avatar
Minecraft skrypt na msg

Guest 1,735 14th May, 2019

TYPESCRIPT 6.64 KB
                      
             #/msg
#/socialspy
#/r (/reply)
#/msgtoggle
#/msgadmin

command /msg [<player>] [<text>]:
  usage: /msg [<player>] [<wiadomość>]
  aliases: /m
  trigger:
    if arg 1 is set:
      if arg 2 is set:
        if {msg.%arg-1%} is true:
          set {chat.private.reply.%player%} to arg 1
          set {chat.private.reply.%arg 1%} to player
          send "&c[MSG] &aDO: %arg 1% &e->&c %arg 2%" to player
          send "&c[MSG] &eOD: %player% &e->&c %arg 2%" to arg 1
          loop all players:
            if {socialspy.%loop-player%} is true:
              send "&6MSG &3%player% &7--> &e%arg 1% &apisze: &b%arg-2%" to loop-player
              stop
        if {msg.%arg-1%} is false:
          send "&c[MSG] &4INFO: &eGracz posiada wyłączone wiadomości prywatne!"
          stop
        if {adminmsg.%arg-1%} is true:
          send "&c[MSG] &4INFO: &eNie możesz wysłać wiadomości prywatnej do admina! Spróbuj &6/helpop&e."
          stop
      else:
        send "&c[MSG] &4INFO: &ePodaj treść wiadomości!"
        stop
    else:
      send "&c[MSG] &4INFO: &ePodaj gracza do którego chcesz wysłać wiadomość"
      stop
      
command /reply [<text>]:  
  usage: /reply [<wiadomość>]
  aliases: /r
  trigger:
    if arg 1 is set:
      if {msg.%{chat.private.reply.%player%}%} is true:
        send "&c[MSG] &aDO: %{chat.private.reply.%player%}% &e->&c %arg 1%" to player
        send "&c[MSG] &eOD: %player% &e-> &c%arg 1%" to {chat.private.reply.%player%}
        loop all players:
          if {socialspy.%loop-player%} is true:
            send "&6MSG &3%player% &7--> &e%{chat.private.reply.%player%}% &apisze: &b%arg-1%" to loop-player
            stop
      if {msg.%{chat.private.reply.%player%}%} is false:
        send "&c[MSG] &4INFO: &eGracz posiada wyłączone wiadomości prywatne!"
        stop
      if {adminmsg.%{chat.private.reply.%player%}%} is true:
        send "&c[MSG] &4INFO: &eNie możesz wysłać wiadomości prywatnej do admina! Spróbuj &6/helpop&e."
        stop
    else:
      send "&c[MSG] &4INFO: &ePodaj treść wiadomości!"
      stop
command /socialspy [<text>]:
  permission: social.spy
  permission message: &cNie posiadasz permisji! &6(&esocial.spy&6)
  trigger:
    if {socialspy.%player%} is not set:
      set {socialspy.%player%} to false
      send "&cSpróbuj ponownie! Nie miałeś ustawionego social spy ani na włączonego ani na wyłączonego."
      stop
    if {socialspy.%player%} is false:
      set {socialspy.%player%} to true
      send "&cPomyślnie &2WŁĄCZONO &csocialspy."
      stop
    if {socialspy.%player%} is true:
      set {socialspy.%player%} to false
      send "&cPomyślnie &4WYŁĄCZONO &csocialspy."
      stop
command /msgadmin [<text>]:
  permission: msg.admin
  permission message: &cNie posiadasz permisji! &6(&emsg.admin&6)
  trigger:
    if {msg.%player%} is false:
      send "&c[&4ADMIN &cMSG] &7INFO: &8Posiadasz &cWYŁĄCZONE &8wiadomości prywatne."
      send "&c[&4ADMIN &cMSG] &7INFO: &8Pierw użyj /msgtoggle, dopiero potem /msgadmin."
      stop
    if {adminmsg.%player%} is not set:
      set {adminmsg.%player%} to false
      send "&c[&4ADMIN &cMSG] &7INFO: &8Nie posiadałeś ani włączonego ani wyłączonego trybu msg dla admina. Spróbuj ponownie."
      stop
    if {adminmsg.%player%} is false:
      set {adminmsg.%player%} to true
      send "&c[&4ADMIN &cMSG] &7INFO: &8Pomyślnie &aWŁĄCZYŁEŚ &8tryb msg dla admina. Od teraz nikt nie może do ciebie wysłać wiadomości prywatnej."
      stop
    if {adminmsg.%player%} is true:
      set {adminmsg.%player%} to false
      send "&c[&4ADMIN &cMSG] &7INFO: &8Pomyślnie &cWYŁĄCZYŁEŚ &8tryb msg dla admina. Od teraz gracze mogą do ciebie wysyłać wiadomości prywatne."
      stop
command /msgtoggle [<text>]:
  trigger:
    if {adminmsg.%player%} is true:
      send "&c[MSG] &7INFO: &8Posiadasz &aWŁĄCZONY &8tryb msg dla admina!"
      stop
    if {msg.%player%} is not set:
      set {msg.%player%} to false
      send "&c[MSG] &7INFO: &8Nie posiadałeś włączonego ani wyłączonego MSG spróbuj ponownie. &7&oustawiono na &c&owyłączone&7&o!"
      stop
    if {msg.%player%} is false:
      set {msg.%player%} to true
      send "&c[MSG] &7INFO: &8Pomyślnie &aWŁĄCZONO &8wiadomości prywatne."
      stop
    if {msg.%player%} is true:
      set {msg.%player%} to false
      send "&c[MSG] &7INFO: &8Pomyślnie &cWYŁĄCZONO &8wiadomości prywatne."
      stop
on join:
  if {msg.%player%} is false:
    wait 1 second
    send "&c[MSG] &7INFO: &8Posiadasz &cWYŁĄCZONE &8wiadomości prywatne."
    send "&c[MSG] &7INFO: &8Aby je &aWŁĄCZYĆ &8użyj /msgtoggle."
    stop
  if {adminmsg.%player%} is true:
    wait 1 second
    send "&c[&4ADMIN &cMSG] &7INFO: &8Posiadasz &aWŁĄCZONY &8tryb msg dla admina."
    send "&c[&4ADMIN &cMSG] &7INFO: &8Aby go &cWYŁĄCZYĆ &8użyj /msgadmin."
    stop
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM