Untitled - MARKUP 1.16 KB
                
                  #include <iostream>

using namespace std;

int main() {
  float bok, a, b, c, dlugosc, szerokosc, obwod;

  cout << "Podaj dlugosc boku kwadratu: ";
  cin >> bok;

  obwod = 4 * bok;

  cout << "Obwod kwadratu o boku " << bok << " wynosi: " << obwod << endl;

  

  cout << "Podaj dlugosc boku a: ";
  cin >> a;

  cout << "Podaj dlugosc boku b: ";
  cin >> b;

  cout << "Podaj dlugosc boku c: ";
  cin >> c;

  obwod = a + b + c;

  cout << "Obwod trojkata o bokach " << a << ", " << b << " i " << c << " wynosi: " << obwod << endl;
  
  cout << "Podaj dlugosc prostokata: ";
  cin >> dlugosc;

  cout << "Podaj szerokosc prostokata: ";
  cin >> szerokosc;

  obwod = 2 * (dlugosc + szerokosc);

  cout << "Obwod prostokata wynosi: " << obwod << endl;

  return 0;
}
                
              

Paste Hosted With By Wklejamy.pl