-Jego syn jest świadkiem w sprawie.

670
00:40:06,083 --> 00:40:08,202
Będzie on zeznawał podczas procesu.

671
00:40:08,250 --> 00:40:10,660
Oczywiście istnieje
ryzyko presji

672
00:40:10,708 --> 00:40:12,744
jaką mogła na niego wywrzeć.

673
00:40:12,792 --> 00:40:14,035
W rezultacie,

674
00:40:14,083 --> 00:40:17,244
kontrola sądowa
nie jest opcją

675
00:40:17,292 --> 00:40:18,702
i proszę cię

676
00:40:18,750 --> 00:40:22,327
aresztować panią Voyter
do aresztu.

677
00:40:22,375 --> 00:40:25,119
-Dziękuję, panie Boudaoud. Panie Boudaoud,
ma pan głos.

678
00:40:25,167 --> 00:40:26,202
-Pani Przewodnicząca!

679
00:40:26,250 --> 00:40:28,369
Jak możesz sobie wyobrazić jej ucieczkę?

680
00:40:28,417 --> 00:40:30,910
kiedy jest odpowiedzialna
za swojego syna?

681
00:40:30,958 --> 00:40:32,327
To nie ma sensu.

682
00:40:32,375 --> 00:40:34,869
Z dzieckiem niedowidzącym
jest to niemożliwe.

683
00:40:34,917 --> 00:40:37,494
Co więcej, jego twarz
jest wszędzie w mediach.

684
00:40:37,542 --> 00:40:39,077
Oddzielenie dziecka od matki,

685
00:40:39,125 --> 00:40:41,660
jest ryzykowanie zbyt dużej traumy.

686
00:40:41,708 --> 00:40:44,077
Miał wypadek
w wieku 4 lat

687
00:40:44,125 --> 00:40:45,369
przez co stracił wzrok.

688
00:40:45,417 --> 00:40:46,910
To dziecko stało się bezbronne

689
00:40:46,958 --> 00:40:50,755
zarówno psychologicznie
i emocjonalnym.

690
00:40:52,625 --> 00:40:54,535
-Reakcja
na decyzję sędziego?

691
00:40:54,583 --> 00:40:58,535
-To decyzja
na tyle rzadka, że jest mile widziana.

692
00:40:58,583 --> 00:41:01,244
Sędzia,
sędzia w tej sprawie,

693
00:41:01,292 --> 00:41:03,619
która nie poddaje się represjom,
to jest zdrowe,

694
00:41:03,667 --> 00:41:05,244
zwłaszcza w tym przypadku.

695
00:41:05,292 --> 00:41:06,285
Dla nas,

696
00:41:06,333 --> 00:41:09,035
zwolnienie
pod nadzorem sądowym

697
00:41:09,083 --> 00:41:11,244
podkreśla słabości dokumentacji.

698
00:41:11,292 --> 00:41:13,160
-Czy klient odczuwa ulgę?

699
00:41:13,208 --> 00:41:14,342
Hubbub

700
00:41:15,875 --> 00:41:19,119
-To rzadka decyzja
w przypadku oskarżenia o zabójstwo.

701
00:41:19,167 --> 00:41:21,285
To niepowodzenie
dla sędziego Janviera.

702
00:41:21,333 --> 00:41:24,827
Nastąpiły silne reakcje
na korytarzach pałacu.

703
00:41:24,875 --> 00:41:28,244
To niebezpieczny wybór
przez sędziego des libertés.

704
00:41:28,292 --> 00:41:31,119
Oskarżony zostanie połączony
z ważnym świadkiem.

705
00:41:31,167 --> 00:41:34,660
"Jak możesz się nie martwić
o to, co będzie dalej?

706
00:41:34,708 --> 00:41:36,452
Buczenie silnika

707
00:41:36,500 --> 00:41:46,667
...

708
00:41:46,833 --> 00:41:48,785
-Jak mogłeś to przede mną ukryć?

709
00:41:48,833 --> 00:41:50,619
-Nie wiedziałem, że nagrywa.

710
00:41:50,667 --> 00:41:51,827
-I co z tego?

711
00:41:51,875 --> 00:41:55,192
Kłóciliście się
dzień przed jego śmiercią.

712
00:42:02,917 --> 00:42:04,846
Drzwi zatrzaskują się.

713
00:42:12,167 --> 00:42:16,258
-To nagranie nie jest prawdziwe.

714
00:42:17,250 --> 00:42:18,785
To część tego,

715
00:42:18,833 --> 00:42:23,077
ale jeśli skupimy się na momencie
ekstremalnej intensywności,

716
00:42:23,125 --> 00:42:25,452
nieuchronnie miażdży wszystko.

717
00:42:25,500 --> 00:42:29,619
Wygląda jak niepodważalny dowód
ale to wszystko zniekształca.

718
00:42:29,667 --> 00:42:33,160
To nie rzeczywistość, to nasze głosy,
ale to nie my.

719
00:42:33,208 --> 00:42:36,092
-Nie obchodzi mnie, jaka jest rzeczywistość.

720
00:42:36,208 --> 00:42:38,244
Musisz zacząć widzieć siebie

721
00:42:38,292 --> 00:42:40,494
jak inni będą cię postrzegać.

722
00:42:40,542 --> 00:42:42,535
W procesie nie chodzi o prawdę.

723
00:42:42,583 --> 00:42:44,702
-Nie wiedziałem, że będzie proces.

724
00:42:44,750 --> 00:42:46,250
-Tak jest w tym przypadku.

725
00:42:56,333 --> 00:42:59,758
To, co naprawdę będzie się liczyć, to...

726
00:43:00,458 --> 00:43:02,619
kogo masz wokół siebie.

727
00:43:02,667 --> 00:43:04,160
Nikogo tam nie ma.

728
00:43:04,208 --> 00:43:06,285
-Tak, jest Daniel.

729
00:43:06,333 --> 00:43:08,313
Daniel jest ważny.

730
00:43:09,333 --> 00:43:13,744
A z Samuelem nie miałeś...
przyjaciół?

731
00:43:13,792 --> 00:43:18,618
-Nigdy nie powinniśmy byli tu przyjeżdżać.
Byłam taka szczęśliwa w Londynie.

732
00:43:20,833 --> 00:43:22,535
To on nalegał.

733
00:43:22,583 --> 00:43:25,827
Powiedział, że będziemy mieć ciszę i spokój
do pracy.

734
00:43:25,875 --> 00:43:28,889
Rozwiązałoby to
nasze problemy finansowe.

735
00:43:34,333 --> 00:43:36,952
Zostawiłem swoją dziurę w Niemczech

736
00:43:37,000 --> 00:43:39,077
by w końcu utknąć we własnej dziurze.

737
00:43:39,125 --> 00:43:41,383
Szczerze mówiąc, to absurd.

738
00:43:46,458 --> 00:43:49,077
Niewyraźna rozmowa

739
00:43:49,125 --> 00:43:50,968
-Dzień dobry.
-Dzień dobry.

740
00:43:52,500 --> 00:43:54,257
-Witaj, mój kocie.

741
00:43:55,708 --> 00:43:57,452
-Pani Berger była

742
00:43:57,500 --> 00:43:59,910
na zlecenie
Sprawiedliwości.

743
00:43:59,958 --> 00:44:01,452
-Witam, Vincent Renzi. Vincent Renzi.

744
00:44:01,500 --> 00:44:02,910
Pracuję z Nour.

745
00:44:02,958 --> 00:44:03,952
-Dzień dobry.

746
00:44:04,000 --> 00:44:07,157
-Regularnie spędza
czas tutaj,

747
00:44:07,333 --> 00:44:09,419
z Danielem i z tobą.

748
00:44:09,708 --> 00:44:11,869
Częstotliwość zostanie określona.

749
00:44:11,917 --> 00:44:14,744
A ona jest tutaj, aby...

750
00:44:14,792 --> 00:44:17,508
aby upewnić się, że wszystko jest w porządku,

751
00:44:17,833 --> 00:44:21,077
i że nikt nie próbuje
wpłynąć na Daniela

752
00:44:21,125 --> 00:44:24,035
i nikt go nie zmusza
do mówienia rzeczy

753
00:44:24,083 --> 00:44:26,827
czego nie chce powiedzieć
podczas procesu.

754
00:44:26,875 --> 00:44:28,285
Sędzia wyraził się jasno:

755
00:44:28,333 --> 00:44:31,490
będziesz musiał mówić po francusku
w jego obecności.

756
00:44:32,708 --> 00:44:33,800
-Tak.

757
00:44:37,250 --> 00:44:38,342
-I to wszystko.

758
00:44:40,458 --> 00:44:43,258
-Czy mogę porozmawiać z Danielem na osobności?

759
00:44:45,042 --> 00:44:45,994
-Er...

760
00:44:46,042 --> 00:44:47,535
OK, możemy?

761
00:44:47,583 --> 00:44:48,535
Zadzwonię do ciebie.

762
00:44:48,583 --> 00:44:53,066
-Twoja mama będzie trzymać się z daleka.
kiedy będziemy się poznawać.

763
00:44:58,458 --> 00:45:00,702
Mam na imię Marge.

764
00:45:00,750 --> 00:45:02,730
Będziemy się często widywać.

765
00:45:03,500 --> 00:45:05,744
Czy zrozumiałeś, dlaczego tu jestem?

766
00:45:05,792 --> 00:45:07,425
Hm? Czy to w porządku?

767
00:45:09,000 --> 00:45:11,871
Możesz myśleć o mnie
jako przyjaciela,

768
00:45:11,958 --> 00:45:13,952
czy nie, nie musisz.

769
00:45:14,000 --> 00:45:16,229
Co o tym sądzisz?

770
00:45:16,292 --> 00:45:18,221
-W porządku, nie...

771
00:45:18,708 --> 00:45:21,865
Tak naprawdę nie potrzebuję
być przyjaciółmi.

772
00:45:24,292 --> 00:45:27,449
-Jestem tu, by chronić
twoje zeznania.

773
00:45:27,625 --> 00:45:29,994
Zostałem wysłany przez prawo i...

774
00:45:30,042 --> 00:45:32,910
Tak, prawo może nie być
przyjacielem ludzi,

775
00:45:32,958 --> 00:45:36,160
inaczej nie byłaby przyjaciółką
inni ludzie,

776
00:45:36,208 --> 00:45:39,827
a prawo
być takie samo dla wszystkich.

777
00:45:39,875 --> 00:45:43,124
Więc masz rację,
Nie mogę być twoim przyjacielem.

778
00:45:43,750 --> 00:45:47,494
Daj mi znać, jeśli coś znajdziesz
coś dziwnego,

779
00:45:47,542 --> 00:45:51,383
jeśli nie pójdzie dobrze lub,
nie wiem...

780
00:45:51,583 --> 00:45:53,452
na przykład z mamą,

781
00:45:53,500 --> 00:45:55,842
w odniesieniu do procesu.

782
00:45:56,917 --> 00:46:01,126
-Zazwyczaj to moi przyjaciele
mówię o tym, prawda?

783
00:46:03,292 --> 00:46:04,369
-Tak...

784
00:46:04,417 --> 00:46:08,420
Więc powiedzmy może,
tak naprawdę nie masz wyboru.

785
00:46:08,875 --> 00:46:11,217
(Niesłyszalne)

786
00:46:27,750 --> 00:46:28,702
-Proszę...

787
00:46:28,750 --> 00:46:29,869
-Chciałbym.

788
00:46:29,917 --> 00:46:31,660
-Z kawałkami czekolady...

789
00:46:31,708 --> 00:46:34,160
-Z kawałkami czekolady.

790
00:46:34,208 --> 00:46:35,327
-I maliny.

791
00:46:35,375 --> 00:46:36,827
-I maliny.

792
00:46:36,875 --> 00:46:40,035
-Wiem, że to nie istnieje,
ale tego właśnie chcę.

793
00:46:40,083 --> 00:46:41,702
Śmiech
-Wiem, ale...

794
00:46:41,750 --> 00:46:45,008
Nie istnieje,
ale tego właśnie chcę.

795
00:46:45,417 --> 00:46:48,160
-Arcyksiężna
Arcyksiężnej...

796
00:46:48,208 --> 00:46:50,952
-Skarpetki Archiego... co?

797
00:46:51,000 --> 00:46:52,285
Co powiedziałeś?

798
00:46:52,333 --> 00:46:55,119
-Skarpetki arcyksiężnej.

799
00:46:55,167 --> 00:46:57,702
-Skarpetki z archi...
-Duchesse.

800
00:46:57,750 --> 00:46:59,679
Dzwony kościelne

801
00:47:02,042 --> 00:47:04,175
...

802
00:47:06,208 --> 00:47:07,967
...

803
00:47:21,625 --> 00:47:22,758
Fracas

804
00:47:26,583 --> 00:47:28,119
-był...

805
00:47:28,167 --> 00:47:30,619
jedną z jedynych osób
jakich kiedykolwiek znałem...

806
00:47:30,667 --> 00:47:32,619
Kiedy wszedł do pokoju,

807
00:47:32,667 --> 00:47:34,619
coś się zmieniło,

808
00:47:34,667 --> 00:47:37,077
atmosfera się zmieniała.

809
00:47:37,125 --> 00:47:40,369
Myślę, że na tym polega urok.

810
00:47:40,417 --> 00:47:43,431
Zakochałem się
w jej uroku.

811
00:47:43,500 --> 00:47:44,925
Hm...

812
00:47:46,667 --> 00:47:49,660
Spędziłem życie
nie rozumiejąc

813
00:47:49,708 --> 00:47:52,092
moja rodzina i przyjaciele.

814
00:47:52,542 --> 00:47:56,383
Pojawił się w moim życiu
i poczułam...

815
00:47:57,208 --> 00:48:01,508
zrozumieć, co mówił,
znaki, które mi wysyłał.

816
00:48:03,083 --> 00:48:05,160
Niekoniecznie się zgadzaliśmy,

817
00:48:05,208 --> 00:48:07,217
ale mieliśmy...

818
00:48:08,083 --> 00:48:10,842
Mieliśmy wiele do omówienia.

819
00:48:11,375 --> 00:48:14,035
Zdałem sobie z tego sprawę później,
kiedy zniknął.

820
00:48:14,083 --> 00:48:16,550
-Nie mów, że zniknął.

821
00:48:17,500 --> 00:48:19,842
Skoncentruj się na nim.

822
00:48:20,250 --> 00:48:22,230
Informacje o spotkaniu.

823
00:48:23,500 --> 00:48:24,744
-Kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy,

824
00:48:24,792 --> 00:48:27,785
rozpoczął nauczanie
na uniwersytecie w Londynie.

825
00:48:27,833 --> 00:48:30,550
Wprowadziliśmy się razem.

826
00:48:32,500 --> 00:48:34,925
Był świetnym nauczycielem.

827
00:48:35,083 --> 00:48:39,410
Miał sposób
aby wszystko było żywe i dostępne,

828
00:48:39,458 --> 00:48:41,044
było świetnie.

829
00:48:41,875 --> 00:48:46,092
Ale... to mu nie wystarczyło,

830
00:48:46,500 --> 00:48:47,925
więc...

831
00:48:48,208 --> 00:48:52,050
W głębi duszy, to co naprawdę chciał robić
było pisanie.

832
00:48:52,292 --> 00:48:55,035
Spędził lata pracując nad powieścią.

833
00:48:55,083 --> 00:48:57,619
Widziałem, że walczy, to było trudne.

834
00:48:57,667 --> 00:48:58,967
Hm...

835
00:49:02,708 --> 00:49:04,535
I w końcu zrozumiałem

836
00:49:04,583 --> 00:49:08,758
że jego związek z czasem,
pracą, był...

837
00:49:09,417 --> 00:49:11,744
skomplikowane, w przeciwieństwie do mnie.

838
00:49:11,792 --> 00:49:14,521
-Nie, przestań się z nim porównywać.

839
00:49:15,542 --> 00:49:17,628
Wróć do swojego związku.

840
00:49:20,917 --> 00:49:25,910
-Nasz związek obracał się wokół
intelektualnego współudziału,

841
00:49:25,958 --> 00:49:28,800
nawet jeśli oznacza to zaniedbanie wszystkiego innego.

842
00:49:29,000 --> 00:49:30,675
-Wszystko inne?

843
00:49:31,167 --> 00:49:32,667
Czy to Daniel?

844
00:49:33,083 --> 00:49:34,077
Poza tym,

845
00:49:34,125 --> 00:49:36,327
musimy porozmawiać o Danielu
już wkrótce.

846
00:49:36,375 --> 00:49:38,077
Mam na myśli wypadek.

847
00:49:38,125 --> 00:49:41,068
-OK. Po prostu nie wiedziałem
że to będzie takie...

848
00:49:41,625 --> 00:49:43,133
Westchnienie

849
00:49:44,333 --> 00:49:46,133
-Wszystko w porządku?
-Nic mi nie jest.

850
00:49:46,792 --> 00:49:50,589
Po prostu nie wiedziałem
że będzie tak...

851
00:49:50,667 --> 00:49:52,253
Tak po prostu.

852
00:49:55,792 --> 00:49:58,758
Wszystko zmieniło się po wypadku.

853
00:49:59,375 --> 00:50:01,842
Daniel miał cztery lata.

854
00:50:03,667 --> 00:50:08,675
Tego dnia,
Samuel musiał odebrać go ze szkoły.

855
00:50:08,792 --> 00:50:11,827
Ale był pogrążony w pisaniu.

856
00:50:11,875 --> 00:50:14,369
Wezwał opiekunkę do dziecka
w ekstremalnej sytuacji,

857
00:50:14,417 --> 00:50:16,860
i przyjechała spóźniona.

858
00:50:17,333 --> 00:50:18,785
Przeszli przez ulicę.

859
00:50:18,833 --> 00:50:20,369
Motocykl potrącił Daniela.

860
00:50:20,417 --> 00:50:23,508
Jego nerw wzrokowy
został poważnie uszkodzony.

861
00:50:28,333 --> 00:50:29,883
Następnie,

862
00:50:30,458 --> 00:50:33,660
Samuel stał się obsesyjny,

863
00:50:33,708 --> 00:50:35,494
oskarżał sam siebie raz za razem.

864
00:50:35,542 --> 00:50:38,699
Gdyby odebrał go na czas...

865
00:50:40,208 --> 00:50:43,092
dręczyło go poczucie winy.

866
00:50:45,667 --> 00:50:48,824
I być może
nigdy się nie wydostał.

867
00:50:49,542 --> 00:50:52,791
Spędziliśmy cały ten rok
w szpitalu,

868
00:50:53,000 --> 00:50:54,633
z Danielem.

869
00:50:55,542 --> 00:50:58,791
Zaczęliśmy mieć
problemy z pieniędzmi

870
00:50:59,458 --> 00:51:03,118
i Samuel zaczął brać
antydepresanty.

871
00:51:03,958 --> 00:51:07,119
Możemy go nie ubrudzić,
Vincent?

872
00:51:07,167 --> 00:51:11,508
Chciałbym zachować jego wizerunek
i oszczędzić Daniela.

873
00:51:13,500 --> 00:51:15,429
-Spróbujemy.
-OK.

874
00:51:16,417 --> 00:51:19,244
Ale tak właśnie będzie.
Po prostu...

875
00:51:19,292 --> 00:51:20,244
-Tak.

876
00:51:20,292 --> 00:51:23,492
-Będę musiał stawić czoła pewnym rzeczom.

877
00:51:24,375 --> 00:51:27,452
-Musisz się przygotować

878
00:51:27,500 --> 00:51:31,914
powiedzieć to wszystko, a trudność
jest zrobić to po francusku.

879
00:51:33,042 --> 00:51:34,133
-OK.

880
00:51:39,792 --> 00:51:41,244
Muzyka klasyczna

881
00:51:41,292 --> 00:52:18,375
...

882
00:52:18,542 --> 00:52:20,077
*-OK...
*Śmiech

883
00:52:20,125 --> 00:52:22,119
*-Jesteś naprawdę zainteresowany...

884
00:52:22,167 --> 00:52:25,244
*-Co cię interesuje?
Oczywiście.

885
00:52:25,292 --> 00:52:28,494
*Nikogo nie widzę,
Pracuję tu cały dzień.

886
00:52:28,542 --> 00:52:31,077
*Przychodzisz do mnie,
interesujesz mnie.

887
00:52:31,125 --> 00:52:32,077
*-OK...

888
00:52:32,125 --> 00:52:33,910
*Rytmiczna muzyka

889
00:52:33,958 --> 00:52:35,300
*Biegam.

890
00:52:35,583 --> 00:52:38,160
*To jedna z rzeczy, które
którą kocham najbardziej.

891
00:52:38,208 --> 00:52:40,577
*To mnie nakręca,
jak narkotyk.

892
00:52:40,625 --> 00:52:41,785
*Śmiech

893
00:52:41,833 --> 00:52:45,660
*-Czy wiesz coś o narkotykach?
To jest następne pytanie.

894
00:52:45,708 --> 00:52:46,660
*Śmiech

895
00:52:46,708 --> 00:52:48,494
*
...
*-Big file.

896
00:52:48,542 --> 00:52:50,369
*-Nie musisz wszystkiego zapisywać.

897
00:52:50,417 --> 00:52:52,077
*-Nie, to jasne.

898
00:52:52,125 --> 00:52:54,285
*Rytmiczna muzyka

899
00:52:54,333 --> 00:52:56,619
*...

900
00:52:56,667 --> 00:53:00,738
*-Mówiłem ci,
Powinniśmy byli to zrobić w Grenoble.

901
00:53:00,958 --> 00:53:03,744
*-Będzie dobrze. Zrobię kilka notatek.

902
00:53:03,792 --> 00:53:05,772
*Muzyka cichnie.

903
00:53:06,625 --> 00:53:07,967
-Dobrze.

904
00:53:09,083 --> 00:53:12,910
Czy rozpoznaje pan nagranie
rozmowy z panią Voyter?

905
00:53:12,958 --> 00:53:14,119
-Tak.

906
00:53:14,167 --> 00:53:16,452
-Jakby nie chciała mówić o sobie.
mówić o sobie,

907
00:53:16,500 --> 00:53:18,285
skoro po to tu jesteś.

908
00:53:18,333 --> 00:53:20,577
-Byłem tam, aby porozmawiać o jego pracy.

909
00:53:20,625 --> 00:53:23,577
-Ale odwracając rozmowę
od tematu,

910
00:53:23,625 --> 00:53:26,842
czego szukała,
jak myślisz?

911
00:53:27,000 --> 00:53:30,744
-Słyszysz ją, prawda?
Zadaje mi pytania na mój temat.

912
00:53:30,792 --> 00:53:35,133
Lubiła mówić
mówić o mnie niż o sobie.

913
00:53:35,708 --> 00:53:38,660
-Czy zachęcała cię do mówienia o sobie?

914
00:53:38,708 --> 00:53:40,508
-Incited...

915
00:53:40,625 --> 00:53:42,660
Nie, nie powiedziałbym tego.

916
00:53:42,708 --> 00:53:45,494
Nie manipulowała mną.
Pozwoliła sobie odejść.

917
00:53:45,542 --> 00:53:49,035
To było naturalne, wydawała się
cieszyć się rozmową.

918
00:53:49,083 --> 00:53:50,535
-Pozwoliła sobie odejść...

919
00:53:50,583 --> 00:53:53,410
Na początku podała ci wino,
o 13.45.

920
00:53:53,458 --> 00:53:56,702
Zaczęła już pić
kiedy przyjechałeś?

921
00:53:56,750 --> 00:53:57,785
-Tak, myślę, że tak.

922
00:53:57,833 --> 00:54:00,702
-Czy możemy powiedzieć
że wszystko zostało zrobione

923
00:54:00,750 --> 00:54:02,410
aby cię uspokoić,

924
00:54:02,458 --> 00:54:05,035
trochę więcej niż
oczekiwałeś

925
00:54:05,083 --> 00:54:07,285
od pisarza?

926
00:54:07,333 --> 00:54:09,994
-Nie ująłbym tego
w ten sposób.

927
00:54:10,042 --> 00:54:13,244
Miałem raczej wrażenie.
że Sandra... Pani Voyter...

928
00:54:13,292 --> 00:54:16,244
potrzebował ucieczki,
odprężyć się.

929
00:54:16,292 --> 00:54:17,535
-Żeby uciec?
-Tak, uciec.

930
00:54:17,583 --> 00:54:21,997
-Czy wiesz, że Sandra,
jak ją nazywasz, była biseksualna?

931
00:54:22,958 --> 00:54:23,910
-Nie, nie jest.

932
00:54:23,958 --> 00:54:25,952
-Wyczułeś to,
w tym czasie?

933
00:54:26,000 --> 00:54:27,133
-Nie, nie jest.

934
00:54:27,917 --> 00:54:31,744
-Ponowne odsłuchanie nagrania
lub z perspektywy czasu,

935
00:54:31,792 --> 00:54:34,992
czy to była gra uwodzenia
z jej strony?

936
00:54:36,208 --> 00:54:37,244
-Czułem się...

937
00:54:37,292 --> 00:54:40,327
powiedziała mi,
że tak naprawdę

938
00:54:40,375 --> 00:54:42,452
życie społeczne w tamtym czasie,

939
00:54:42,500 --> 00:54:44,160
lub możliwość wymiany

940
00:54:44,208 --> 00:54:45,619
z nowymi ludźmi.

941
00:54:45,667 --> 00:54:49,744
To była część gry uwodzenia,
jeśli chcesz to tak nazwać.

942
00:54:49,792 --> 00:54:51,494
-Co sąd chce wiedzieć,

943
00:54:51,542 --> 00:54:54,160
jeśli tak to nazwać.

944
00:54:54,208 --> 00:54:56,535
-Istnieje kilka znaczeń słowa "uwodzenie".
słowa "uwodzenie".

945
00:54:56,583 --> 00:54:57,702
-Aby użyć tego słowa,

946
00:54:57,750 --> 00:55:00,785
potrzebujesz czegoś
uwodzenia.

947
00:55:00,833 --> 00:55:02,410
-Odpowiedź świadka

948
00:55:02,458 --> 00:55:03,952
wydaje mi się całkiem jasne

949
00:55:04,000 --> 00:55:07,494
na temat znaczenia, w jakim
użyła słowa "uwodzenie".

950
00:55:07,542 --> 00:55:10,327
-Powiedziała kilka razy
że jest tobą zainteresowana,

951
00:55:10,375 --> 00:55:13,202
że wolałaby
zobaczyć cię w Grenoble.

952
00:55:13,250 --> 00:55:15,952
Nie dostrzegłeś...
-Ona już odpowiedziała.

953
00:55:16,000 --> 00:55:19,035
-Nie, nie wyraźnie.
Proszę wejść.

954
00:55:19,083 --> 00:55:21,244
-Czy możesz mówić do mnie "madam"?

955
00:55:21,292 --> 00:55:23,994
Denerwuje mnie bycie zredukowanym
do stanu cywilnego.

956
00:55:24,042 --> 00:55:25,910
-Nie taki był mój zamiar.

957
00:55:25,958 --> 00:55:27,327
-Nie czułem się

958
00:55:27,375 --> 00:55:28,827
uwiedziony w tym czasie.

959
00:55:28,875 --> 00:55:32,702
-Więc z perspektywy czasu, możesz mieć
pytanie?

960
00:55:32,750 --> 00:55:35,202
-To był niezwykły moment,
ale nic więcej.

961
00:55:35,250 --> 00:55:40,050
-Jak zinterpretowałeś
piosenkę nadawaną przez Maleskiego?

962
00:55:40,542 --> 00:55:43,702
-Wyczułem napięty podtekst,
biorąc pod uwagę hałas,

963
00:55:43,750 --> 00:55:47,410
i obecność pana Maleskiego
nie widząc go.

964
00:55:47,458 --> 00:55:49,160
A reakcja Sandry...

965
00:55:49,208 --> 00:55:51,722
-Jaka to była reakcja?

966
00:55:53,042 --> 00:55:55,199
-Była trochę zirytowana.

967
00:55:55,417 --> 00:55:58,160
-Jak zinterpretowałeś
fakt, że muzyka uruchamiała się ponownie

968
00:55:58,208 --> 00:56:00,494
po tym jak skończył?
-Odtwarzał to w kółko.

969
00:56:00,542 --> 00:56:01,702
Śmiech
-Tak, to prawda.

970
00:56:01,750 --> 00:56:05,494
To oczywisty wniosek,
ale chciałem wiedzieć

971
00:56:05,542 --> 00:56:07,952
jak to było dla ciebie,
w tamtym czasie?

972
00:56:08,000 --> 00:56:10,869
-To była część
tego, co było dziwne.

973
00:56:10,917 --> 00:56:14,074
Czułem, że moja obecność
była mniej...

974
00:56:14,750 --> 00:56:16,410
był mniej zrelaksowany.

975
00:56:16,458 --> 00:56:18,494
-Czułeś napięcie?

976
00:56:18,542 --> 00:56:20,285
-Bawisz się słowami.
-Nie, nie bawię się.

977
00:56:20,333 --> 00:56:23,119
Pozwól, że wyjaśnię.
Czy czułeś jakieś napięcie?

978
00:56:23,167 --> 00:56:24,119
-Tak.

979
00:56:24,167 --> 00:56:26,785
-Czy byłeś w stanie powiedzieć sobie

980
00:56:26,833 --> 00:56:29,827
niż pan Maleski,
nadając tę muzykę,

981
00:56:29,875 --> 00:56:33,410
chciał zakłócić lub przerwać
ten wywiad?

982
00:56:33,458 --> 00:56:36,910
-Taka myśl przyszła mi do głowy
pierwsza, tak.

983
00:56:36,958 --> 00:56:39,410
Trudno jest
zinterpretować wolę

984
00:56:39,458 --> 00:56:41,619
kogoś, kogo nie widać.

985
00:56:41,667 --> 00:56:44,494
-Nie mów.
Za to mi płacą.

986
00:56:44,542 --> 00:56:45,494
Śmiech

987
00:56:45,542 --> 00:56:48,952
Sandra Voyter, stworzyłaś
obszar współudziału

988
00:56:49,000 --> 00:56:50,369
aby przesunąć stawkę

989
00:56:50,417 --> 00:56:51,535
konserwacja?

990
00:56:51,583 --> 00:56:53,577
-Pytanie jest zbyt dyrektywne.

991
00:56:53,625 --> 00:56:55,744
-Nie było żadnego uwodzenia.

992
00:56:55,792 --> 00:56:57,994
-Pytam o współudział.

993
00:56:58,042 --> 00:57:02,035
Oferujesz pewną bliskość,
śmiejesz się, pijesz wino.

994
00:57:02,083 --> 00:57:05,494
Chciałeś odpocząć
od trudnego codziennego życia

995
00:57:05,542 --> 00:57:07,577
tworząc przyjemną drogę ucieczki?

996
00:57:07,625 --> 00:57:10,327
-Pani Voyter nie zainicjowała tego spotkania.
tego spotkania.

997
00:57:10,375 --> 00:57:12,383
-Proszę wejść, pani Voyter.

998
00:57:13,125 --> 00:57:14,077
-Er...

999
00:57:14,125 --> 00:57:16,202
Tak, uważam, że była niesamowita.

1000
00:57:16,250 --> 00:57:20,369
Nie widziałem nowej osoby
od dłuższego czasu.

1001
00:57:20,417 --> 00:57:24,160
Potrzebowałem drinka,
a ta osoba była

1002
00:57:24,208 --> 00:57:26,452
inteligentny i przyjemny,
nic więcej.

1003
00:57:26,500 --> 00:57:28,077
-Treść wymian

1004
00:57:28,125 --> 00:57:31,660
nie może pomóc w pisaniu
rozprawy uniwersyteckiej.

1005
00:57:31,708 --> 00:57:34,285
-Ma prawo śmiać się
z uczniem

1006
00:57:34,333 --> 00:57:36,660
których pytania
nie urzekły jej.

1007
00:57:36,708 --> 00:57:39,452
-Nadawanie muzyki
Samuela Maleskiego,

1008
00:57:39,500 --> 00:57:41,202
w tak brutalny sposób,

1009
00:57:41,250 --> 00:57:43,327
pokazany
pewną zazdrość wobec ciebie

1010
00:57:43,375 --> 00:57:45,660
czy Miss... Pani Solidor? Przepraszam.

1011
00:57:45,708 --> 00:57:48,535
To cover autorstwa rapera 50 Centa,
"Pimp",

1012
00:57:48,583 --> 00:57:50,702
mizoginiczny.

1013
00:57:50,750 --> 00:57:51,702
-Jest to wersja

1014
00:57:51,750 --> 00:57:52,827
instrumentalny.

1015
00:57:52,875 --> 00:57:54,535
-Proszę o odpowiedź.

1016
00:57:54,583 --> 00:57:58,535
Czy wybór tego utworu był oznaką
zazdrości ze strony męża?

1017
00:57:58,583 --> 00:57:59,535
-Tak, oczywiście.

1018
00:57:59,583 --> 00:58:00,827
Erm...

1019
00:58:00,875 --> 00:58:05,244
często słuchał tej piosenki.
Nie było to zamierzone, nie sądzę.

1020
00:58:05,292 --> 00:58:09,133
Uwielbiał słuchać głośnej muzyki,
to go uspokajało.

1021
00:58:09,667 --> 00:58:13,369
Erm... zainstalował...

1022
00:58:13,417 --> 00:58:14,660
Jęczy.

1023
00:58:14,708 --> 00:58:16,119
Jak powiedzieć ..speaker...?

1024
00:58:16,167 --> 00:58:17,202
-Obudowa.

1025
00:58:17,250 --> 00:58:20,160
-Potężny mówca, przepraszam.

1026
00:58:20,208 --> 00:58:23,119
Dużo pracował,
było głośno...

1027
00:58:23,167 --> 00:58:24,119
-Według pani Solidor,

1028
00:58:24,167 --> 00:58:27,244
dlatego
że zamknąłeś wywiad.

1029
00:58:27,292 --> 00:58:28,244
-Nie, nie jest,

1030
00:58:28,292 --> 00:58:29,410
nigdy tego nie powiedziała.

1031
00:58:29,458 --> 00:58:30,535
-Wyrażę się jasno

1032
00:58:30,583 --> 00:58:31,535
dla obrony,

1033
00:58:31,583 --> 00:58:34,619
ten sposób chodzenia na matę
każde pytanie,

1034
00:58:34,667 --> 00:58:36,681
Bardzo mnie to zirytuje.

1035
00:58:37,125 --> 00:58:38,077
Pani Voyter,

1036
00:58:38,125 --> 00:58:39,592
odpowiedź.

1037
00:58:42,167 --> 00:58:44,827
-Muzyka była bardzo głośna,

1038
00:58:44,875 --> 00:58:47,244
i kiedy znów zaczęła,

1039
00:58:47,292 --> 00:58:50,592
Zdałem sobie sprawę
że to się nie skończy.

1040
00:58:50,917 --> 00:58:54,452
I to sprawiło, że dyskusja
skomplikowana.

1041
00:58:54,500 --> 00:58:57,785
Nie? Więc...

1042
00:58:57,833 --> 00:58:59,813
Postanowiłem się zatrzymać.

1043
00:58:59,917 --> 00:59:02,327
Poza tym byłem zmęczony.

1044
00:59:02,375 --> 00:59:03,869
I poczułem

1045
00:59:03,917 --> 00:59:05,092
trochę...

1046
00:59:05,458 --> 00:59:07,119
zawroty głowy od wina.

1047
00:59:07,167 --> 00:59:08,119
-Po odlocie

1048
00:59:08,167 --> 00:59:09,119
gościa,

1049
00:59:09,167 --> 00:59:11,869
nie chciałeś wiedzieć
dlaczego umieścił

1050
00:59:11,917 --> 00:59:13,285
muzyka tak głośno?

1051
00:59:13,333 --> 00:59:15,869
-Tak jak powiedziałem,
to był nawyk.

1052
00:59:15,917 --> 00:59:17,369
-Nie, nie jest.

1053
00:59:17,417 --> 00:59:19,119
Odbieranie młodej, atrakcyjnej kobiety,

1054
00:59:19,167 --> 00:59:20,785
podawać mu wino

1055
00:59:20,833 --> 00:59:24,577
kiedy pracował na górze,
nie było to ani normalne, ani neutralne.

1056
00:59:24,625 --> 00:59:28,202
Wiedział, że pociągają cię kobiety.
Zdradziłaś go rok wcześniej.

1057
00:59:28,250 --> 00:59:30,660
-To nieistotne i seksistowskie.

1058
00:59:30,708 --> 00:59:33,369
-Powiedziałbym to samo
dla atrakcyjnego młodego mężczyzny.

1059
00:59:33,417 --> 00:59:37,035
To właśnie konfliktowa relacja
która nas interesuje.

1060
00:59:37,083 --> 00:59:40,119
Jest coś dziwnego
w tej sytuacji.

1061
00:59:40,167 --> 00:59:42,494
Mówisz, że poszedłeś na górę
do swojego pokoju

1062
00:59:42,542 --> 00:59:43,869
do pracy i spania,

1063
00:59:43,917 --> 00:59:45,452
tuż pod poddaszem,

1064
00:59:45,500 --> 00:59:47,702
gdzie muzyka była ogłuszająca,

1065
00:59:47,750 --> 00:59:50,827
muzyki, która uniemożliwiła
w kontynuowaniu wywiadu.

1066
00:59:50,875 --> 00:59:53,285
Ze wszystkich miejsc,
wybrałeś to.

1067
00:59:53,333 --> 00:59:57,077
-Tak, ale tam właśnie pracuję.
Pracuję w łóżku.

1068
00:59:57,125 --> 00:59:58,342
To...

1069
00:59:59,667 --> 01:00:02,994
-Kiedy Samuel przyszedł z tobą porozmawiać,
nie narzekałeś?

1070
01:00:03,042 --> 01:00:05,160
Ta ogłuszająca głośność
1 m nad głową,

1071
01:00:05,208 --> 01:00:07,188
To wielka sprawa, prawda?

1072
01:00:08,000 --> 01:00:10,035
-Przyzwyczaiłem się,
Nie przeszkadza mi to.

1073
01:00:10,083 --> 01:00:12,910
Chciałem pracować.
Miałem zatyczki do uszu.

1074
01:00:12,958 --> 01:00:13,910
To normalne.

1075
01:00:13,958 --> 01:00:16,744
Mogę pracować
w każdej sytuacji.

1076
01:00:16,792 --> 01:00:20,410
-Wino sprawiło, że zakręciło ci się w głowie
i przerwałeś rozmowę.

1077
01:00:20,458 --> 01:00:21,660
Czy chciałeś pracować?

1078
01:00:21,708 --> 01:00:23,827
-Tak, pracowałem. W rzeczywistości pracowałem.

1079
01:00:23,875 --> 01:00:26,827
Nie na długo.
Miałem do zrobienia tłumaczenie,

1080
01:00:26,875 --> 01:00:29,285
i chciałem skończyć
przed odpoczynkiem.

1081
01:00:29,333 --> 01:00:32,202
Mogę pracować
w każdym środowisku,

1082
01:00:32,250 --> 01:00:33,494
w dowolnym stanie.

1083
01:00:33,542 --> 01:00:36,535
-Można również odpoczywać
w dowolnym środowisku

1084
01:00:36,583 --> 01:00:37,785
w dowolnym stanie.

1085
01:00:37,833 --> 01:00:39,813
Więc wszystko było w porządku.

1086
01:00:44,000 --> 01:00:45,157
Skończyłem.

1087
01:00:48,708 --> 01:00:50,465
-Bez zadawania pytań.

1088
01:00:53,250 --> 01:00:54,827
*-Daniel, to nie to
co nam powiedziałeś.

1089
01:00:54,875 --> 01:00:58,660
*To nie pasuje do Zoé Solidor,
która widziała, jak oddalasz się od domu,

1090
01:00:58,708 --> 01:01:01,202
*nie z twoją matką
która rozmawiała z twoim ojcem

1091
01:01:01,250 --> 01:01:03,410
*po jej odejściu.

1092
01:01:03,458 --> 01:01:05,129
*Jestem zdezorientowany.

1093
01:01:05,583 --> 01:01:07,426
*-Zdezorientowany...

1094
01:01:10,833 --> 01:01:12,008
-Racja!

1095
01:01:13,042 --> 01:01:16,785
Mamy tu problem,
Daniel, prawda?

1096
01:01:16,833 --> 01:01:20,033
Nie mogłeś być
w dwóch miejscach jednocześnie.

1097
01:01:20,792 --> 01:01:24,521
-Nie, myślę, że wróciłem
do domu.

1098
01:01:25,792 --> 01:01:27,327
-Co rodzi w mojej głowie pytanie,

1099
01:01:27,375 --> 01:01:30,410
to absolutna pewność
przed rekonstrukcją.

1100
01:01:30,458 --> 01:01:32,785
Powiedziałeś w swoim oświadczeniu:

1101
01:01:32,833 --> 01:01:35,619
"Każdy kawałek taśmy
jest inny.

1102
01:01:35,667 --> 01:01:39,077
"Kiedy go dotykam,
nie mogę popełnić błędu.

1103
01:01:39,125 --> 01:01:41,910
"Byłem tuż pod
otwartego okna.

1104
01:01:41,958 --> 01:01:43,910
"Wiem, co słyszałem".

1105
01:01:43,958 --> 01:01:46,327
I w czasie rekonstrukcji,

1106
01:01:46,375 --> 01:01:50,035
Ty mówisz coś innego,
więc jak to wyjaśnić?

1107
01:01:51,792 --> 01:01:55,932
-Myślałem, że pamiętam
gdzie byłem i...

1108
01:01:57,333 --> 01:02:01,410
Może to ten szok
który wywrócił wszystko w mojej głowie do góry nogami.

1109
01:02:01,458 --> 01:02:02,577
-Psychiatra

1110
01:02:02,625 --> 01:02:04,202
mówił do Daniela

1111
01:02:04,250 --> 01:02:08,160
i potwierdził możliwe skutki
na jego pamięć.

1112
01:02:08,208 --> 01:02:09,202
-Oczywiście, że tak.

1113
01:02:09,250 --> 01:02:13,664
Pamiętasz, po co wróciłeś do domu?
wróciłeś do domu?

1114
01:02:14,125 --> 01:02:16,425
-Tak, musiałem zapomnieć o...

1115
01:02:16,792 --> 01:02:18,949
moje rękawiczki lub telefon komórkowy.

1116
01:02:19,292 --> 01:02:21,272
-Ale nie jesteś pewien.

1117
01:02:22,208 --> 01:02:24,119
-Nie pamiętam dokładnie.

1118
01:02:24,167 --> 01:02:26,577
-Więc przeszedłeś od
od absolutnej pewności

1119
01:02:26,625 --> 01:02:27,869
do niepewności,

1120
01:02:27,917 --> 01:02:30,535
o swoich wspomnieniach
z tego dnia.

1121
01:02:30,583 --> 01:02:32,535
-To naprawdę żenujące, prawda?

1122
01:02:32,583 --> 01:02:34,994
Trzymamy się szczegółów
Twojej pamięci

1123
01:02:35,042 --> 01:02:38,327
powiedzieć nam, że cała jego pamięć
jest wątpliwa?

1124
01:02:38,375 --> 01:02:41,077
Chciałbyś, żebyśmy uwierzyli
że szok

1125
01:02:41,125 --> 01:02:43,994
może przekształcić krzyki
w spokojne głosy?

1126
01:02:44,042 --> 01:02:47,119
Sugerujesz, że kłamie.
żeby kryć swoją matkę?

1127
01:02:47,167 --> 01:02:48,383
-Nie, nie jest.

1128
01:02:48,833 --> 01:02:51,202
Zauważyłem niepewność świadka.

1129
01:02:51,250 --> 01:02:53,494
Ale są powody
do zadawania pytań.

1130
01:02:53,542 --> 01:02:56,785
Daniel mówi nam, że,
kiedy jego rodzice się kłócili,

1131
01:02:56,833 --> 01:02:58,077
odchodził.

1132
01:02:58,125 --> 01:03:00,827
I tego dnia,
najwyraźniej przez przypadek,

1133
01:03:00,875 --> 01:03:04,202
wyszedł, kiedy wszystko się działo
na kłótnię

1134
01:03:04,250 --> 01:03:05,910
więc nic nie słyszał.

1135
01:03:05,958 --> 01:03:09,452
-Nie wyszedłem przez przypadek,
ale z powodu muzyki.

1136
01:03:09,500 --> 01:03:11,535
-On nie mówi
że nic nie słyszał,

1137
01:03:11,583 --> 01:03:15,160
jest bardzo precyzyjny w tej kwestii
i nigdy nie zmienił zdania.

1138
01:03:15,208 --> 01:03:17,244
Psychiatra
którego raport zacytowałem,

1139
01:03:17,292 --> 01:03:19,160
i specjalista od ślepoty,

1140
01:03:19,208 --> 01:03:23,279
zauważył, że Daniel
ma doskonałą pamięć słuchową.

1141
01:03:24,333 --> 01:03:25,550
Westchnienie

1142
01:03:28,250 --> 01:03:31,619
-Pani Urzędniczka,
możesz nas wysłać

1143
01:03:31,667 --> 01:03:34,675
informacje dostarczone przez pana Balarda?

1144
01:03:36,708 --> 01:03:38,410
Słuchamy, sir.

1145
01:03:38,458 --> 01:03:42,077
-Element decydujący
są te 3 rozpryski krwi

1146
01:03:42,125 --> 01:03:43,785
z przodu altany,

1147
01:03:43,833 --> 01:03:46,758
pokazany na tym szkicu.

1148
01:03:47,208 --> 01:03:50,410
Jeśli możemy trochę powiększyć
na pochylnię...

1149
01:03:50,458 --> 01:03:53,119
To jest to. Mają charakterystyczną
charakterystyczny

1150
01:03:53,167 --> 01:03:55,244
prognozy z góry.

1151
01:03:55,292 --> 01:03:57,702
Są one zwężone i wydłużone.

1152
01:03:57,750 --> 01:04:02,370
Największe z nich mają nawet
do 4 cm długości, czyli bardzo dużo.

1153
01:04:02,542 --> 01:04:04,244
Tak więc, zgodnie z naszymi testami,

1154
01:04:04,292 --> 01:04:07,160
te projekcje nie mogły powstać
w tym miejscu

1155
01:04:07,208 --> 01:04:09,785
że gdyby pan Maleski otrzymał
cios w głowę

1156
01:04:09,833 --> 01:04:12,990
kiedy był na balkonie
na balkonie na 2 piętrze.

1157
01:04:13,208 --> 01:04:16,494
Musiał być przyparty
o balustradę balkonu,

1158
01:04:16,542 --> 01:04:20,327
jego głowa była już w powietrzu
kiedy został uderzony,

1159
01:04:20,375 --> 01:04:23,035
tak, że projekcje
tworzą się tam,

1160
01:04:23,083 --> 01:04:24,952
w przeciwnym razie nie ma wyjaśnienia.

1161
01:04:25,000 --> 01:04:27,035
-Gwałtowność ciosu lub ciosów

1162
01:04:27,083 --> 01:04:29,160
który wyrzucił go w pustkę?

1163
01:04:29,208 --> 01:04:30,577
-Najprawdopodobniej,

1164
01:04:30,625 --> 01:04:33,952
to połączenie
gwałtownego uderzenia

1165
01:04:34,000 --> 01:04:36,327
i impuls
aby upadł.

1166
01:04:36,375 --> 01:04:40,244
-Czy napastnik
w stanie wielkiego gniewu,

1167
01:04:40,292 --> 01:04:44,077
spowodować upadek
tak gwałtownymi ciosami?

1168
01:04:44,125 --> 01:04:48,202
-Powiedziałbym, że to stan wściekłości.
Trudno wyobrazić sobie coś innego.

1169
01:04:48,250 --> 01:04:53,092
To stan, w którym siła fizyczna
może być zwielokrotniona.

1170
01:04:59,458 --> 01:05:01,301
Oczyszczanie gardła

1171
01:05:03,792 --> 01:05:07,494
-Wysokość balustrady
balkonu na 2. piętrze

1172
01:05:07,542 --> 01:05:11,675
wynosi 1,20 m,
więc mniej więcej tutaj.

1173
01:05:12,167 --> 01:05:17,425
Pan Maleski miał 1,82 m wzrostu,
ważył około 85 kilogramów.

1174
01:05:17,500 --> 01:05:20,827
Aby przechylić swoje ciało
w pustkę,

1175
01:05:20,875 --> 01:05:23,410
impuls
o którym mówisz

1176
01:05:23,458 --> 01:05:24,994
jest bardzo dobrowolne, prawda?

1177
01:05:25,042 --> 01:05:27,619
-Cała akcja
była bardzo dobrowolna.

1178
01:05:27,667 --> 01:05:30,119
Nie robi się takich numerów
nie mając takiego zamiaru.

1179
01:05:30,167 --> 01:05:32,494
-Przez "bardzo chętny",
miałem na myśli

1180
01:05:32,542 --> 01:05:34,244
"bardzo skoordynowany".

1181
01:05:34,292 --> 01:05:35,410
Metodyczny.

1182
01:05:35,458 --> 01:05:37,994
Możemy nawet założyć, że,
biorąc pod uwagę jego wagę,

1183
01:05:38,042 --> 01:05:41,910
musiałby podnieść
nogi, aby go przewrócić.

1184
01:05:41,958 --> 01:05:44,619
To dalekie od wściekłości.
-Nie. Wściekłość

1185
01:05:44,667 --> 01:05:45,827
nie wyklucza siły woli.

1186
01:05:45,875 --> 01:05:49,994
Pan Maleski musiał już być
niezrównoważony w próżni.

1187
01:05:50,042 --> 01:05:51,702
Równie dobrze mógł upaść

1188
01:05:51,750 --> 01:05:55,285
z powodu gwałtowności ciosu
i niestabilną pozycję.

1189
01:05:55,333 --> 01:05:58,119
Nie mamy żadnych dowodów
by wiedzieć...

1190
01:05:58,167 --> 01:06:01,369
-Wszystko co mamy
to te 3 krople krwi.

1191
01:06:01,417 --> 01:06:03,994
A wszystko inne należy założyć

1192
01:06:04,042 --> 01:06:06,660
aby wyjaśnić te spadki,
nie sądzisz?

1193
01:06:06,708 --> 01:06:09,994
-Jedynym sposobem na ich wyjaśnienie
jest to, co powiedziałem.

1194
01:06:10,042 --> 01:06:13,494
-Nie wyjaśniłeś,
Przedstawiłeś hipotezę.

1195
01:06:13,542 --> 01:06:15,160
W rzeczywistości nie, dwa.

1196
01:06:15,208 --> 01:06:18,369
Z gestami i bez nich
aby go przewrócić.

1197
01:06:18,417 --> 01:06:20,827
Zgodnie z tymi założeniami,
jaki typ obiektu

1198
01:06:20,875 --> 01:06:23,119
używany jako broń?

1199
01:06:23,167 --> 01:06:25,827
-Ciężki przedmiot,
prawdopodobnie wykonany z metalu

1200
01:06:25,875 --> 01:06:27,619
lub bardzo gęste drewno,

1201
01:06:27,667 --> 01:06:30,369
z pewnością z kątem
lub krawędzią.

1202
01:06:30,417 --> 01:06:33,660
-Czy wyceniłeś
jeden lub więcej obiektów tego typu

1203
01:06:33,708 --> 01:06:34,994
znalezione na miejscu zdarzenia?

1204
01:06:35,042 --> 01:06:36,202
-Jak dobrze wiesz

1205
01:06:36,250 --> 01:06:39,744
że broń nie została znaleziona,
co nie oznacza, że nie istnieje.

1206
01:06:39,792 --> 01:06:42,021
-Dzięki, nie mam nic przeciwko.

1207
01:06:43,458 --> 01:06:46,369
-Istnieją 2 możliwe wyjaśnienia
dla tych 3 spadków.

1208
01:06:46,417 --> 01:06:48,077
Albo pochodzą z tego obszaru,

1209
01:06:48,125 --> 01:06:51,119
i dlatego nieuchronnie
odebrane przez pana Maleskiego,

1210
01:06:51,167 --> 01:06:54,077
lub są spowodowane przez
uderzenie w czaszkę

1211
01:06:54,125 --> 01:06:55,994
z krawędzią tego dachu,

1212
01:06:56,042 --> 01:06:57,785
mniej więcej w tym momencie.

1213
01:06:57,833 --> 01:06:59,994
Pierwsza hipoteza wydaje się mało prawdopodobna

1214
01:07:00,042 --> 01:07:04,035
i nie wytrzymuje analizy
formy i dynamiki

1215
01:07:04,083 --> 01:07:05,160
tych prognoz.

1216
01:07:05,208 --> 01:07:07,619
Jeśli skupimy się
na drugiej hipotezie,

1217
01:07:07,667 --> 01:07:11,035
należy wziąć pod uwagę odbicie
spowodowane uderzeniem

1218
01:07:11,083 --> 01:07:12,619
na krawędzi dachu.

1219
01:07:12,667 --> 01:07:14,952
Oto kilka zdjęć tego, co mamy

1220
01:07:15,000 --> 01:07:16,843
przeprowadzane na miejscu.

1221
01:07:21,875 --> 01:07:22,869
I to wszystko.

1222
01:07:22,917 --> 01:07:25,452
Jak widać
w tej rekonstrukcji

1223
01:07:25,500 --> 01:07:26,827
z manekinem,

1224
01:07:26,875 --> 01:07:27,869
taki szok

1225
01:07:27,917 --> 01:07:30,244
powoduje gwałtowny obrót ciała
ciała.

1226
01:07:30,292 --> 01:07:33,619
To jest w momencie tego odwrócenia,
lub obrotu,

1227
01:07:33,667 --> 01:07:36,244
ułamek sekundy
po uderzeniu,

1228
01:07:36,292 --> 01:07:38,910
niż te trzy krople krwi,

1229
01:07:38,958 --> 01:07:40,327
można przewidzieć

1230
01:07:40,375 --> 01:07:42,218
na tej powierzchni.

1231
01:07:45,375 --> 01:07:46,410
Teza

1232
01:07:46,458 --> 01:07:47,452
co jest niezbędne

1233
01:07:47,500 --> 01:07:51,077
że pan Maleski spadł
z okna na 3 piętrze.

1234
01:07:51,125 --> 01:07:52,577
Moim zdaniem to jedyny sposób,

1235
01:07:52,625 --> 01:07:55,327
wyjaśnić odbicie na dachu

1236
01:07:55,375 --> 01:07:57,077
i taką ranę czaszki.

1237
01:07:57,125 --> 01:07:59,910
-Powiedziałeś "moim zdaniem",
ostrożność językowa

1238
01:07:59,958 --> 01:08:01,619
co jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika.

1239
01:08:01,667 --> 01:08:04,452
-Dlaczego nie ma
brak śladu DNA, brak pozostałości

1240
01:08:04,500 --> 01:08:08,327
w punkcie uderzenia,
czy w punkcie odbicia?

1241
01:08:08,375 --> 01:08:09,327
-To wszystko.

1242
01:08:09,375 --> 01:08:12,410
Oto zdjęcia.
Przeprowadziliśmy test

1243
01:08:12,458 --> 01:08:14,619
który odtwarza warunki
warunki.

1244
01:08:14,667 --> 01:08:18,035
W czasie incydentu
była warstwa lodu

1245
01:08:18,083 --> 01:08:21,258
pod grubą warstwą
śniegu.

1246
01:08:21,833 --> 01:08:25,077
Można zobaczyć, jak śnieg
nagrzewa się, a następnie topi.

1247
01:08:25,125 --> 01:08:28,702
I widzimy,
po godzinie i 50 minutach,

1248
01:08:28,750 --> 01:08:30,910
który płynie

1249
01:08:30,958 --> 01:08:34,910
usunąć wszelkie pozostałości osadzone
w punkcie uderzenia.

1250
01:08:34,958 --> 01:08:36,702
Zmieszały się z krwią

1251
01:08:36,750 --> 01:08:38,994
już obecne na tym obszarze.

1252
01:08:39,042 --> 01:08:42,285
-Opisałeś teorię zamachu stanu
jako "mało prawdopodobną".

1253
01:08:42,333 --> 01:08:43,910
Czy to coś niemożliwego?

1254
01:08:43,958 --> 01:08:47,369
-Nie jest to niemożliwe,
ale bardzo mało prawdopodobne.

1255
01:08:47,417 --> 01:08:48,577
-Więc jest to możliwe.

1256
01:08:48,625 --> 01:08:52,077
-Możliwe, że zostanę
Prezydentem Republiki.

1257
01:08:52,125 --> 01:08:54,577
-Znam definicję
"możliwości".

1258
01:08:54,625 --> 01:08:56,285
-W hipotetycznym przypadku,

1259
01:08:56,333 --> 01:08:58,619
aby wyjaśnić kąt projekcji

1260
01:08:58,667 --> 01:09:00,119
z tych 3 kropli,

1261
01:09:00,167 --> 01:09:03,744
trzeba sobie wyobrazić, że głowa
pana Maleskiego

1262
01:09:03,792 --> 01:09:07,702
był w pustce,
około 80 cm od poręczy.

1263
01:09:07,750 --> 01:09:10,619
Atakujący musiał więc go zmusić

1264
01:09:10,667 --> 01:09:12,660
pochylając się w pustkę,

1265
01:09:12,708 --> 01:09:15,202
przypięty do poręczy,

1266
01:09:15,250 --> 01:09:18,577
i całą górną część ciała
do góry nogami.

1267
01:09:18,625 --> 01:09:21,577
Zakłada to, że sam agresor

1268
01:09:21,625 --> 01:09:23,883
jest pochylony bardzo do przodu.

1269
01:09:24,167 --> 01:09:26,244
Ale musiał też trzymać
ciężki przedmiot,

1270
01:09:26,292 --> 01:09:29,494
i zadać gwałtowny cios
z silnym zamachem.

1271
01:09:29,542 --> 01:09:31,119
Tak więc, wszystkie te dane,

1272
01:09:31,167 --> 01:09:34,119
zwłaszcza biorąc pod uwagę masę ciała
oskarżonego,

1273
01:09:34,167 --> 01:09:36,244
sprawiają, że jest to mało prawdopodobne.

1274
01:09:36,292 --> 01:09:37,827
-Ale nie niemożliwe.

1275
01:09:37,875 --> 01:09:40,050
Śmiech

1276
01:09:42,042 --> 01:09:44,910
-Daniel, przyjmuję cię, ponieważ...

1277
01:09:44,958 --> 01:09:46,702
Jestem wrażliwy na fakt

1278
01:09:46,750 --> 01:09:49,077
że biznes w ogóle Cię interesuje
w pierwszej kolejności.

1279
01:09:49,125 --> 01:09:51,285
Upoważniłem cię do obejrzenia
przesłuchań,

1280
01:09:51,333 --> 01:09:53,160
ale jutro będzie

1281
01:09:53,208 --> 01:09:54,660
znacznie bardziej skomplikowane.

1282
01:09:54,708 --> 01:09:58,285
Porozmawiamy o tematach
o wiele bardziej niepokojących dla ciebie.

1283
01:09:58,333 --> 01:10:01,660
Więc zdecydowałem, że jutro,
nie przyjdziesz.

1284
01:10:01,708 --> 01:10:03,660
-Wydaje mi się, że wszystko słyszę.

1285
01:10:03,708 --> 01:10:04,660
-Co to jest?

1286
01:10:04,708 --> 01:10:06,952
-Wydaje mi się, że wszystko słyszę.

1287
01:10:07,000 --> 01:10:07,994
-Czy tak jest?

1288
01:10:08,042 --> 01:10:09,744
-Tak, naprawdę...

1289
01:10:09,792 --> 01:10:12,535
-Ale czy potrafisz
zarządzać wszystkim później?

1290
01:10:12,583 --> 01:10:16,077
Pracujemy.
Musimy być w stanie wykonywać naszą pracę,

1291
01:10:16,125 --> 01:10:18,035
jak ci to wytłumaczyć... spokojnie.

1292
01:10:18,083 --> 01:10:19,952
-Nigdy nie ingerowałem w proces.

1293
01:10:20,000 --> 01:10:23,454
-Niepokojące...
Tak naprawdę to nie jest problem.

1294
01:10:24,333 --> 01:10:28,542
Musimy być w stanie rozmawiać o faktach
w całej ich surowości.

1295
01:10:28,875 --> 01:10:31,077
Musimy być w stanie poradzić sobie ze wszystkim,

1296
01:10:31,125 --> 01:10:33,633
nie bojąc się, że na ciebie wpadnie.

1297
01:10:36,167 --> 01:10:38,396
-Ale już zostałem trafiony.

1298
01:10:39,667 --> 01:10:43,285
To już zrobione, dlatego,
Muszę...

1299
01:10:43,333 --> 01:10:46,327
Dlatego muszę to usłyszeć,
żebym mógł to przezwyciężyć.

1300
01:10:46,375 --> 01:10:50,244
-Celem procesu
jest ustalenie prawdy

1301
01:10:50,292 --> 01:10:53,702
bez nas,
nie musimy się cenzurować.

1302
01:10:53,750 --> 01:10:56,693
-Przepraszam, że pytam,
ale kto się ocenzurował?

1303
01:10:57,292 --> 01:11:01,327
Nawet jeśli zabronisz mi przyjść,
zdobędę informacje.

1304
01:11:01,375 --> 01:11:05,785
Będę wiedział, co się stało
dzięki telewizji, radiu i internetowi.

1305
01:11:05,833 --> 01:11:07,813
Po prostu będę miał obsesję na tym punkcie.

1306
01:11:19,417 --> 01:11:21,494
-Pani Voyter,
twierdzi pani, że była świadkiem

1307
01:11:21,542 --> 01:11:23,827
próba samobójcza
przez męża,

1308
01:11:23,875 --> 01:11:25,577
6 miesięcy przed śmiercią.

1309
01:11:25,625 --> 01:11:29,410
Wróciło do ciebie dość późno
To niesamowite.

1310
01:11:29,458 --> 01:11:31,702
Czy możesz opisać
ten odcinek?

1311
01:11:31,750 --> 01:11:33,050
-Tak.

1312
01:11:38,625 --> 01:11:40,660
Stało się to kilka tygodni temu

1313
01:11:40,708 --> 01:11:43,865
po odstawieniu
leków.

1314
01:11:44,292 --> 01:11:46,842
Znalazłem go na podłodze,

1315
01:11:47,208 --> 01:11:50,217
bardzo wcześnie rano, w swojej sypialni.

1316
01:11:51,875 --> 01:11:55,133
Dużo wypił,

1317
01:11:55,500 --> 01:11:58,675
poprzedniego wieczoru i zasnął.

1318
01:12:00,292 --> 01:12:04,226
Wymiotował, a w wymiocinach,
widziałem aspirynę.

1319
01:12:04,708 --> 01:12:08,175
Tabletki prawie się stopiły.

1320
01:12:08,625 --> 01:12:09,994
Er...

1321
01:12:10,042 --> 01:12:12,994
Na początku nie rozumiałem
co to było.

1322
01:12:13,042 --> 01:12:16,342
Później znalazłem...

1323
01:12:16,708 --> 01:12:20,505
puste talerze
w koszu kuchennym.

1324
01:12:20,625 --> 01:12:23,568
Posprzątałam wszystko.
Położyłam go do łóżka.

1325
01:12:23,917 --> 01:12:27,077
Później, gdy poczuł się lepiej,
nie chciał

1326
01:12:27,125 --> 01:12:28,077
mówić o tym.

1327
01:12:28,125 --> 01:12:32,077
Powiedział tylko, że zbyt szybko
leczenie zbyt szybko.

1328
01:12:32,125 --> 01:12:35,967
-Hm... Spaliście w oddzielnych pokojach?

1329
01:12:36,208 --> 01:12:40,300
-To było jego biuro.
Przez większość czasu tam spał.

1330
01:12:41,542 --> 01:12:46,008
-Co sprawiło, że poszłaś
do jego pokoju tak wcześnie?

1331
01:12:46,250 --> 01:12:49,035
-Budzę się bardzo wcześnie,
i jemu też się to przytrafiło.

1332
01:12:49,083 --> 01:12:52,327
W takich chwilach,
spotykaliśmy się i rozmawialiśmy.

1333
01:12:52,375 --> 01:12:53,827
-O szóstej rano?

1334
01:12:53,875 --> 01:12:56,717
-Tak, gdybym widział światło.

1335
01:12:57,167 --> 01:13:00,410
Nie spaliśmy już razem,
ale byliśmy bardzo blisko.

1336
01:13:00,458 --> 01:13:02,687
Często...

1337
01:13:03,208 --> 01:13:06,799
by zakończyć z nim noc,
w biurowym łóżku.

1338
01:13:07,042 --> 01:13:09,827
Zszedłem na dół zrobić sobie kawę,

1339
01:13:09,875 --> 01:13:13,285
i zobaczyłem, że jego drzwi
były otwarte i...

1340
01:13:13,333 --> 01:13:15,550
Widziałem to na podłodze.

1341
01:13:15,958 --> 01:13:17,994
-Czy ktoś jeszcze
był tego świadkiem?

1342
01:13:18,042 --> 01:13:19,258
-Nie, nie jest.

1343
01:13:19,417 --> 01:13:22,666
-Dziękuję.
Dziękuję, możesz usiąść.

1344
01:13:23,125 --> 01:13:24,160
Panie rzeczniku generalny?

1345
01:13:24,208 --> 01:13:25,494
(-Wiedziałeś o tym?)

1346
01:13:25,542 --> 01:13:26,633
(-Nie.)

1347
01:13:27,375 --> 01:13:29,910
-Jaki rodzaj leków przeciwdepresyjnych
przepisane?

1348
01:13:29,958 --> 01:13:31,202
-Escitalopram 20 mg.

1349
01:13:31,250 --> 01:13:33,702
-I to on chciał się zatrzymać?
-Tak, chciał.

1350
01:13:33,750 --> 01:13:36,202
7 miesięcy przed śmiercią,
chciał się od tego odzwyczaić.

1351
01:13:36,250 --> 01:13:39,744
Zaleciłem
protokół degresywny, którego przestrzegał.

1352
01:13:39,792 --> 01:13:41,619
Dokonywaliśmy inwentaryzacji
co tydzień.

1353
01:13:41,667 --> 01:13:43,202
-Czy popełnił samobójstwo?

1354
01:13:43,250 --> 01:13:45,285
-Wcale nie.
Samuel nie był przygnębiony.

1355
01:13:45,333 --> 01:13:49,327
Przepisałem mu Escitalopram
jako parasol emocjonalny.

1356
01:13:49,375 --> 01:13:52,660
To było dla niego skomplikowane,
przez wypadek syna.

1357
01:13:52,708 --> 01:13:54,035
-Próba samobójcza

1358
01:13:54,083 --> 01:13:57,494
może wynikać z nagłego odstawienia,
przy tak niskiej dawce?

1359
01:13:57,542 --> 01:14:01,077
-Teoretycznie wszystko jest możliwe,
ale to nie ma sensu.

1360
01:14:01,125 --> 01:14:04,244
Dlaczego miałby mnie prosić
żeby mu pomóc

1361
01:14:04,292 --> 01:14:06,619
czy to się skończy
za moimi plecami?

1362
01:14:06,667 --> 01:14:07,660
Nie da się tego zrobić.

1363
01:14:07,708 --> 01:14:09,119
Nie powiedziałby mi,

1364
01:14:09,167 --> 01:14:11,660
kiedy widywaliśmy się co tydzień?

1365
01:14:11,708 --> 01:14:12,842
-Dobrze.

1366
01:14:23,500 --> 01:14:25,619
-Czy kiedykolwiek
pacjenta, który popełnił samobójstwo,

1367
01:14:25,667 --> 01:14:26,744
lub kto próbował

1368
01:14:26,792 --> 01:14:28,463
popełnić samobójstwo?

1369
01:14:28,583 --> 01:14:30,869
-Język nie rozróżnia
tych dwóch.

1370
01:14:30,917 --> 01:14:33,660
"Popełnić samobójstwo
oznacza "próbować" i "odnieść sukces".

1371
01:14:33,708 --> 01:14:34,785
Odnosi się do gestu.

1372
01:14:34,833 --> 01:14:38,077
-Dziękuję za tę semantykę
i co z tego?

1373
01:14:38,125 --> 01:14:40,160
-Żaden z moich pacjentów
popełnił samobójstwo.

1374
01:14:40,208 --> 01:14:41,160
-Oprócz pana Maleskiego,

1375
01:14:41,208 --> 01:14:44,952
ponieważ gdyby to pytanie zostało rozstrzygnięte
nie byłoby nas tutaj.

1376
01:14:45,000 --> 01:14:48,494
Podsumowując,
nie jesteś ekspertem od samobójstw,

1377
01:14:48,542 --> 01:14:50,702
niezależnie od tego, czy się powiedzie, czy nie.

1378
01:14:50,750 --> 01:14:52,827
Stwierdziłaś, że twój mąż

1379
01:14:52,875 --> 01:14:55,202
odmówił rozmowy
o próbie,

1380
01:14:55,250 --> 01:14:56,910
i nikomu o tym nie powiedział.

1381
01:14:56,958 --> 01:14:58,938
Jak myślisz, dlaczego tak jest?

1382
01:14:59,708 --> 01:15:01,785
-Erm... Ponieważ się wstydził.

1383
01:15:01,833 --> 01:15:04,592
Um... miał dużo...

1384
01:15:08,208 --> 01:15:09,327
Er...

1385
01:15:09,375 --> 01:15:12,761
To skomplikowane.
Czy mogę odpowiedzieć po angielsku?

1386
01:15:13,083 --> 01:15:14,217
Dziękuję za poświęcony czas.

1387
01:15:16,167 --> 01:15:18,160
Tak, myślę, że się wstydził.

1388
01:15:18,208 --> 01:15:19,452
Tłumaczy na francuski.

1389
01:15:19,500 --> 01:15:22,702
Samuel miał
bardzo silny związek ze wstydem.

1390
01:15:22,750 --> 01:15:24,425
To skomplikowane.

1391
01:15:24,750 --> 01:15:26,133
On...

1392
01:15:27,208 --> 01:15:31,550
był sfrustrowany nauczaniem,
stało się to dla niego ciężarem.

1393
01:15:31,958 --> 01:15:33,785
I chciał pisać.

1394
01:15:33,833 --> 01:15:36,660
Przez lata pracował
nad powieścią,

1395
01:15:36,708 --> 01:15:39,579
przed i po wypadku Daniela.

1396
01:15:40,458 --> 01:15:44,369
Przeczytałem wszystko i dla mnie,
to było bardzo dobre, powiedziałem mu to.

1397
01:15:44,417 --> 01:15:46,925
Ale z dnia na dzień,

1398
01:15:47,000 --> 01:15:50,425
Gdy nie mógł już dłużej tego robić, przestał.

1399
01:15:51,208 --> 01:15:53,535
Czuł się jak tchórz,

1400
01:15:53,583 --> 01:15:57,175
położyłby się i...

1401
01:15:57,583 --> 01:16:00,619
w końcu przekonał sam siebie
że nie może pisać

1402
01:16:00,667 --> 01:16:03,785
z powodu jej uzależnienia
od leków,

1403
01:16:03,833 --> 01:16:05,785
i chciał się uwolnić.

1404
01:16:05,833 --> 01:16:06,952
I nie mógł...

1405
01:16:07,000 --> 01:16:08,285
-Wcale nie...

1406
01:16:08,333 --> 01:16:09,994
-Przepraszam, nie skończyłem.

1407
01:16:10,042 --> 01:16:13,202
Nie był w stanie mówić o
o swojej próbie samobójczej

1408
01:16:13,250 --> 01:16:16,535
ponieważ jego poczucie porażki
było zbyt bolesne.

1409
01:16:16,583 --> 01:16:19,452
-Nigdy o tym nie wspomniał.

1410
01:16:19,500 --> 01:16:23,160
-Obwiniał cię o uzależnienie go od pigułek od samego początku.
uzależnienie od pigułek od samego początku.

1411
01:16:23,208 --> 01:16:24,577
Doprowadzało go to do szału.

1412
01:16:24,625 --> 01:16:26,035
-To była wspólna decyzja.

1413
01:16:26,083 --> 01:16:27,744
Usuwasz się z równania

1414
01:16:27,792 --> 01:16:30,285
kiedy jesteś
w centrum równania.

1415
01:16:30,333 --> 01:16:32,494
Kiedy zacząłem śledzić Samuela,

1416
01:16:32,542 --> 01:16:35,244
czuł się winny, zwłaszcza że

1417
01:16:35,292 --> 01:16:36,994
byłeś na niego bardzo zły.

1418
01:16:37,042 --> 01:16:41,456
Opisał mi
kastrujące zachowanie z twojej strony.

1419
01:16:41,750 --> 01:16:45,910
Zmusiłeś go do zapłacenia
odpowiedzialność za ten wypadek,

1420
01:16:45,958 --> 01:16:49,535
zmuszając go do poświęcenia
tego, co było dla niego najważniejsze:

1421
01:16:49,583 --> 01:16:51,008
pisać.

1422
01:16:51,417 --> 01:16:54,994
To było to emocjonalne jo-jo
w które został wrzucony.

1423
01:16:55,042 --> 01:16:56,827
Z jednej strony to prawda,

1424
01:16:56,875 --> 01:17:00,535
zachęcałeś go do pisania,
chciałeś, żeby odniósł sukces,

1425
01:17:00,583 --> 01:17:01,535
ale jednocześnie,

1426
01:17:01,583 --> 01:17:04,077
nie postawiłbyś
na jego sukces.

1427
01:17:04,125 --> 01:17:04,994
W tym tkwi problem,

1428
01:17:05,042 --> 01:17:07,994
to mogło nie być świadome
z Twojej strony.

1429
01:17:08,042 --> 01:17:11,577
Wszystkie trudności
materialne i psychologiczne

1430
01:17:11,625 --> 01:17:13,285
wynikające z tego wypadku

1431
01:17:13,333 --> 01:17:14,785
spoczywała na jego ramionach,

1432
01:17:14,833 --> 01:17:16,369
jakbyś mu powiedział:

1433
01:17:16,417 --> 01:17:19,452
"To twój problem,
Jesteś odpowiedzialny, zajmij się tym,

1434
01:17:19,500 --> 01:17:22,494
"Chcę się uwolnić
by kontynuować pisanie.

1435
01:17:22,542 --> 01:17:23,494
-Co mówisz

1436
01:17:23,542 --> 01:17:25,494
na wydatki materialne
jest błędna.

1437
01:17:25,542 --> 01:17:27,577
Pani Voyter zarządzała
tak samo jak jej mąż.

1438
01:17:27,625 --> 01:17:31,119
Mamy wszystkie pary
pary.

1439
01:17:31,167 --> 01:17:34,410
-Nie mówię tylko o pieniądzach,
ale o ładunek emocjonalny,

1440
01:17:34,458 --> 01:17:36,827
odpowiedzialności, sensu życia,

1441
01:17:36,875 --> 01:17:38,619
Mówię o niepokoju.

1442
01:17:38,667 --> 01:17:43,202
To tutaj Samuel poczuł
nieznośny brak równowagi.

1443
01:17:43,250 --> 01:17:46,827
-To, co mówią pacjenci
jest dla ciebie prawdą?

1444
01:17:46,875 --> 01:17:48,285
Jako psychoanalityk,

1445
01:17:48,333 --> 01:17:50,869
Czy nie zastanawiasz się
czy Samuel Maleski

1446
01:17:50,917 --> 01:17:52,535
musiał sobie wyobrazić,

1447
01:17:52,583 --> 01:17:54,869
wymyślić tę "nieznośną nierównowagę".

1448
01:17:54,917 --> 01:17:56,910
by powstrzymać się od pisania?

1449
01:17:56,958 --> 01:17:58,494
-Z czasem wprowadzono rozróżnienie między

1450
01:17:58,542 --> 01:18:01,202
co jest prawdziwe
a co nie.

1451
01:18:01,250 --> 01:18:02,577
-Masz szczęście.

1452
01:18:02,625 --> 01:18:04,702
-Przepraszam, że przeszkadzam,

1453
01:18:04,750 --> 01:18:05,883
ale...

1454
01:18:06,333 --> 01:18:08,994
Przyjeżdżasz w ten sposób,

1455
01:18:09,042 --> 01:18:13,008
z twoją opinią, być może,
a ty mi powiesz

1456
01:18:13,542 --> 01:18:17,758
kim był Samuel
i przez co przechodziliśmy.

1457
01:18:17,958 --> 01:18:21,758
Ale to, co mówisz
jest tylko

1458
01:18:21,917 --> 01:18:26,133
niewielka część
ogólnej sytuacji.

1459
01:18:27,250 --> 01:18:29,160
Widzisz, czasami,

1460
01:18:29,208 --> 01:18:31,188
Czasami para...

1461
01:18:32,208 --> 01:18:34,244
to rodzaj chaosu

1462
01:18:34,292 --> 01:18:36,410
i wszyscy są zgubieni.

1463
01:18:36,458 --> 01:18:39,369
Czasami walczymy razem,
czasem samotnie,

1464
01:18:39,417 --> 01:18:42,785
a czasami przeciwko sobie,
zdarza się.

1465
01:18:42,833 --> 01:18:46,077
Myślę, że to możliwe
że Samuel

1466
01:18:46,125 --> 01:18:50,265
potrzebne, aby zobaczyć rzeczy
tak jak je opisujesz.

1467
01:18:51,375 --> 01:18:53,535
Ale gdybym poszedł do psychiatry,

1468
01:18:53,583 --> 01:18:57,785
mógł również zgłosić tutaj
horrory o Samuelu.

1469
01:18:57,833 --> 01:19:00,133
Ale czy mogą być prawdziwe?

1470
01:19:01,375 --> 01:19:02,875
-Pani Voyter...

1471
01:19:08,375 --> 01:19:10,827
Czy byłaś urażona
do męża,

1472
01:19:10,875 --> 01:19:13,461
po wypadku syna?

1473
01:19:16,333 --> 01:19:18,619
-Oboje byliśmy skrzyżowani

1474
01:19:18,667 --> 01:19:22,092
przez bardzo różne emocje,
w tamtym czasie.

1475
01:19:23,208 --> 01:19:25,188
-Tak czy nie?

1476
01:19:27,375 --> 01:19:29,452
-Tak, przez kilka dni.

1477
01:19:29,500 --> 01:19:32,619
Daniel był jego obowiązkiem.
-Na kilka dni?

1478
01:19:32,667 --> 01:19:35,785
Twój syn prawie stracił wzrok,

1479
01:19:35,833 --> 01:19:39,327
i miałeś mu to za złe
tylko przez kilka dni?

1480
01:19:39,375 --> 01:19:43,092
-Tak, za jego odpowiedzialność
za wypadek.

1481
01:19:43,625 --> 01:19:45,175
Oczywiście, że tak.

1482
01:19:45,667 --> 01:19:46,619
I wreszcie..,

1483
01:19:46,667 --> 01:19:51,327
wcześniej psychiatra
mówił o tragicznej sytuacji.

1484
01:19:51,375 --> 01:19:54,619
Natychmiast odmówiłem
postrzegania tego w ten sposób.

1485
01:19:54,667 --> 01:19:57,916
Nigdy nie postrzegałem Daniela
jako osoby niepełnosprawnej.

1486
01:19:58,042 --> 01:20:01,702
Chciałem go chronić
przed takim postrzeganiem.

1487
01:20:01,750 --> 01:20:05,494
Jak tylko zdefiniujesz dziecko w ten sposób
zostaje ono potępione

1488
01:20:05,542 --> 01:20:08,494
nie postrzegać jego życia
jako własnego,

1489
01:20:08,542 --> 01:20:11,369
kiedy musi poczuć
że to jego najlepsze życie

1490
01:20:11,417 --> 01:20:13,160
ponieważ ma tylko jedną,

1491
01:20:13,208 --> 01:20:14,879
to jego.

1492
01:20:15,208 --> 01:20:16,744
On...

1493
01:20:16,792 --> 01:20:19,050
czyta książki,

1494
01:20:19,167 --> 01:20:21,869
wchodzi do internetu,
jak wszyscy młodzi ludzie,

1495
01:20:21,917 --> 01:20:23,410
gra na pianinie,

1496
01:20:23,458 --> 01:20:25,494
marzy, płacze, śmieje się.

1497
01:20:25,542 --> 01:20:27,785
To dziecko pełne życia.

1498
01:20:27,833 --> 01:20:29,467
Ma się dobrze.

1499
01:20:30,000 --> 01:20:31,467
Prawda?

1500
01:20:33,375 --> 01:20:36,050
Więc może tak,

1501
01:20:37,292 --> 01:20:41,912
Byłam zła na Samuela, że przeniósł
swój własny ból na Daniela.

1502
01:20:44,458 --> 01:20:45,592
-Dziękuję za poświęcony czas.

1503
01:21:05,208 --> 01:21:06,077
Wącha.

1504
01:21:06,125 --> 01:21:08,925
-Chcę pić całą noc.

1505
01:21:09,583 --> 01:21:11,175
-To samo.

1506
01:21:11,583 --> 01:21:13,342
Idę się napić.

1507
01:21:13,583 --> 01:21:15,285
Zapomnieć.
-Przestań.

1508
01:21:15,333 --> 01:21:16,994
Jesteś jedynym prawnikiem...

1509
01:21:17,042 --> 01:21:19,660
Śmiech

1510
01:21:19,708 --> 01:21:21,119
-OK, spróbuj ponownie.

1511
01:21:21,167 --> 01:21:24,758
-Naprawdę, jesteś
jedynym prawnikiem, jakiego znam.

1512
01:21:25,042 --> 01:21:28,869
-Czy to dobry powód
aby powierzyć komuś swoje życie?

1513
01:21:28,917 --> 01:21:31,452
Tak myślisz?
-Nie, ale jesteś dobry.

1514
01:21:31,500 --> 01:21:33,285
Prawda? W porządku.

1515
01:21:33,333 --> 01:21:35,347
-Nie wiem. Nie wiem.
-Po prostu nie.

1516
01:21:36,542 --> 01:21:38,452
-Wyglądasz jak pies.

1517
01:21:38,500 --> 01:21:39,452
Śmiech

1518
01:21:39,500 --> 01:21:40,827
-Przepraszam?

1519
01:21:40,875 --> 01:21:43,327
-Nie, piękny pies.

1520
01:21:43,375 --> 01:21:44,702
Jak to powiedzieć?

1521
01:21:44,750 --> 01:21:45,910
Basset hound.

1522
01:21:45,958 --> 01:21:47,702
Czy wiesz, co to jest basset?

1523
01:21:47,750 --> 01:21:49,952
-Nie mogę nikomu ufać

1524
01:21:50,000 --> 01:21:52,535
jeśli nie mogę znaleźć
do jakiego zwierzęcia jest podobny.

1525
01:21:52,583 --> 01:21:55,383
-Naprawdę? Więc kim jestem?

1526
01:21:56,000 --> 01:21:59,133
-Hm... Jeszcze nie wiem.

1527
01:22:02,625 --> 01:22:04,605
-Po całym tym czasie,

1528
01:22:04,875 --> 01:22:06,855
nadal nie wiesz?

1529
01:22:08,625 --> 01:22:10,008
OK.

1530
01:22:13,167 --> 01:22:14,633
Chcesz trochę?

1531
01:22:15,292 --> 01:22:16,467
Lekki śmiech

1532
01:22:18,042 --> 01:22:20,467
-Vincent...
-Sandra?

1533
01:22:21,625 --> 01:22:26,050
-Pamiętasz mnie z przeszłości,
kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy?

1534
01:22:26,250 --> 01:22:28,133
-Tak, oczywiście.

1535
01:22:28,292 --> 01:22:30,717
-Nie byłem. Jak mi poszło?

1536
01:22:32,375 --> 01:22:35,425
-Byłeś trochę zagubiony,

1537
01:22:35,625 --> 01:22:37,758
w mojej pamięci.

1538
01:22:38,500 --> 01:22:39,925
Sam.

1539
01:22:40,625 --> 01:22:42,050
I...

1540
01:22:42,875 --> 01:22:44,425
ambitny.

1541
01:22:45,250 --> 01:22:48,264
I byłem
beznadziejnie zakochany.

1542
01:22:55,625 --> 01:22:57,639
-Nic nie pamiętam.

1543
01:23:00,292 --> 01:23:02,050
-OK, hm...

1544
01:23:09,125 --> 01:23:11,619
-Jestem niewinny.
Wiesz o tym, prawda?

1545
01:23:11,667 --> 01:23:12,800
-Tak.

1546
01:23:13,333 --> 01:23:15,092
-Nie, naprawdę.

1547
01:23:17,875 --> 01:23:21,032
Nie wiem, co
co naprawdę myślisz.

1548
01:23:21,542 --> 01:23:25,577
-Myślę o wielu rzeczach.
o których ci nie mówię.

1549
01:23:25,625 --> 01:23:27,369
W przeciwnym razie od razu byś mnie zwolnił.

1550
01:23:27,417 --> 01:23:28,452
-Nie, Vincent.

1551
01:23:28,500 --> 01:23:30,577
W głowie myślisz...

1552
01:23:30,625 --> 01:23:34,244
Czasami, kiedy na mnie patrzysz,
tak jak teraz,

1553
01:23:34,292 --> 01:23:36,800
Czuję, jak mnie oceniasz.

1554
01:23:37,750 --> 01:23:39,910
Nie wiem, o czym myślisz.

1555
01:23:39,958 --> 01:23:42,383
-Sandra, wierzę ci.

1556
01:23:42,750 --> 01:23:44,593
Nie osądzam cię.

1557
01:24:05,333 --> 01:24:06,842
-Moja miłość,

1558
01:24:07,583 --> 01:24:09,494
Chcę, żebyś wiedział...

1559
01:24:09,542 --> 01:24:11,119
Nie jestem...

1560
01:24:11,167 --> 01:24:14,925
Nie jestem takim potworem, wiesz?

1561
01:24:15,458 --> 01:24:18,258
Wszystko, co usłyszysz podczas procesu,

1562
01:24:19,125 --> 01:24:20,925
jest...

1563
01:24:22,000 --> 01:24:24,133
Jest zniekształcony.

1564
01:24:24,750 --> 01:24:25,827
I...

1565
01:24:25,875 --> 01:24:28,133
To nie było tak.

1566
01:24:28,208 --> 01:24:29,592
Twój ojciec...

1567
01:24:30,000 --> 01:24:32,342
Był moją bratnią duszą.

1568
01:24:32,875 --> 01:24:35,967
Wybraliśmy siebie nawzajem i kochałam go.

1569
01:24:39,125 --> 01:24:41,425
Ale jak to udowodnić?

1570
01:24:46,875 --> 01:24:51,383
Chciałbym
chroniony przed tym wszystkim,

1571
01:24:52,000 --> 01:24:54,369
że można robić
dziecinne rzeczy,

1572
01:24:54,417 --> 01:24:56,077
jesteś...

1573
01:24:56,125 --> 01:24:59,550
dziecko,
trochę dłużej.

1574
01:25:10,083 --> 01:25:12,285
Hubbub
Kaszel

1575
01:25:12,333 --> 01:25:14,077
...

1576
01:25:14,125 --> 01:25:16,092
Dzwonek
-Dziedziniec.

1577
01:25:24,542 --> 01:25:26,699
-Możesz już usiąść.

1578
01:25:28,083 --> 01:25:29,285
Zaczynajmy

1579
01:25:29,333 --> 01:25:32,327
przez przesłuchanie
Dyrektora Dochodzeniowego...

1580
01:25:32,375 --> 01:25:33,994
(Szepty)

1581
01:25:34,042 --> 01:25:37,535
...

1582
01:25:37,583 --> 01:25:40,097
(nalega, to ważne).

1583
01:25:48,333 --> 01:25:50,660
Hubbub

1584
01:25:50,708 --> 01:26:22,708
...

1585
01:26:25,583 --> 01:26:27,740
-Możesz już usiąść.

1586
01:26:28,333 --> 01:26:31,952
Dyrektor Śledczy
prawdopodobnie przybył,

1587
01:26:32,000 --> 01:26:35,014
więc zaczniemy
od przesłuchania go.

1588
01:26:35,375 --> 01:26:39,258
Pani urzędnik,
można wyświetlić dowód nr 31.

1589
01:26:39,875 --> 01:26:40,952
I pan L'huissier,

1590
01:26:41,000 --> 01:26:43,952
Następnie można również

1591
01:26:44,000 --> 01:26:46,744
przekazać transkrypcję
nagrania

1592
01:26:46,792 --> 01:26:48,175
do jury.

1593
01:26:49,500 --> 01:26:50,842
Więc...

1594
01:26:54,750 --> 01:26:56,925
Rejestrator...

1595
01:26:57,417 --> 01:26:59,744
*-To część mojej pracy.

1596
01:26:59,792 --> 01:27:01,952
*Zorganizuj się inaczej.

1597
01:27:02,000 --> 01:27:03,369
*Nie zamierzam odwoływać.

1598
01:27:03,417 --> 01:27:05,535
*-Czy muszę zorganizować wszystko inaczej na własną rękę?

1599
01:27:05,583 --> 01:27:08,597
*Musimy planować rzeczy
razem.

1600
01:27:10,000 --> 01:27:13,327
*Nie zostawię Daniela samego.
kiedy cię nie będzie.

1601
01:27:13,375 --> 01:27:16,327
*-Zostaw to Monice,
w czym problem?

1602
01:27:16,375 --> 01:27:17,577
*-3 dni w tygodniu?

1603
01:27:17,625 --> 01:27:21,258
*Trzeba by za to zapłacić,
a my nie mamy pieniędzy.

1604
01:27:23,792 --> 01:27:25,369
*Potrzebuję czasu.

1605
01:27:25,417 --> 01:27:27,717
Nie tylko przez kilka godzin.

1606
01:27:27,958 --> 01:27:31,535
Mówię o uwolnieniu czasu
dla siebie przez cały rok.

1607
01:27:31,583 --> 01:27:33,842
Już mi to nie odpowiada.

1608
01:27:36,458 --> 01:27:37,660
-Cóż...

1609
01:27:37,708 --> 01:27:40,535
Zarządzaj swoim czasem inaczej.
To zależy od Ciebie.

1610
01:27:40,583 --> 01:27:43,327
-Czy pomogłeś mu ostatnio
w odrabianiu lekcji?

1611
01:27:43,375 --> 01:27:47,926
Jest tysiąc rzeczy, na których ci nie zależy.
Mówię o tym czasie.

1612
01:27:48,042 --> 01:27:51,994
-Książka właśnie się ukazała.
Właśnie wyszła.

1613
01:27:52,042 --> 01:27:55,128
-Zawsze jest tylko teraz...

1614
01:27:56,500 --> 01:27:59,952
Albo publikujesz książkę, albo piszesz,

1615
01:28:00,000 --> 01:28:03,797
lub potrzebujesz przestrzeni
aby znaleźć coś do napisania.

1616
01:28:05,250 --> 01:28:08,383
Co do mnie,
śledzę cię od lat!

1617
01:28:08,792 --> 01:28:11,378
Nie mogę nic zrobić z moim czasem.

1618
01:28:11,542 --> 01:28:13,042
Rozumiesz?

1619
01:28:16,417 --> 01:28:19,633
To nie mój czas, tylko twój!

1620
01:28:23,333 --> 01:28:26,508
-Czy zmuszam cię do nauczania?

1621
01:28:27,875 --> 01:28:31,535
Czy zmuszam cię
uczyć Daniela?

1622
01:28:31,583 --> 01:28:33,160
Nikt cię nie zmusza.

1623
01:28:33,208 --> 01:28:35,869
Jeśli chcesz mieć trochę czasu dla siebie,
nie zatrzymuję cię.

1624
01:28:35,917 --> 01:28:38,217
-Żartujesz sobie, kurwa?

1625
01:28:38,458 --> 01:28:42,869
W tym roku uczę 2 razy mniej
i to nie wystarczy.

1626
01:28:42,917 --> 01:28:47,133
Muszę skończyć pracę,
a ja zajmę się całą resztą!

1627
01:28:48,208 --> 01:28:50,910
Dlaczego nie chcesz o tym rozmawiać?

1628
01:28:50,958 --> 01:28:53,035
i przyznać, że jest powiązany

1629
01:28:53,083 --> 01:28:54,702
do naszego podziału pracy?

1630
01:28:54,750 --> 01:28:56,035
-Ponieważ się mylisz.

1631
01:28:56,083 --> 01:28:59,285
Nie jestem ci winien czasu,
Robię swoje.

1632
01:28:59,333 --> 01:29:02,787
Nie będziemy utrzymywać wyniku,
proszę.

1633
01:29:03,417 --> 01:29:05,092
Uspokójmy się.

1634
01:29:11,583 --> 01:29:13,092
Kocham cię.

1635
01:29:19,625 --> 01:29:22,369
Kiedy zdecydowałeś się
uczyć Daniela,

1636
01:29:22,417 --> 01:29:24,574
Mówiłem ci, żebyś był ostrożny.

1637
01:29:24,750 --> 01:29:27,577
To piękne i hojne,
Dziękuję ci za to,

1638
01:29:27,625 --> 01:29:30,577
ale nie musisz,
a to zobowiązuje...

1639
01:29:30,625 --> 01:29:34,092
-Do czego?
Spędzać więcej czasu z synem?

1640
01:29:35,375 --> 01:29:37,304
Niczego nie żałuję.

1641
01:29:37,833 --> 01:29:41,630
Bez tego nie miałbym relacji
jakie mam z nim bez tego.

1642
01:29:44,042 --> 01:29:47,244
-Związek
Nie mam z nim, prawda?

1643
01:29:47,292 --> 01:29:49,467
-Nie powiedziałem tego, nie.

1644
01:29:53,750 --> 01:29:55,577
Może,

1645
01:29:55,625 --> 01:30:00,327
być może sprawy
między nami.

1646
01:30:00,375 --> 01:30:03,160
Dlaczego tak trudno jest
o tym mówić?

1647
01:30:03,208 --> 01:30:06,035
-Nie wierzę we
wzajemność w związkach.

1648
01:30:06,083 --> 01:30:09,026
To naiwne, a przede wszystkim przygnębiające.
Tak!

1649
01:30:09,250 --> 01:30:12,494
A mówienie o tym
to strata czasu,

1650
01:30:12,542 --> 01:30:15,092
na etapie, na którym jesteś teraz.

1651
01:30:15,667 --> 01:30:18,916
Całe to gadanie
to tylko kolejna strata czasu.

1652
01:30:19,208 --> 01:30:20,952
Przez cały ten czas rozmawialiśmy,

1653
01:30:21,000 --> 01:30:23,619
możesz go użyć
do robienia czegokolwiek chcesz,

1654
01:30:23,667 --> 01:30:25,077
gdybyś tylko wiedział.

1655
01:30:25,125 --> 01:30:28,425
-Chcę mieć czas na pisanie,
tak jak ty.

1656
01:30:28,708 --> 01:30:29,702
-Po prostu to zrób.

1657
01:30:29,750 --> 01:30:33,410
Nie znam żadnego pisarza, któremu przeszkadzają
przez syna i sprawy do załatwienia.

1658
01:30:33,458 --> 01:30:34,827
Przestań narzekać

1659
01:30:34,875 --> 01:30:36,452
z twoim bzdurnym programem,

1660
01:30:36,500 --> 01:30:39,827
i uczynić mnie odpowiedzialnym
za to, co zrobiłeś lub czego nie zrobiłeś.

1661
01:30:39,875 --> 01:30:43,535
-Żyję z tobą,
Organizuję swoje życie wokół ciebie.

1662
01:30:44,167 --> 01:30:47,425
Gdybym narzucił ci
to, co ty narzucasz mnie,

1663
01:30:47,750 --> 01:30:49,535
nikt z nas nie umiał pisać.

1664
01:30:49,583 --> 01:30:52,494
-Nie martw się o mnie,
Nadal będę w stanie pisać.

1665
01:30:52,542 --> 01:30:54,092
-Świetnie!

1666
01:30:54,250 --> 01:30:55,369
Doskonale.

1667
01:30:55,417 --> 01:30:57,577
Jeśli jesteś pewny siebie, dostosuj się.

1668
01:30:57,625 --> 01:31:00,077
-Dostosowuję się.
Zabieram Daniela do szkoły.

1669
01:31:00,125 --> 01:31:02,785
-Raz w tygodniu.
-Mamy Monikę we wtorki.

1670
01:31:02,833 --> 01:31:04,410
-Nie bądź nieuczciwy.

1671
01:31:04,458 --> 01:31:07,077
-To ty się czepiasz.
-Dałem ci za dużo.

1672
01:31:07,125 --> 01:31:09,660
Za dużo czasu, za dużo ustępstw.

1673
01:31:09,708 --> 01:31:11,577
Chcę odzyskać ten czas.

1674
01:31:11,625 --> 01:31:13,410
I jesteś mi to winien. Bądź sprawiedliwy!

1675
01:31:13,458 --> 01:31:15,910
-Przykro mi, ale nie. Oszalałeś?

1676
01:31:15,958 --> 01:31:17,744
Nie jestem ci nic winien.

1677
01:31:17,792 --> 01:31:18,869
Naprawdę tak jest.

1678
01:31:18,917 --> 01:31:21,202
To z powodu
relacji z synem.

1679
01:31:21,250 --> 01:31:25,494
Zachowałeś swój komfort,
przestraszyłeś się i w tym miejscu jesteś.

1680
01:31:25,542 --> 01:31:29,285
To ty chciałeś tu przyjechać
wykonać tę pracę.

1681
01:31:29,333 --> 01:31:31,494
To twoja własna pułapka!

1682
01:31:31,542 --> 01:31:32,494
-OK...

1683
01:31:32,542 --> 01:31:36,160
-Nie zabieram ci czasu,
sam go straciłeś!

1684
01:31:36,208 --> 01:31:38,160
-Chcę, żeby coś się zmieniło.

1685
01:31:38,208 --> 01:31:40,619
Chcę mieć czas
by wrócić do pisania.

1686
01:31:40,667 --> 01:31:42,342
-W porządku, świetnie. Do dzieła.

1687
01:31:42,458 --> 01:31:45,758
Jedna rada,
zabierz tę, którą upuściłeś.

1688
01:31:46,167 --> 01:31:50,160
-To jest twoja rada?
Odebrać zrabowaną książkę?

1689
01:31:50,208 --> 01:31:52,202
-Teraz to grabież.

1690
01:31:52,250 --> 01:31:55,336
Rozmawialiśmy o tym.
Porzuciłeś go.

1691
01:31:55,750 --> 01:31:57,869
-Wziąłeś najlepszy pomysł
książki.

1692
01:31:57,917 --> 01:32:00,119
Jak mogę go odzyskać?

1693
01:32:00,167 --> 01:32:02,285
Jak bardzo jesteś cyniczny?

1694
01:32:02,333 --> 01:32:04,994
-Opublikuj swoją wersję.
Powiedz, że mnie to zainspirowało,

1695
01:32:05,042 --> 01:32:06,577
Potwierdzam.

1696
01:32:06,625 --> 01:32:10,244
Kiedy coś musi zostać napisane,
ktoś musi to napisać.

1697
01:32:10,292 --> 01:32:13,494
-Myślisz jak zwierzę.
Udajesz miłego, ale...

1698
01:32:13,542 --> 01:32:17,494
-To znaczy, spójrz na siebie.
Nawet twoje świętoszkowate bzdury...

1699
01:32:17,542 --> 01:32:21,410
Tak, to kolejny sposób
na marnowanie więcej czasu.

1700
01:32:21,458 --> 01:32:23,869
Powinno ci schlebiać
że mnie zainspirowałeś.

1701
01:32:23,917 --> 01:32:27,050
Takie jest życie, rzeczy się zmieniają.

1702
01:32:28,167 --> 01:32:30,994
Mam nadzieję, że pewnego dnia
wpadniesz na pomysł splądrowania mnie.

1703
01:32:31,042 --> 01:32:34,244
-Nie jesteś w swojej dżungli.
Ja tam mieszkam, ty wszystko narzucasz.

1704
01:32:34,292 --> 01:32:37,452
Ty ustalasz tempo,
zarządzanie czasem,

1705
01:32:37,500 --> 01:32:38,785
nawet język.

1706
01:32:38,833 --> 01:32:42,035
Nawet językiem,
jestem na twojej ziemi.

1707
01:32:42,083 --> 01:32:43,785
W domu mówimy po angielsku.

1708
01:32:43,833 --> 01:32:46,119
-Nie mówię
moim ojczystym językiem.

1709
01:32:46,167 --> 01:32:48,535
-Ani mój, mimo że tu mieszkamy.

1710
01:32:48,583 --> 01:32:51,077
-Tak, to wspólna płaszczyzna.

1711
01:32:51,125 --> 01:32:54,202
Nie jestem Francuzem,
ty nie jesteś Niemcem.

1712
01:32:54,250 --> 01:32:57,744
Tworzymy wspólną płaszczyznę,
szczęśliwy środek.

1713
01:32:57,792 --> 01:33:00,119
Angielski jest naszym punktem spotkań.

1714
01:33:00,167 --> 01:33:01,744
Nie wiń mnie.

1715
01:33:01,792 --> 01:33:04,869
-Mieszkamy we Francji.
Taka jest nasza rzeczywistość.

1716
01:33:04,917 --> 01:33:07,952
Daniel słyszy, jak mówisz
język obcy jego życiu

1717
01:33:08,000 --> 01:33:11,369
bo ją do tego zmusiłeś,
jak wszystko inne.

1718
01:33:11,417 --> 01:33:13,410
Wciąż jesteśmy na twoim patchu.

1719
01:33:13,458 --> 01:33:15,550
-W twoim kraju!

1720
01:33:15,792 --> 01:33:20,619
Każdego dnia muszę akceptować
żyć w swoim rodzinnym mieście!

1721
01:33:20,667 --> 01:33:23,119
Twoi przyjaciele z dzieciństwa gardzą mną

1722
01:33:23,167 --> 01:33:26,690
jak tylko nie podejmę
wysiłku, by się do nich uśmiechnąć.

1723
01:33:27,292 --> 01:33:31,569
Nie sądzisz, że życie tutaj
jest jak bycie na własnym terenie?

1724
01:33:31,667 --> 01:33:34,535
-Nigdy się do nikogo nie uśmiechasz.
-Nie uśmiecham się!

1725
01:33:34,583 --> 01:33:36,619
Dlatego mnie kochasz, prawda?

1726
01:33:36,667 --> 01:33:40,244
Gdybyś chciał sukę
która uśmiecha się do twoich przyjaciół na stokach narciarskich,

1727
01:33:40,292 --> 01:33:42,619
wybrałbyś kogoś innego.

1728
01:33:42,667 --> 01:33:44,342
Śmieje się.

1729
01:33:47,000 --> 01:33:50,369
-Niczego się nie wstydzisz.
To twoja wielka siła.

1730
01:33:50,417 --> 01:33:52,494
Nie widzisz innych.
Tylko siebie.

1731
01:33:52,542 --> 01:33:56,160
-Widzę cię,
ale nie jako ofiarę.

1732
01:33:56,208 --> 01:33:57,508
-Ty narzucasz

1733
01:33:57,708 --> 01:34:01,119
sposób, w jaki żyjesz,
sposób mówienia, sposób jedzenia.

1734
01:34:01,167 --> 01:34:02,202
Nawet całowanie.

1735
01:34:02,250 --> 01:34:04,910
Nigdy nie byłem w stanie
z tobą.

1736
01:34:04,958 --> 01:34:08,035
Chcesz, żebyśmy za tobą podążali.
To jest twój pomysł na parę.

1737
01:34:08,083 --> 01:34:10,077
-W ogóle w to nie wierzę!

1738
01:34:10,125 --> 01:34:14,342
Nie mam koncepcji.
Nie obchodzą mnie pary.

1739
01:34:16,333 --> 01:34:22,035
Mówisz, że powstrzymuję cię
przed uprawianiem seksu tak, jak chcesz.

1740
01:34:22,083 --> 01:34:23,702
Mówisz poważnie?
-Poważnie.

1741
01:34:23,750 --> 01:34:26,577
-Kto nie chce się pieprzyć
od czasu wypadku?

1742
01:34:26,625 --> 01:34:28,202
-Mówię o tym wcześniej.

1743
01:34:28,250 --> 01:34:31,910
-Czego odmówiłem
seksualnie?

1744
01:34:34,167 --> 01:34:35,550
-Wszystko.

1745
01:34:36,958 --> 01:34:39,952
I muszę zaakceptować
że pieprzysz innych ludzi.

1746
01:34:40,000 --> 01:34:41,827
-Nie pieprzę się z nikim innym.

1747
01:34:41,875 --> 01:34:42,994
-Przestań zaprzeczać.

1748
01:34:43,042 --> 01:34:46,369
-Tylko raz,
i trzymasz się tego, by cierpieć!

1749
01:34:46,417 --> 01:34:49,327
-Pieprzyłeś się z kilkoma z nich.
-Zgrywasz ofiarę!

1750
01:34:49,375 --> 01:34:52,577
-Nie jestem ofiarą,
Jestem oszukanym człowiekiem!

1751
01:34:52,625 --> 01:34:54,342
Splądrowany i oszukany.

1752
01:34:59,000 --> 01:35:02,591
-Mogę żyć bez seksu.
Ale nie na zawsze.

1753
01:35:03,167 --> 01:35:05,869
-Więc to moja wina,
że cię frustruję?

1754
01:35:05,917 --> 01:35:08,550
-Nie ma znaczenia, kto...

1755
01:35:08,792 --> 01:35:11,494
Kto kogo oskarża lub kto kogo frustruje.

1756
01:35:11,542 --> 01:35:14,485
Pojawia się frustracja,
dla nas obojga.

1757
01:35:14,833 --> 01:35:18,410
Osobiście odmawiam
Odmawiam gnicia od środka.

1758
01:35:18,458 --> 01:35:19,660
Znajduję rozwiązania.

1759
01:35:19,708 --> 01:35:23,160
W tym momencie seks
był kwestią higieny!

1760
01:35:23,208 --> 01:35:27,035
-Ale ty narzucasz swoje rozwiązania,
które są tylko dla ciebie.

1761
01:35:27,083 --> 01:35:29,410
Nie obchodzi cię
jeśli to zrani nas z Danielem.

1762
01:35:29,458 --> 01:35:32,410
-Nie mieszaj w to Daniela.

1763
01:35:32,458 --> 01:35:34,202
Niczego mu nie narzucam.

1764
01:35:34,250 --> 01:35:36,369
Zmusiłeś nas do życia tutaj
z kozami.

1765
01:35:36,417 --> 01:35:38,702
Narzekasz na życie
które sam wybrałeś!

1766
01:35:38,750 --> 01:35:40,494
Nie jesteś ofiarą.

1767
01:35:40,542 --> 01:35:42,383
Wcale nie!

1768
01:35:42,458 --> 01:35:46,667
Twoja hojność ukrywa coś
bardziej brudnego i małostkowego.

1769
01:35:47,375 --> 01:35:50,494
Nie stawisz czoła swoim ambicjom
i obwiniasz mnie.

1770
01:35:50,542 --> 01:35:54,967
To nie ja cię tam umieściłem.
gdzie jesteś, nie miałem z tym nic wspólnego!

1771
01:35:55,042 --> 01:35:57,744
Nie poświęcasz się, jak mówisz.

1772
01:35:57,792 --> 01:36:01,285
Odsuwasz się na bok
bo się boisz!

1773
01:36:01,333 --> 01:36:06,285
Twoja duma sprawia, że twój mózg eksploduje
zanim wpadniesz na jakiś pomysł!

1774
01:36:06,333 --> 01:36:09,327
Budzisz się w wieku 40 lat
i potrzebujesz winnego.

1775
01:36:09,375 --> 01:36:11,355
Cóż, to ty!

1776
01:36:13,083 --> 01:36:15,869
Jesteś przerażony
przez twoje pieprzone żądania

1777
01:36:15,917 --> 01:36:17,327
i strach przed porażką.

1778
01:36:17,375 --> 01:36:18,869
I taka jest prawda.

1779
01:36:18,917 --> 01:36:21,369
Jesteś mądry,
wiesz, że mam rację.

1780
01:36:21,417 --> 01:36:24,883
*I Daniel nie ma z tym nic wspólnego.
Przestań! Przestań!

1781
01:36:29,167 --> 01:36:31,147
*- Jesteś potworem.

1782
01:36:32,000 --> 01:36:34,410
*Nawet Daniel mówi to własnymi słowami.

1783
01:36:34,458 --> 01:36:36,619
*-Cofnij to, ty kupo gówna.

1784
01:36:36,667 --> 01:36:39,660
*-he's always telling me
że jesteś zbyt twardy.

1785
01:36:39,708 --> 01:36:41,785
*-Mówi ci to, co chcesz usłyszeć.

1786
01:36:41,833 --> 01:36:44,994
*Wyczuwa, że czujesz się winny
i chce cię uspokoić,

1787
01:36:45,042 --> 01:36:46,494
*Nie widzisz tego?

1788
01:36:46,542 --> 01:36:49,244
*Nigdy nie uwolniłeś się
z poczucia winy!

1789
01:36:49,292 --> 01:36:51,869
*- Jesteś zimny.
Nie okazujesz litości.

1790
01:36:51,917 --> 01:36:53,827
*-A ty masz za dużo dla siebie.

1791
01:36:53,875 --> 01:36:56,952
*-- Nie mogę znieść
twojego pieprzonego chłodu!

1792
01:36:57,000 --> 01:36:58,994
*Szklane koraliki

1793
01:36:59,042 --> 01:37:00,952
*Jesteś brutalny!
*-Tak, jestem brutalny!

1794
01:37:01,000 --> 01:37:03,869
*Pobicia
*Walka

1795
01:37:03,917 --> 01:37:06,535
*
...
*...

1796
01:37:06,583 --> 01:37:08,910
*Szkło
*Fragmenty szkła

1797
01:37:08,958 --> 01:37:10,744
*Płacze
*dmucha

1798
01:37:10,792 --> 01:37:12,702
*Krzyczy.

1799
01:37:12,750 --> 01:37:16,633
*Dmucha
*Wzdycha

1800
01:37:17,000 --> 01:37:18,452
*Sobbing

1801
01:37:18,500 --> 01:37:20,592
*Strzały

1802
01:37:20,833 --> 01:37:22,619
*Trudne oddychanie

1803
01:37:22,667 --> 01:37:27,008
*...

1804
01:37:29,542 --> 01:37:30,717
-Dobrze.

1805
01:37:30,958 --> 01:37:32,619
Możesz wyjaśnić

1806
01:37:32,667 --> 01:37:35,610
gdzie było to nagranie
czy znaleziono to nagranie?

1807
01:37:36,833 --> 01:37:39,744
-Na kluczu USB
należącym do ofiary.

1808
01:37:39,792 --> 01:37:44,549
Kilkadziesiąt nagrań
z jego telefonu.

1809
01:37:44,792 --> 01:37:46,827
Był do tego przyzwyczajony przez 6 miesięcy,

1810
01:37:46,875 --> 01:37:48,994
aby nagrać chwile swojego życia,

1811
01:37:49,042 --> 01:37:50,785
dla projektu literackiego.

1812
01:37:50,833 --> 01:37:53,244
-Przepisał
wszystkie nagrania?

1813
01:37:53,292 --> 01:37:54,869
-Z wyjątkiem ostatniego argumentu.

1814
01:37:54,917 --> 01:37:55,952
-Podczas dochodzenia,

1815
01:37:56,000 --> 01:37:59,910
czy powiązałeś ten spór
ze śmiercią Samuela Maleskiego?

1816
01:37:59,958 --> 01:38:02,244
-Mniej niż 20 godzin
oddziela te 2 zdarzenia.

1817
01:38:02,292 --> 01:38:03,619
Tematy są wspólne.

1818
01:38:03,667 --> 01:38:05,660
Wyrzuca jej niewierność.

1819
01:38:05,708 --> 01:38:08,410
Następnego dnia otrzymuje
piękną młodą kobietę.

1820
01:38:08,458 --> 01:38:10,119
To samo dotyczy aspektu literackiego.

1821
01:38:10,167 --> 01:38:11,702
Jest studentką literatury.

1822
01:38:11,750 --> 01:38:14,744
Przyszła przeprowadzić wywiad z Sandrą Voyter
o jej książkach.

1823
01:38:14,792 --> 01:38:17,619
W powietrzu musiało być
napięcie w powietrzu.

1824
01:38:17,667 --> 01:38:18,702
Między nimi,

1825
01:38:18,750 --> 01:38:20,994
Atmosfera jest przyjemna i odprężająca,

1826
01:38:21,042 --> 01:38:23,285
podczas gdy on ciężko pracuje na górze.

1827
01:38:23,333 --> 01:38:25,410
Spór ten może być postrzegany jako

1828
01:38:25,458 --> 01:38:28,077
jak próba generalna
na następny dzień.

1829
01:38:28,125 --> 01:38:29,952
-Czy możesz powiedzieć sądowi

1830
01:38:30,000 --> 01:38:33,035
co słyszymy
w tej eksplozji przemocy?

1831
01:38:33,083 --> 01:38:34,619
-Słyszymy walenie.

1832
01:38:34,667 --> 01:38:35,869
Fizyczna walka,

1833
01:38:35,917 --> 01:38:38,702
ciosów zadanych przez oskarżonego
jej mężowi.

1834
01:38:38,750 --> 01:38:42,202
-Jak doszedłeś do tego wniosku?
do takiego wniosku?

1835
01:38:42,250 --> 01:38:43,244
-Jest wyraźnie

1836
01:38:43,292 --> 01:38:46,160
w stanie wściekłości
niż on.

1837
01:38:46,208 --> 01:38:48,952
-Proszę o wystąpienie do sądu.

1838
01:38:49,000 --> 01:38:49,827
-Przepraszam?

1839
01:38:49,875 --> 01:38:52,160
-Mówię: mów dobrze do sądu.

1840
01:38:52,208 --> 01:38:55,577
-Ona jest w stanie wściekłości
niż on.

1841
01:38:55,625 --> 01:38:59,202
Ostatnie słowa,
ostatnie zdania, które wykrzykuje,

1842
01:38:59,250 --> 01:39:02,452
na końcu nagrania,
to ostatni krok

1843
01:39:02,500 --> 01:39:04,452
przed przemocą fizyczną.

1844
01:39:04,500 --> 01:39:08,077
Zamieszanie, które następuje
jest trudne do przeanalizowania, ale...

1845
01:39:08,125 --> 01:39:11,827
Słyszymy uderzenia
w ciało lub twarz.

1846
01:39:11,875 --> 01:39:14,410
I krzyki, które słyszymy,
stłumione,

1847
01:39:14,458 --> 01:39:15,369
są

1848
01:39:15,417 --> 01:39:16,535
te pana Maleskiego.

1849
01:39:16,583 --> 01:39:19,369
-Wspomniałeś o Sandrze Voyter
Sandry Voyter.

1850
01:39:19,417 --> 01:39:21,160
Wyświetl numer części 9.

1851
01:39:21,208 --> 01:39:24,994
To jest zdjęcie zrobione
w dniu śmierci jej męża.

1852
01:39:25,042 --> 01:39:26,660
Jak to było uzasadnione?

1853
01:39:26,708 --> 01:39:27,827
-Najpierw powiedziała nam

1854
01:39:27,875 --> 01:39:31,035
że uderzyła
mebel w kuchni.

1855
01:39:31,083 --> 01:39:34,577
Zwróciliśmy mu uwagę
że rozciąga się wokół nadgarstka

1856
01:39:34,625 --> 01:39:37,967
i wyglądało to jak
oznaki walki.

1857
01:39:38,250 --> 01:39:41,327
Później, kiedy odtworzyliśmy nagranie
nagranie,

1858
01:39:41,375 --> 01:39:43,910
zmieniła swoją historię,
mówiąc, że zrobiła to sobie sama

1859
01:39:43,958 --> 01:39:46,160
w tym czasie,
że pokłóciła się z mężem.

1860
01:39:46,208 --> 01:39:48,188
-Więc skłamałeś.

1861
01:39:48,958 --> 01:39:50,258
-Tak.

1862
01:39:50,667 --> 01:39:52,244
Ponieważ...

1863
01:39:52,292 --> 01:39:56,550
Myślałem, że jeśli będę o tym mówił,

1864
01:39:57,250 --> 01:39:59,910
co uczyniłoby mnie podejrzanym.
Przestraszyłem się.

1865
01:39:59,958 --> 01:40:03,827
-Nie miałaś pojęcia, że twój mąż
nagrał kłótnię.

1866
01:40:03,875 --> 01:40:06,410
Kłamałeś o ukrywaniu
te siniaki

1867
01:40:06,458 --> 01:40:08,494
i ukrywanie
kłótni z poprzedniego dnia.

1868
01:40:08,542 --> 01:40:11,369
-Dla mnie było to pojedyncze kłamstwo.

1869
01:40:11,417 --> 01:40:15,744
Gdybym mówił o siniakach,
mówiłbym o bójce.

1870
01:40:15,792 --> 01:40:18,494
Nie chciałem
zostać uznanym za winnego.

1871
01:40:18,542 --> 01:40:21,119
-Winna kobieta nie postąpiłaby inaczej.
zachowałaby się inaczej.

1872
01:40:21,167 --> 01:40:22,952
Czy siniaki można datować?

1873
01:40:23,000 --> 01:40:25,660
-Lekarz nie zbadał pani Voyter

1874
01:40:25,708 --> 01:40:27,160
dzień po śmierci.

1875
01:40:27,208 --> 01:40:30,702
Było już za późno na poświadczenie,
by datować siniaki.

1876
01:40:30,750 --> 01:40:33,119
-Nie możemy wykluczyć.
że te siniaki

1877
01:40:33,167 --> 01:40:38,130
pochodził z drugiego argumentu,
w dniu śmierci Samuela Maleskiego.

1878
01:40:46,000 --> 01:40:49,577
-Co dokładnie mamy na myśli
na końcu tego argumentu?

1879
01:40:49,625 --> 01:40:52,160
-Pierwszy dźwięk tłuczonego szkła,

1880
01:40:52,208 --> 01:40:54,785
to ja rzucam szklanką
w ścianę.

1881
01:40:54,833 --> 01:40:57,847
Kieliszek do wina na stole.

1882
01:40:58,000 --> 01:41:02,910
Potem poszłam do męża
do mojego męża i spoliczkowałam go.

1883
01:41:02,958 --> 01:41:06,369
Wtedy złapał mnie za nadgarstek
dość gwałtownie.

1884
01:41:06,417 --> 01:41:08,883
To jest walka, którą słyszymy.

1885
01:41:09,125 --> 01:41:13,660
Zaraz potem próbowałem go powstrzymać
od rzucania ramek ze zdjęciami na podłogę,

1886
01:41:13,708 --> 01:41:16,079
ale słychać, jak się łamią.

1887
01:41:16,500 --> 01:41:18,910
-Oprócz tego policzka,
uderzyłeś go?

1888
01:41:18,958 --> 01:41:20,300
-Nie, nie jest.

1889
01:41:21,417 --> 01:41:22,994
Następnie słyszymy

1890
01:41:23,042 --> 01:41:27,619
Samuel uderzył się kilka razy
w twarz i głowę,

1891
01:41:27,667 --> 01:41:30,577
a następnie wbić w ścianę
w ścianę.

1892
01:41:30,625 --> 01:41:33,327
Wciąż widać ślad.

1893
01:41:33,375 --> 01:41:37,675
W domu jest ich kilka.
Już to zrobił.

1894
01:41:37,792 --> 01:41:41,369
Lata temu,
miał już złamany palec

1895
01:41:41,417 --> 01:41:44,360
uderzając w ścianę podczas kryzysu.

1896
01:41:44,833 --> 01:41:45,994
-Zdjęcia

1897
01:41:46,042 --> 01:41:47,577
tych znaków
na ścianach chatki

1898
01:41:47,625 --> 01:41:49,744
są w aktach, dziękuję.

1899
01:41:49,792 --> 01:41:53,119
Jak również zdjęcia rentgenowskie
złamanego palca pana Maleskiego,

1900
01:41:53,167 --> 01:41:57,008
wykonane w czerwcu 2017 r.
w szpitalu uniwersyteckim w Grenoble.

1901
01:41:58,000 --> 01:41:59,452
Użytkownik zgadza się, że

1902
01:41:59,500 --> 01:42:01,744
że twoja analiza
zakończenia tego sporu

1903
01:42:01,792 --> 01:42:05,726
jest interpretacją,
a nie obiektywnym wnioskiem?

1904
01:42:05,958 --> 01:42:08,910
-Kłamała kilka razy
podczas dochodzenia.

1905
01:42:08,958 --> 01:42:10,077
Nie możemy uwierzyć...

1906
01:42:10,125 --> 01:42:12,619
-to kwestia wiary
lub nie wierzyć.

1907
01:42:12,667 --> 01:42:14,410
To subiektywna opinia

1908
01:42:14,458 --> 01:42:17,175
na podstawie niejednoznacznego dokumentu.

1909
01:42:17,917 --> 01:42:21,160
Wróćmy do twojego porównania
między sporem a dniem śmierci.

1910
01:42:21,208 --> 01:42:25,910
Mówisz o "próbie generalnej".
Czy masz na to jakieś bezpośrednie dowody?

1911
01:42:25,958 --> 01:42:28,994
-To nagranie jest bezpośrednim dowodem
gwałtownej kłótni...

1912
01:42:29,042 --> 01:42:31,413
-Mówię o dniu śmierci.

1913
01:42:32,042 --> 01:42:35,633
-Bez świadków i zeznań,
interpretujemy to, co mamy.

1914
01:42:37,792 --> 01:42:40,160
-W rzeczywistości ten brutalny argument,

1915
01:42:40,208 --> 01:42:42,035
jest upiorna.

1916
01:42:42,083 --> 01:42:44,660
Istnieje tylko w fantazji.

1917
01:42:44,708 --> 01:42:46,244
Ty go unosisz,

1918
01:42:46,292 --> 01:42:49,327
Rzecznik generalny unosi go
gdzieś

1919
01:42:49,375 --> 01:42:51,244
ponad lub obok faktów,

1920
01:42:51,292 --> 01:42:53,327
i w tym pokoju, aby

1921
01:42:53,375 --> 01:42:55,355
wszechobecny, ale...

1922
01:42:56,458 --> 01:42:59,785
Niebezpieczeństwo polega na przekształceniu tej fantazji
w rzeczywistość,

1923
01:42:59,833 --> 01:43:03,452
przez prosty fakt, że istnieje
argument,

1924
01:43:03,500 --> 01:43:06,342
w przeddzień śmierci pana Maleskiego.

1925
01:43:06,750 --> 01:43:09,369
Nie zastępuj tego, czego nie wiemy
z dnia tragedii

1926
01:43:09,417 --> 01:43:11,869
co wiemy o poprzednim dniu.

1927
01:43:11,917 --> 01:43:14,077
Nie możesz wypełnić pustki
pełnym,

1928
01:43:14,125 --> 01:43:17,327
po prostu dlatego, że można
to sobie wyobrazić,

1929
01:43:17,375 --> 01:43:20,577
ponieważ mamy dźwięki po jednej stronie
i nic po drugiej.

1930
01:43:20,625 --> 01:43:24,758
-Pani Voyter, czy wiedziała pani.
że on panią nagrał?

1931
01:43:26,083 --> 01:43:29,869
-Nie, ale wiedziałem, że często nagrywał nasze codzienne życie.
nasze codzienne życie.

1932
01:43:29,917 --> 01:43:32,410
-Czy nie ostrzegał cię
za każdym razem?

1933
01:43:32,458 --> 01:43:35,160
Czym dokładnie były
te nagrania?

1934
01:43:35,208 --> 01:43:37,577
-Na początku ostrzegał nas,

1935
01:43:37,625 --> 01:43:40,535
ale skończył
przestał nam mówić.

1936
01:43:40,583 --> 01:43:43,494
Nagrywał rozmowy,

1937
01:43:43,542 --> 01:43:45,619
Lekcje gry na pianinie Daniela.

1938
01:43:45,667 --> 01:43:49,285
Czasami nagrywał siebie
mówiącego do siebie.

1939
01:43:49,333 --> 01:43:54,258
Myślę, że to był materiał
by znów zacząć pisać.

1940
01:43:55,167 --> 01:43:58,619
Dziś, z perspektywy czasu
wydaje się to możliwe

1941
01:43:58,667 --> 01:44:02,202
że sprowokował ten spór
aby go nagrać.

1942
01:44:02,250 --> 01:44:04,535
-Ty tak mówisz,
na tym nagraniu,

1943
01:44:04,583 --> 01:44:07,285
Czy jesteś ofiarą pokręconego mężczyzny?

1944
01:44:07,333 --> 01:44:08,327
-Przepraszam?

1945
01:44:08,375 --> 01:44:11,827
On to nagrywa, ona to ignoruje.
Nasuwa się pytanie, prawda?

1946
01:44:11,875 --> 01:44:12,952
Zapomniałeś

1947
01:44:13,000 --> 01:44:15,327
przewrotność sytuacji.

1948
01:44:15,375 --> 01:44:17,577
-Czy to proces zmarłego?
-Wcale nie.

1949
01:44:17,625 --> 01:44:19,785
Komentarz mojego klienta
jest uzasadniony.

1950
01:44:19,833 --> 01:44:24,050
-Do czego się odnosi
kiedy mówi o oszustwie?

1951
01:44:26,000 --> 01:44:29,160
-W moim telefonie,
znalazł wiadomości

1952
01:44:29,208 --> 01:44:31,785
kobietę, którą poznałem tamtego roku.
W tamtym roku.

1953
01:44:31,833 --> 01:44:34,550
- Innymi słowy, "spotkaliśmy się"?

1954
01:44:34,625 --> 01:44:37,119
-To był seks.
Spaliśmy ze sobą dwa razy.

1955
01:44:37,167 --> 01:44:39,342
-Dwa razy?
-Tak, dwa razy.

1956
01:44:39,458 --> 01:44:42,910
-W nagraniu mówisz, że
że raz go zdradziłaś.

1957
01:44:42,958 --> 01:44:45,952
-Oznaczało to
tylko z jedną osobą.

1958
01:44:46,000 --> 01:44:47,035
-Chwileczkę...

1959
01:44:47,083 --> 01:44:51,494
Samuel odnosi się do innych
niewierności w przeszłości.

1960
01:44:51,542 --> 01:44:54,285
Aby usłyszeć, jak to mówi,
nieustannie go zwodziłeś.

1961
01:44:54,333 --> 01:44:56,077
-Nie, nie jest.

1962
01:44:56,125 --> 01:45:00,160
Miałem kilka historii,
rok wypadku Daniela.

1963
01:45:00,208 --> 01:45:02,494
I nie oszukiwałem.
Samuel wiedział.

1964
01:45:02,542 --> 01:45:04,494
-Czy dowiadywał się za każdym razem?

1965
01:45:04,542 --> 01:45:06,494
-Nie, powiedziałem.

1966
01:45:06,542 --> 01:45:08,327
To był trudny rok.

1967
01:45:08,375 --> 01:45:10,952
-Oczekujesz, że uwierzymy
że się zgodził?

1968
01:45:11,000 --> 01:45:15,035
-Nie mówię tego.
Mówię, że byłem z nim szczery.

1969
01:45:15,083 --> 01:45:15,994
-To koncepcja

1970
01:45:16,042 --> 01:45:17,952
uczciwość.

1971
01:45:18,000 --> 01:45:21,934
Nie byłeś,
w roku jego śmierci, dlaczego?

1972
01:45:23,875 --> 01:45:26,077
-Sytuacja była inna.

1973
01:45:26,125 --> 01:45:29,660
Myślałem, że to go za bardzo zrani.
w tamtym czasie.

1974
01:45:29,708 --> 01:45:32,702
-Czy coś czułeś do tej kobiety?
do tej kobiety?

1975
01:45:32,750 --> 01:45:35,785
-Nie, to by go zraniło,
ponieważ był kruchy.

1976
01:45:35,833 --> 01:45:37,369
I...

1977
01:45:37,417 --> 01:45:40,327
Jak już mówiłem,
z nią to był tylko seks.

1978
01:45:40,375 --> 01:45:42,869
To do Samuela
do którego żywiłam uczucia.

1979
01:45:42,917 --> 01:45:44,244
-To także koncepcja

1980
01:45:44,292 --> 01:45:45,994
interesujące uczucia.

1981
01:45:46,042 --> 01:45:47,202
Staram się to zrozumieć.

1982
01:45:47,250 --> 01:45:50,702
Na początku waszej historii,
byliście wolną parą,

1983
01:45:50,750 --> 01:45:53,008
ale nie później, prawda?

1984
01:45:53,125 --> 01:45:56,410
-Nawet nie wiem
co to znaczy.

1985
01:45:56,458 --> 01:45:59,994
Nie, nigdy nie mieliśmy
tego rodzaju umowy.

1986
01:46:00,042 --> 01:46:04,535
Po wypadku mieliśmy
wyzdrowieć.

1987
01:46:04,583 --> 01:46:06,827
Potrzebowałem tego, by się nie poddawać,

1988
01:46:06,875 --> 01:46:07,994
i byłem szczery.

1989
01:46:08,042 --> 01:46:09,077
-Nie byłeś już

1990
01:46:09,125 --> 01:46:11,744
w roku jego śmierci,
i wezwał cię do rozliczenia.

1991
01:46:11,792 --> 01:46:14,952
Na nagraniu,
nie robi tego w "delikatny" sposób.

1992
01:46:15,000 --> 01:46:16,869
Był zazdrosny.
-Tak, był.

1993
01:46:16,917 --> 01:46:18,910
-I to go opętało?

1994
01:46:18,958 --> 01:46:21,035
-Nie. Nie wiem...

1995
01:46:21,083 --> 01:46:23,202
był kontuzjowany, to prawda.

1996
01:46:23,250 --> 01:46:24,577
I...

1997
01:46:24,625 --> 01:46:27,035
Kiedy się kłóciliśmy,
wracał do tego.

1998
01:46:27,083 --> 01:46:29,910
Ale nie myślał o tym
cały czas.

1999
01:46:29,958 --> 01:46:34,160
Zgodnie z twoją logiką,
wszystkie jego problemy pochodzą ode mnie.

2000
01:46:34,208 --> 01:46:37,202
Tak nie było.
Jego choroba pochodziła z daleka.

2001
01:46:37,250 --> 01:46:40,494
-Powiedział, że jego problemy
pochodzą od ciebie.

2002
01:46:40,542 --> 01:46:41,702
Słyszeliśmy to.

2003
01:46:41,750 --> 01:46:45,160
Do czego on się odnosi
z "plądrowaniem" jego pracy?

2004
01:46:45,208 --> 01:46:48,410
-Nie, nigdy nie było żadnych grabieży.

2005
01:46:48,458 --> 01:46:50,535
W książce, którą upuścił,

2006
01:46:50,583 --> 01:46:52,494
był bardzo interesujący
bardzo interesujący fragment...

2007
01:46:52,542 --> 01:46:54,827
-Fragment? Ile stron?

2008
01:46:54,875 --> 01:46:56,160
-Około dwudziestu.

2009
01:46:56,208 --> 01:46:58,077
-27.
-Tak...

2010
01:46:58,125 --> 01:47:01,577
To był tylko szkic.
Myślałem, że to genialny pomysł.

2011
01:47:01,625 --> 01:47:02,827
-Podsumowując.

2012
01:47:02,875 --> 01:47:05,869
-Czy to konieczne?
Czy powinniśmy odbyć debatę literacką?

2013
01:47:05,917 --> 01:47:07,869
-Wręcz przeciwnie, jest bardzo konkretny.

2014
01:47:07,917 --> 01:47:09,869
To jest sedno ich sporu.

2015
01:47:09,917 --> 01:47:13,452
Nie wiem, jak możemy o tym rozmawiać
bez wyjaśnienia treści.

2016
01:47:13,500 --> 01:47:14,494
-Ja też nie.

2017
01:47:14,542 --> 01:47:15,660
Śmiało.

2018
01:47:15,708 --> 01:47:16,951
-Cóż...

2019
01:47:17,167 --> 01:47:20,202
To facet, który wyobraża sobie
jak mogłoby wyglądać jego życie

2020
01:47:20,250 --> 01:47:22,910
bez śmiertelnego wypadku brata.

2021
01:47:22,958 --> 01:47:25,952
Pewnego dnia,
budzi się w dwóch rzeczywistościach.

2022
01:47:26,000 --> 01:47:30,285
Jeden, w którym wypadek jest najważniejszy,
i drugi, w którym do niego nie doszło.

2023
01:47:30,333 --> 01:47:32,952
Powiedziałem Samuelowi, że mi się podobało.

2024
01:47:33,000 --> 01:47:36,327
Przeczytałem wszystko, co napisał,
wtedy.

2025
01:47:36,375 --> 01:47:39,702
Wkrótce potem,
zrezygnował z pisania książki.

2026
01:47:39,750 --> 01:47:41,785
Zapytałem go
czy mógłbym przejąć ten pomysł.

2027
01:47:41,833 --> 01:47:42,744
Zgodził się.

2028
01:47:42,792 --> 01:47:44,133
-Nie, nie jest.

2029
01:47:44,583 --> 01:47:47,327
Nie powiedział tak,
bo mówił o grabieży.

2030
01:47:47,375 --> 01:47:49,327
-To jest argument.

2031
01:47:49,375 --> 01:47:52,577
Wyolbrzymiamy i zniekształcamy fakty,
w kłótni.

2032
01:47:52,625 --> 01:47:55,942
-Jego książka stała się twoją:
"Zaćmienie.

2033
01:47:56,875 --> 01:47:58,160
Westchnienie

2034
01:47:58,208 --> 01:47:59,508
Nie?

2035
01:47:59,833 --> 01:48:03,785
-Wszystko, co wziąłem, to ten pomysł.

2036
01:48:03,833 --> 01:48:06,535
Moje postacie
to kobieta i jej córka.

2037
01:48:06,583 --> 01:48:07,827
Rozwinąłem historię

2038
01:48:07,875 --> 01:48:09,883
na 300 stronach.

2039
01:48:11,833 --> 01:48:14,535
To szaleństwo musieć wyjaśniać
co sprawia, że

2040
01:48:14,583 --> 01:48:16,285
szkic powieści.

2041
01:48:16,333 --> 01:48:17,702
Zgodził się.

2042
01:48:17,750 --> 01:48:18,910
I czytając to,

2043
01:48:18,958 --> 01:48:22,160
przyznał
że było zupełnie inaczej.

2044
01:48:22,208 --> 01:48:26,077
I czasami, tak, w naszych kłótniach,
to wychodziło, bo...

2045
01:48:26,125 --> 01:48:28,952
miał ciężki okres
nie mogąc pisać.

2046
01:48:29,000 --> 01:48:32,827
-Jedyną pewną rzeczą
było to, że się wyróżniał.

2047
01:48:32,875 --> 01:48:36,077
Znowu się pokłóciliście?
walkę?

2048
01:48:36,125 --> 01:48:38,244
między tym wieczorem a jego śmiercią?

2049
01:48:38,292 --> 01:48:41,492
Było między wami dużo napięcia.
między wami.

2050
01:48:43,167 --> 01:48:44,675
-Byliśmy...

2051
01:48:45,458 --> 01:48:47,410
obaj oszołomieni.

2052
01:48:47,458 --> 01:48:51,133
Każdy został w swoim kącie
a Samuel był...

2053
01:48:52,000 --> 01:48:53,785
Coś było zepsute.

2054
01:48:53,833 --> 01:48:56,452
Był wyczerpany.
Nie miał już energii.

2055
01:48:56,500 --> 01:48:57,535
-W nagraniu,

2056
01:48:57,583 --> 01:49:00,285
Słyszę, jak Maleski
kłóci się zaciekle.

2057
01:49:00,333 --> 01:49:03,702
Można powiedzieć, że postanowił
zacząć żyć dalej.

2058
01:49:03,750 --> 01:49:06,827
Wszystko poza kimś
kto postanowił się poddać.

2059
01:49:06,875 --> 01:49:08,660
Wczoraj jego psychiatra powiedział nam

2060
01:49:08,708 --> 01:49:11,785
że ostatnio uznał
Samuela bardzo bojowym.

2061
01:49:11,833 --> 01:49:12,910
Czy sami się zabijamy?

2062
01:49:12,958 --> 01:49:16,702
tuż po obronie siebie
odzyskać poczucie własnej wartości?

2063
01:49:16,750 --> 01:49:18,702
Czy zabijamy samych siebie, żądając

2064
01:49:18,750 --> 01:49:21,035
nieustępliwie,
z taką samą energią,

2065
01:49:21,083 --> 01:49:23,660
przywrócenie równowagi,
sprawiedliwsze relacje?

2066
01:49:23,708 --> 01:49:24,967
Nie.

2067
01:49:25,583 --> 01:49:28,494
Jest to główna niespójność
teorii samobójstwa.

2068
01:49:28,542 --> 01:49:33,467
Właśnie powiedziałeś "wyczerpany".
Nie miał już energii.

2069
01:49:33,750 --> 01:49:35,327
Chciałbym przeczytać fragment

2070
01:49:35,375 --> 01:49:37,369
przedostatniej książki
autorstwa Sandry Voyter,

2071
01:49:37,417 --> 01:49:38,494
"Czarny Dom.

2072
01:49:38,542 --> 01:49:40,910
-Oceniamy fakty, nie książki.

2073
01:49:40,958 --> 01:49:42,952
Wszystko zostanie zniekształcone.

2074
01:49:43,000 --> 01:49:46,425
-powiedziała Sandra Voyter
siebie w 2017 roku:

2075
01:49:46,500 --> 01:49:48,244
"Moje książki są ściśle związane
z moim życiem

2076
01:49:48,292 --> 01:49:49,660
"i tych, którzy ją podzielają.

2077
01:49:49,708 --> 01:49:53,285
-Ona zawsze twierdziła, że
pisanie fikcji!

2078
01:49:53,333 --> 01:49:55,952
-Ale w końcu jej pierwsza książka
opowiada historię śmierci jej matki.

2079
01:49:56,000 --> 01:49:57,910
Drugi, rząd z jego ojcem.

2080
01:49:57,958 --> 01:49:59,577
Trzeci, wypadek jego syna.

2081
01:49:59,625 --> 01:50:02,452
Jego książki są częścią tego procesu.

2082
01:50:02,500 --> 01:50:05,244
Stawia swoje życie na szali,
w tym swój związek.

2083
01:50:05,292 --> 01:50:06,202
-Śmiało,

2084
01:50:06,250 --> 01:50:07,921
ale krótko.

2085
01:50:08,167 --> 01:50:11,964
-Wyjaśnię:
to kobieta mówi o swoim mężu.

2086
01:50:13,917 --> 01:50:17,327
"Przestał narzekać.
Poddał się.

2087
01:50:17,375 --> 01:50:21,258
"Obserwowała go,
a jego rezygnacja napawała ją wstrętem.

2088
01:50:21,417 --> 01:50:24,702
"Wtedy pojawił się pomysł,
jak początek wyzwolenia.

2089
01:50:24,750 --> 01:50:26,535
"Możliwość jego zniknięcia".

2090
01:50:26,583 --> 01:50:28,535
-Brak kontekstu.

2091
01:50:28,583 --> 01:50:30,952
-Jaki jesteś?
Co mogę zrobić z moim ciałem?

2092
01:50:31,000 --> 01:50:32,702
"Ciężar ciała.

2093
01:50:32,750 --> 01:50:35,327
"Patrzyła na niego
i nie myślała o niczym innym.

2094
01:50:35,375 --> 01:50:38,452
"Widziała go martwego.
To ciało stracone dla jej pragnienia

2095
01:50:38,500 --> 01:50:40,369
"był tylko ciężkim przedmiotem..."

2096
01:50:40,417 --> 01:50:41,452
-To tylko szczegół!

2097
01:50:41,500 --> 01:50:44,410
-"To ukochane ciało stało się uciążliwe
musiało odejść".

2098
01:50:44,458 --> 01:50:45,577
-Kontekstualizuję.

2099
01:50:45,625 --> 01:50:48,785
Ten fragment to delirium
postaci drugoplanowej,

2100
01:50:48,833 --> 01:50:51,327
który nie wykonuje
do działania.

2101
01:50:51,375 --> 01:50:52,702
Powieść to nie życie,

2102
01:50:52,750 --> 01:50:54,452
ani autor swoich postaci.

2103
01:50:54,500 --> 01:50:57,410
-Autor wyraża swoje pomysły
poprzez postacie.

2104
01:50:57,458 --> 01:50:58,994
Podkreśliłeś ten fragment.

2105
01:50:59,042 --> 01:51:01,035
Jak można tego nie połączyć?
-Mogę przeczytać całego Stephena Kinga

2106
01:51:01,083 --> 01:51:03,244
by udowodnić, że jest seryjnym mordercą?

2107
01:51:03,292 --> 01:51:06,660
-Jego żona została znaleziona martwa
w wątpliwych okolicznościach?

2108
01:51:06,708 --> 01:51:07,660
-Porozmawiaj o okolicznościach.

2109
01:51:07,708 --> 01:51:08,910
Wykonuj swoją pracę.

2110
01:51:08,958 --> 01:51:11,202
-Pani Renzi,
Radzę się uspokoić.

2111
01:51:11,250 --> 01:51:14,660
Panie rzeczniku generalny,
proszę o zastosowanie się do pierwszej rady pana Renziego.

2112
01:51:14,708 --> 01:51:17,842
Skupić się
na okolicznościach.

2113
01:51:20,500 --> 01:51:22,327
-Oprócz tego policzka,

2114
01:51:22,375 --> 01:51:25,577
Czy kiedykolwiek uderzyłaś swojego męża?
-Nie, nie uderzyłam.

2115
01:51:25,625 --> 01:51:27,119
-Nie, nigdy?
-Nie, nie zrobiłbym tego.

2116
01:51:27,167 --> 01:51:28,702
-Czy to był jedyny raz?
-Tak.

2117
01:51:28,750 --> 01:51:32,660
-Zawsze byłeś
taką godną podziwu duszą,

2118
01:51:32,708 --> 01:51:34,535
altruistyczny, wyważony,

2119
01:51:34,583 --> 01:51:36,702
która powstrzymuje drugą osobę
przed zrobieniem sobie krzywdy?

2120
01:51:36,750 --> 01:51:39,160
Z wyjątkiem nagrywania.
Nie ma takiego szczęścia.

2121
01:51:39,208 --> 01:51:40,708
Dyskretny śmiech

2122
01:51:41,083 --> 01:51:42,994
-Jakieś inne pytania do świadka?

2123
01:51:43,042 --> 01:51:45,410
-Tak, jeszcze jeden lub dwa,
jeśli to możliwe.

2124
01:51:45,458 --> 01:51:46,535
Oczyszczanie gardła

2125
01:51:46,583 --> 01:51:49,202
Chciałem wiedzieć, czy Maleski
kazał przeczytać teksty

2126
01:51:49,250 --> 01:51:51,369
klucz USB komuś innemu?

2127
01:51:51,417 --> 01:51:54,285
-Wysłał je do znajomego wydawcy,
Paula Nacheza,

2128
01:51:54,333 --> 01:51:56,035
który miał opublikować swoją pierwszą powieść.

2129
01:51:56,083 --> 01:51:57,202
-Mail z dnia 9 sierpnia 2017 r:

2130
01:51:57,250 --> 01:52:00,327
"Wracam do tego,
Potrzebuję twojego cennego spojrzenia,

2131
01:52:00,375 --> 01:52:02,077
"Nie mogę się doczekać, aby z tobą o tym porozmawiać".

2132
01:52:02,125 --> 01:52:03,202
Odpowiedź od Nachez:

2133
01:52:03,250 --> 01:52:05,702
"Jasne, wyślij mnie, szybko czytam".

2134
01:52:05,750 --> 01:52:08,869
Od połowy sierpnia do jego śmierci,
wysyłał jej 4 SMS-y tygodniowo.

2135
01:52:08,917 --> 01:52:10,910
Jakie będą ich dyskusje
na temat tego projektu?

2136
01:52:10,958 --> 01:52:13,410
-Wydawca nigdy nie odpowiedział.

2137
01:52:13,458 --> 01:52:16,744
Był przytłoczony.
Nie rozumiał tego projektu.

2138
01:52:16,792 --> 01:52:18,535
-Można sobie wyobrazić, co oznacza ta cisza

2139
01:52:18,583 --> 01:52:22,517
reprezentuje dla mężczyzny
w poszukiwaniu poczucia własnej wartości.

2140
01:52:22,958 --> 01:52:24,544
Czuje się odrzucony.

2141
01:52:24,750 --> 01:52:27,744
Po przeczytaniu wszystkich tekstów,

2142
01:52:27,792 --> 01:52:30,702
trudno jest zidentyfikować
linię lub narrację.

2143
01:52:30,750 --> 01:52:32,244
Co najwyżej jest to projekt.

2144
01:52:32,292 --> 01:52:33,952
Maleski jest człowiekiem od projektów.

2145
01:52:34,000 --> 01:52:36,744
Jego pierwsza powieść porzucona,
schronisko...

2146
01:52:36,792 --> 01:52:40,952
Ponieważ jesteśmy proszeni o połączenie
sprawiedliwość i literaturę,

2147
01:52:41,000 --> 01:52:44,077
i wyobraźmy sobie to, czego nie wiemy,
więc wyobraźmy sobie:

2148
01:52:44,125 --> 01:52:47,119
Jaki jest ostatni rok
Samuela Maleskiego?

2149
01:52:47,167 --> 01:52:49,035
-I oskarżasz mnie o fantazjowanie?

2150
01:52:49,083 --> 01:52:52,160
-Daj mi połowę czasu
który narzuciłeś sądowi.

2151
01:52:52,208 --> 01:52:55,077
Przeczytałeś powieść.
-Przejdź do rzeczy.

2152
01:52:55,125 --> 01:52:58,744
-Jaki jest ostatni rok
Samuela Maleskiego?

2153
01:52:58,792 --> 01:53:00,369
Po kilku latach spędzonych w Londynie,

2154
01:53:00,417 --> 01:53:03,869
popadli w długi
z powodu wygórowanych kosztów leczenia.

2155
01:53:03,917 --> 01:53:06,035
Chce wrócić i mieszkać tam, gdzie dorastał.

2156
01:53:06,083 --> 01:53:09,910
Znalazł domek do renowacji
aby przekształcić go w pensjonat ze śniadaniem.

2157
01:53:09,958 --> 01:53:11,035
Przestanie nauczać

2158
01:53:11,083 --> 01:53:13,494
i poświęci się
pisaniu.

2159
01:53:13,542 --> 01:53:15,619
Ale jest więcej pracy
niż oczekiwano.

2160
01:53:15,667 --> 01:53:17,910
Muszą pożyczać.

2161
01:53:17,958 --> 01:53:20,077
Od tego momentu,
to błędne koło.

2162
01:53:20,125 --> 01:53:22,910
Samuel nie może się już obejść bez
pensji nauczyciela.

2163
01:53:22,958 --> 01:53:24,327
Praca się przeciąga.

2164
01:53:24,375 --> 01:53:26,619
Półtora roku
po ich instalacji,

2165
01:53:26,667 --> 01:53:28,244
czuje się uwięziony.

2166
01:53:28,292 --> 01:53:29,994
Jest ranny.
Wypadek jego syna,

2167
01:53:30,042 --> 01:53:31,827
jego porzuconą powieść,

2168
01:53:31,875 --> 01:53:34,961
jego żona, która publikuje
książkę za książką...

2169
01:53:35,125 --> 01:53:36,800
musi napisać.

2170
01:53:38,583 --> 01:53:39,535
Podnosi

2171
01:53:39,583 --> 01:53:40,702
leki przeciwdepresyjne.

2172
01:53:40,750 --> 01:53:42,410
Cały czas nagrywa swoje życie.

2173
01:53:42,458 --> 01:53:46,119
Angażuje się
w rodzaj autofikcji.

2174
01:53:46,167 --> 01:53:48,369
Jest ona inspirowana
Metoda Sandry.

2175
01:53:48,417 --> 01:53:51,410
Ona sama czerpie z ich życia.

2176
01:53:51,458 --> 01:53:53,494
Zapożyczyła
temat swojej książki.

2177
01:53:53,542 --> 01:53:55,452
-Co zostanie
na argument końcowy?

2178
01:53:55,500 --> 01:53:59,077
-Odmawia uświadomienia sobie
że ponowna transkrypcja,

2179
01:53:59,125 --> 01:54:00,410
nie pisze.

2180
01:54:00,458 --> 01:54:03,544
Milczenie jego przyjaciela wydawcy
upokarza go.

2181
01:54:04,250 --> 01:54:07,327
Co słyszymy
w sporze z 4 marca?

2182
01:54:07,375 --> 01:54:10,494
Ta energia, to pragnienie,
co to jest?

2183
01:54:10,542 --> 01:54:12,619
To energia rozpaczy.

2184
01:54:12,667 --> 01:54:15,984
To ona nalega
tuż przed puszczaniem.

2185
01:54:18,750 --> 01:54:21,494
Co naznaczyło ostatnie miesiące
życia tego człowieka,

2186
01:54:21,542 --> 01:54:24,202
to nie jest wojna w jego związku.

2187
01:54:24,250 --> 01:54:27,499
Jest to
upadłości osobistej.

2188
01:54:27,958 --> 01:54:30,244
Jeśli Sandra Voyter jest winna
czegokolwiek,

2189
01:54:30,292 --> 01:54:33,609
jest odnieść sukces
tam, gdzie zawiódł jej mąż.

2190
01:54:37,000 --> 01:54:38,744
-Wbrew
można by pomyśleć,

2191
01:54:38,792 --> 01:54:41,285
to nie był Renzi
pana Renziego.

2192
01:54:41,333 --> 01:54:42,833
Dyskretny śmiech

2193
01:54:43,000 --> 01:54:44,660
-To nie był Samuel...

2194
01:54:44,708 --> 01:54:48,642
-Jest piątkowy wieczór.
Nadszedł weekend.

2195
01:54:49,000 --> 01:54:51,660
Zanim zakończymy,
muszę ogłosić,

2196
01:54:51,708 --> 01:54:55,231
Postanowiłem odwołać Daniela
z powrotem na trybunę w poniedziałek.

2197
01:54:55,292 --> 01:54:57,744
Podzielił się ze mną informacjami
interesującymi dla sądu.

2198
01:54:57,792 --> 01:55:01,550
Biorąc pod uwagę, że świadek
jest synem oskarżonego,

2199
01:55:01,750 --> 01:55:02,910
a także mieści

2200
01:55:02,958 --> 01:55:03,952
w domu jego matki,

2201
01:55:04,000 --> 01:55:07,785
Proszę wszystkich
aby się z nim nie kontaktowali,

2202
01:55:07,833 --> 01:55:10,244
i oczywiście,
jeśli kontakt jest nieunikniony,

2203
01:55:10,292 --> 01:55:14,410
aby uniknąć zajmowania się
faktami i procesem.

2204
01:55:14,458 --> 01:55:15,785
Pani Berger,

2205
01:55:15,833 --> 01:55:19,758
zostaniesz z Danielem
na cały weekend.

2206
01:55:19,958 --> 01:55:23,535
Upewnisz się, że te zasady
są przestrzegane.

2207
01:55:23,583 --> 01:55:24,660
Nalegam:

2208
01:55:24,708 --> 01:55:29,327
nikt nie będzie mógł go przesłuchać
jego zeznań.

2209
01:55:29,375 --> 01:55:30,717
I to wszystko.

2210
01:55:30,792 --> 01:55:34,800
Miłego weekendu. Odpocznijmy trochę.
Spotkanie zostało odroczone.

2211
01:55:36,083 --> 01:55:38,077
Hubbub

2212
01:55:38,125 --> 01:55:47,667
...

2213
01:55:47,833 --> 01:55:49,744
Odpływ z prysznica

2214
01:55:49,792 --> 01:56:10,500
...

2215
01:56:12,333 --> 01:56:16,119
Trzaskający ogień

2216
01:56:16,167 --> 01:56:21,702
...

2217
01:56:21,750 --> 01:56:22,869
-Stań przy ognisku,

2218
01:56:22,917 --> 01:56:26,117
Rozgrzeje cię.
-Gotowy w 10 minut.

2219
01:56:31,458 --> 01:56:32,675
-Jak się sprawy mają?

2220
01:56:38,583 --> 01:56:42,008
-Myślę, że chcę być sam.

2221
01:56:43,500 --> 01:56:45,008
-Wchodzę w to.

2222
01:56:46,292 --> 01:56:48,744
Możesz jeść w swoim pokoju.
-Nie, nie mogę jeść w swoim pokoju.

2223
01:56:48,792 --> 01:56:51,035
Chcę być sam w ten weekend,

2224
01:56:51,083 --> 01:56:52,410
przed złożeniem zeznań.

2225
01:56:52,458 --> 01:56:55,401
-Sam? Tylko ze mną,
to znaczy?

2226
01:56:56,167 --> 01:56:57,383
Czy to wszystko?

2227
01:56:58,750 --> 01:57:01,494
Czy jesteś pewien, że tego właśnie chcesz?

2228
01:57:01,542 --> 01:57:05,119
Możemy znaleźć rozwiązania.
Dom jest duży.

2229
01:57:05,167 --> 01:57:07,467
-Chcę, żeby odeszła.

2230
01:57:08,458 --> 01:57:09,842
(-OK.)

2231
01:57:15,500 --> 01:57:17,050
-Sandra?

2232
01:57:17,917 --> 01:57:20,431
Właśnie rozmawiałem z Danielem.

2233
01:57:20,583 --> 01:57:23,369
Chciałby zostać tu sam
w ten weekend.

2234
01:57:23,417 --> 01:57:25,503
Do końca okresu próbnego.

2235
01:57:26,167 --> 01:57:27,342
-Oh.

2236
01:57:28,375 --> 01:57:29,758
Daniel?

2237
01:57:39,542 --> 01:57:42,133
Czy tego właśnie chcesz?

2238
01:57:46,708 --> 01:57:47,702
Dzieje się tak, ponieważ

2239
01:57:47,750 --> 01:57:49,452
dzisiejszej publiczności?

2240
01:57:49,500 --> 01:57:52,827
Nie mogłem ci wcześniej powiedzieć,
rozumiesz?

2241
01:57:52,875 --> 01:57:55,077
Zabroniono nam o tym rozmawiać.

2242
01:57:55,125 --> 01:57:56,619
-Proszę, Sandra...

2243
01:57:56,667 --> 01:57:58,285
Nie mów mu o procesie.

2244
01:57:58,333 --> 01:58:01,410
-Nie mówię o procesie.
Rozmawiam tylko z moim synem.

2245
01:58:01,458 --> 01:58:02,592
Er...

2246
01:58:02,833 --> 01:58:05,827
Rozumiem
potrzebę spokoju,

2247
01:58:05,875 --> 01:58:08,494
ale mogę pozostać w swoim narożniku.

2248
01:58:08,542 --> 01:58:11,910
Nie będę z tobą rozmawiać, jeśli chcesz.
Spróbujemy tak?

2249
01:58:11,958 --> 01:58:14,119
-Nie mów do niego po angielsku.
-Daniel...

2250
01:58:14,167 --> 01:58:16,633
Możesz porozmawiać ze mną bezpośrednio.

2251
01:58:17,417 --> 01:58:19,535
Nie chcesz rozmawiać
ze sobą,

2252
01:58:19,583 --> 01:58:22,240
i wtedy podjąć decyzję?

2253
01:58:24,167 --> 01:58:26,967
-Myślę, że podjął już decyzję.

2254
01:58:34,500 --> 01:58:35,883
-Er...

2255
01:58:36,625 --> 01:58:39,342
Wezmę swoje rzeczy.

2256
01:58:43,625 --> 01:58:45,785
Buczenie silnika

2257
01:58:45,833 --> 01:58:57,208
...

2258
01:59:05,208 --> 01:59:07,217
Ktoś powiedział:

2259
01:59:07,667 --> 01:59:10,285
pieniądze nie dają szczęścia,

2260
01:59:10,333 --> 01:59:13,369
ale i tak lepiej
płakać w samochodzie

2261
01:59:13,417 --> 01:59:14,577
niż w metrze.

2262
01:59:14,625 --> 01:59:16,633
Śmiech

2263
01:59:17,750 --> 01:59:19,077
-Kto to powiedział?

2264
01:59:19,125 --> 01:59:20,550
-Nie wiem.

2265
01:59:24,917 --> 01:59:27,383
Śmiech

2266
02:00:21,542 --> 02:00:22,869
Tak mi przykro!

2267
02:00:22,917 --> 02:00:24,369
Szlochy

2268
02:00:24,417 --> 02:00:27,675
...

2269
02:00:48,458 --> 02:00:49,758
-Dalej.

2270
02:00:56,375 --> 02:00:57,789
Dalej, jedz.

2271
02:01:05,083 --> 02:01:09,258
Chrapanie psa

2272
02:01:09,667 --> 02:01:13,550
...

2273
02:01:14,542 --> 02:01:19,217
...

2274
02:01:21,375 --> 02:01:25,452
...

2275
02:01:25,500 --> 02:01:26,869
Trudności w oddychaniu

2276
02:01:26,917 --> 02:01:28,092
Snoop...

2277
02:01:29,583 --> 02:01:31,175
Snoop!

2278
02:01:32,417 --> 02:01:33,675
Snoop!

2279
02:01:34,917 --> 02:01:36,619
...
Snoop...

2280
02:01:36,667 --> 02:01:40,202
Paniczny oddech Daniela

2281
02:01:40,250 --> 02:01:42,050
Marge!

2282
02:01:43,875 --> 02:01:46,342
Marge! Szybko, proszę!

2283
02:01:49,167 --> 02:01:50,410
Snoop!

2284
02:01:50,458 --> 02:01:52,285
Nie na schodach

2285
02:01:52,333 --> 02:01:53,702
-Co się dzieje?

2286
02:01:53,750 --> 02:01:54,869
Spanikowane szlochy

2287
02:01:54,917 --> 02:01:56,119
-I've... Ja...

2288
02:01:56,167 --> 02:02:00,035
Dałem mu aspirynę,
Zrobiłem coś głupiego!

2289
02:02:00,083 --> 02:02:01,660
-Co mu dałeś, aspirynę?

2290
02:02:01,708 --> 02:02:03,869
-Aspiryna, tak!
-Ale ile?

2291
02:02:03,917 --> 02:02:06,410
-Er, 8, 10, nie wiem!

2292
02:02:06,458 --> 02:02:08,702
-Snoop?
-Dałem mu dużo!

2293
02:02:08,750 --> 02:02:11,077
Niech zwymiotuje!
-Po co to zrobiłeś?

2294
02:02:11,125 --> 02:02:12,952
Snoop!
-Niech zwymiotuje!

2295
02:02:13,000 --> 02:02:14,827
Proszę, proszę, proszę!
-OK. Czekaj, czekaj.

2296
02:02:14,875 --> 02:02:17,035
Wspaniała inspiracja

2297
02:02:17,083 --> 02:02:18,869
Jak sprawić, by pies wymiotował?

2298
02:02:18,917 --> 02:02:20,050
Chwileczkę.

2299
02:02:20,333 --> 02:02:23,533
Potrzebujesz słonej wody.
Potrzebujesz soli, czekaj.

2300
02:02:24,917 --> 02:02:27,910
Szlochy
Płynąca woda

2301
02:02:27,958 --> 02:02:31,675
...

2302
02:02:32,208 --> 02:02:33,160
-Zobacz!

2303
02:02:33,208 --> 02:02:34,452
Nie rusza się!

2304
02:02:34,500 --> 02:02:37,327
-Daniel, pomóż mi.
Chwiejny oddech

2305
02:02:37,375 --> 02:02:39,355
Otwórz mu usta.

2306
02:02:39,583 --> 02:02:41,669
Delikatnie, delikatnie.

2307
02:02:43,458 --> 02:02:45,615
Ona dmucha.
(To dobrze.)

2308
02:02:48,667 --> 02:02:51,369
Oh, mój Snoop. Więc...

2309
02:02:51,417 --> 02:02:52,952
Pies warczy.

2310
02:02:53,000 --> 02:02:54,119
No dalej...

2311
02:02:54,167 --> 02:02:55,508
Jak się sprawy mają?

2312
02:02:55,958 --> 02:02:58,508
Proszę bardzo. Proszę bardzo.

2313
02:02:59,083 --> 02:03:00,508
(Nic mi nie jest).

2314
02:03:01,083 --> 02:03:03,312
To dobrze, budzi się.

2315
02:03:05,042 --> 02:03:06,535
-Co się dzieje?

2316
02:03:06,583 --> 02:03:07,619
-On zwymiotuje.

2317
02:03:07,667 --> 02:03:08,535
Pies szczeka.

2318
02:03:08,583 --> 02:03:09,785
...

2319
02:03:09,833 --> 02:03:11,247
Proszę bardzo.

2320
02:03:12,250 --> 02:03:14,869
Ciii... To jest to.

2321
02:03:14,917 --> 02:03:16,300
Wszystko będzie dobrze.

2322
02:03:18,292 --> 02:03:21,609
To dobrze, to dobrze. Proszę, proszę.
Dobry chłopak.

2323
02:03:21,917 --> 02:03:23,800
Już, już...

2324
02:03:23,917 --> 02:03:26,550
To jest to, to jest to. O tak.

2325
02:03:26,875 --> 02:03:29,342
Tak, to dobrze.
-Snoop...

2326
02:03:29,417 --> 02:03:32,342
-W porządku, oddycha, patrzy na nas.

2327
02:03:32,417 --> 02:03:33,633
Więc...

2328
02:03:34,208 --> 02:03:35,467
Westchnienie

2329
02:03:36,750 --> 02:03:39,244
Daniel szlochał.
Możesz to wyjaśnić?

2330
02:03:39,292 --> 02:03:42,744
...

2331
02:03:42,792 --> 02:03:44,549
-Wiesz, ja...

2332
02:03:44,917 --> 02:03:47,503
Nigdy o tym nie słyszałem...

2333
02:03:48,417 --> 02:03:51,431
próba samobójcza
próba.

2334
02:03:51,667 --> 02:03:54,467
Nigdy nie słyszałem o...

2335
02:03:54,708 --> 02:03:57,535
skurcz, leki...

2336
02:03:57,583 --> 02:03:59,660
wymioty i aspiryna.

2337
02:03:59,708 --> 02:04:01,035
...

2338
02:04:01,083 --> 02:04:03,160
Kiedy moja mama o tym wspomniała,
przypomniało mi się coś

2339
02:04:03,208 --> 02:04:06,327
co musiało się wydarzyć
mniej więcej w tym samym czasie.

2340
02:04:06,375 --> 02:04:07,619
To był poranek.

2341
02:04:07,667 --> 02:04:10,285
Snoop leżał na podłodze
w mojej sypialni.

2342
02:04:10,333 --> 02:04:13,204
Przestał się ruszać,
śmierdział wymiocinami.

2343
02:04:14,292 --> 02:04:17,378
Myślałem, że to on
który zwymiotował.

2344
02:04:17,667 --> 02:04:19,925
Umyłam mu twarz.

2345
02:04:20,708 --> 02:04:23,342
Powiedziałem sobie, że musiał...

2346
02:04:23,542 --> 02:04:26,410
złapać wirusa czy coś,
bo wtedy,

2347
02:04:26,458 --> 02:04:28,494
przez kilka dni,

2348
02:04:28,542 --> 02:04:30,494
pozostał bardzo dziwny,

2349
02:04:30,542 --> 02:04:33,056
jedyne co robił, to spał i pił.

2350
02:04:33,875 --> 02:04:36,535
Wiesz, co mam na myśli,
Pomyślałem, że może,

2351
02:04:36,583 --> 02:04:38,244
połknął wymiociny mojego ojca,

2352
02:04:38,292 --> 02:04:42,501
że to go otruło
i że moja matka mówiła prawdę.

2353
02:04:43,375 --> 02:04:45,577
Dlatego
Przeprowadziłem eksperyment ponownie,

2354
02:04:45,625 --> 02:04:48,535
z aspiryną,
żeby zobaczyć, jak zareaguje.

2355
02:04:48,583 --> 02:04:51,327
I widzieliście,
kopał mu tyłek przez 14 godzin.

2356
02:04:51,375 --> 02:04:53,660
Jedyne, co robił, to spał.
Teraz tylko pije.

2357
02:04:53,708 --> 02:04:57,160
Pachnie dokładnie tak samo,
to wszystko,

2358
02:04:57,208 --> 02:04:59,794
wszystko dokładnie tak samo.

2359
02:05:00,917 --> 02:05:02,633
Ale od tego czasu...

2360
02:05:02,958 --> 02:05:06,452
od wczoraj, nie wiem
czy jej wierzę, czy nie.

2361
02:05:06,500 --> 02:05:09,586
Wiedziałem, że walczą,
ale...

2362
02:05:10,458 --> 02:05:14,467
to było... to nie było...

2363
02:05:15,417 --> 02:05:17,827
nie było tak źle,
nie tak brutalne.

2364
02:05:17,875 --> 02:05:18,967
-Dobrze.

2365
02:05:20,333 --> 02:05:22,785
Jedynymi pewnikami
są wspomnienia.

2366
02:05:22,833 --> 02:05:25,827
Powiedz to ławie przysięgłych.
Są ważne.

2367
02:05:25,875 --> 02:05:26,952
Ale jesteś tylko świadkiem.

2368
02:05:27,000 --> 02:05:29,943
-Myślisz, że
mogła go zabić?

2369
02:05:31,625 --> 02:05:32,744
Westchnęła.

2370
02:05:32,792 --> 02:05:34,035
-Nie mnie to oceniać.

2371
02:05:34,083 --> 02:05:37,327
-Wiem, wiem, wiem,
ale możesz mi przynajmniej powiedzieć...

2372
02:05:37,375 --> 02:05:40,785
-Nie mogę dać ci jednoznacznej odpowiedzi.
Moją rolą jest cię chronić

2373
02:05:40,833 --> 02:05:44,493
wbrew wszelkim wpływom...
-Do kurwy nędzy, pomóż mi!

2374
02:05:46,125 --> 02:05:48,008
Westchnienie

2375
02:05:48,208 --> 02:05:49,550
...

2376
02:05:53,542 --> 02:05:55,092
wzdycha.

2377
02:05:55,458 --> 02:05:58,217
...

2378
02:06:19,958 --> 02:06:21,300
-W rzeczywistości...

2379
02:06:21,375 --> 02:06:23,619
kiedy czegoś brakuje
oceniać,

2380
02:06:23,667 --> 02:06:26,467
i że ten brak jest nie do zniesienia,

2381
02:06:27,250 --> 02:06:30,336
wszystko, co możemy zrobić
to zdecydować.

2382
02:06:30,875 --> 02:06:32,050
Widzisz?

2383
02:06:32,708 --> 02:06:35,660
Aby pozbyć się wątpliwości,
czasami trzeba...

2384
02:06:35,708 --> 02:06:39,299
zdecydować się pójść w jedną stronę
a nie inną.

2385
02:06:40,250 --> 02:06:42,244
Jak trzeba
w coś wierzyć

2386
02:06:42,292 --> 02:06:44,369
i że są dwie możliwości,

2387
02:06:44,417 --> 02:06:46,088
musisz wybrać.

2388
02:06:47,042 --> 02:06:49,619
-Więc musimy wymyślić
że jesteśmy pewni?

2389
02:06:49,667 --> 02:06:52,660
-Tak, cóż...
Można tak powiedzieć, ale...

2390
02:06:52,708 --> 02:06:55,494
-To znaczy ja,
Nie jestem pewien.

2391
02:06:55,542 --> 02:06:59,508
Co mam zrobić?
Czy udawać, że jestem pewien?

2392
02:06:59,958 --> 02:07:02,187
-Nie, ja mówię: zdecyduj.

2393
02:07:03,625 --> 02:07:05,639
To nie to samo.

2394
02:07:09,917 --> 02:07:13,092
Ciężki oddech

2395
02:07:15,292 --> 02:07:21,467
...

2396
02:07:22,500 --> 02:07:28,342
...

2397
02:07:36,833 --> 02:07:40,619
*-Co mnie uderza
jest to, że nie wiemy, kto jest wywyższony.

2398
02:07:40,667 --> 02:07:42,535
*Czy autor jest postacią?

2399
02:07:42,583 --> 02:07:45,660
*-Oba.
Sandra Voyter gra na zamieszaniu.

2400
02:07:45,708 --> 02:07:47,619
*W swojej drugiej książce idzie dalej,

2401
02:07:47,667 --> 02:07:51,202
*w którym opowiada, jak jej ojciec
nie mógł znieść pierwszej powieści,

2402
02:07:51,250 --> 02:07:52,577
*coś, co musiało się wydarzyć.

2403
02:07:52,625 --> 02:07:54,702
*Wyobraża sobie, że kłótnia
degeneruje się,

2404
02:07:54,750 --> 02:07:56,202
*że opuszcza swój kraj.

2405
02:07:56,250 --> 02:07:58,660
*Boi się swojego ojca,
jego gniewu.

2406
02:07:58,708 --> 02:08:00,660
*Dopadają go przerażające wizje.

2407
02:08:00,708 --> 02:08:02,910
*Jest to niepokojące stwierdzenie

2408
02:08:02,958 --> 02:08:05,160
*które znalazłem
w wywiadzie:

2409
02:08:05,208 --> 02:08:07,244
*Moim zadaniem
jest zmącenie wody,

2410
02:08:07,292 --> 02:08:10,306
*że fikcja
niszczy rzeczywistość.

2411
02:08:10,583 --> 02:08:11,494
*-Tak, w rzeczywistości,

2412
02:08:11,542 --> 02:08:13,660
*co sprawia, że ludzie są podekscytowani
w tej chwili,

2413
02:08:13,708 --> 02:08:15,827
*w związku ze śmiercią Samuela Maleskiego,

2414
02:08:15,875 --> 02:08:18,952
*to wrażenie
z jednej z jego książek,

2415
02:08:19,000 --> 02:08:21,285
*że został już przez nią napisany.

2416
02:08:21,333 --> 02:08:23,452
*Nawet niepewność co do tej śmierci,

2417
02:08:23,500 --> 02:08:25,035
*Czy umarł w ten sposób?

2418
02:08:25,083 --> 02:08:27,244
*niespokojna osobowość
autorstwa Sandry Voyter,

2419
02:08:27,292 --> 02:08:30,285
*jej amoralna strona
którą przesadza,

2420
02:08:30,333 --> 02:08:32,910
*Brzmi, jakby pochodziło
z jednej z jego książek.

2421
02:08:32,958 --> 02:08:35,535
*Myślę, że to nie ma znaczenia
jak zginął.

2422
02:08:35,583 --> 02:08:39,077
*Pomysł pisarki
która morduje swojego męża

2423
02:08:39,125 --> 02:08:43,471
*jest o wiele bardziej interesujące
niż nauczyciel, który popełnia samobójstwo!

2424
02:08:54,333 --> 02:08:55,535
Muzyka klasyczna

2425
02:08:55,583 --> 02:09:57,750
...

2426
02:09:58,458 --> 02:10:49,792
...

2427
02:10:53,667 --> 02:10:57,464
-Wyobrażam sobie moją matkę, która to robi,
nie rozumiem.

2428
02:10:58,833 --> 02:11:01,562
Ale jeśli wyobrażę sobie mojego ojca...

2429
02:11:02,875 --> 02:11:05,746
Myślę, że mogę to zrozumieć.

2430
02:11:11,375 --> 02:11:14,327
-M. Rzecznik Generalny,
czy ma pan jakieś pytania?

2431
02:11:14,375 --> 02:11:15,675
-Więc...

2432
02:11:16,333 --> 02:11:17,994
Doświadczenia świadków

2433
02:11:18,042 --> 02:11:19,869
na jego psa niczego nie dowodzą.

2434
02:11:19,917 --> 02:11:21,327
Nie ma nic, co mogłoby je udokumentować.

2435
02:11:21,375 --> 02:11:24,452
Co jest bardziej skomplikowane
są jego opatrznościowe wspomnienia,

2436
02:11:24,500 --> 02:11:28,258
które są mu należne po procesie.

2437
02:11:28,500 --> 02:11:30,369
Brak daty,
brak wydarzenia, które by je zakotwiczyło

2438
02:11:30,417 --> 02:11:31,660
w przekonującym harmonogramie.

2439
02:11:31,708 --> 02:11:34,494
Okres, o którym mowa,
6 miesięcy przed śmiercią Maleski,

2440
02:11:34,542 --> 02:11:36,369
pochodzi wyłącznie z

2441
02:11:36,417 --> 02:11:39,803
zeznania złożone
przez samą oskarżoną.

2442
02:11:42,375 --> 02:11:44,355
Chciałbym wiedzieć...

2443
02:11:47,500 --> 02:11:48,758
Daniel...

2444
02:11:50,375 --> 02:11:51,910
Czy kiedykolwiek myślałeś

2445
02:11:51,958 --> 02:11:55,035
że aspiryna rzekomo
zwrócona przez twojego ojca

2446
02:11:55,083 --> 02:11:58,660
może być wynikiem,
a nie z próby samobójczej,

2447
02:11:58,708 --> 02:12:01,785
ale próba
przez twoją matkę?

2448
02:12:01,833 --> 02:12:05,202
To nie jest oskarżenie,
ale argument retoryczny.

2449
02:12:05,250 --> 02:12:07,077
Na podstawie tych spekulacji,

2450
02:12:07,125 --> 02:12:10,327
dlaczego faworyzujesz tę tezę
a nie inną?

2451
02:12:10,375 --> 02:12:15,285
Twoje wspomnienia mówią ci
o konsekwencjach, a nie przyczynach.

2452
02:12:15,333 --> 02:12:17,744
-Tak, myślałem o tym, ale...

2453
02:12:17,792 --> 02:12:19,410
W rzeczywistości nie widzę powodu

2454
02:12:19,458 --> 02:12:21,387
miałaby.

2455
02:12:21,458 --> 02:12:24,077
Odnoszę wrażenie, że,
kiedy czegoś brakuje,

2456
02:12:24,125 --> 02:12:27,285
być pewnym, jak
coś się stało,

2457
02:12:27,333 --> 02:12:30,952
musisz się rozejrzeć,
co właśnie tutaj robisz.

2458
02:12:31,000 --> 02:12:34,327
Kiedy szukałeś już wszędzie,
i wciąż nie rozumiesz

2459
02:12:34,375 --> 02:12:36,619
jak to się stało,

2460
02:12:36,667 --> 02:12:40,670
musisz zadać sobie pytanie
dlaczego tak się stało.

2461
02:12:44,833 --> 02:12:46,419
-Dziękuję, Daniel.

2462
02:12:46,958 --> 02:12:48,300
Skończyłeś?

2463
02:12:56,583 --> 02:12:57,717
-Nie, nie jest.

2464
02:12:59,500 --> 02:13:01,871
Chciałbym powiedzieć coś jeszcze.

2465
02:13:08,167 --> 02:13:10,619
Mój pies źle się czuł
przez kilka dni.

2466
02:13:10,667 --> 02:13:14,077
Zabraliśmy go do weterynarza
z moim ojcem.

2467
02:13:14,125 --> 02:13:16,619
W samochodzie nic nie powiedział
przez całą drogę.

2468
02:13:16,667 --> 02:13:20,670
Nawet nie grał muzyki.
Nigdy tego nie robił.

2469
02:13:22,083 --> 02:13:22,994
I w pewnym momencie,

2470
02:13:23,042 --> 02:13:25,913
mój ojciec zaczął
mówić o Snoopie.

2471
02:13:26,750 --> 02:13:28,035
Powiedział do mnie:

2472
02:13:28,083 --> 02:13:30,369
"Ty

2473
02:13:30,417 --> 02:13:34,214
"Nawet umrzeć.
No wiesz. Musisz się przygotować".

2474
02:13:35,333 --> 02:13:37,577
Nie chciałem, żeby to powiedział.

2475
02:13:37,625 --> 02:13:41,035
Widziałem, że Snoop radził sobie lepiej,
że nie był stary,

2476
02:13:41,083 --> 02:13:46,183
że nigdy wcześniej nie chorował.
Powiedziałem mu, że nie umrze.

2477
02:13:46,750 --> 02:13:48,702
Ale i tak kontynuował.

2478
02:13:48,750 --> 02:13:51,160
Powiedział do mnie:
"Tak, musimy to rozważyć.

2479
02:13:51,208 --> 02:13:53,744
"To musi się kiedyś wydarzyć.

2480
02:13:53,792 --> 02:13:57,119
"I nie byłoby zaskakujące
gdyby był zmęczony, Snoop.

2481
02:13:57,167 --> 02:14:00,324
"Nie jest młody,
w psich latach".

2482
02:14:01,042 --> 02:14:02,202
(Głos Daniela)

2483
02:14:02,250 --> 02:14:05,450
"Czy możesz sobie wyobrazić, jak to jest,
jej życie?

2484
02:14:06,083 --> 02:14:08,785
"To nie tylko pies, którego masz.

2485
02:14:08,833 --> 02:14:10,813
"To wspaniały pies.

2486
02:14:11,875 --> 02:14:14,532
"Masz ogromnego psa.

2487
02:14:14,792 --> 02:14:18,160
"To znaczy, pomyśl o tym.
On musi zrozumieć, czego chcesz,

2488
02:14:18,208 --> 02:14:20,467
"Zaplanuj swoje ruchy...

2489
02:14:20,958 --> 02:14:23,901
"wszystko, co może
narazić na niebezpieczeństwo.

2490
02:14:24,625 --> 02:14:26,952
"Spędza swoje życie próbując
swoje potrzeby,

2491
02:14:27,000 --> 02:14:29,871
"Myślenie o tym, czego nie widać.

2492
02:14:32,750 --> 02:14:34,619
"Może jest zmęczony.

2493
02:14:34,667 --> 02:14:37,035
"Zawsze troszczy się o innych...

2494
02:14:37,083 --> 02:14:39,994
"Może pewnego dnia będzie w stanie zrobić więcej.

2495
02:14:40,042 --> 02:14:41,799
"To możliwe".

2496
02:14:46,292 --> 02:14:48,878
I pamiętam, że na końcu...

2497
02:14:50,000 --> 02:14:52,077
Na koniec powiedział do mnie:
"Pewnego dnia,

2498
02:14:52,125 --> 02:14:54,035
"Kiedy będzie musiał odejść, odejdzie,

2499
02:14:54,083 --> 02:14:56,312
"I tak właśnie będzie, ty...

2500
02:14:56,417 --> 02:15:00,035
"Nie będziesz w stanie nic zrobić.
Przygotuj się, będzie ciężko.

2501
02:15:00,083 --> 02:15:02,597
"To nie będzie koniec twojego życia".

2502
02:15:08,958 --> 02:15:11,187
W rzeczywistości mówił o sobie.

2503
02:15:11,333 --> 02:15:13,217
Teraz...

2504
02:15:13,917 --> 02:15:16,931
Teraz już wiem,
mówił o sobie.

2505
02:15:20,958 --> 02:15:22,050
-Dobrze.

2506
02:15:22,708 --> 02:15:26,077
Proszę ławę przysięgłych
o wzięcie pod uwagę

2507
02:15:26,125 --> 02:15:28,744
że to konto
jest niezwykle subiektywne,

2508
02:15:28,792 --> 02:15:30,577
i pod żadnym pozorem,

2509
02:15:30,625 --> 02:15:33,568
nie stanowi dowodu.

2510
02:15:47,583 --> 02:15:49,744
Hubbub

2511
02:15:49,792 --> 02:15:52,994
...

2512
02:15:53,042 --> 02:15:56,910
-Tak, Serge, jesteśmy
przed sądem w Grenoble.

2513
02:15:56,958 --> 02:16:00,077
Proces miał się zakończyć
w piątek wieczorem,

2514
02:16:00,125 --> 02:16:03,035
ale mały Daniel,
syn Sandry Voyter,

2515
02:16:03,083 --> 02:16:05,327
ponownie zeznawał dziś rano.

2516
02:16:05,375 --> 02:16:07,744
Tak więc przysięgli zawsze są...

2517
02:16:07,792 --> 02:16:09,785
Muzyka fortepianowa

2518
02:16:09,833 --> 02:16:21,542
...

2519
02:16:21,708 --> 02:16:22,842
-Daniel!

2520
02:16:23,958 --> 02:16:27,869
*-Pani Voyter,
jakie są pani odczucia,

2521
02:16:27,917 --> 02:16:30,077
*na ogłoszeniu wyroku uniewinniającego?

2522
02:16:30,125 --> 02:16:31,077
*-Euh...

2523
02:16:31,125 --> 02:16:34,952
*Myślę, że w tym procesie
za dużo słów w tym procesie...

2524
02:16:35,000 --> 02:16:36,869
*Nie mam nic więcej do powiedzenia.

2525
02:16:36,917 --> 02:16:40,851
*Chcę zadzwonić do syna
i wrócić do domu.

2526
02:16:41,250 --> 02:16:45,258
*Chciałbym podziękować moim prawnikom.
Zawsze we mnie wierzyli.

2527
02:16:45,583 --> 02:16:48,119
*-Panie Renzi!
czy ten werdykt przyniósł panu ulgę?

2528
02:16:48,167 --> 02:16:50,702
*- Podziwiam przenikliwość jury,

2529
02:16:50,750 --> 02:16:53,619
*który zobaczył w Sandrze Voyter
to, czym zawsze była...

2530
02:16:53,667 --> 02:16:55,077
Hubbub

2531
02:16:55,125 --> 02:16:58,202
-Dlaczego twój syn
tak chętnie zeznawał dziś rano?

2532
02:16:58,250 --> 02:16:59,369
Hubbub

2533
02:16:59,417 --> 02:17:04,467
...

2534
02:17:04,625 --> 02:17:05,869
-To koniec, nic mi nie jest.

2535
02:17:05,917 --> 02:17:06,869
*hubbub

2536
02:17:06,917 --> 02:17:09,077
*-Sandra, rozmawiałaś ze swoim synem?

2537
02:17:09,125 --> 02:17:11,452
*Brouhaha
*Córka

2538
02:17:11,500 --> 02:17:14,160
*-Planujesz napisać nową powieść?
nową powieść?

2539
02:17:14,208 --> 02:17:22,160
*
...
*...

2540
02:17:22,208 --> 02:17:24,494
*-Please
przepuść nas...

2541
02:17:24,542 --> 02:17:33,292
*
...
*...

2542
02:17:33,458 --> 02:17:35,494
-Jakieś komentarze na temat werdyktu?

2543
02:17:35,542 --> 02:17:38,702
-Pani Voyter, proszę!
Co zamierzasz teraz zrobić?

2544
02:17:38,750 --> 02:17:40,160
Hubbub

2545
02:17:40,208 --> 02:17:43,258
...

2546
02:17:55,083 --> 02:17:57,240
-Tak, Marge, tu Sandra.

2547
02:17:59,250 --> 02:18:02,202
Tak, to niesamowite.
Czujemy ogromną ulgę.

2548
02:18:02,250 --> 02:18:04,285
Tak...

2549
02:18:04,333 --> 02:18:07,675
Czy Daniel chce ze mną porozmawiać?

2550
02:18:10,333 --> 02:18:12,744
Oczywiście, że tak,
musi być zmęczony.

2551
02:18:12,792 --> 02:18:14,327
Mogę to zrozumieć.

2552
02:18:14,375 --> 02:18:15,785
I...

2553
02:18:15,833 --> 02:18:18,910
Nie ma nic przeciwko, jeśli wrócę dziś do domu,

2554
02:18:18,958 --> 02:18:21,115
albo woli jutro, albo...

2555
02:18:25,542 --> 02:18:27,952
OK, OK!

2556
02:18:28,000 --> 02:18:30,285
Zjemy coś
a potem wracam do domu.

2557
02:18:30,333 --> 02:18:32,035
Do zobaczenia!

2558
02:18:32,083 --> 02:18:33,425
Hm...

2559
02:18:35,292 --> 02:18:36,952
(Po angielsku)
Muszę się napić.

2560
02:18:37,000 --> 02:18:39,550
Śmieją się.

2561
02:18:41,458 --> 02:18:42,994
-Kolejny!

2562
02:18:43,042 --> 02:18:46,535
Śmiech

2563
02:18:46,583 --> 02:18:48,758
-OK, umowa stoi!
-Obsłuż mnie.

2564
02:18:49,292 --> 02:18:51,285
Mamrocze.

2565
02:18:51,333 --> 02:18:52,910
-Zawsze jesteś...

2566
02:18:52,958 --> 02:18:56,202
Kiedy wygrywasz,
zawsze taki jesteś?

2567
02:18:56,250 --> 02:18:57,702
-Nigdy nie wygrywamy!

2568
02:18:57,750 --> 02:18:59,244
Śmiech

2569
02:18:59,292 --> 02:19:02,244
To pierwszy raz, kurwa
wygraliśmy!

2570
02:19:02,292 --> 02:19:03,744
-Nie, nie jesteś!
-Tak, możesz!

2571
02:19:03,792 --> 02:19:06,806
-Powiedziałeś mi
że jesteś dobrym prawnikiem.

2572
02:19:06,875 --> 02:19:09,202
Śmiech

2573
02:19:09,250 --> 02:19:10,660
-Chyba sobie żartujesz!

2574
02:19:10,708 --> 02:19:11,702
-Nie jest pikantny.

2575
02:19:11,750 --> 02:19:13,827
-Musisz tego spróbować.

2576
02:19:13,875 --> 02:19:15,160
-Zjedliśmy za dużo.

2577
02:19:15,208 --> 02:19:16,410
-Będę wymiotować.

2578
02:19:16,458 --> 02:19:19,660
-Najpierw zapalmy.
Do zobaczenia wkrótce.

2579
02:19:19,708 --> 02:19:22,077
Niewyraźna rozmowa

2580
02:19:22,125 --> 02:19:23,244
-OK, nie...

2581
02:19:23,292 --> 02:19:24,202
Śmiech

2582
02:19:24,250 --> 02:19:25,921
Zaszczyt należy do ciebie.

2583
02:19:26,208 --> 02:19:29,119
Hubbub

2584
02:19:29,167 --> 02:19:30,494
Drzwi się zamykają.

2585
02:19:30,542 --> 02:19:32,383
Śmiech w oddali

2586
02:19:33,000 --> 02:19:34,980
(-Ah! Nie mogę...)

2587
02:19:39,417 --> 02:19:41,842
-To nie takie proste, prawda?
-Nie, nie jest!

2588
02:19:42,833 --> 02:19:44,919
Ze wszystkimi krawędziami...

2589
02:19:49,333 --> 02:19:50,785
-To jak, idziemy?

2590
02:19:50,833 --> 02:19:52,813
Czy jesteś gotowy na powrót do domu?

2591
02:19:53,167 --> 02:19:56,133
Mogę prowadzić, odwiozę cię.

2592
02:19:56,958 --> 02:19:58,383
-Jeszcze tylko jeden.

2593
02:19:58,833 --> 02:20:00,342
Na drogę.

2594
02:20:00,667 --> 02:20:01,535
Śmieje się.

2595
02:20:01,583 --> 02:20:03,954
-To wszystko dla kierowcy.

2596
02:20:04,542 --> 02:20:06,128
To samo?

2597
02:20:07,375 --> 02:20:09,355
Oczyszcza gardło.

2598
02:20:13,792 --> 02:20:15,660
Wezmę tylko...

2599
02:20:15,708 --> 02:20:18,008
dwa takie drinki. Dziękuję za poświęcony czas.

2600
02:20:21,792 --> 02:20:24,217
Dziękuję panu.
Dziękuję za poświęcony czas.

2601
02:20:29,083 --> 02:20:30,883
OK.
-OK.

2602
02:20:34,000 --> 02:20:36,050
Do ciebie.
-Do ciebie.

2603
02:20:41,500 --> 02:20:42,914
Wącha.

2604
02:20:43,083 --> 02:20:45,063
Oczyszcza gardło.

2605
02:20:50,417 --> 02:20:51,842
Jak się sprawy mają?

2606
02:20:53,542 --> 02:20:55,258
Westchnienie

2607
02:20:55,792 --> 02:20:57,550
Po prostu mi powiedz.
-Ja...

2608
02:20:57,708 --> 02:20:59,758
W rzeczywistości myślałem...

2609
02:21:01,292 --> 02:21:04,378
Myślałem, że poczuję
ulgę.

2610
02:21:07,500 --> 02:21:10,014
-Nie dzieje się to od razu.

2611
02:21:11,458 --> 02:21:14,008
-Jesteś pewien?
-Nie, nie jestem pewien.

2612
02:21:17,250 --> 02:21:20,050
-Kiedy przegrywasz, przegrywasz.

2613
02:21:20,292 --> 02:21:22,410
To najgorsza rzecz, jaka może się zdarzyć.

2614
02:21:22,458 --> 02:21:24,438
Ale kiedy wygrywasz...

2615
02:21:25,167 --> 02:21:29,717
oczekujemy jakiejś formy nagrody.

2616
02:21:30,833 --> 02:21:32,577
Ale nie ma takiego.

2617
02:21:32,625 --> 02:21:34,554
-Hm.
-Po prostu...

2618
02:21:36,250 --> 02:21:38,008
Właśnie się skończył.

2619
02:21:42,625 --> 02:21:45,758
-Może czasami,
czekamy zbyt długo.

2620
02:21:48,667 --> 02:21:50,338
-Tak, być może.

2621
02:22:54,833 --> 02:22:55,785
Westchnienie

2622
02:22:55,833 --> 02:22:57,133
(Dobry wieczór.)

2623
02:22:57,875 --> 02:22:59,217
(Przepraszam.)

2624
02:23:01,333 --> 02:23:05,062
(- Chciał na ciebie poczekać,
ale zasnął).

2625
02:23:06,042 --> 02:23:07,175
(-OK.)

2626
02:23:18,458 --> 02:23:19,925
(O tak...)

2627
02:23:20,958 --> 02:23:22,092
(Dobrze.)

2628
02:23:53,167 --> 02:23:54,702
(-Dobrze, pójdę.)

2629
02:23:54,750 --> 02:23:56,160
(Nie zostajesz na noc?)

2630
02:23:56,208 --> 02:23:58,577
(- Nie, zostawię cię z tym).

2631
02:23:58,625 --> 02:23:59,577
(-Oh.)

2632
02:23:59,625 --> 02:24:01,217
Dyskretny śmiech

2633
02:24:02,875 --> 02:24:04,175
...

2634
02:24:04,250 --> 02:24:06,336
(Do widzenia.)
(-Goodbye.)

2635
02:24:13,000 --> 02:24:14,300
Westchnienie

2636
02:24:22,625 --> 02:24:24,996
-Bałem się, że wrócisz do domu.

2637
02:24:26,625 --> 02:24:29,925
-Ja też bałem się wrócić do domu.

2638
02:24:30,792 --> 02:24:31,842
...

2639
02:25:01,000 --> 02:25:02,383
Westchnienie

2640
02:25:03,250 --> 02:25:06,300
...

2641
02:25:37,167 --> 02:25:39,050
Westchnienie

2642
02:26:16,542 --> 02:26:18,050
Westchnienie

2643
02:26:20,292 --> 02:26:22,008
...

2644
02:26:22,792 --> 02:26:24,577
Snoop podchodzi.

2645
02:26:24,625 --> 02:26:29,842
...

2646
02:26:52,208 --> 02:26:54,994
Muzyka fortepianowa

2647
02:26:55,042 --> 02:27:17,292
...

2648
02:27:17,292 --> 02:27:56,000
...

2649
02:27:56,167 --> 02:28:57,083
...

2650
02:28:57,250 --> 02:29:58,208
...

2651
02:29:58,375 --> 02:31:02,500
...
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM