Untitled - MARKUP 2.39 KB
                
                  <!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Zespoły ratownicze</title>\
  <link rel="stylesheet" href="styl.css">
  <header class="">
  <head>
  </head>
</header>
  <body>
    <div class="lewy">
        <h2>Dodanie zespołu ratowniczego</h2>
    </div>
    <div class="srodek">
      <p>Kontakt<br>022 222 11 333</br></p>
    </div>
    <div class="prawy">
      <img src="123.jpg" alt="Ratownicy">
    </div>
    <div class="glowny">
    <h3>Dodaj nowy zespół</h3>  
  <form method="POST" action = "dodanie.php">
    Numer Karetki;<br/>
      <input type="number" name="nr"><br/>
      Imię i nazwsko pierwszego ratownika:<br/>
      <input type="text" name="rat1"><br/>
      Imię i nazwsko drugiego ratownika:<br/>
      <input type="text" name="rat2"><br/>
      Imię i nazwsko trzeciego ratownika:<br/>
      <input type="text" name="rat3"><br/>
      <input type="reset" name="czysc" vaue="CZYŚĆ">
      <input type="submit" name="dodaj" value="Dodaj">
  </form>  
  </div>

      <div class="lewy_stopka">
        <a href="kwerendy.txt">Zobacz Kwerendy</a>
      </div>
      <div class="srodek_stopka">
        <h5>Przypominamy numery alarmowe</h5>
        <ol>
          <li>112</li>
          <li>999</li>
          
        </ol>
      </div>
      <div class="prawy_stopka">
        <p>Autor <br>00000000000</p>
      </div>
    </body>
</html>
                
              

Paste Hosted With By Wklejamy.pl