Untitled - MARKUP 0.53 KB
                
                  1. Skonfiguruj kontroler domeny 
  ADRES IP 
  ip - 192.168.100.1 
  maska 255.255.255.0 
  brama 192.168.100.2 
  DNS 
  192.168.100.1 
  127.0.0.1 
  nazwa domeny - wspa.com , podłączenie do domeny WINDOWS10

  2. Załóż 2 użytkowników, nadaj przydział dyskowy


  user1 - 3000 MB
  user2 - 5000 MB

  3. Skonfiguruj współudział plików dla użytkowników.
  Nazwa udziału DOKUMENTY, mapowanie dysku
  Uprawnienia
  user1 - odczyt,zapis
  user2 - odczyt
                
              

Paste Hosted With By Wklejamy.pl