avatar
Untitled

Guest 713 3rd Jan, 2023

MARKUP 3.61 KB
                      
             zad 1
Module Module1

  Function silnia_rek(x As Integer) As Integer
    If x <= 1 Then 'albo x = 0 or x = 1
      Return 1
    Else
      Return x * silnia_rek(x - 1)
    End If
  End Function

  Function silnia_iter(x As Integer) As Integer
    Dim n As Integer = 1
    Dim silnia As Integer = 1

    Do While n <= x
      silnia *= n
      n += 1
    Loop

    Return silnia
  End Function

  Sub Main()
    Dim x As Integer
    Console.Write("podaj x: ")
    x = Console.ReadLine
    Console.WriteLine("rekurencyja: {0}! = {1}", x, silnia_rek(x))
    Console.WriteLine("iteracyjnie: {0}! = {1}", x, silnia_iter(x))

    Console.ReadKey()
  End Sub

End Module

zad 2.
Module Module1

  Function fibb_reku(x As Integer) As Integer
    If x = 0 Then
      Return 0
    ElseIf x = 1 Then
      Return 1
    End If

    Return fibb_reku(x - 1) + fibb_reku(x - 2)
  End Function

  Function fibb_itera(x As Integer) As Integer
    Dim a As Integer = 0
    Dim b As Integer = 1

    For i As Integer = 0 To x - 1
      Dim temp As Integer = a
      a = b
      b = temp + b
    Next

    Return a
  End Function

  Sub Main()
    Dim x As Integer
    Console.Write("podaj x: ")
    x = Console.ReadLine
    Console.WriteLine("rekurencyja: {0}! = {1}", x, fibb_reku(x))
    Console.WriteLine("iteracyjnie: {0}! = {1}", x, fibb_itera(x))

    Console.ReadKey()
  End Sub

End Module

zad 3.
Module Module1

  Function fun_rek(x As Double, n As Integer) As Integer
    If n = 0 Then
      Return 1
    End If
    Return x * fun_rek(x, n - 1)
  End Function

  Function fun_ite(x As Double, n As Integer) As Integer
    Dim l As Integer = 1
    Dim wynik As Double = 1

    Do While l <= n
      wynik *= x
      l += 1
    Loop

    Return wynik
  End Function

  Sub Main()
    Dim x As Double
    Dim n As Integer
    Console.Write("podaj x: ")
    x = Console.ReadLine
    Console.Write("podaj n: ")
    n = Console.ReadLine
    Console.WriteLine("rekurencyjnie {0}^{1}: {2}", x, n, fun_rek(x, n))
    Console.WriteLine("iteracyjnie {0}^{1}: {2}", x, n, fun_ite(x, n))

    Console.ReadKey()
  End Sub

End Module

zad 4.
Module Module1

  Function suma_ite(tab() As Integer) As Integer
    Dim suma As Integer = 0
    For Each x In tab
      suma += x
    Next

    Return suma
  End Function

  Function suma_rek(tab() As Integer, n As Integer, suma As Integer) As Integer
    If n >= 0 Then
      suma = suma + tab(n) + suma_rek(tab, n - 1, suma)
    End If
    Return suma
  End Function

  Sub Main()
    Dim tab() As Integer = {1, 2, 3, 4, 5}
    Console.Write("elementy tablicy: ")

    For Each x In tab
      Console.Write("{0} ", x)
    Next

    Console.WriteLine()

    Dim n As Integer = tab.Length
    Dim suma As Integer = 0
    Console.WriteLine("rekurencyjnie suma = {0}", suma_rek(tab, n - 1, suma))
    Console.WriteLine("iteracyjnie suma = {0}", suma_ite(tab))

    Console.ReadKey()
  End Sub

End Module
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM