Untitled - MARKUP 2.02 KB
                
                  # Aplikacja oblicza premie kwartalną handlowca (1% od obrotu) oraz pokazuje na wykresie uzyskana premie w zależności od miesiąca

# Krok 1. Pozyskanie danych od klienta i sprawdzenie ich poprawności

import numpy as np  
import matplotlib.pyplot as plt


class Chart:
  bars = ('Styczeń', 'Luty', 'Marzec') 
  def draw(self,height):
    y_pos = np.arange(len(height))
    plt.figure(figsize=(10,5))
    plt.bar(y_pos, height, color = '#969696')
    plt.xticks(y_pos, Chart.bars)
    plt.xlabel('Miesiąc', fontsize=12, color='#323232')
    plt.ylabel('Wielkość premii', fontsize=12, color='#323232')
    plt.title('Uzyskane premie w I kwartale 2023', fontsize=16, color='#323232')
    plt.show()

class Bonus:
  extra_bonus = 0.01
  def __init__(self, name, january, february, march):
    self.name = name
    self.january = january 
    self.february = february 
    self.march = march 
  
  def update_extra_bonus(self,new_value):
    self.extra_bonus = new_value

  def calculate_bonus(self):
    print(self.january)
    self.january = self.january * self.extra_bonus
    self.february = self.february * self.extra_bonus
    self.march = self.march * self.extra_bonus
    print(self.january)

  def draw_chart(self):
    print(self.january)
    self.calculate_bonus()
    print(self.january)
    chart = Chart(self.january, self.february, self.march)
    chart.draw([self.january, self.february,self.march])

#klasa 1 

class Data:
  name = input("Wprowadź nazwisko: ")
  january = int(input("Wprowadź obrot za styczen: "))
  february = int(input("Wprowadź obrot za luty: "))
  march = int(input("Wprowadź obrot za marzec: "))
  bonus = Bonus(name, january, february, march)


employee = Data()
employee.bonus.draw_chart()
employee.bonus.update_extra_bonus(0.1)
employee.bonus.draw_chart()
                
              

Paste Hosted With By Wklejamy.pl