Untitled - MARKUP 1.11 KB
                
                  # Aplikacja oblicza premie kwartalną handlowca (1% od obrotu) oraz pokazuje na wykresie uzyskana premie w zależności od miesiąca

# Krok 1. Pozyskanie danych od klienta i sprawdzenie ich poprawności

class Chart:
  bars = ('Styczeń', 'Luty', 'Marzec')

  def __init__(self, january, february, march):
    self.height = [january, february, march]

  def draw(self):
    print(self.height)


class Bonus:
  def __init__(self, name, january, february, march):
    self.name = name
    self.january = january * 0.01
    self.february = february * 0.01
    self.march = march * 0.01

  def draw_chart(self):
    chart = Chart(self.january, self.february, self.march)
    chart.draw()


class Data:
  name = input("Wprowadź nazwisko: ")
  january = int(input("Wprowadź obrot za styczen: "))
  february = int(input("Wprowadź obrot za luty: "))
  march = int(input("Wprowadź obrot za marzec: "))
  bonus = Bonus(name, january, february, march)


data1 = Data()
data1.bonus.draw_chart()
                
              

Paste Hosted With By Wklejamy.pl