Baner VoD Strefa
avatar
Lands Spolszczenie gui

admin 431 5th May, 2020

MARKUP 86.47 KB
                      
             # Polskie tłumaczenie SIR1PACMAN
# https://minecraftserwery.placeholder
# https://mcyou.pl
# https://wklejamy.pl
#
# Resource page: https://www.spigotmc.org/resources/authors/315463/
# Discord: https://discord.gg/B4MAJVk
# 
# If you encounter any issues, please report them
# to discord support server or via pm.
# Bugs or issues are mostly fixed within hours.
# 
# 
# Here you can edit the whole GUI.
# You can set GUI titles, the size and
# item names, lores, materials and slots.
# Don't remove any values or keys.
# 
# You also can add new items to your GUI.
# This can be done under gui.<GUI>.s.<YourItemName>
# The name needs to be unique in this section.
# Example:
# 
# gui:
#  lands:
#   title: '&8Your Lands'
#   size: 27
#   s:
#    close:
#     name: '&cClose'
#     lore:
#     - '&7Close this menu.'
#     - ' '
#     - '&8- &7You can open it again'
#     - ' &7with &8/&3Lands menu&7.'
#     material: 'RED_STAINED_GLASS_PANE'
#     slot: 9
# 
# Please note: You need to set all values
# otherwise Lands will auto generate values.
# Also you can't set items where list items
# are configured. Means if for example the
# list in the Lands GUI goes from slot
# 10 - 12 you can set any items with
# the slot 10, 11, 12. They will be ignored.
# 
# 
# You also can apply new placeholders.
# This can be done under gui.<GUI>.p.<YourItemName>
# The name needs to be unique in this section.
# Example:
# 
# gui:
#  lands:
#   p:
#    placeholder_1:
#    material: 'GRAY_STAINED_GLASS_PANE'
#    from: 1
#    to: 9
# 
# Please note: You need to set all values
# otherwise Lands will auto generate values.
# Also you can't set items where list items
# are configured. Means if for example the
# list in the Lands GUI goes from slot
# 10 - 12 you can set any items with
# the slot 10, 11, 12. They will be ignored.
# Added enabled: false to a item to disable it.
# You can set every item as a custom head:
# Visit /https://minecraft-heads.com/custom-heads
# Then copy the 'value:' and paste it at 'material:'
# 
# 
# If you encounter any issues or you simply have
# some questions, contact me via PM or Discord.
# Discord: https://discord.gg/B4MAJVk


general:
 wYes: Tak
 wNo: Nie
 none: '&cBrak'
 now: '&aTeraz'
 enabled: '&aWłączone'
 disabled: '&cWyłączone'
 unlimited: '&aNielimitowane'
 previous: '&8Poprzednie'
 offline: '&cOffline'
 role:
  owner: '&4Właściciel'
  admin: '&cAdministrator'
  member: '&eCzłonek'
  visitor: '&7Gość'
 war:
  defenders: '&aObrońcy'
  attackers: '&cAtakujący'
physical-Item:
 claim-block:
  name: '&bBlok zajmowania'
  lore:
  - '&7Z tym blokiem'
  - '&7możesz zająć chunk'
  - '&7stawiając go'
  - '&7na dzikim terenie.'
  - ' '
  - '&7Właściciel:&a {owner}'
  material: GRASS_BLOCK
skull:
 role:
  owner: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvYmJjMzExYTRmYjljNDkzODliNGY0NThjMjllOTY4MzI0YzU4MjNiOGE5OWVhZGUxNzQ3ODY2Yzk1YjA2NGEifX19
  admin: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvM2UzZmVhODhlMmI4NWNjZGZiMWIzODcyOTgyZWFlMTY0ODlhODRjNjgxYmQ5ZmU0ZmU5YmM4YmNjMmU1In19fQ==
  member: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvYjFhZGZkZjA3MTE3NWFkYWQ2NDRmZTRiM2E5NzMxYWM2YThmYTQ3NTExNjJlODEzOGM4OTlmYmFhNWZmMGI5In19fQ==
  visitor: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvZThiOGM2YTQ2ZDg3Y2Y4NmE1NWRmMjE0Y2Y4NGJmNDVjY2EyNWVkYjlhNjc2ZTk2MzY0ZGQ2YTZlZWEyMzViMyJ9fX0=
gui:
 main:
  title: '&8Główne menu'
  size: 27
  s:
   lands:
    name: '&8> &2Tereny'
    lore:
    - '&7Zobacz swoje tereny.'
    - ' '
    - '&8- &7Menu wyświetla Twoje'
    - ' &7tereny i tereny'
    - ' &7których jesteś członkiem.'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvODQ0OWI5MzE4ZTMzMTU4ZTY0YTQ2YWIwZGUxMjFjM2Q0MDAwMGUzMzMyYzE1NzQ5MzJiM2M4NDlkOGZhMGRjMiJ9fX0=
    slot: 11
   all-lands:
    name: '&8> &bWszystkie tereny'
    lore:
    - '&7Zobacz każdy stworzony teren'
    - '&7na tym serwerze.'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvYzljODg4MWU0MjkxNWE5ZDI5YmI2MWExNmZiMjZkMDU5OTEzMjA0ZDI2NWRmNWI0MzliM2Q3OTJhY2Q1NiJ9fX0=
    slot: 13
   invites:
    name: '&8> &6Zaproszenia'
    lore:
    - '&7Zobacz swoje wszystkie'
    - '&7otrzymane zaproszenia.'
    material: WRITABLE_BOOK
    slot: 15
   close:
    name: '&cZamknij'
    lore:
    - '&7Zamknij to menu.'
    - ' '
    - '&8- &7Możesz otworzyć je ponownie'
    - ' &7za pomocą &3/&3Lands menu&7.'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    slot: 9
    enabled: true
  p:
   placeholder_1:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 1
    to: 27
  f:
   limitation:
    name: '&8> &6Twoje Ograniczenia'
    lore:
    - ' '
    - '&7+ Create&3 {ownlands} &7lands.'
    - ' &8lands.ownlands.NUMBER'
    - '&7+ Claim&3 {chunks} &7chunks per land.'
    - ' &8lands.chunks.NUMBER'
    - '&7+ Support lands, in which you''re trusted,'
    - ' &7with &3{support-chunks} &7chunks per land.'
    - ' &8lands.chunks.support.NUMBER'
    - ' '
    - '&7+ Join&3 {lands} &7lands.'
    - ' &8lands.lands.NUMBER'
    - '&7+ Have&3 {members} &7members per land.'
    - ' &8lands.members.NUMBER'
    material: PLAYER_HEAD
    slot: 17
 player_lands:
  title: '&8Twoje tereny'
  size: 27
  s: {}
  f:
   page_previous:
    name: '&9Poprzednia strona'
    lore:
    - '&7Udaj się do poprzedniej str.:&9 {previous}'
    - ' '
    - '&8- &7Aktualna strona:&3 {current}'
    material: ARROW
    slot: 21
   page_next:
    name: '&aNastępna strona'
    lore:
    - '&7Udaj się do następnej str.:&9 {next}'
    - ' '
    - '&8- &7Aktualna strona:&3 {current}'
    material: ARROW
    slot: 25
   back:
    name: '&cWróć'
    lore:
    - '&7Wróć do...'
    - '{back}&7.'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    slot: 19
  l:
   object:
    name: '&2{land}'
    lore:
    - '&7Jesteś dodany do tego terytorium.'
    - ' '
    - '&7Chunki:&3 {chunks} &7/&c {max-chunks}'
    - ' '
    - '&9PRAWY KLIK'
    - '&7Zobacz podstawowe'
    - '&7informacje o tym'
    - '&7terytorium.'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvMWFiNDNiOGMzZDM0ZjEyNWU1YTNmOGI5MmNkNDNkZmQxNGM2MjQwMmMzMzI5ODQ2MWQ0ZDRkN2NlMmQzYWVhIn19fQ==
    from: 10
    to: 18
   own-land:
    name: '&2{land}'
    lore:
    - '&7Jesteś właścicielem tego terenu.'
    - ' '
    - '&7Chunki:&3 {chunks} &7/&c {max-chunks}'
    - ' '
    - '&9PRAWY KLIK'
    - '&7Zobacz podstawowe'
    - '&7informacje o tym'
    - '&7terytorium.'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvODQ0OWI5MzE4ZTMzMTU4ZTY0YTQ2YWIwZGUxMjFjM2Q0MDAwMGUzMzMyYzE1NzQ5MzJiM2M4NDlkOGZhMGRjMiJ9fX0=
    from: 10
    to: 18
   no-land:
    name: '&cBrak terytoriów'
    lore:
    - '&8- &7Aby stworzyć terytorium użyj:'
    - ' &3/&3Lands create &8<&3name&8>'
    - ' '
    - '&8- &7Aby dodać cię do innego terytorium:'
    - ' &3/&3Lands trust {player}'
    material: OAK_SIGN
    from: 10
    to: 18
  p:
   placeholder_1:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 1
    to: 9
   placeholder_2:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 19
    to: 27
 land:
  title: '&8{land}'
  size: 45
  s:
   information:
    name: '&6Informacje'
    lore:
    - '&7Tutaj możesz zobaczyć'
    - '&7kilka szczegółowych informacji'
    - '&7o tym terytorium.'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvMzU3NDcwMTBkODRhYTU2NDgzYjc1ZjYyNDNkOTRmMzRjNTM0NjAzNTg0YjJjYzY4YTQ1YmYzNjU4NDAxMDVmZCJ9fX0=
    slot: 11
   trusted-players:
    name: '&8> &6Zaufani gracze'
    lore:
    - '&7Lista zaufanych graczy.'
    - '&7Bez wyjątku do jakiego terenu należą.'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvZThiOGM2YTQ2ZDg3Y2Y4NmE1NWRmMjE0Y2Y4NGJmNDVjY2EyNWVkYjlhNjc2ZTk2MzY0ZGQ2YTZlZWEyMzViMyJ9fX0=
    slot: 14
   invites:
    name: '&8> &6Zaproszenia'
    lore:
    - '&7Cofnij wysłane zaproszenia'
    - '&7lub zobacz informacje'
    - '&7o nich.'
    - ' '
    - '&8- &7Te zaproszenia'
    - ' &7dodają zaufanego gracza'
    - ' &7na całym terytorium.'
    material: WRITABLE_BOOK
    slot: 15
   management:
    name: '&6Zarządzanie'
    lore:
    - '&7Tutaj możesz zarządzać swoim terenem.'
    - '&7Możesz dodawać zaufanych, przypisywać role'
    - '&7i edytować ustawienia terenu'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvZTRkNDliYWU5NWM3OTBjM2IxZmY1YjJmMDEwNTJhNzE0ZDYxODU0ODFkNWIxYzg1OTMwYjNmOTlkMjMyMTY3NCJ9fX0=
    slot: 29
   land-settings:
    name: '&8> &6Ustawienia terytorium'
    lore:
    - '&7Tutaj możesz zmienić ustawienia'
    - '&7takie jak spawn mobów.'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvODQ0OWI5MzE4ZTMzMTU4ZTY0YTQ2YWIwZGUxMjFjM2Q0MDAwMGUzMzMyYzE1NzQ5MzJiM2M4NDlkOGZhMGRjMiJ9fX0=
    slot: 31
   roles:
    name: '&8> &6Globalne role'
    lore:
    - '&7Zobacz globalne role.'
    - ' '
    - '&8- &7Globalne role są automatycznie'
    - ' &7dodawane do każdego terytorium.'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvZThiOGM2YTQ2ZDg3Y2Y4NmE1NWRmMjE0Y2Y4NGJmNDVjY2EyNWVkYjlhNjc2ZTk2MzY0ZGQ2YTZlZWEyMzViMyJ9fX0=
    slot: 32
   taxes:
    name: '&8> &6Globalny czynsz'
    lore:
    - '&7Zobacz globalny czynsz.'
    - ' '
    - '&8- &7Globalne opłaty są naliczane'
    - ' &7za każdy chunk '
    - ' &7jaki posiadasz.'
    material: GOLD_INGOT
    slot: 33
   various:
    name: '&8> &6Różne'
    lore:
    - '&7Zmień nazwę terytorium lub'
    - '&7ustaw nowy tytuł.'
    material: BEACON
    slot: 34
  p:
   placeholder_1:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 1
    to: 45
   placeholder_2:
    material: BLUE_STAINED_GLASS_PANE
    from: 12
    to: 12
   placeholder_3:
    material: BLUE_STAINED_GLASS_PANE
    from: 30
    to: 30
  f:
   areas:
    name: '&8> &6Obszary'
    lore:
    - '&7Zobacz wszystkie obszary tego terytorium.'
    - '&7Możesz również tworzyć'
    - '&7nowe obszary w tym menu.'
    - ' '
    - '&7Rozmiar:&3 {chunks} &7/&c {max-chunks}'
    material: OAK_FENCE
    slot: 13
   inbox:
    name: '&8> &6Odebrane &8(&e{amount}&8)'
    lore:
    - ' '
    - '{inbox}'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvNmJmM2ZjZGNjZmZkOTYzZTQzMzQ4MTgxMDhlMWU5YWUzYTgwNTY2ZDBkM2QyZDRhYjMwNTFhMmNkODExMzQ4YyJ9fX0=
    slot: 16
   back:
    name: '&cWróć'
    lore:
    - '&7Wróć do'
    - '{back}&7.'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    slot: 37
 land_areas:
  title: '&8Obszary'
  size: 36
  s: {}
  f:
   create:
    name: '&aStwórz obszar'
    lore:
    - '&7Stwórz nowy obszar'
    - '&7dla tego terenu.'
    - ' '
    - '&7Dostępne:&3 {areas} &8/&c {max}'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvYjA1NmJjMTI0NGZjZmY5OTM0NGYxMmFiYTQyYWMyM2ZlZTZlZjZlMzM1MWQyN2QyNzNjMTU3MjUzMWYifX19
    slot: 32
   delete:
    name: '&cUsuń obszar'
    lore:
    - '&7Usuń obszar tego terytorium.'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvZTljZGI5YWYzOGNmNDFkYWE1M2JjOGNkYTc2NjVjNTA5NjMyZDE0ZTY3OGYwZjE5ZjI2M2Y0NmU1NDFkOGEzMCJ9fX0=
    slot: 33
   page_previous:
    name: '&9Poprzednia strona'
    lore:
    - '&7Wróć do poprzedniej strony:&9 {previous}'
    - ' '
    - '&8- &7Aktualna str.:&3 {current}'
    material: ARROW
    slot: 30
   page_next:
    name: '&aNastępna strona'
    lore:
    - '&7Idź do następnej strony:&9 {next}'
    - ' '
    - '&8- &7Aktualna str.:&3 {current}'
    material: ARROW
    slot: 35
   back:
    name: '&cWróć'
    lore:
    - '&7Wróć do'
    - '{back}&7.'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    slot: 28
  l:
   object:
    name: '&6{area}'
    lore:
    - '&7Otwórz menu'
    - '&7dla tego obszaru.'
    material: OAK_FENCE
    from: 10
    to: 27
   area-setup:
    name: '&cUstawienie:&6 {area}'
    lore:
    - '&7Brak przydzielonego'
    - '&7terytorium do obszaru.'
    - ' '
    - '&7Użyj &8/&3Lands selection'
    - '&7Aby użyć selekcji'
    - '&3/&3Lands selection assign {area}'
    - '&7Aby przypisać obszar do terytorium.'
    material: ACACIA_FENCE
    from: 10
    to: 27
   no-area:
    name: '&cBrak stowrzonych obszarów'
    lore:
    - '&7Te terytorium nie ma'
    - '&7żadnych obszarów.'
    - ' '
    - '&8- &7Aby stworzyć nowy obszar'
    - ' &7Naciśnij dodawanie obszaru'
    - ' &7below.'
    material: ACACIA_FENCE
    from: 10
    to: 27
  a:
   failure_untrusted:
    name: '&4Zablokowane: &cBrak zaufania'
    lore:
    - '&cNie jesteś upoważniony do'
    - '&cotwierania menu dla tego obszaru.'
    - ' '
    - '&8- &7Musisz mieć zaufanie'
    - ' &7na tym obszarze.'
    - '&8- &7Skontaktuj się z właścicielem'
    - ' &7terytorium po pomoc.'
   failure_max-areas:
    name: '&4Błąd: &cMax. obszarów'
    lore:
    - '&7To terytorium osiągnęło max'
    - '&7wartość&3 {max} &7Obszarów.'
    - ' '
    - '&8Uprawnienie: lands.areas.NUMBER'
  p:
   placeholder_1:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 1
    to: 9
   placeholder_2:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 29
    to: 36
 area:
  title: '&8Obszar {area}'
  size: 45
  f:
   back:
    name: '&cWróć'
    lore:
    - '&7Wróć do'
    - '{back}&7.'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    slot: 37
  s:
   information:
    name: '&6Informacje'
    lore:
    - '&7Tutaj możesz zobaczyć'
    - '&7kilka szczegółowych informacji'
    - '&7o tym obszarze. To pomaga'
    - '&7śledzić wszystkie rzeczy'
    - '&7na tym obszarze.'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvMzU3NDcwMTBkODRhYTU2NDgzYjc1ZjYyNDNkOTRmMzRjNTM0NjAzNTg0YjJjYzY4YTQ1YmYzNjU4NDAxMDVmZCJ9fX0=
    slot: 11
   trusted-players:
    name: '&8> &6Zaufani Gracze'
    lore:
    - '&7Wyświetl listę wszystkich graczy, którzy'
    - '&7są zaufani w tym konkretnym obszarze.'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvZThiOGM2YTQ2ZDg3Y2Y4NmE1NWRmMjE0Y2Y4NGJmNDVjY2EyNWVkYjlhNjc2ZTk2MzY0ZGQ2YTZlZWEyMzViMyJ9fX0=
    slot: 13
   invites:
    name: '&8> &6Zaproszenia'
    lore:
    - '&7Cofnij wysłane zaproszenia'
    - '&7lub po prostu przejrzyj informacje'
    - '&7o nich.'
    - ' '
    - '&8- &7Te zaproszenia'
    - ' &7mogą zaufać graczy'
    - ' &7na tym obszarze.'
    material: WRITABLE_BOOK
    slot: 14
   management:
    name: '&6Zarządzanie'
    lore:
    - '&7Tutaj możesz zarządzać tym obszarem. Możesz'
    - '&7zaufać graczy, przypisuj role, edytuj ustawienia ziemi'
    - '&7lub ustal podatki dla tego obszaru.'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvZTRkNDliYWU5NWM3OTBjM2IxZmY1YjJmMDEwNTJhNzE0ZDYxODU0ODFkNWIxYzg1OTMwYjNmOTlkMjMyMTY3NCJ9fX0=
    slot: 29
   land-settings:
    name: '&8> &6Ustawienia Działek'
    lore:
    - '&7Tutaj możesz edytować ogólne'
    - '&7ustawienia takie jak spawnowanie mobów.'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvODQ0OWI5MzE4ZTMzMTU4ZTY0YTQ2YWIwZGUxMjFjM2Q0MDAwMGUzMzMyYzE1NzQ5MzJiM2M4NDlkOGZhMGRjMiJ9fX0=
    slot: 31
   roles:
    name: '&8> &6Role'
    lore:
    - '&7Zobacz role na tym obszarze.'
    - ' '
    - '&8- &7Globalne role są automatycznie'
    - ' &7dodane do tego obszaru.'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvZThiOGM2YTQ2ZDg3Y2Y4NmE1NWRmMjE0Y2Y4NGJmNDVjY2EyNWVkYjlhNjc2ZTk2MzY0ZGQ2YTZlZWEyMzViMyJ9fX0=
    slot: 32
   taxes:
    name: '&8> &6Podatki'
    lore:
    - '&7Zobacz podatki w tym obszarze.'
    - ' '
    - '&8- &7Podatki są obliczane'
    - ' &7na obszar.'
    material: GOLD_INGOT
    slot: 33
  p:
   placeholder_1:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 1
    to: 45
   placeholder_2:
    material: BLUE_STAINED_GLASS_PANE
    from: 12
    to: 12
   placeholder_3:
    material: BLUE_STAINED_GLASS_PANE
    from: 30
    to: 30
 area_players:
  title: '&8{area} &7- &8Zaufani Gracze'
  size: 36
  l:
   object:
    name: '&e{player}'
    lore:
    - '&7Rola: {role}'
    - '&7Zaufany na całym terenie: {global}'
    - ' '
    - '&bKLIKNIJ LEWYM'
    - '&7▲ Promouj'
    - ' '
    - '&9KLIKNIJ PRAWYM'
    - '&7▼ Degraduj'
    - ' '
    - '&7Użyj środkowego guzika'
    - '&7myszki, aby zdobyć'
    - '&7więcej informacji.'
    material: PLAYER_HEAD
    from: 10
    to: 27
   no-player:
    name: '&cBrak Zaufanych Graczy'
    lore:
    - '&7Nie ma żadnych zaufanych'
    - '&7gracze jeszcze.'
    - ' '
    - '&8- &7Kliknij przycisk zaufania'
    - ' &7poniżej, aby zaufać graczowi'
    - ' &7do tej tdziałki.'
    material: OAK_SIGN
    from: 10
    to: 27
  a:
   failure_role-weight:
    name: '&4Błąd: &cWaga roli'
    lore:
    - '&7Nie możesz edytować roli'
    - '&3{role}&7. &7Ma wyższy'
    - '&7priorytet niż twój.'
   noaccess_setrole:
    name: '&4Błąd: &cBrak pozwolenia'
    lore:
    - '&7Nie możesz tego robić.'
    - '&7Właściciel działki może ci dać'
    - '&7pozwolenie na to.'
   failure_max-players:
    name: '&4Błąd: &cMaksymalna liczba graczy'
    lore:
    - '&7Ta działka osiągnęła maksimum'
    - '&7liczba of&3 {max} &7członków.'
    - ' '
    - '&8Uprawnienie: lands.members.LICZBA'
  f:
   trust:
    name: '&8> &aZaufaj Gracza'
    lore:
    - '&7Kliknij tutaj, aby zaufać'
    - '&7gracz w tym obszarze.'
    - ' '
    - '&7Dostępne:&3 {players} &8/&c {max}'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvYTkyZTMxZmZiNTljOTBhYjA4ZmM5ZGMxZmUyNjgwMjAzNWEzYTQ3YzQyZmVlNjM0MjNiY2RiNDI2MmVjYjliNiJ9fX0=
    slot: 32
   untrust:
    name: '&8> &cUsuń Gracza'
    lore:
    - '&7Kliknij tutaj, aby nusunąć'
    - '&7gracz z tego obszaru.'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvZTljZGI5YWYzOGNmNDFkYWE1M2JjOGNkYTc2NjVjNTA5NjMyZDE0ZTY3OGYwZjE5ZjI2M2Y0NmU1NDFkOGEzMCJ9fX0=
    slot: 33
   back:
    name: '&cWróć'
    lore:
    - '&7Wróć do'
    - '{back}&7.'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    slot: 28
   page_previous:
    name: '&9Poprzednia Strona'
    lore:
    - '&7Przejdź do poprzedniej strony:&9 {previous}'
    - ' '
    - '&8- &7Aktualna:&3 {current}'
    material: ARROW
    slot: 30
   page_next:
    name: '&aNatsępna Strona'
    lore:
    - '&7Przejdź do następnej strony:&9 {next}'
    - ' '
    - '&8- &7Aktualna:&3 {current}'
    material: ARROW
    slot: 35
  p:
   placeholder_1:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 1
    to: 9
   placeholder_2:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 29
    to: 36
 area_invites:
  title: '&8Zaproszenia'
  size: 36
  f:
   send:
    name: '&aWyślij zaproszenie'
    lore:
    - '&7Wyślij zaproszenie do gracza'
    - '&7aby dodać go do tej działki.'
    - ' '
    - '&7Dostępne:&3 {players} &8/&c {max}'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvYTkyZTMxZmZiNTljOTBhYjA4ZmM5ZGMxZmUyNjgwMjAzNWEzYTQ3YzQyZmVlNjM0MjNiY2RiNDI2MmVjYjliNiJ9fX0=
    slot: 32
   page_previous:
    name: '&9Poprzednia Strona'
    lore:
    - '&7Przejdź do poprzedniej strony:&9 {previous}'
    - ' '
    - '&8- &7Aktualna:&3 {current}'
    material: ARROW
    slot: 30
   page_next:
    name: '&aNastępna Strona'
    lore:
    - '&7Przejdź do następnej strony:&9 {next}'
    - ' '
    - '&8- &7Aktualna:&3 {current}'
    material: ARROW
    slot: 34
   back:
    name: '&cWróć'
    lore:
    - '&7Wróć do'
    - '{back}&7.'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    slot: 28
  l:
   object:
    name: '&6{player}'
    lore:
    - '&7Edytuj to zaproszenie lub'
    - '&7po prostu wyświetl informacje.'
    material: BOOK
    from: 10
    to: 27
   no-invite:
    name: '&cNie wysłano zaproszeń'
    lore:
    - '&7Nie wysłano jeszcze'
    - '&7zaproszeń do graczy.'
    - ' '
    - '&8- &7Aby zaprosić graczy kliknij'
    - ' &7przycisk zaproszenia poniżej.'
    material: OAK_SIGN
    from: 10
    to: 27
  p:
   placeholder_1:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 1
    to: 9
   placeholder_2:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 27
    to: 36
 area_invite:
  title: '&8Zaproszono {player}'
  size: 27
  s:
   revoke:
    name: '&8> &cOdwołaj zaproszenie'
    lore:
    - '&7Kliknij tutaj aby anulować'
    - '&7to zaproszenie.'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvZTljZGI5YWYzOGNmNDFkYWE1M2JjOGNkYTc2NjVjNTA5NjMyZDE0ZTY3OGYwZjE5ZjI2M2Y0NmU1NDFkOGEzMCJ9fX0=
    slot: 12
  f:
   info:
    name: '&8> &6Informacje'
    lore:
    - '&7Area:&e {area}'
    - '&7Działka: {land}'
    - ' '
    - '&7Czas:&5 {time}'
    - '&7Wysyłający: {sender}'
    material: OAK_SIGN
    slot: 16
   back:
    name: '&cBWróć'
    lore:
    - '&7Wróć do'
    - '{back}&7.'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    slot: 19
  a:
   failure_noAccess:
    name: '&4Odmowa: &bOdwołaj zaproszenie'
    lore:
    - '&cNie wolno tobie'
    - '&codwołać zaproszenia na tym'
    - '&cterenie.'
    - ' '
    - '&8- &7Potrzebujesz pozwolenia'
    - ' &7aby usunąć gracza'
    - ' &7z tej działki.'
  p:
   placeholder_1:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 1
    to: 27
 area_roles:
  title: '&8{area} &7- &8Role'
  size: 27
  l:
   object:
    name: '&7{role}'
    lore:
    - '&7Kliknij tutaj, aby edytować tę rolę.'
    material: PLAYER_HEAD
    from: 10
    to: 18
  f:
   back:
    name: '&cWróć'
    lore:
    - '&7Wróć do'
    - '{back}&7.'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    slot: 19
   page_previous:
    name: '&9Poprzednia Strona'
    lore:
    - '&7GWróć do poprzedniej strony:&9 {previous}'
    - ' '
    - '&8- &7Aktualna:&3 {current}'
    material: ARROW
    slot: 21
   page_next:
    name: '&aNastępna Strona'
    lore:
    - '&7Przejdź do następnej strony:&9 {next}'
    - ' '
    - '&8- &7Aktualna:&3 {current}'
    material: ARROW
    slot: 26
   create:
    name: '&8> &aStwórz Role'
    lore:
    - '&7Kliknij tutaj, aby utworzyć'
    - '&7nową role. Zostaniesz poprowadzony'
    - '&7poprzez konfigurację roli.'
    - ' '
    - '&7Dostępne:&3 {roles} &8/&c {max}'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvYjA1NmJjMTI0NGZjZmY5OTM0NGYxMmFiYTQyYWMyM2ZlZTZlZjZlMzM1MWQyN2QyNzNjMTU3MjUzMWYifX19
    slot: 23
   delete:
    name: '&cUsuń Role'
    lore:
    - '&7Usuń role na'
    - '&7tym terenie.'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvZTljZGI5YWYzOGNmNDFkYWE1M2JjOGNkYTc2NjVjNTA5NjMyZDE0ZTY3OGYwZjE5ZjI2M2Y0NmU1NDFkOGEzMCJ9fX0=
    slot: 24
  a:
   failure_max-roles:
    name: '&4Błąd: &cMax Role'
    lore:
    - '&7Ta kraina osiągnęła maksimum'
    - '&7aliczba&3 {max} &7ról.'
    - ' '
    - '&8Uprawnienie: lands.roles.LICZBA'
  p:
   placeholder_1:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 1
    to: 9
   placeholder_2:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 19
    to: 27
 role:
  title: '&8{role}'
  size: 36
  f:
   back:
    name: '&cWróć'
    lore:
    - '&7Wróć do'
    - '{back}&7.'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    slot: 28
   icon:
    name: '&8> &6Ikona'
    lore:
    - '&7Kliknij tutaj, aby zmienić'
    - '&7ta ikona roli.'
    material: STONE
    slot: 17
  s:
   information:
    name: '&6Informacje'
    lore:
    - '&7Zobacz niektóre informacje'
    - '&7o tej roli i'
    - '&7edytuj członków roli.'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvMzU3NDcwMTBkODRhYTU2NDgzYjc1ZjYyNDNkOTRmMzRjNTM0NjAzNTg0YjJjYzY4YTQ1YmYzNjU4NDAxMDVmZCJ9fX0=
    slot: 12
   members:
    name: '&8> &6Członkowie / Role'
    lore:
    - '&7Wyświetl wszystkich członków z rolami.'
    material: PLAYER_HEAD
    slot: 15
   management_info:
    name: '&6Zarządzanie'
    lore:
    - '&7Tutaj możesz edytować aktualne'
    - '&7ustawienia roli.'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvZTRkNDliYWU5NWM3OTBjM2IxZmY1YjJmMDEwNTJhNzE0ZDYxODU0ODFkNWIxYzg1OTMwYjNmOTlkMjMyMTY3NCJ9fX0=
    slot: 21
   settings:
    name: '&8> &6Ustawienia'
    lore:
    - '&7Edytuj ustawienia roli.'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvZjM2YjgyMWMxYWZkZDVhNWQxNGUzYjNiZDBhMzIyNjNjOGRmNWRmNWRiNmUxZTg4YmY2NWU5N2IyN2E4NTMwIn19fQ==
    slot: 24
   management:
    name: '&8> &6Ustawienia Zarządzania'
    lore:
    - '&7Edytuj ustawienia zarządzania'
    - '&7dla tej roli. To zawiera'
    - '&7zaufanie graczom lub innymi'
    - '&7sprawami administracyjnymi.'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvMTZkOTZlYWM1YTcwMTY4NDM3Y2NmZmFlZTBlN2ZjNWFjNWMwMjJmNDI5ZTNlZDkyOWNkNTE4OTRhMmRkNmQ4In19fQ==
    slot: 26
  a:
   no-item:
    name: '&cBrak przedmiotu w ręku'
    lore:
    - '&7Musisz mieć przedmiot'
    - '&7w twojej głównej ręce.'
  p:
   placeholder_1:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 1
    to: 36
   placeholder_2:
    material: BLUE_STAINED_GLASS_PANE
    from: 13
    to: 13
   placeholder_3:
    material: BLUE_STAINED_GLASS_PANE
    from: 22
    to: 22
 role_players:
  title: '&8{role} &7- &8Gracze'
  size: 36
  l:
   object:
    name: '&e{player}'
    lore:
    - '&7Ten gracz obsługuje twoją ziemię'
    - '&7z &a{support} &7dodatkowymi roszczeniami.'
    material: PLAYER_HEAD
    from: 10
    to: 27
  f:
   back:
    name: '&cWróć'
    lore:
    - '&7Wróć do'
    - '{back}&7.'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    slot: 28
   page_previous:
    name: '&9Poprzednia Strona'
    lore:
    - '&7Przejdź do poprzedniej strony:&9 {previous}'
    - ' '
    - '&8- &7Aktualna:&3 {current}'
    material: ARROW
    slot: 30
   page_next:
    name: '&aNastępna Strona'
    lore:
    - '&7Przejdź do następnej strony:&9 {next}'
    - ' '
    - '&8- &7Aktualna:&3 {current}'
    material: ARROW
    slot: 35
  p:
   placeholder_1:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 1
    to: 9
   placeholder_2:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 29
    to: 36
 role_settings:
  title: '&8{role} &7- &8Ustawienia'
  size: 36
  s: {}
  f:
   page_previous:
    name: '&9Poprzednia Strona'
    lore:
    - '&7Przejdź do poprzedniej strony:&9 {previous}'
    - ' '
    - '&8- &7Aktualna:&3 {current}'
    material: ARROW
    slot: 30
   page_next:
    name: '&aNastępna Strona'
    lore:
    - '&7Przejdź do następnej strony:&9 {next}'
    - ' '
    - '&8- &7Aktualna:&3 {current}'
    material: ARROW
    slot: 34
   back:
    name: '&cWróć'
    lore:
    - '&7Wróć do'
    - '{back}&7.'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    slot: 28
  l:
   block_break:
    name: '&6Niszczenie Bloków'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - '&7Odblokowany: {unlocked}'
    - ' '
    - '&7Pozwolić tej roli na'
    - '&7niszczenie bloków?'
    - '&cKliknij aby przełączyć'
    material: IRON_PICKAXE
    from: 10
    to: 27
   block_place:
    name: '&6Stawianie Bloków'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - '&7Odblokowany: {unlocked}'
    - ' '
    - '&7Pozwolić tej roli na'
    - '&7wstawianie bloków / budowanie?'
    - '&cKliknij aby przełączyć'
    material: OAK_PLANKS
    from: 10
    to: 27
   block_ignite:
    name: '&6Podpalanie'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - '&7Odblokowany: {unlocked}'
    - ' '
    - '&7Pozwolić tej roli na'
    - '&7podpalanie bloków?'
    - '&cKliknij aby przełączyć'
    material: FLINT_AND_STEEL
    from: 10
    to: 27
   interact_general:
    name: '&6Ogólna Interakcja'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - '&7Odblokowany: {unlocked}'
    - ' '
    - '&7Pozwolić tej roli na'
    - '&7interakcje?'
    - '&cKliknij aby przełączyć'
    material: STRING
    from: 10
    to: 27
   interact_door:
    name: '&6Otwieranie Drzwi'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - '&7Odblokowany: {unlocked}'
    - ' '
    - '&7Pozwolić tej roli na'
    - '&7otwieranie drzwi?'
    - '&cKliknij aby przełączyć'
    material: IRON_DOOR
    from: 10
    to: 27
   interact_container:
    name: '&6Otwieranie Pojemników'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - '&7Odblokowany: {unlocked}'
    - ' '
    - '&7Pozwolić tej roli na'
    - '&7otwieranie pojemników?'
    - '&cKliknij aby przełączyć'
    material: CHEST
    from: 10
    to: 27
   interact_mechanism:
    name: '&6Używanie Redston'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - '&7Odblokowany: {unlocked}'
    - ' '
    - '&7Pozwolić tej roli na'
    - '&7używanie dźwigni itp.?'
    - '&cKliknij aby przełączyć'
    material: REDSTONE
    from: 10
    to: 27
   interact_villager:
    name: '&6Handel Z Wieśniakami'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - '&7Odblokowany: {unlocked}'
    - ' '
    - '&7Pozwolić tej roli na'
    - '&7handel z wieśniakami?'
    - '&cKliknij aby przełączyć'
    material: EMERALD
    from: 10
    to: 27
   attack_player:
    name: '&6Atakowanie Graczy'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - '&7Odblokowany: {unlocked}'
    - ' '
    - '&7Pozwolić tej roli na'
    - '&7atakowanie graczy?'
    - '&cKliknij aby przełączyć'
    - ' '
    - '&8- UWAGA that due combat'
    - ' &7logging it might still be possible'
    - ' &7to fight inside your land,'
    - ' &7if a player attacked a other player'
    - ' &7outside the land.'
    - ' '
    - '&8- &7They can only attack'
    - ' &7players which can'
    - ' &7also attack them.'
    material: IRON_SWORD
    from: 10
    to: 27
   attack_animal:
    name: '&6Atakowanie Zwierząt'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - '&7Odblokowany: {unlocked}'
    - ' '
    - '&7Pozwolić tej roli na'
    - '&7atakowanie zwierząt?'
    - '&cKliknij aby przełączyć'
    material: BOW
    from: 10
    to: 27
   fly:
    name: '&6Fly'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - '&7Odblokowany: {unlocked}'
    - ' '
    - '&7Pozwolić tej roli na'
    - '&7użycie &8/&3Fly &7tutaj?'
    - '&cKliknij aby przełączyć'
    - ''
    - '&7Obecnie na serwerze nie ma'
    - '&7pozwolenia na latanie&c!'
    material: FEATHER
    from: 10
    to: 27
   land_enter:
    name: '&6Wejście Na Ten Teren'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - '&7Odblokowany: {unlocked}'
    - ' '
    - '&7Pozwolić tej roli na'
    - '&7wejście na tą działkę?'
    - '&cKliknij aby przełączyć'
    material: OAK_FENCE_GATE
    from: 10
    to: 27
   area_assign:
    name: '&6Przypisywanie Działek'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - '&7Odblokowany: {unlocked}'
    - ' '
    - '&7Pozwolić tej roli na tworzenie'
    - '&7obszarów oraz pozwolenie do'
    - '&7przypisywania ziem?'
    - '&cKliknij aby przełączyć'
    material: OAK_FENCE
    from: 10
    to: 27
   player_trust:
    name: '&6Zaufaj Gracza'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - '&7Odblokowany: {unlocked}'
    - ' '
    - '&7Pozwolić tej roli na'
    - '&7zaufanie innych graczy?'
    - '&cKliknij aby przełączyć'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvYTkyZTMxZmZiNTljOTBhYjA4ZmM5ZGMxZmUyNjgwMjAzNWEzYTQ3YzQyZmVlNjM0MjNiY2RiNDI2MmVjYjliNiJ9fX0=
    from: 10
    to: 27
   player_setRole:
    name: '&6Ustaw Role'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - '&7Odblokowany: {unlocked}'
    - ' '
    - '&7Pozwolić tej roli na'
    - '&7ustawianie rali dla graczy?'
    - '&cKliknij aby przełączyć'
    - ' '
    - '&8- &7Nie będą w stanie'
    - ' &7edytować roli, które mają'
    - ' &7wyższy priorytet niż ich.'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvNmFjNmY3NzVlOGFjZmRmNmUxZGVhYzgwYThkYTFmMzdiM2I0YmE1Y2FhNGEzNTI0OWY5ZWIxNDVjY2Y0M2RhNSJ9fX0=
    from: 10
    to: 27
   player_untrust:
    name: '&6Untrust Players'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - '&7Odblokowany: {unlocked}'
    - ' '
    - '&7Pozwolić tej roli na'
    - '&7untrust players?'
    - '&cKliknij aby przełączyć'
    - ' '
    - '&8- &7They won''t be able'
    - ' &7to untrust players which'
    - ' &7have a higher role.'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvZTljZGI5YWYzOGNmNDFkYWE1M2JjOGNkYTc2NjVjNTA5NjMyZDE0ZTY3OGYwZjE5ZjI2M2Y0NmU1NDFkOGEzMCJ9fX0=
    from: 10
    to: 27
   setting_edit_land:
    name: '&6Edytuj Ustawienia Działki'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - '&7Odblokowany: {unlocked}'
    - ' '
    - '&7Pozwolić tej roli na'
    - '&7edycje ustawień działki?'
    - '&cKliknij aby przełączyć'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvODQ0OWI5MzE4ZTMzMTU4ZTY0YTQ2YWIwZGUxMjFjM2Q0MDAwMGUzMzMyYzE1NzQ5MzJiM2M4NDlkOGZhMGRjMiJ9fX0=
    from: 10
    to: 27
   setting_edit_role:
    name: '&6Edytuj Ustawienia Ról'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - '&7Odblokowany: {unlocked}'
    - ' '
    - '&7APozwolić tej roli na'
    - '&7edycje ustawień ról?'
    - '&cKliknij aby przełączyć'
    - ' '
    - '&8- &7Gracz będzie w stanie'
    - ' &7edytować własne'
    - ' &7ustawienia ról'
    - ' '
    - '&8- &7Powinieneś dać te'
    - ' &7uprawnienie tylko dla'
    - ' &7bardzo zaufanym graczom.'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvZThiOGM2YTQ2ZDg3Y2Y4NmE1NWRmMjE0Y2Y4NGJmNDVjY2EyNWVkYjlhNjc2ZTk2MzY0ZGQ2YTZlZWEyMzViMyJ9fX0=
    from: 10
    to: 27
   setting_edit_advanced:
    name: '&6Edytuj Zaawansowane Ustawienia Roli'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - '&7Odblokowany: {unlocked}'
    - ' '
    - '&7Allow this role to'
    - '&7edit advanced role settings?'
    - '&cKliknij aby przełączyć'
    - ' '
    - '&8- &7You should only give'
    - ' &7this permission to'
    - ' &7very trustworthy players.'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvYmJjMzExYTRmYjljNDkzODliNGY0NThjMjllOTY4MzI0YzU4MjNiOGE5OWVhZGUxNzQ3ODY2Yzk1YjA2NGEifX19
    from: 10
    to: 27
   setting_edit_taxes:
    name: '&6Edit Taxes'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - '&7Unlocked: {unlocked}'
    - ' '
    - '&7Allow this role to'
    - '&7edit taxes?'
    - '&cKliknij aby przełączyć'
    - ' '
    - '&8- &7You should only give'
    - ' &7this permission to'
    - ' &7very trustworthy players.'
    material: GOLD_INGOT
    from: 10
    to: 27
   land_claim:
    name: '&6Claim Land'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - '&7Unlocked: {unlocked}'
    - ' '
    - '&7Allow this role to'
    - '&7claim chunks for this land?'
    - '&cKliknij aby przełączyć'
    material: IRON_SHOVEL
    from: 10
    to: 27
   land_claim_border:
    name: '&6Claim Land at Border'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - '&7Unlocked: {unlocked}'
    - '&cKliknij aby przełączyć'
    - ' '
    - '&7Allow this role to'
    - '&7claim chunks for their'
    - '&7lands directly at your'
    - '&7border?'
    material: IRON_BARS
    from: 10
    to: 27
   spawn_set:
    name: '&6Set Landspawn'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - '&7Unlocked: {unlocked}'
    - ' '
    - '&7Allow this role to'
    - '&7edit the spawnpoint of this land?'
    - '&cKliknij aby przełączyć'
    material: ENDER_EYE
    from: 10
    to: 27
   spawn_teleport:
    name: '&6Teleport to Spawn'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - '&7Unlocked: {unlocked}'
    - ' '
    - '&7Allow this role to'
    - '&7teleport to the spawn?'
    - '&cKliknij aby przełączyć'
    material: ENDER_PEARL
    from: 10
    to: 27
   balance_withdraw:
    name: '&6Withdraw Money from Land Bank'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - '&7Unlocked: {unlocked}'
    - ' '
    - '&7Allow this role to'
    - '&7withdraw money from'
    - '&7the land bank?'
    - '&cKliknij aby przełączyć'
    - ' '
    - '&8- &7Command:'
    - ' &8/&3Lands withdraw'
    material: GOLD_NUGGET
    from: 10
    to: 27
  a:
   failure_permission:
    name: '&4Failure: &cNo Permission'
    lore:
    - '&7You''re not allowed to'
    - '&7edit this setting.'
    - ' '
    - '&8Permission'
    - '&8{permission}'
   failure_noaccess:
    name: '&4Failure: &cNot Access'
    lore:
    - '&7You''re not allowed to'
    - '&7edit these settings.'
    - ' '
    - '&7The land owner needs to'
    - '&7allow you to do so.'
    - '&8Setting: {setting}'
   failure_role-weight:
    name: '&4Failure: &cRole Priority'
    lore:
    - '&7You''re not allowed to'
    - '&7edit settings of this role.'
    - '&7It has a higher priority'
    - '&7than yours.'
    - ' '
    - '&8Bypass: lands.admin.setting_edit_role'
  p:
   placeholder_1:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 1
    to: 9
   placeholder_2:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 29
    to: 36
 settings_role_advanced:
  title: '&8Advanced Settings &7-> {role}'
  size: 27
  s: {}
  f:
   page_previous:
    name: '&9Poprzedmia Strona'
    lore:
    - '&7Przejdź do poprzedniej strony:&9 {previous}'
    - ' '
    - '&8- &7Aktualna:&3 {current}'
    material: ARROW
    slot: 21
   page_next:
    name: '&aNastępna Strona'
    lore:
    - '&7Przejdź do następnej strony:&9 {next}'
    - ' '
    - '&8- &7Aktualna:&3 {current}'
    material: ARROW
    slot: 25
   back:
    name: '&cWróć'
    lore:
    - '&7Wróć do'
    - '{back}&7.'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    slot: 19
  l:
   setting_edit_various:
    name: '&bEdit various Land Settings'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - '&7Unlocked: {unlocked}'
    - ' '
    - '&7Allow this role to'
    - '&7edit various land settings?'
    - ' '
    - '&8- &7Please note that they'
    - ' &7will be able to change the'
    - ' &7land name and title.'
    material: NAME_TAG
    from: 10
    to: 18
  a:
   failure_permission:
    name: '&4Failure: &cNo permission'
    lore:
    - '&7You''re not allowed to'
    - '&7edit this setting.'
    - ' '
    - '&8- &7You need permission'
    - ' &e{permission}&7.'
  p:
   placeholder_1:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 1
    to: 9
   placeholder_2:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 19
    to: 27
 area_settings:
  title: '&8{area} &7- &8Land Settings'
  size: 27
  s: {}
  f:
   page_previous:
    name: '&9Poprzednia Strona'
    lore:
    - '&7Przejdź do poprzedniej strony:&9 {previous}'
    - ' '
    - '&8- &7Aktualna:&3 {current}'
    material: ARROW
    slot: 21
   page_next:
    name: '&aNastępna Strona'
    lore:
    - '&7Przejdź do następnej strony:&9 {next}'
    - ' '
    - '&8- &7Aktualna:&3 {current}'
    material: ARROW
    slot: 25
   back:
    name: '&cWróć'
    lore:
    - '&7Wróć do'
    - '{back}&7.'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    slot: 19
  l:
   entity_griefing:
    name: '&6Entity Griefing'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - '&7Unlocked: {unlocked}'
    - ' '
    - '&7Allow entities to'
    - '&7grief blocks?'
    - ' '
    - '&8- &cNOTE: &7If entity griefing'
    - ' &7is enabled, they will be'
    - ' &7able to destroy your buildings.'
    material: CREEPER_HEAD
    from: 10
    to: 18
   tnt_griefing:
    name: '&6TNT Griefing'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - '&7Unlocked: {unlocked}'
    - ' '
    - '&7Allow TNT blocks to'
    - '&7explode?'
    - ' '
    - '&8- &cNOTE: &7If TNT griefing'
    - ' &7is enabled, players will'
    - ' &7be able to grief your'
    - ' &7land by using TNT cannons.'
    material: TNT
    from: 10
    to: 18
   piston_griefing:
    name: '&6Allow Pistons from Wilderness'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - '&7Unlocked: {unlocked}'
    - ' '
    - '&7Allow pistons to grief blocks?'
    - ' '
    - '&8- &cNOTE: &7If enabled, players'
    - ' &7can grief your land from'
    - ' &7wilderness by using'
    - ' &7pistons to push blocks'
    - ' &7inside your land.'
    material: PISTON
    from: 10
    to: 18
   waterflow_allow:
    name: '&6Allow Water from Wilderness'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - '&7Unlocked: {unlocked}'
    - ' '
    - '&7Allow water from wilderness'
    - '&7to flow into your land?'
    - ' '
    - '&8- &cNOTE: &7If enabled, players'
    - ' &7can grief your land from'
    - ' &7wilderness by using'
    - ' &7water.'
    material: WATER_BUCKET
    from: 10
    to: 18
   monster_spawn:
    name: '&6Monster Spawning'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - '&7Unlocked: {unlocked}'
    - ' '
    - '&7Allow monsters to'
    - '&7spawn?'
    - ' '
    - '&8- &cNOTE: &7Spawners are not'
    - ' &7influenced by this setting.'
    material: SPAWNER
    from: 10
    to: 18
   animal_spawn:
    name: '&6Animal Spawning'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - '&7Unlocked: {unlocked}'
    - ' '
    - '&7Allow animals to'
    - '&7spawn?'
    - ' '
    - '&8- &cNOTE: &7Spawners are not'
    - ' &7influenced by this setting.'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvNWQ2YzZlZGE5NDJmN2Y1ZjcxYzMxNjFjNzMwNmY0YWVkMzA3ZDgyODk1ZjlkMmIwN2FiNDUyNTcxOGVkYzUifX19
    from: 10
    to: 18
  a:
   failure_permission:
    name: '&4Failure: &cNo Permission'
    lore:
    - '&7You''re not allowed to'
    - '&7edit this setting.'
    - ' '
    - '&8- &7You need permission'
    - ' &e{permission}&7.'
   failure_noaccess:
    name: '&4Failure: &cNo Access'
    lore:
    - '&7You''re not allowed to'
    - '&7edit these settings.'
    - ' '
    - '&7The land owner needs to'
    - '&7allow you to do so.'
    - '&8Setting: {setting}'
    - ' '
    - '&8Bypass permission: lands.admin.setting_edit_land'
  p:
   placeholder_1:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 1
    to: 9
   placeholder_2:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 19
    to: 27
 area_taxes:
  title: '&8{area} &7- &8Podatki'
  size: 27
  s:
   plus-1:
    name: '&aDodaj $1'
    lore:
    - '&7Add $1 to'
    - '&7tax value.'
    material: GLOWSTONE_DUST
    slot: 11
    amount: 1
    data:
     value: 1.0
   plus-2:
    name: '&aDodaj $100'
    lore:
    - '&7Add $100 to'
    - '&7tax value.'
    material: GLOWSTONE_DUST
    slot: 12
    data:
     value: 100.0
   plus-3:
    name: '&aDodaj $1000'
    lore:
    - '&7Add $1000 to'
    - '&7tax value.'
    material: GLOWSTONE_DUST
    slot: 13
    data:
     value: 1000.0
   minus-3:
    name: '&cUsuń $1000'
    lore:
    - '&7Remove $1000 from'
    - '&7tax value.'
    material: REDSTONE
    slot: 15
    data:
     value: 1000.0
   minus-2:
    name: '&cUsuń $100'
    lore:
    - '&7Remove $100 from'
    - '&7tax value.'
    material: REDSTONE
    slot: 16
    data:
     value: 100.0
   minus-1:
    name: '&cUsuń $1'
    lore:
    - '&7Remove $1 from'
    - '&7tax value.'
    material: REDSTONE
    slot: 17
    data:
     value: 1.0
  f:
   back:
    name: '&cWróć'
    lore:
    - '&7Wróć do'
    - '{back}&7.'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    slot: 19
   taxes:
    name: '&7Tax:&c ${tax}'
    lore:
    - '&7Next tax is in&5 {next-tax}&7.'
    - ' '
    - '&7Next upkeep is in&5 {next-upkeep}&7.'
    - '&7Your land will pay&c ${costs}&7.'
    - ' '
    - '&8- &3Taxes'
    - ' &7This is paid by land members,'
    - ' &7which are trusted in this area.'
    - ' '
    - '&8- &3Upkeep costs'
    - ' &7This is paid by the land'
    - ' &7and to the server, in order to'
    - ' &7keep the land.'
    - ' '
    - '&8- &7Players are paying'
    - ' &7only taxes for areas,'
    - ' &7in which they''re trusted.'
    material: GOLD_INGOT
    slot: 14
  a:
   failure_maxValue:
    name: '&4Max Value reached'
    lore:
    - '&7You can''t set the tax'
    - '&7value higher than&3 {max}&7.'
    - ' '
    - '&8- &7You can ask an administrator'
    - ' &7to change this.'
   failure_cooldown:
    name: '&4Cooldown:&c You need to wait.'
    lore:
    - '&7You currently can''t change the'
    - '&7tax value. You need to wait'
    - '&b{time} &7hours.'
    - ' '
    - '&8- &7You can ask an administrator'
    - ' &7to change this.'
   failure_noaccess:
    name: '&4Failure:&c No Access'
    lore:
    - '&7You''re not allowed to edit'
    - '&7the taxes of this area.'
    - ' '
    - '&8- &7You''re missing permission'
    - ' &7from the land owner to do so.'
    - ' &8Setting: {setting}'
    - ' '
    - '&8Bypass permission: lands.admin.setting_edit_taxes'
  p:
   placeholder_1:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 1
    to: 27
 action-confirm:
  title: '&8Please confirm this Action'
  size: 27
  s:
   info:
    name: '&bPlease confirm this action.'
    lore:
    - '&7Click &aConfirm &7to confirm or'
    - '&cAbort &7to abort this action.'
    material: OAK_SIGN
    slot: 14
  l:
   yes_chunk:
    name: '&aConfirm'
    lore:
    - '&7Confirm this action.'
    - ' '
    - '&8- &7If you''re the owner'
    - ' &7of this chunk, it will'
    - ' &7become wilderness.'
    material: LIME_STAINED_GLASS_PANE
    from: 10
    to: 13
   no_chunk:
    name: '&cAbort'
    lore:
    - '&7Abort this action.'
    - ' '
    - '&8- &7If you''re the owner'
    - ' &7of this chunk, it will'
    - ' &7be deleted.'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    from: 15
    to: 18
   yes_war-state:
    name: '&aConfirm'
    lore:
    - '&7Confirm this action.'
    - ' '
    - '&4NOTE: &cYour land will'
    - '&cneed to pay the tribute'
    - '&cin order to surrender.'
    material: LIME_STAINED_GLASS_PANE
    from: 10
    to: 13
   no_war-state:
    name: '&cAbort'
    lore:
    - '&7Abort this action.'
    - ' '
    - '&7Do you really want to'
    - '&7surrender in this war?'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    from: 15
    to: 18
  p:
   placeholder_1:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 1
    to: 9
   placeholder_2:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 19
    to: 27
 player_invites:
  title: '&8Received Invites'
  size: 36
  s: {}
  f:
   page_previous:
    name: '&9Previous Page'
    lore:
    - '&7Go to previous page:&9 {previous}'
    - ' '
    - '&8- &7Current:&3 {current}'
    material: ARROW
    slot: 30
   page_next:
    name: '&aNext Page'
    lore:
    - '&7Go to next page:&9 {next}'
    - ' '
    - '&8- &7Current:&3 {current}'
    material: ARROW
    slot: 34
   back:
    name: '&cBack'
    lore:
    - '&7Go back to'
    - '{back}&7.'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    slot: 28
  l:
   object:
    name: '&6{land}'
    lore:
    - '&7Edit this invite or'
    - '&7just view some information.'
    material: BOOK
    from: 10
    to: 27
   no-invite:
    name: '&cNo Invites received'
    lore:
    - '&7There aren''t any'
    - '&7received invites yet.'
    - ' '
    - '&8- &7Players can invite'
    - ' &7you by executing:'
    - ' &8/&3Lands trust {player}'
    material: OAK_SIGN
    from: 10
    to: 27
  p:
   placeholder_1:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 1
    to: 9
   placeholder_2:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 27
    to: 36
 player_invite:
  title: '&8Invite {land}'
  size: 27
  f:
   info:
    name: '&8> &6Information'
    lore:
    - '&7Area:&6 {area}'
    - '&7Land: {land}'
    - ' '
    - '&7Received:&5 {time}'
    - '&7Sender: {sender}'
    material: OAK_SIGN
    slot: 14
  l:
   accept:
    name: '&aAccept'
    lore:
    - '&7Accept this invite.'
    - ' '
    - '&7Tax value:&c ${tax}'
    material: LIME_STAINED_GLASS_PANE
    from: 10
    to: 13
   deny:
    name: '&cDeny'
    lore:
    - '&7Deny this invite.'
    - ' '
    - '&7Tax value:&c ${tax}'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    from: 15
    to: 18
  a:
   failure_lands:
    name: '&4Failure: &cLands Amount'
    lore:
    - '&7You can''t join this'
    - '&7land, because you reached'
    - '&7your maximum amount of'
    - '&3{max} &7lands you can'
    - '&7be part of.'
    - ' '
    - '&8Permission:'
    - '&8lands.lands.NUMBER'
   failure_inviteOwner:
    name: '&4Failure: &cInvite Owner'
    lore:
    - '&7You can''t join this'
    - '&7land, because you''re'
    - '&7not allowed to have'
    - '&7your own land and'
    - '&7be part of another land.'
    - ' '
    - '&8An administrator'
    - '&8can change that in the config.'
   failure_notTrusted:
    name: '&4Failure: &bNot complete'
    lore:
    - '&7Couldn''t trust you'
    - '&7in this land, because'
    - '&7they reached their'
    - '&7maximum value of&3 {max}&7.'
    - ' '
    - '&8- &7Contact the land'
    - ' &7owner for help.'
    - ' '
    - '&8Permission:'
    - '&8lands.members.NUMBER'
  p:
   placeholder_1:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 1
    to: 27
 player_info:
  title: '&8Player {player}'
  size: 27
  s:
   close:
    name: '&cClose'
    lore:
    - '&7Close this menu.'
    - ' '
    - '&8- &7You can open it again'
    - ' &7with &8/&3Lands player'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    slot: 9
  f:
   last_seen:
    name: '&8> &6Last seen'
    lore:
    - '&c{last-seen}'
    material: CLOCK
    slot: 12
   lands:
    name: '&8> &6Lands &8(&7{amount}&8)'
    lore:
    - '{lands}'
    material: OAK_SIGN
    slot: 16
   max-chunks:
    name: '&8> &6Maximum Chunk Claims'
    lore:
    - '&7This player can claim'
    - '&3{chunks} &7chunks.'
    - ' '
    - '&8- &7If option chunks-addition'
    - ' &7is enabled in config, this player'
    - ' &7could support your land with'
    - ' &3{chunks} &7additional chunk claims.'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvMjE5ZTM2YTg3YmFmMGFjNzYzMTQzNTJmNTlhN2Y2M2JkYjNmNGM4NmJkOWJiYTY5Mjc3NzJjMDFkNGQxIn19fQ==
    slot: 14
  p:
   placeholder_1:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 1
    to: 27
 land_info:
  title: '&8Land {land}'
  size: 45
  f:
   back:
    name: '&cBack'
    lore:
    - '&7Go back to'
    - '&e{back}&7.'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    slot: 37
   close:
    name: '&cClose'
    lore:
    - '&7Close this menu.'
    - ' '
    - '&8- &7You can open it again'
    - ' &7with &8/&3Lands info {land}&7.'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    slot: 9
   owner:
    name: '&4Owner&3 {player}'
    lore:
    - '&7They''re the owner of'
    - '&7this land. Contact'
    - '&7them, if you have any'
    - '&7questions.'
    material: PLAYER_HEAD
    slot: 12
   players:
    name: '&8> &6Players &8(&7{amount}&8)'
    lore:
    - ' '
    - '&e{players}'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvZThiOGM2YTQ2ZDg3Y2Y4NmE1NWRmMjE0Y2Y4NGJmNDVjY2EyNWVkYjlhNjc2ZTk2MzY0ZGQ2YTZlZWEyMzViMyJ9fX0=
    slot: 16
   created:
    name: '&8> &6Created'
    lore:
    - '&5{date}'
    material: CLOCK
    slot: 34
   war:
    name: '&8> &6War Stats'
    lore:
    - ' '
    - '&7Won:&7 {won}'
    - '&7Lost:&7 {lost}'
    - ' &7WLR:&3 {wlr}'
    - ' '
    - '&7Kills:&7 {kills}'
    - '&7Deaths:&7 {deaths}'
    - ' &7KDR:&3 {kdr}'
    material: IRON_SWORD
    slot: 23
  p:
   placeholder_1:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 1
    to: 45
 land_various:
  title: Various Settings
  size: 27
  s: {}
  f:
   name:
    name: '&8> &6Land Name'
    lore:
    - '&7Set a new name'
    - '&7for this land.'
    - ' '
    - '&8- &7Current name:'
    - ' &a{name}'
    material: NAME_TAG
    slot: 12
   title:
    name: '&8> &6Title Message'
    lore:
    - '&7Change the title'
    - '&7message of the land.'
    - ' '
    - '&8- &7Current title:'
    - ' {title}'
    - ' '
    - '&7Available placeholders'
    - ' &8> &a%owner% &8= &7Land owner'
    - ' &8> &a%player% &8= &7Entering player'
    material: OAK_SIGN
    slot: 16
   back:
    name: '&cBack'
    lore:
    - '&7Go back to'
    - '{back}&7.'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    slot: 19
  p:
   placeholder_1:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 1
    to: 27
 global_lands:
  title: '&8All Lands'
  size: 54
  s:
   close:
    name: '&cClose'
    lore:
    - '&7Close this menu.'
    - ' '
    - '&8- &7You can open it again by'
    - ' &7executing &8/&3Lands list&7.'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    slot: 46
  f:
   back:
    name: '&cBack'
    lore:
    - '&7Go back to'
    - '{back}&7.'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    slot: 46
   toggle-allowed:
    name: '&6Show only public Lands?'
    lore:
    - '&7Show only lands where you''re'
    - '&7allowed to enter and teleport'
    - '&7to the land spawn?'
    - ' '
    - '&7Click here to toggle this setting.'
    - '&7Only public: {only-allowed}'
    material: ENDER_PEARL
    slot: 50
   page_previous:
    name: '&9Previous Page'
    lore:
    - '&7Go to previous page:&9 {previous}'
    - ' '
    - '&8- &7Current:&3 {current}'
    material: ARROW
    slot: 48
   page_next:
    name: '&aNext Page'
    lore:
    - '&7Go to next page:&9 {next}'
    - ' '
    - '&8- &7Current:&3 {current}'
    material: ARROW
    slot: 52
  l:
   object:
    name: '&2{land}'
    lore:
    - '&bLEFT CLICK'
    - '&7Teleport to the land spawn'
    - '&7of this land.'
    - ' '
    - '&9RIGHT CLICK'
    - '&7Open the land information'
    - '&7menu of this land.'
    - ' '
    - '&7Title:'
    - '&7{title}'
    material: PLAYER_HEAD
    from: 10
    to: 45
   no-land:
    name: '&cNo Lands found'
    lore:
    - '&7There aren''t any created lands,'
    - '&7which match your filter.'
    - ' '
    - '&8- &7To create a land execute:'
    - ' &8/&3Lands create &8<&3name&8>'
    material: PAPER
    from: 10
    to: 45
  a:
   failure_teleport_permission:
    name: '&4Denied: &cPermission'
    lore:
    - '&cYou''re not allowed to'
    - '&cteleport to this land spawn.'
    - ' '
    - '&8- &7You need the permission'
    - ' &3{permission}&7.'
    - '&8- &7Contact an administrator'
    - ' &7for help.'
   failure_admin_permission:
    name: '&4Denied: &cAdmin Permission'
    lore:
    - '&cYou''re not allowed to'
    - '&copen the edit-menu for this land.'
    - ' '
    - '&8- &7You need the permission'
    - ' &3{permission}&7.'
    - '&8- &7Contact an administrator'
    - ' &7for help.'
   failure_no-spawn:
    name: '&4Failure: &cNo Spawn set'
    lore:
    - '&cThis land has no spawn'
    - '&cset yet. They need to'
    - '&cset a land spawn first.'
    - ' '
    - '&8- &7They can execute'
    - ' &8/&3Lands setspawn &7to'
    - ' &7set the lands spawn.'
   failure_teleport_cost:
    name: '&4Denied: &cCosts'
    lore:
    - '&cYou can''t afford to'
    - '&cteleport to this land spawn.'
    - ' '
    - '&7You need&c ${costs}&7.'
  p:
   placeholder_1:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 1
    to: 9
   placeholder_2:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 36
    to: 54
 war-state:
  title: '&8War'
  size: 27
  s:
   close:
    name: '&cClose'
    lore:
    - '&7Close this menu.'
    - ' '
    - '&8- &7You can open it again by'
    - ' &7executing &8/&3Wars menu&7.'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    slot: 19
  f:
   attackers:
    name: '&8> &cAttackers'
    lore:
    - '&7View all attacking lands'
    - '&7of this war.'
    - ' '
    - '&8- &eStats'
    - ' &7Lands: {attackers}'
    - ' &7Players: {players}'
    - ' '
    - ' &7Kills: {kills}'
    - ' &7Deaths: {deaths}'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvYTU0OTQ3ZGU3ZjUyNTk4MjU1ZDZhZmVlOWQ3N2JlZmFkOWI0ZjI0YzBjNDY2M2QyOGJjZGY4YTY0NTdmMzQifX19
    slot: 11
   defenders:
    name: '&8> &aDefenders'
    lore:
    - '&7View all defending lands'
    - '&7of this war.'
    - ' '
    - '&8- &eStats'
    - ' &7Lands: {defenders}'
    - ' &7Players: {players}'
    - ' '
    - ' &7Kills: {kills}'
    - ' &7Deaths: {deaths}'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvMzRkYmNiN2UxZmJlY2VhOWE3MzUwNDM2Y2JiZWEyYjQ5NmY3NGMyOTcyMDRmMWJiOWFjYzM4NzhkNTQyY2NiIn19fQ==
    slot: 13
   info_declaration:
    name: '&8> &6Information'
    lore:
    - '&7The war starts in '
    - '&5~{time}'
    - ' '
    - '&8- &7Attackers can do these'
    - ' &7things in your land'
    - ' &8(&7configureable in config&8)&7:'
    - ' '
    - '{settings}'
    material: IRON_SWORD
    slot: 15
   info_war:
    name: '&8> &6Information'
    lore:
    - '&7The war ends in '
    - '&5~{time}'
    - ' '
    - '&8- &7Attackers can do these'
    - ' &7things in your land'
    - ' &8(&7configureable in config&8)&7:'
    - ' '
    - '{settings}'
    material: IRON_SWORD
    slot: 15
   tribute_attacker:
    name: '&8> &6Tribute:&a ${tribute}'
    lore:
    - '&7Change the tribute'
    - '&7value for this war.'
    - ' '
    - '&8- &7A surrender will need to'
    - ' &7pay this value in order'
    - ' &7to surrender.'
    - ' '
    - '&8- &9RIGHT CLICK'
    - ' &7If a attacker wants to'
    - ' &7surrender, they''ll need'
    - ' &7to pay&c ${tribute-att} &7to'
    - ' &7the defenders.'
    - ' '
    - ' &8- &7If the value equals 0,'
    - '  &7the attackers are not'
    - '  &7allowed to surrender.'
    - ' '
    - '&8- &7Tribute will be divided'
    - ' &7to all attackers: {divide}'
    material: GOLD_INGOT
    slot: 17
   tribute_defender:
    name: '&8> &6Surrender:&c ${tribute}'
    lore:
    - '&7Click here to surrender'
    - '&7in this war.'
    - ' '
    - '&8- &cA surrenderer will need to'
    - ' &cpay the tribute value of&c ${tribute}'
    - ' &cin order to surrender.'
    - ' '
    - '&8- &7If the value equals 0:'
    - ' &7That means that the'
    - ' &7attackers don''t accept'
    - ' &7your surrender.'
    material: GOLD_INGOT
    slot: 17
   back:
    name: '&cBack'
    lore:
    - '&7Go back to'
    - '{back}&7.'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    slot: 21
  a:
   failure_permission:
    name: '&4Failure: &cNo Access'
    lore:
    - '&7This action can only'
    - '&7be executed by the land'
    - '&7owner of the initial'
    - '&7attacker land.'
