wklejamy.pl website for sale. You are interested in. Please contact. wklejamy@gmail.com

Click to buy coffe
avatar
Untitled

Guest 36 10th Mar, 2023

MARKUP 2.87 KB
                      
             import com.github.kwhat.jnativehook.GlobalScreen
import com.github.kwhat.jnativehook.keyboard.NativeKeyEvent
import com.github.kwhat.jnativehook.keyboard.NativeKeyListener
import java.awt.Point
import java.awt.Robot
import java.awt.event.InputEvent
import kotlin.system.exitProcess


val robot = Robot().apply {
  autoDelay = 210
}

val area = buildList {
  add(listOf(0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0))
  add(listOf(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0))
  add(listOf(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0))
  add(listOf(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0))
  add(listOf(1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0))
  add(listOf(1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0))
  add(listOf(1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0))
  add(listOf(1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0))
  add(listOf(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0))
  add(listOf(1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0))
  add(listOf(1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0))
}

fun main() {
  GlobalScreen.registerNativeHook();
  GlobalScreen.addNativeKeyListener(GlobalKeyListenerExample())

  val fishingRod = Point(-952, 540)

  val corner = Point(-1484, 102)
  val offset = Point(74, 74)

  val points = area.mapIndexed { offsetY, row ->
    row.mapIndexed { offsetX, value ->
      when(value) {
        1 -> Point(
          corner.x + offsetX * offset.x,
          corner.y + offsetY * offset.y
        )
        else -> null
      }
    }
  }
  .flatten()
  .filterNotNull()

  var clickCounter = 0

  for(i in 0 .. 10 ) {
    points
      .shuffled()
      .forEach {
        System.out.println("Click counter: ${clickCounter++}")
        rightClick(fishingRod.x, fishingRod.y)
        leftClick(it.x, it.y)
      }
  }
}

private fun leftClick(x: Int, y: Int) {
  mouseClick(InputEvent.BUTTON1_DOWN_MASK, x, y)
}

private fun rightClick(x: Int, y: Int) {
  mouseClick(InputEvent.BUTTON3_DOWN_MASK, x, y)
}

private fun mouseClick(button: Int, x: Int, y: Int) {
  robot.mouseMove(x, y)

  robot.mousePress(button)
  robot.mouseRelease(button)
}


class GlobalKeyListenerExample : NativeKeyListener {
  override fun nativeKeyPressed(e: NativeKeyEvent) {
    println("Key Pressed: " + NativeKeyEvent.getKeyText(e.keyCode))
    exitProcess(1)
  }

  override fun nativeKeyReleased(e: NativeKeyEvent) {
    println("Key Released: " + NativeKeyEvent.getKeyText(e.keyCode))
  }

  override fun nativeKeyTyped(e: NativeKeyEvent) {
    println("Key Typed: " + NativeKeyEvent.getKeyText(e.keyCode))
  }
}
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM