Untitled - MARKUP 2.39 KB
                
                  // ==UserScript==
// @name     REVO - Menedżer dodatków
// @namespace  ...
// @version   0.0.24
// @description Menedżer dodatków do gry Margonem.
// @author    CcarderR
// @updateURL  https://revo.ccrr.pl/revo.user.js
// @match    *://*classic.margonem.pl/*
// @exclude   *://commons.margonem.pl/*
// @exclude   *://www.margonem.pl/ajax/configig.php*
// @run-at    document-start
// @grant    none
// ==/UserScript==// -
// Przypomnienie dla CcarderR'a:
// Wyczyścić cache CloudFlare po aktualizacji!
// Zaktualizowac log w konsoli!
// Zaktualizować wersję skryptu na poczatku zkryptu i w zmiennej niżej!
// Zaktualizowac wersję skryptu w pliku revo.js!
// -

window.REVO_LOG = [];
window.REVO_UserScriptVer = '0.0.24';

console.log('%c[REVO] Szczegółowy dziennik REVO oraz dane liczników dostępne są po wpisaniu poleceń "REVO_LOG" i "REVO_TIMERS" w konsoli przeglądarki.', 'font-weight: bold;color:#1D93C1;');
console.log("%c[REVO] Wersja UserScript'u: " + REVO_UserScriptVer, 'font-weight: bold;color:#1D93C1;');
REVO_LOG.push("[REVO] Wersja UserScript'u: " + REVO_UserScriptVer);

REVO_LOG.push("[REVO] Sprawdzanie dostępności jQuery...");
window.revo_jQueryCheck = function (retry) {
  if (typeof $ != "undefined") {
    // NowyInterfejs wymusza omienięcie pamięci podręcznej przeglądarki
    // doczepiając do linków ciąg zapytania, spowalnia to wczytywanie REVO
    // i obciąża mój serwer pomijając pamięć podręczną CloudFlare.
    // Dodanie domeny do wyjątków:
    $.ajaxSetup({
      beforeSend: function (jqXHR, settings) {
        if (settings.url.indexOf('ccrr.pl') >= 0 && settings.url.indexOf('?_=') >= 0) {
          settings.url = settings.url.split('?')[0];
        }
      }
    });

    // Wczytywanie skryptu REVO
    REVO_LOG.push("[REVO] jQuery obecne, kontynuacja...");
    $.getScript('https://revo.ccrr.pl/client/live/revo.js');
  } else {
    if (!retry) REVO_LOG.push("[REVO] Oczekiwanie na jQuery...");
    setTimeout(function () {
      revo_jQueryCheck(true);
    }, 1);
  }
};
revo_jQueryCheck();
                
              

Paste Hosted With By Wklejamy.pl