    - ' '
    - '&7Player:&b {owner}'
   failure_surrender-att:
    name: '&cFailure: &4Surrendering disabled'
    lore:
    - '&7Surrendering for attackers was'
    - '&7disabled in config.'
   failure_surrender:
    name: '&cFailure: &4Surrender rejected'
    lore:
    - '&7The initial attacker land'
    - '&7rejected your surrender.'
    - ' '
    - '&7That''s because they don''t'
    - '&7accept any tribute.'
   failure_surrender-attacker:
    name: '&cFailure: &4Surrender rejected'
    lore:
    - '&7Attackers are not allowed'
    - '&7to surrender. Only defenders'
    - '&7can surrender.'
   failure_surrender-cost:
    name: '&cFailure: &4Surrender rejected'
    lore:
    - '&7Your land doesn''t have'
    - '&7enough money to pay the'
    - '&7tribute of&c ${tribute}&7.'
  p:
   placeholder_1:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 1
    to: 27
 war_lands:
  title: '&8{type}'
  size: 36
  f:
   back:
    name: '&cBack'
    lore:
    - '&7Go back to'
    - '{back}&7.'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    slot: 28
   page_previous:
    name: '&9Previous Page'
    lore:
    - '&7Go to previous page:&9 {previous}'
    - ' '
    - '&8- &7Current:&3 {current}'
    material: ARROW
    slot: 30
   page_next:
    name: '&aNext Page'
    lore:
    - '&7Go to next page:&9 {next}'
    - ' '
    - '&8- &7Current:&3 {current}'
    material: ARROW
    slot: 34
  l:
   object:
    name: '&2{land}'
    lore:
    - '&7Open the land information'
    - '&7menu of this land.'
    - ' '
    - '&8- &eStats'
    - ' &7Total players:&e {players}'
    - ' '
    - '&8- &7Title:'
    - ' &7{title}'
    material: PLAYER_HEAD
    from: 10
    to: 27
  p:
   placeholder_1:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 1
    to: 9
   placeholder_2:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 29
    to: 36
 war-declaration_tribute:
  title: '&8Tribute'
  size: 27
  s:
   plus-1:
    name: '&aAdd $1'
    lore:
    - '&7Add $1 to the'
    - '&7tribute value.'
    material: GLOWSTONE_DUST
    slot: 11
    amount: 1
    data:
     value: 1.0
   plus-2:
    name: '&aAdd $100'
    lore:
    - '&7Add $100 to the'
    - '&7tribute value.'
    material: GLOWSTONE_DUST
    slot: 12
    data:
     value: 100.0
   plus-3:
    name: '&aAdd $1000'
    lore:
    - '&7Add $1000 to the'
    - '&7tribute value.'
    material: GLOWSTONE_DUST
    slot: 13
    data:
     value: 1000.0
   minus-3:
    name: '&cRemove $1000'
    lore:
    - '&7Remove $1000 from'
    - '&7the tribute value.'
    material: REDSTONE
    slot: 15
    data:
     value: 1000.0
   minus-2:
    name: '&cRemove $100'
    lore:
    - '&7Remove $100 from'
    - '&7the tribute value.'
    material: REDSTONE
    slot: 16
    data:
     value: 100.0
   minus-1:
    name: '&cRemove $1'
    lore:
    - '&7Remove $1 from'
    - '&7the tribute value.'
    material: REDSTONE
    slot: 17
    data:
     value: 1.0
   close:
    name: '&cClose'
    lore:
    - '&7Close this menu.'
    - ' '
    - '&8- &7You can open it again by'
    - ' &7executing &8/&3Wars menu&7.'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    slot: 19
  f:
   tribute:
    name: '&bTribute:&c ${tribute}'
    lore:
    - '&7The defending land will need to'
    - '&7to pay this value in order to'
    - '&7surrender.'
    - ' '
    - '&8- &7The maximum tribute for '
    - ' &7this land is&3 ${max}&7.'
    - ' &7A server administrator can'
    - ' &7change that in the config.'
    - ' '
    - '&cNOTE: &7If you set the tribute'
    - '&7value to 0, the defending land'
    - '&7won''t be able to surrender.'
    material: GOLD_INGOT
    slot: 14
   send-declaration:
    name: '&aSend War Declaration'
    lore:
    - '&7Click here to send this'
    - '&7war declaration to the'
    - '&7enemy land.'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvMTliZjMyOTJlMTI2YTEwNWI1NGViYTcxM2FhMWIxNTJkNTQxYTFkODkzODgyOWM1NjM2NGQxNzhlZDIyYmYifX19
    slot: 27
   abort-declaration:
    name: '&cAbort War Declaration'
    lore:
    - '&7Click here to abort this'
    - '&7war declaration.'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvYmQ2OWUwNmU1ZGFkZmQ4NGU1ZjNkMWMyMTA2M2YyNTUzYjJmYTk0NWVlMWQ0ZDcxNTJmZGM1NDI1YmMxMmE5In19fQ==
    slot: 19
   back:
    name: '&cBack'
    lore:
    - '&7Go back to'
    - '{back}&7.'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    slot: 19
  a:
   max-tribute:
    name: '&4Max Value reached'
    lore:
    - '&7You can''t set the tribute'
    - '&7value higher than&3 {max}&7.'
    - ' '
    - '&8- &7You can ask an administrator'
    - ' &7to change this.'
  p:
   placeholder_1:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 1
    to: 27
 nation:
  title: '{nation}'
  size: 27
  f:
   back:
    name: '&cBack'
    lore:
    - '&7Go back to'
    - '&e{back}&7.'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    slot: 37
   close:
    name: '&cClose'
    lore:
    - '&7Close this menu.'
    - ' '
    - '&8- &7You can open it again'
    - ' &7with &8/&3Lands info {land}&7.'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    slot: 9
  s:
   lands:
    name: '&8> &eLands'
    lore:
    - '&7View all lands, which are'
    - '&7a member of this nation'
    material: GRASS_BLOCK
    slot: 12
   war:
    name: '&8> &eCurrent War'
    lore:
    - '&7Get some information'
    - '&7about the current war.'
    - ' '
    - '&7Show information about:'
    - '&8- &7The enemy nation'
    - '&8- &7Reward price'
    material: REDSTONE_BLOCK
    slot: 14
   spawn:
    name: '&8> &eNation Spawn'
    lore:
    - '&7Click here to teleport'
    - '&7to your nation spawn.'
    material: ENDER_PEARL
    slot: 16
  p:
   placeholder_1:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 1
    to: 27
 admin_wilderness:
  title: '&8Wilderness Settings'
  size: 9
  s:
   player-settings:
    name: '&8> &6Player Settings'
    lore:
    - '&7Customize what players'
    - '&7should be able to do'
    - '&7in the wilderness.'
    slot: 3
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvZThiOGM2YTQ2ZDg3Y2Y4NmE1NWRmMjE0Y2Y4NGJmNDVjY2EyNWVkYjlhNjc2ZTk2MzY0ZGQ2YTZlZWEyMzViMyJ9fX0=
   land-settings:
    name: '&8> &6Land Settings'
    lore:
    - '&7Here you can edit general'
    - '&7settings like mob spawning.'
    material: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvODQ0OWI5MzE4ZTMzMTU4ZTY0YTQ2YWIwZGUxMjFjM2Q0MDAwMGUzMzMyYzE1NzQ5MzJiM2M4NDlkOGZhMGRjMiJ9fX0=
    slot: 7
   close:
    name: '&cZamknij'
    lore:
    - '&7Zamknij menu.'
    - ' '
    - '&8- &7Możesz otworzyć ponownie'
    - ' &7użyj &8/&3Lands admin wilderness&7.'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    slot: 9
    enabled: true
  p:
   placeholder_1:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 1
    to: 9
 admin_wilderness_player-settings:
  title: '&8Ustawienia Gracza'
  size: 36
  l:
   object:
    name: '&6{setting}'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - ' '
    - '&7Kliknij tutaj, aby zezwolić'
    - '&7lub zabraniać graczom robienia'
    - '&7to po za działką.'
    - ' '
    - '&8Bypass: {bypass}'
    material: STONE
    from: 10
    to: 27
  f:
   page_previous:
    name: '&9Poprzednia Strona'
    lore:
    - '&7Przejdź do poprzedniej strony:&9 {previous}'
    - ' '
    - '&8- &7Aktualna:&3 {current}'
    material: ARROW
    slot: 30
   page_next:
    name: '&aNastępna Strona'
    lore:
    - '&7Przejdź do następnej strony:&9 {next}'
    - ' '
    - '&8- &7Aktualna:&3 {current}'
    material: ARROW
    slot: 35
   back:
    name: '&cWróć'
    lore:
    - '&7Wróć do'
    - '{back}&7.'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    slot: 28
  p:
   placeholder_1:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 1
    to: 9
   placeholder_2:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 27
    to: 36
 admin_wilderness_land-settings:
  title: '&8Ustawienia Działek'
  size: 27
  l:
   object:
    name: '&6{setting}'
    lore:
    - '&7Status: {enabled}'
    - ' '
    - '&7Kliknij tutaj aby'
    - '&7przełączyć ustawienia.'
    material: STONE
    from: 10
    to: 18
  f:
   page_previous:
    name: '&9Poprzednia Strona'
    lore:
    - '&7Przejdź do poprzedniej strony:&9 {previous}'
    - ' '
    - '&8- &7Aktualna:&3 {current}'
    material: ARROW
    slot: 21
   page_next:
    name: '&aNastępna Strona'
    lore:
    - '&7Przejdź do następnej strony:&9 {next}'
    - ' '
    - '&8- &7Aktualna:&3 {current}'
    material: ARROW
    slot: 25
   back:
    name: '&cWróć'
    lore:
    - '&7Wróć do'
    - '{back}&7.'
    material: RED_STAINED_GLASS_PANE
    slot: 19
  p:
   placeholder_1:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 1
    to: 9
   placeholder_2:
    material: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
    from: 19
    to: 27
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Gamehag
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM