Untitled - MARKUP 4.47 KB
                
                  1.1

class punkt {
public:
  int x,y;
  punkt() {
    x = 0;
    y = 0;
  }

  punkt(int x, int y){
  this->x = x;
  this->y = y;
  }
};

1.2

class figura {
  int ile_punktow;
  punkt tablica[100];
public:
  figura(punkt, punkt);
};

figura::figura(punkt pierwszy, punkt drugi) {
  ile_punktow = 2;
  tablica[1] = pierwszy;
  tablica[2] = drugi;
  cout << "to jest odcinek z poczatkiem o wspolrzednych: " << tablica[1].x << ", " << tablica[1].y << " oraz koncem o wspolrzednych: " << tablica[2].x << ", " << tablica[2].y <<endl;
}

int main() {
  punkt p1(2,5), p2(4,6); //p3(5,9)
  figura taka(p1, p2);
  return 0;
}

1.3

class figura {
  int ile_punktow;
  punkt tablica[100];
public:
  figura(punkt, punkt, punkt);
};

figura::figura(punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci) {
  ile_punktow = 2;
  tablica[1] = pierwszy;
  tablica[2] = drugi;
  tablica[3] = trzeci;
  cout << "to jest trojkat z wierzcholkami o wspolrzednych: (" << tablica[1].x << "," << tablica[1].y << "), (" << tablica[2].x << "," << tablica[2].y << "), (" << tablica[3].x << "," << tablica[3].y << ")" << endl;
}

int main() {
  punkt p1(2,5), p2(4,6), p3(5,9);
  figura trojkat(p1, p2, p3);
  return 0;


1.4

class figura {
  int ile_punktow;
  punkt tablica[100];
public:
  figura(punkt, punkt);
  figura(punkt, punkt, punkt);
};

figura::figura(punkt pierwszy, punkt drugi) {
  ile_punktow = 2;
  tablica[1] = pierwszy;
  tablica[2] = drugi;
  cout << "to jest odcinek z poczatkiem o wspolrzednych: " << tablica[1].x << ", " << tablica[1].y << " oraz koncem o wspolrzednych: " << tablica[2].x << ", " << tablica[2].y <<endl;
}

figura::figura(punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci) {
  ile_punktow = 3;
  tablica[1] = pierwszy;
  tablica[2] = drugi;
  tablica[3] = trzeci;
  cout << "to jest trojkat z wierzcholkami o wspolrzednych: (" << tablica[1].x << "," << tablica[1].y << "), (" << tablica[2].x << "," << tablica[2].y << "), (" << tablica[3].x << "," << tablica[3].y << ")" << endl;
}

int main() {
  punkt p1(2,5), p2(4,6), p3(5,9);
  figura trojkat(p1, p2, p3);
  figura odcinek(p1,p2);
  return 0;
}

2.1 Wywoływany są współrzędne podane w wywołaniu punktu p1.

2.4 Zostaje wypisana dana klasa w zależności od ilości przekazanych jej parametrów (Pierwszy - dwa punkty, wyświetla się odcinek; Drugi - trzy punkty, wyświetla się trójkąt)

Cały kod:

#include <iostream>

using namespace std;

class punkt {
public:
  int x,y;
  punkt() {
    x = 0;
    y = 0;
  }

  punkt(int x, int y){
  this->x = x;
  this->y = y;
  }
};

class figura {
  int ile_punktow;
  punkt tablica[100];
public:
  figura(punkt, punkt);
  figura(punkt, punkt, punkt);
};

figura::figura(punkt pierwszy, punkt drugi) {
  ile_punktow = 2;
  tablica[1] = pierwszy;
  tablica[2] = drugi;
  cout << "to jest odcinek z poczatkiem o wspolrzednych: " << tablica[1].x << ", " << tablica[1].y << " oraz koncem o wspolrzednych: " << tablica[2].x << ", " << tablica[2].y <<endl;
}

figura::figura(punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci) {
  ile_punktow = 3;
  tablica[1] = pierwszy;
  tablica[2] = drugi;
  tablica[3] = trzeci;
  cout << "to jest trojkat z wierzcholkami o wspolrzednych: (" << tablica[1].x << "," << tablica[1].y << "), (" << tablica[2].x << "," << tablica[2].y << "), (" << tablica[3].x << "," << tablica[3].y << ")" << endl;
}

int main() {
  punkt p1(2,5), p2(4,6), p3(5,9);
  figura trojkat(p1, p2, p3);
  figura odcinek(p1,p2);
  return 0;
}
                
              

Paste Hosted With By Wklejamy.pl