Untitled - MARKUP 30.68 KB
                
                  // ==UserScript==
// @name     tarh
// @version   1.0
// @description ---
// @author    ---
// @match    https://tarhuna.margonem.pl
// @grant    none
// ==/UserScript==
window.bot = new function() {
$.getScript('http://addons2.margonem.pl/get/2/2069verified.js');
$.getScript('http://addons2.margonem.pl/get/36/36400verified.js');
$.getScript('http://addons2.margonem.pl/get/3/3637verified.js');
$.getScript('http://addons2.margonem.pl/get/17/17270verified.js');
  function b(K, L) {
    return Math.abs(K.x - L.x) + Math.abs(K.y - L.y)
  }

  function d(K, L) {
    return new s(map.col, map.x, map.y, {
      x: hero.x,
      y: hero.y
    }, {
      x: K,
      y: L
    }, g.npccol).anotherFindPath()
  }

  function e(K, L) {
    let M = d(K, L);
    Array.isArray(M) && (window.road = M)
  }

  function f(K) {
    let L = g.npc[K];
    if (L.grp)
      for (let M in g.npc) g.npc[M].grp != L.grp || I.includes(g.npc[M].id) || I.push(g.npc[M].id);
    else I.includes(K) || I.push(K)
  }

  function k() {
    for (let K in g.npc) {
      let L = g.npc[K];
      if ((2 == L.type || 3 == L.type) && 19 > L.wt && o(L.id) && hero.lvl + 30 >= L.lvl && 2 > Math.abs(hero.x - L.x) && 2 > Math.abs(hero.y - L.y) && q()) return _g(`fight&a=attack&ff=1&id=-${L.id}`)
    }
  }

  function l(K) {
    let L = 'https://discordapp.com/XXX';
    $.ajax({
      url: L,
      type: "POST",
      data: JSON.stringify({
        content: K,
        username: hero.nick,
        avatar_url: `http://margonem.pl/obrazki/itemy/upg/upg01.gif`
      }),
      contentType: "application/json; charset=utf-8",
      dataType: "json",
      async: !1
    })
  }

  function m() {
    let K = new Date,
      L = K.getHours(),
      M = K.getSeconds(),
      N = K.getMinutes();
    return 10 > L && (L = `0${L}`), 10 > N && (N = `0${N}`), 10 > M && (M = `0${M}`), `${L}:${N}:${M}`
  }

  function o(K) {
    return g.npc[K].grp && (!p(g.npc[K].grp) || r[localStorage.getItem(`bot_expowiska`)].ignore_grp && r[localStorage.getItem(`bot_expowiska`)].ignore_grp.includes(g.npc[K].grp)) ? !1 : !0
  }

  function p(K) {
    for (let L in g.npc)
      if (g.npc[L].grp == K && 19 < g.npc[L].wt) return !1;
    return !0
  }

  function q() {
    return !!(70 < 100 * (hero.hp / hero.maxhp))
  }
  mAlert = function() {}, "undefined" == typeof g && -1 < document.location.href.indexOf("margonem.pl") && document.location.reload();
  let r = {
    "Pizzeria(wszystkie levele)": {
      map: "Podziemia - p.1, Podziemia - p.2, Odnoga kana\u0142u, Podziemia - p.1, Podziemia - p.3, Podziemia - p.1, Odnoga kana\u0142u, Podziemia - p.2"
    },
    "pszczoły w Ithan": {
      map: "Porzucone Pasieki, Kopalnia Kapiącego Miodu - przedsionek, Kopalnia Kapiącego Miodu p.1 sala 1, Kopalnia Kapiącego Miodu p.2 sala 1, Kopalnia Kapiącego Miodu p.3, Kopalnia Kapiącego Miodu p.2 sala 2, Kopalnia Kapiącego Miodu p.1 sala 2, Porzucone Pasieki"
    },
    "orki bastion": {
      map: "Opuszczony Bastion, Podziemne Przejście p.1, Podziemne Przejście p.2, Zrujnowana Wieża, Opuszczony Bastion"
    },
    "Demony": {
      map: "Podziemia Siedziby Maga p.3 - sala 1, Podziemia Siedziby Maga p.3 - sala 2"
    },
    "bastion": {
      map: "Opuszczony Bastion, Podziemne Przejście p.1, Podziemne Przejście p.2, Zrujnowana Wieża, Opuszczony Bastion"
    },
    "Mrówki": {
      map: "Kopiec Mr\xF3wek, Kopiec Mr\xF3wek p.1, Kopiec Mr\xF3wek p.2, Kopiec Mr\xF3wek p.1"
    },
    "Pagórki30+": {
      map: "Pagórki Łupieżców, Skład Grabieżców, Pagórki Łupieżców, Schowek na Łupy, Pagórki Łupieżców, Kamienna Kryjówka"
    },
    "Ghule": {
      map: "Polana \u015Acierwojad\xF3w, Wioska Ghuli"
    },
    "Wilcze plemi\u0119": {
      map: "Warcz\u0105ce Osuwiska, Wilcza Nora p.1, Wilcza Nora p.2, Wilcza Nora p.1",
      mobs_id: [71698]
    },
    "Pająki": {
      map: "Rachminowa Jaskinia p.5, Rachminowa Jaskinia p.6 - rozlewisko, Rachminowa Jaskinia p.7 - bezdenna g\u0142\u0119bia, Rachminowa Jaskinia p.6 - rozlewisko"
    },
    "Koboldy": {
      map: "Lazurytowa Grota p.1, Lazurytowa Grota p.2, Lazurytowa Grota p.3, Lazurytowa Grota p.2"
    },
    "Galaretki(te za pszcz\xF3\u0142kami)": {
      map: "Prastara Kopalnia Eroch p.4 - sala 1, Prastara Kopalnia Eroch p.5"
    },
    "Szlak Thorpa": {
      map: "Szlak Thorpa p.1, Szlak Thorpa p.2, Szlak Thorpa p.3, Szlak Thorpa p.4, Szlak Thorpa p.5, Szlak Thorpa p.6, Szlak Thorpa p.5, Szlak Thorpa p.4, Szlak Thorpa p.3, Szlak Thorpa p.2"
    },
    "Bia\u0142e mr\xF3wki": {
      map: "Szumi\u0105ca G\u0119stwina, Grota Bia\u0142ych Ko\u015Bci p.1 - sala 2, Grota Bia\u0142ych Ko\u015Bci p.2 - sala 2, Grota Bia\u0142ych Ko\u015Bci p.3 - sala 2, Grota Bia\u0142ych Ko\u015Bci p.4, Grota Bia\u0142ych Ko\u015Bci p.3 - sala 1, Grota Bia\u0142ych Ko\u015Bci p.4, Grota Bia\u0142ych Ko\u015Bci p.3 - sala 2, Grota Bia\u0142ych Ko\u015Bci p.2 - sala 2, Grota Bia\u0142ych Ko\u015Bci p.1 - sala 2"
    },
    "Demilisze-low": {
      map: "Rachminowa Jaskinia p.3, Rachminowa Jaskinia p.4, Rachminowa Jaskinia p.4 - przepa\u015Bcie, W\u0105ski chodnik p.4, Chodniki Erebeth p.4 - sala 1, Chodniki Erebeth p.4 - sala 2, Chodniki Erebeth p.4 - sala 1, W\u0105ski chodnik p.4, Rachminowa Jaskinia p.4 - przepa\u015Bcie, Rachminowa Jaskinia p.4"
    },
    "Demilisze-high": {
      map: "Rachminowa Jaskinia p.4 - przepa\u015Bcie, W\u0105ski chodnik p.4, Chodniki Erebeth p.4 - sala 1, Chodniki Erebeth p.4 - sala 2, Kopalnia Thudul-ultok p.4 - sala 2, Kopalnia Thudul-ultok p.4 - sala 1, Kopalnia Thudul-ultok p.4 - sala 2, Chodniki Erebeth p.4 - sala 1, W\u0105ski chodnik p.4"
    },
    "Minosy": {
      map: "Labirynt Wykl\u0119tych p.2 - sala 1, Labirynt Wykl\u0119tych p.1, Labirynt Wykl\u0119tych p.2 - sala 2, Labirynt Wykl\u0119tych p.1"
    },
    "Erem p\xF3\u0142noc-po\u0142udnie": {
      map: "Erem Czarnego S\u0142o\u0144ca - sala wej\u015Bciowa, Erem Czarnego S\u0142o\u0144ca p.1 s.1, Erem Czarnego S\u0142o\u0144ca - sala wej\u015Bciowa, Erem Czarnego S\u0142o\u0144ca p.2 s.1, Erem Czarnego S\u0142o\u0144ca p.2 s.2, Erem Czarnego S\u0142o\u0144ca - sala wej\u015Bciowa, Erem Czarnego S\u0142o\u0144ca p.1 s.2, Erem Czarnego S\u0142o\u0144ca - sala wej\u015Bciowa, Ska\u0142y Mro\u017Anych \u015Apiew\xF3w, Erem Czarnego S\u0142o\u0144ca - po\u0142udnie, Erem Czarnego S\u0142o\u0144ca - lochy, Erem Czarnego S\u0142o\u0144ca - p\xF3\u0142noc, Ska\u0142y Mro\u017Anych \u015Apiew\xF3w",
      mobs_id: [34826]
    },
    "Grexy": {
      map: "Grota Samotnych Dusz p.1, Grota Samotnych Dusz p.2, Grota Samotnych Dusz p.3, Grota Samotnych Dusz p.4, Grota Samotnych Dusz p.5, Grota Samotnych Dusz p.4, Grota Samotnych Dusz p.3, Grota Samotnych Dusz p.2"
    },
    "Mi\u015Bki-low": {
      map: "Firnowa Grota p.1, Firnowa Grota p.2, Firnowa Grota p.2 s.1, Firnowa Grota p.2, Ska\u0142y Mro\u017Anych \u015Apiew\xF3w, Lodowa Wyrwa p.2, Lodowa Wyrwa p.1 s.1, Ska\u0142y Mro\u017Anych \u015Apiew\xF3w",
      mobs_id: [34843, 34826]
    },
    "Mi\u015Bki-high": {
      map: "Firnowa Grota p.1, Firnowa Grota p.2, Firnowa Grota p.2 s.1, Firnowa Grota p.2, Ska\u0142y Mro\u017Anych \u015Apiew\xF3w, Lodowa Wyrwa p.2, Lodowa Wyrwa p.1 s.1, Lodowa Wyrwa p.1 s.2, Sala Lodowych Iglic, Lodowa Wyrwa p.1 s.2, Lodowa Wyrwa p.1 s.1, Ska\u0142y Mro\u017Anych \u015Apiew\xF3w",
      mobs_id: [34843, 34826]
    },
    "Piraci - dwie jaskinie": {
      map: "Korsarska Nora - sala 1, Korsarska Nora - sala 2, Korsarska Nora - sala 3, Korsarska Nora - sala 4, Korsarska Nora p.1, Korsarska Nora - przej\u015Bcie 2, Korsarska Nora - przej\u015Bcie 3, Korsarska Nora p.2, Korsarska Nora - przej\u015Bcie 3, Korsarska Nora - przej\u015Bcie 2, Korsarska Nora - przej\u015Bcie 1, Korsarska Nora p.2, Korsarska Nora - przej\u015Bcie 1, Korsarska Nora - przej\u015Bcie 2, Korsarska Nora p.2, Korsarska Nora - przej\u015Bcie 2, Korsarska Nora p.1, Korsarska Nora - sala 4, Korsarska Nora - sala 3, Korsarska Nora - sala 2, Korsarska Nora - sala 1, Latarniane Wybrze\u017Ce, Ukryta Grota Morskich Diab\u0142\xF3w, Ukryta Grota Morskich Diab\u0142\xF3w - arsena\u0142, Ukryta Grota Morskich Diab\u0142\xF3w, Ukryta Grota Morskich Diab\u0142\xF3w - siedziba, Ukryta Grota Morskich Diab\u0142\xF3w, Ukryta Grota Morskich Diab\u0142\xF3w - magazyn, Ukryta Grota Morskich Diab\u0142\xF3w, Ukryta Grota Morskich Diab\u0142\xF3w - skarbiec, Ukryta Grota Morskich Diab\u0142\xF3w, Latarniane Wybrze\u017Ce"
    },
    "Mumie": {
      map: "Oaza Siedmiu Wichr\xF3w, Ciche Rumowiska, Oaza Siedmiu Wichr\xF3w, Ruiny Pustynnych Burz"
    },
    "Magradit-low": {
      map: "Magradit, Magradit - G\xF3ra Ognia, Wulkan Politraki p.4, Wulkan Politraki p.3 - sala 1, Wulkan Politraki p.3 - sala 2, Wulkan Politraki p.3 - sala 1, Wulkan Politraki p.4, Magradit - G\xF3ra Ognia"
    },
    "Magradit-high": {
      map: "Magradit, Magradit - G\xF3ra Ognia, Wulkan Politraki p.4, Wulkan Politraki p.3 - sala 1, Wulkan Politraki p.3 - sala 2, Wulkan Politraki p.2, Wulkan Politraki p.1, Wulkan Politraki p.2, Wulkan Politraki p.3 - sala 2, Wulkan Politraki p.3 - sala 1, Wulkan Politraki p.4, Magradit - G\xF3ra Ognia"
    },
    "Ku\u017Ania Woundriela": {
      map: "Ku\u017Ania Worundriela p.7 - sala 3, Ku\u017Ania Worundriela p.7 - sala 4"
    },
    "Berserkerzy": {
      map: "Grobowiec Przodk\xF3w, Cenotaf Berserker\xF3w p.1, Grobowiec Przodk\xF3w, Czarcie Oparzeliska, Pustelnia Wojownika p.2, Pustelnia Wojownika p.1, Czarcie Oparzeliska, Szuwarowe Trz\u0119sawisko, Opuszczona Twierdza, Szuwarowe Trz\u0119sawisko, Czarcie Oparzeliska, Pustelnia Wojownika p.1, Pustelnia Wojownika p.2, Czarcie Oparzeliska, Grobowiec Przodk\xF3w, Cenotaf Berserker\xF3w p.1"
    },
    "Gobliny": {
      map: "Przedsionek Z\u0142ych Goblin\xF3w, Gobli\u0144skie Lokum, Przedsionek Z\u0142ych Goblin\xF3w, Lokum Z\u0142ych Goblin\xF3w"
    },
    "Stworzyciel": {
      map: "Grota Piaskowej Śmierci",
    },
    "Duchy - dla leszczy": {
      map: "Ruiny Tass Zhil, Przedsionek Grobowca, Ruiny Tass Zhil, B\u0142ota Sham Al",
      ignore_grp: [18]
    },
    "Sk": {
     map: "Nawiedzone Komnaty p.1, Nawiedzone Komnaty p.2, Sala Kr\xF3lewska, Komnata Czarnej Per\u0142y, Sala Kr\xF3lewska, Nawiedzone Komnaty p.2"
    },
    "Patrycjusze": {
      map: "Krypty Bezsennych p .1, Krypty Bezsennych p .2, Krypty Bezsennych p .2 - przej\u015Bcie - sala 1, Krypty Bezsennych p .2 - przej\u015Bcie - sala 2, Krypty Bezsennych p .2, Krypty Bezsennych p .3, Krypty Bezsennych p .2, Krypty Bezsennych p .2 - przej\u015Bcie - sala 2, Krypty Bezsennych p .2 - przej\u015Bcie - sala 1, Krypty Bezsennych p .2"
    },
    "Sekta": {
      map: "Przedsionek Kultu, Tajemnicza Siedziba, Mroczne Komnaty, Przera\u017Caj\u0105ce Sypialnie, Mroczne Komnaty, Tajemnicza Siedziba, Sala Tysi\u0105ca \u015Awiec, Tajemnicza Siedziba, Lochy Kultu, Sale Rozdzierania, Lochy Kultu, Tajemnicza Siedziba"
    },
    "Pająki": {
      map: "Dolina Paj\u0119czych Korytarzy, Arachnitopia p.1, Arachnitopia p.2, Arachnitopia p.3, Arachnitopia p.4, Arachnitopia p.5, Arachnitopia p.4, Arachnitopia p.3, Arachnitopia p.2, Arachnitopia p.1"
    },
     "Zakorzeniony Lud": {
      map: "Piaskowa G\u0119stwina, \u017Ar\xF3d\u0142o Zakorzenionego Ludu, Jaskinia Korzennego Czaru p.2 - sala 1, Jaskinia Korzennego Czaru p.1 - sala 1, Jaskinia Korzennego Czaru p.1 - sala 3, Jaskinia Korzennego Czaru p.1 - sala 4, Jaskinia Korzennego Czaru p.1 - sala 3, Jaskinia Korzennego Czaru p.1 - sala 1, Jaskinia Korzennego Czaru p.1 - sala 2, Jaskinia Korzennego Czaru p.1 - sala 4, Jaskinia Korzennego Czaru p.2 - sala 2, Jaskinia Korzennego Czaru p.1 - sala 1, Jaskinia Korzennego Czaru p.2 - sala 2, Jaskinia Korzennego Czaru p.1 - sala 4, Jaskinia Korzennego Czaru p.1 - sala 2, Jaskinia Korzennego Czaru p.1 - sala 1, Jaskinia Korzennego Czaru p.2 - sala 1, Jaskinia Korzennego Czaru p.3, \u017Ar\xF3d\u0142o Zakorzenionego Ludu, Jaskinia Korzennego Czaru p.3, Jaskinia Korzennego Czaru p.2 - sala 1, \u017Ar\xF3d\u0142o Zakorzenionego Ludu, Regiel Zab\u0142\u0105kanych, W\u0105w\xF3z Zakorzenionych Dusz, Krzaczasta Grota p.2 - sala 2, Krzaczasta Grota p.2 - sala 3, Krzaczasta Grota p.1 - sala 3, Krzaczasta Grota p.1 - sala 2, Krzaczasta Grota p.1 - sala 1, Krzaczasta Grota p.1 - sala 2, Krzaczasta Grota p.1 - sala 3, Krzaczasta Grota - sala boczna, Krzaczasta Grota - korytarz, Krzaczasta Grota - sala boczna, Krzaczasta Grota p.1 - sala 3, Krzaczasta Grota p.2 - sala 3, Krzaczasta Grota p.2 - sala 1, Krzaczasta Grota p.2 - sala 3, Krzaczasta Grota p.2 - sala 2, W\u0105w\xF3z Zakorzenionych Dusz, Regiel Zab\u0142\u0105kanych, \u017Ar\xF3d\u0142o Zakorzenionego Ludu"
    },
    "Maddoki ca\u0142e": {
      map: "Zawodz\u0105ce Kaskady, Skryty Azyl, Z\u0142ota D\u0105browa, O\u015Blizg\u0142e Przej\u015Bcie - sala 1, O\u015Blizg\u0142e Przej\u015Bcie - sala 2, Z\u0142ota D\u0105browa, Mglisty Las, Grota poro\u015Bni\u0119tych Stalagmit\xF3w - sala wyj\u015Bciowa, Grota poro\u015Bni\u0119tych Stalagmit\xF3w - przej\u015Bcie, Grota poro\u015Bni\u0119tych Stalagmit\xF3w - sala boczna, Grota poro\u015Bni\u0119tych, Stalagmit\xF3w - przej\u015Bcie, Grota poro\u015Bni\u0119tych Stalagmit\xF3w - sala g\u0142\xF3wna, Grota poro\u015Bni\u0119tych Stalagmit\xF3w - przej\u015Bcie, Grota poro\u015Bni\u0119tych Stalagmit\xF3w - sala wyj\u015Bciowa, Mglisty Las, Z\u0142ota D\u0105browa, Dolina Pe\u0142zn\u0105cego Krzyku, Grz\u0119zawisko Rozpaczy, Zatrute Torfowiska, Gnij\u0105ce Topielisko, Bagna Umar\u0142ych, Gnij\u0105ce Topielisko, Zatrute Torfowiska, Grz\u0119zawisko Rozpaczy, Dolina Pe\u0142zn\u0105cego Krzyku, Z\u0142ota D\u0105browa, Mglisty Las, Grota poro\u015Bni\u0119tych Stalagmit\xF3w - sala wyj\u015Bciowa, Grota poro\u015Bni\u0119tych Stalagmit\xF3w - przej\u015Bcie, Grota poro\u015Bni\u0119tych Stalagmit\xF3w - sala g\u0142\xF3wna, Grota poro\u015Bni\u0119tych Stalagmit\xF3w - przej\u015Bcie, Grota poro\u015Bni\u0119tych Stalagmit\xF3w - sala boczna, Grota poro\u015Bni\u0119tych Stalagmit\xF3w - przej\u015Bcie, Grota poro\u015Bni\u0119tych Stalagmit\xF3w - sala wyj\u015Bciowa, Mglisty Las, Z\u0142ota D\u0105browa, O\u015Blizg\u0142e Przej\u015Bcie - sala 2, O\u015Blizg\u0142e Przej\u015Bcie - sala 1, Z\u0142ota D\u0105browa, Skryty Azyl"
    },
    "Mahopteki nowe": {
      map: "Altepetl Mahoptekan, Wschodni Mictlan p.1 , Wschodni Mictlan p.2, Wschodni Mictlan p.3, Wschodni Mictlan p.4, Wschodni Mictlan p.5, Wschodni Mictlan p.6, Wschodni Mictlan p.7, Wschodni Mictlan p.8, Wschodni Mictlan p.7, Wschodni Mictlan p.6, Wschodni Mictlan p.5, Wschodni Mictlan p.4, Wschodni Mictlan p.3, Wschodni Mictlan p.2, Wschodni Mictlan p.2, Altepetl Mahoptekan, Zachodni Mictlan p.1, Zachodni Mictlan p.2, Zachodni Mictlan p.3, Zachodni Mictlan p.4, Zachodni Mictlan p.5, Zachodni Mictlan p.6, Zachodni Mictlan p.7, Zachodni Mictlan p.8, Zachodni Mictlan p.7, Zachodni Mictlan p.6, Zachodni Mictlan p.4, Zachodni Mictlan p.4, Zachodni Mictlan p.3, Zachodni Mictlan p.2, Zachodni Mictlan p.1, Altepetl Mahoptekan, Topan p.1, Topan p.2, Topan p.3, Topan p.4, Topan p.5, Topan p.6, Topan p.7, Topan p.8, Topan p.9, Topan p.10, Topan p.11, Topan p.10, Topan p.9, Topan p.8, Topan p.7, Topan p.6, Topan p.5, Topan p.4, Topan p.3, Topan p.2, Topan p.1, Altepetl Mahoptekan"
    },
    "Katakumby": {
      map: "Komnaty Bezdusznych - sala 1, Komnaty Bezdusznych - sala 2, Katakumby Odnalezionych Skrytobójców, Katakumby Opętanych Dusz, Katakumby Gwałtownej Śmierci, Wschodni Tunel Jaźni, Katakumby Krwawych Wypraw, Zachodni Tunel Jaźni, Katakumby Poległych Legionistów, Zachodni Tunel Jaźni, Katakumby Opętanych Dusz, Korytarz Porzuconych Nadziei, Katakumby Odnalezionych Skrytobójców, Komnaty Bezdusznych - sala 2, Katakumby Gwałtownej Śmierci, Wschodni Tunel Jaźni, Katakumby Krwawych Wypraw, Zachodni Tunel Jaźni, Katakumby Poległych Legionistów, Zachodni Tunel Jaźni, Katakumby Opętanych Dusz, Korytarz Porzuconych Nadziei, Katakumby Odnalezionych Skrytobójców, Komnaty Bezdusznych - sala 2, Komnaty Bezdusznych - sala 1"
    },
    "Pustynia Shairhoud?": {
      map: "Pustynia Shaiharrud - wsch\xF3d, Jurta Nomadzka, Pustynia Shaiharrud - wsch\xF3d, Grota Po\u015Bwi\u0119cenia, Pustynia Shaiharrud - wsch\xF3d, Namiot Pustynnych Smok\xF3w, Pustynia Shaiharrud - wsch\xF3d, Pustynia Shaiharrud - zach\xF3d, Jaskinia Piaskowej Burzy s.1, Jaskinia Piaskowej Burzy s.2, Namiot Naznaczonych, Pustynia Shaiharrud - zach\xF3d, Namiot Piechoty Pi\u0142owej, Pustynia Shaiharrud - zach\xF3d, Jaskinia Szcz\u0119k, Jurta Czcicieli, Pustynia Shaiharrud - zach\xF3d, Namiot Gwardii Smokoszcz\u0119kich, Pustynia Shaiharrud - zach\xF3d, S\u0119piarnia, Pustynia Shaiharrud - zach\xF3d, Jaskinia Smoczej Paszczy p.1, Jaskinia Smoczej Paszczy p.2, Jaskinia Smoczej Paszczy p.1, Jurta Chaegda, Pustynia Shaiharrud - zach\xF3d, Smocze Skalisko, Jaskinia Odwagi, Smocze Skalisko, Urwisko Vapora, Smocze Skalisko, Pustynia Shaiharrud - zach\xF3d"
    }
  };
  class s {
    constructor(K, L, M, N, O, P) {
      this.width = L, this.height = M, this.collisions = this.parseCollisions(K, L, M), this.additionalCollisions = P || {}, this.start = this.collisions[N.x][N.y], this.end = this.collisions[O.x][O.y], this.start.beginning = !0, this.start.g = 0, this.start.f = b(this.start, this.end), this.end.target = !0, this.end.g = 0, this.addNeighbours(), this.openSet = [], this.closedSet = [], this.openSet.push(this.start)
    }
    parseCollisions(K, L, M) {
      const N = Array(L);
      for (let O = 0; O < L; O++) {
        N[O] = Array(M);
        for (let P = 0; P < M; P++) N[O][P] = new t(O, P, "1" === K.charAt(O + P * L))
      }
      return N
    }
    addNeighbours() {
      for (let K = 0; K < this.width; K++)
        for (let L = 0; L < this.height; L++) this.addPointNeighbours(this.collisions[K][L])
    }
    addPointNeighbours(K) {
      const L = K.x,
        M = K.y,
        N = [];
      0 < L && N.push(this.collisions[L - 1][M]), 0 < M && N.push(this.collisions[L][M - 1]), L < this.width - 1 && N.push(this.collisions[L + 1][M]), M < this.height - 1 && N.push(this.collisions[L][M + 1]), K.neighbours = N
    }
    anotherFindPath() {
      for (; 0 < this.openSet.length;) {
        let K = this.getLowestF(),
          L = this.openSet[K];
        if (L === this.end) return this.reconstructPath();
        this.openSet.splice(K, 1), this.closedSet.push(L);
        for (const M of L.neighbours)
          if (this.closedSet.includes(M)) continue;
          else {
            const N = L.g + 1;
            let O = !1;
            this.end != this.collisions[M.x][M.y] && (this.openSet.includes(M) || M.collision || this.additionalCollisions[M.x + 256 * M.y]) ? N < M.g && !M.collision && (O = !0) : (this.openSet.push(M), M.h = b(M, this.end), O = !0), O && (M.previous = L, M.g = N, M.f = M.g + M.h)
          }
      }
    }
    getLowestF() {
      let K = 0;
      for (let L = 0; L < this.openSet.length; L++) this.openSet[L].f < this.openSet[K].f && (K = L);
      return K
    }
    reconstructPath() {
      const K = [];
      for (let L = this.end; L !== this.start;) K.push(L), L = L.previous;
      return K
    }
  }
  class t {
    constructor(K, L, M) {
      this.x = K, this.y = L, this.collision = M, this.g = 1e7, this.f = 1e7, this.neighbours = [], this.beginning = !1, this.target = !1, this.previous = void 0
    }
  }
  localStorage.getItem(`bot_lastmaps`) || localStorage.setItem(`bot_lastmaps`, JSON.stringify([]));
  let v = this,
    z = !1,
    A = !1,
    B, C, D, E = 0,
    F = !1,
    G = !1;
  g.loadQueue.push({
    fun: () => {
      G = !0
    }
  });
  let H = !0,
    I = [];
  setInterval(function() {
    B && (B = void 0)
  }, 4e3);
  let J;
  this.PI = parseInput, parseInput = function(K) {
    let L = v.PI.apply(this, arguments);
    if (!g.battle && !g.dead && G) {
      if (!B && !F) {
        if (B = v.findBestMob(), !B && localStorage.getItem(`bot_expowiska`)) {
          let M, N = 9999;
          if (r[localStorage.getItem(`bot_expowiska`)].mobs_id) {
            let O = r[localStorage.getItem(`bot_expowiska`)].mobs_id;
            for (let P in O) g.npc[O[P]] && (M = d(g.npc[O[P]].x, g.npc[O[P]].y).length, M < N && (N = M, B = O[P]))
          }
        }
        A = !1, z = !1
      }
      if (B) {
        let M = g.npc[B];
        if (!M) return B = void 0, L;
        2 > Math.abs(hero.x - M.x) && 2 > Math.abs(hero.y - M.y) && !z ? (z = !0, _g(`fight&a=attack&ff=1&id=-${M.id}`, function(N) {
          N.alert && `Przeciwnik walczy już z kimś innym` == N.alert && (f(M.id), B = void 0)
        }), setTimeout(function() {
          B = void 0
        }, 500)) : !A && !z && (e(M.x, M.y), A = !0)
      } else 0 < document.querySelector(`#bot_maps`).value.length && (J = v.findBestGw(), J && !F && (hero.x == J.x && hero.y == J.y ? _g(`walk`) : (e(J.x, J.y), F = !0, setTimeout(function() {
        F = !1
      }, 2e3))));
      D == hero.y && C == C ? (E++, 4 < E && (k(), E = 0, B = void 0, J = void 0, F = !1)) : (D = hero.y, C = hero.x, E = 0)
    }
    if (g.dead && H && (H = !1, l(`Padłem na ${hero.lvl}${hero.prof} - ${m()}`), document.location.href = `http://margonem.pl`), K.hasOwnProperty("f") && 1 == K.f.init && 0 < hero.clan && !Object.keys(K.f.w).some(M => 0 > M)) {
      const M = [],
        N = [];
      for (let O of Object.values(K.f.w)) 1 == O.team && M.push(`${O.name} ${O.lvl}${O.prof}`) || N.push(`${O.name} ${O.lvl}${O.prof} `);
      if (2 == K.f.myteam && -1 < document.querySelector(`#bot_maps`).value.indexOf(map.name)) {
        const O = `Zostałem zaatakowany na mapie ${map.name} o godzinie ${m()}.\n${M.join(", ")} vs ${N.join(", ")}`;
        l(O)
      }
    }
    return L
  }, this.findBestMob = function() {
    let K, M, L = 9999;
    for (let N in g.npc) {
      let P, Q, R, O = g.npc[N];
      if (-1 < document.querySelector(`#bot_mobs`).value.indexOf(`-`) && (P = document.querySelector(`#bot_mobs`).value.split(`-`), Q = parseInt(P[0]), R = parseInt(P[1])), (2 == O.type || 3 == O.type) && P && O.lvl <= R && O.lvl >= Q && o(O.id) && !I.includes(O.id) && 20 > O.wt) {
        if (K = d(O.x, O.y), void 0 == K) continue;
        K.length < L && (L = K.length, M = O.id)
      }
    }
    return M
  }, localStorage.getItem(`alksjd`) || localStorage.setItem(`alksjd`, 0), this.findBestGw = function() {
    let K, L = document.querySelector(`#bot_maps`).value.split(`, `),
      M = parseInt(localStorage.getItem(`alksjd`));
    for (let N in g.townname)
      if (L[M] == g.townname[N]) {
        let O = g.gwIds[N].split(`.`);
        return K = {
          x: O[0],
          y: O[1]
        }, K
      } M++, M > L.length && (M = 0), localStorage.setItem(`alksjd`, parseInt(M))
  }, this.initHTML = function() {
    if (!localStorage.getItem(`bot_position`)) {
      localStorage.setItem(`bot_position`, JSON.stringify({
        x: 0,
        y: 0
      }))
    }
    let K = JSON.parse(localStorage.getItem(`bot_position`)),
      L = document.createElement(`div`);
    L.id = `bot_box`, L.setAttribute(`tip`, `Złap i przenieś :)`);
    let M = document.createElement(`input`);
    M.type = `text`, M.id = `bot_mobs`, M.classList.add(`bot_inputs`), M.setAttribute(`tip`, `Wprowadź lvl mobków w postaci np. '50-70'`), L.appendChild(M);
    let N = document.createElement(`input`);
    N.type = `text`, N.id = `bot_maps`, N.classList.add(`bot_inputs`), N.setAttribute(`tip`, `Wprowadź nazwy map`), L.appendChild(N);
    let O = document.createElement(`select`);
    O.id = `bot_list`, O.classList.add(`bot_inputs`), O.setAttribute(`tip`, `Wybierz expowisko, aby dodatek wpisał mapy za Ciebie`);
    for (let S, R = 0; R < Object.keys(r).length; R++) S = document.createElement(`option`), S.setAttribute(`value`, Object.keys(r)[R]), S.text = Object.keys(r)[R], O.appendChild(S);
    L.appendChild(O), document.body.appendChild(L);
    let P = document.createElement(`style`);
    P.type = `text/css`;
    let Q = `
      #bot_box {
        position: absolute;
        border: 2px solid gold;
       padding: 5px;
       text-align: center;
        background: gray;
        cursor: grab;
        left: ${K.x}px;
        top: ${K.y}px;
       width: auto;
        height: auto;
        z-index: 390;
       }
      .bot_inputs {
        -webkit-box-sizing: content-box;
        -moz-box-sizing: content-box;
        box-sizing: content-box;
        margin: 0 auto;
        margin-bottom: 3px;
        padding: 6px;
        cursor: pointer;
        border: 2px solid #808000;
        -webkit-border-radius: 5px;
        border-radius: 5px;
        font: normal 15px/normal "Courier New", Courier, serif;
        color: rgba(255,255,255);
        -o-text-overflow: hidden;
        text-overflow: ellipsis;
        background: rgba(0,0,0);
        -webkit-box-shadow: 2px 2px 2px 0 rgba(0,0,0,0.2) inset;
        box-shadow: 2px 2px 2px 0 rgba(0,0,0,0.2) inset;
        text-shadow: 1px 1px 0 rgba(255,255,255,0.66) ;
        display: block;
       }
       input[id=bot_mobs] {
         text-align: center;
       }
       #bot_blessingbox {
         border: 1px solid gold;
         background: green;
         height: 24px;
         width: 24px;
         margin: 0 auto;
       }
    `;
    P.appendChild(document.createTextNode(Q)), document.head.appendChild(P), localStorage.getItem(`bot_mobs`) && (M.value = localStorage.getItem(`bot_mobs`)), localStorage.getItem(`bot_maps`) && (N.value = localStorage.getItem(`bot_maps`)), localStorage.getItem(`bot_expowiska`) && r[localStorage.getItem(`bot_expowiska`)] && (O.value = localStorage.getItem(`bot_expowiska`)), M.addEventListener(`keyup`, () => {
      localStorage.setItem(`bot_mobs`, M.value)
    }), N.addEventListener(`keyup`, () => {
      localStorage.setItem(`bot_maps`, N.value)
    }), O.addEventListener(`change`, () => {
      localStorage.setItem(`bot_expowiska`, O.value), N.value = r[O.value].map, localStorage.setItem(`bot_maps`, N.value), localStorage.setItem(`alksjd`, 0), message(`Zapisano expowisko "${O.value}"`)
    }), $(`#bot_box`).draggable({
      stop: () => {
        let R = {
          x: parseInt(document.querySelector(`#bot_box`).style.left),
          y: parseInt(document.querySelector(`#bot_box`).style.top)
        };
        localStorage.setItem(`bot_position`, JSON.stringify(R)), message(`Zapisano pozycję`)
      }
    })
  }, this.initHTML()
};
                
              

Paste Hosted With By Wklejamy.pl