Untitled - MARKUP 3.35 KB
                
                  <b>Lista postulatów, które moim zdaniem powinny być propagowane przez ruch konserwatywnego redpillu, podzielone na etapy:</b>
I.	Budowa ruchu, bazującego na wzmacnianiu pozycji mężczyzn przez:
1.	Rozwój osobisty, zachęcanie powiększanie zasobów majątkowych, budowy marki osobistej, wizerunku, 
2.	Objaśnianie know-how jak postępować z kobietami, czym się kierują, po czym poznać, że kobieta nadaje się na żonę i matkę, uczulanie na red flag itd. 
II.	Postulaty polityczne i prawne: 
1.	Ograniczenie dostępu do darmowej pornografii. Udostępnianie filmów pornograficznych powinno istnieć jedynie na portalach, które będą świadczyły usługę streamingu odpłatnie i po weryfikacji wieku (jak np. NETFLIX świadczy usługi stremingu filmów). Państwo powinno nałożyć na miesięczny abonament akcyzę (przy czym nie może ona powodować, że cena za dostęp miesięczny do filmów dla dorosłych będzie za wysoka ze względu na bardzo wysokie ryzyko powstania czarnego rynku). 
2.	Konta osób poniżej 18 r. życia w serwisach społecznościowych powinny być pod kontrolą rodziców w ten sposób, że w wypadku wysłania na takie konto lub z tego konta treści o charakterze seksualnym, moderacja portalu społecznościowego powinna wysłać powiadomienie rodzicowi o wysłaniu takich treści dziecku/przez dziecko.
3.	Zniesienie wymogu uzyskania zgody od sądu opiekuńczego z art. 10 § 1 KRO, tj. na zawarcie związku małżeńskiego przez kobietę od 16 do 18 r. życia i zastąpienie jej formalną zgodą obojga rodziców, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn do 21 r. życia. W razie braku zgody jednego z rodziców, o zgodzie na zawarcie małżeństwa powinien rozstrzygać sąd. W razie braku zgody obojga rodziców także powinien rozstrzygać sąd, ale w razie nieposzanowania braku zgody rodziców dziecko, które postąpiło wbrew ich woli mogłoby zostać wydziedziczone bez prawa do zachowku. 
4.	Skorelowanie wieku zgody z możliwością wstąpienia w związek małżeński tj. 16 dla kobiety i 18 dla mężczyzny. W przypadku, gdy mężczyzna w wieku 16-18 lat zostanie ojcem dziecka, obowiązek alimentacyjny będzie spoczywał na jego rodzicach, ale tylko do 18 r. życia. W zasadzie w wieku 16-18 lat seks mężczyzny nie powinien być w inny sposób karany, co najwyżej powinien być to mandat. Większą sankcję będą stanowić ewentualne alimenty. 
5.	Likwidacja możliwości ubiegania się o alimenty z związków nieformalnych (w sprawach już orzeczonych alimentów na dzieci nie powinno być zmian- prawa nabyte powinny zostać zachowane + jeżeli mężczyzna dobrowolnie podda się testowi na ojcostwo i wykaże on jego ojcostwo, wtedy kobieta może ubiegać się o alimenty na dziecko). 
6.	Testy na ojcostwo dla dzieci ze zw. nieformalnych. W razie odmowy testu –> ojciec nieznany –> brak możliwości zasądzenia alimentów na dziecko. Docelowo brak obowiązku przystępowania do testów na ojcostwo powinien sprawić, że kobiety będą preferować małżeństwa, gdzie istnieje domniemanie wzruszalne, że ojcem dziecka jest mąż kobiety. 
7.	Możliwość zaprzeczenia ojcostwa do 18 r. życia dziecka.
                
              

Paste Hosted With By Wklejamy.pl