Untitled - MARKUP 6.61 KB
                
                  using Hydra;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
[assembly: CallbackAssemblyDescription("CON_RKZ", "RKZV2",
"TKI", "0.43", "8.0", "23-11-2022")]
namespace ClassLibrary1
{

  [SubscribeProcedure((Procedures)Procedures.ZaNZamEdycjaSpr, "HortexPromo")]

  public class Class1 : Callback
  {
    ClaWindow OknoGlowne;
    ClaWindow HortexTab;
    ClaWindow HortexGroup;
    ClaWindow SaveButton;
    ClaWindow Parent;
    ClaWindow KodTowTXT;
    ClaWindow LabelTXT;
    ClaWindow UpdateButton;
    ClaWindow LabelGratis;
    ClaWindow mar1;
    ClaWindow mar2;
    ClaWindow IloscTXT;
    ClaWindow IloscLabel;
    ClaWindow marza;
   // MSSQL sql = new MSSQL();

    int Saved = 0;

    public override void Init()
    {
      AddSubscription(true, 0, Events.OpenWindow, new TakeEventDelegate(OnOpenWindow));
      AddSubscription(true, 0, Events.CloseWindow, new TakeEventDelegate(OnCloseWindow));

      Saved = 0;
    }

    public void InitObjects()
    {
      Saved = 0;
      OknoGlowne = GetWindow();

      SaveButton = OknoGlowne.AllChildren["?Cli_Zapisz"];
      SaveButton.OnBeforeAccepted += new TakeEventDelegate(OnClickSaveButton);
    }

    bool OnClickSaveButton(Procedures ProcId, int ControlId, Events Event)
    {
      Saved = 1;
      return true;
    }

    bool OnOpenWindow(Procedures ProcId, int ControlId, Events Event)
    {
      InitObjects();
      OknoGlowne = GetWindow();
      Parent = GetWindow();

      HortexTab = OknoGlowne.AllChildren["?CurrentTab"].Children.Add(ControlTypes.tab);
      HortexTab.TextRaw = "RKZv2";
      HortexTab.Bounds = new Rectangle();
      HortexTab.Enabled = true;
      HortexTab.Visible = true;

      HortexGroup = HortexTab.AllChildren.Add(ControlTypes.group);
      HortexGroup.Visible = true;
      HortexGroup.BoxedRaw = "1";
      HortexGroup.TextRaw = "Podsumowanie:";
      HortexGroup.Bounds = new Rectangle(10, 30, 300, 100);

      KodTowTXT = HortexTab.AllChildren.Add(ControlTypes.text);
      KodTowTXT.Visible = true;
      KodTowTXT.TextRaw = "1600zł";
      KodTowTXT.ToolTipRaw = "spnetto";
      KodTowTXT.Bounds = new Rectangle(160, 50, 50, 10);

      LabelTXT = HortexTab.AllChildren.Add(ControlTypes.prompt);
      LabelTXT.Visible = true;
      LabelTXT.TextRaw = "Wartość w cenach sprzedaży netto";
      LabelTXT.Bounds = new Rectangle(15, 50, 140, 10);

      IloscTXT = HortexTab.AllChildren.Add(ControlTypes.text);
      IloscTXT.Visible = true;
      IloscTXT.TextRaw = "1300";
      IloscTXT.ToolTipRaw = "";
      IloscTXT.Bounds = new Rectangle(160, 70, 50, 10);

      IloscLabel = HortexTab.AllChildren.Add(ControlTypes.prompt);
      IloscLabel.Visible = true;
      IloscLabel.TextRaw = "Wartość netto zakupów:";
      IloscLabel.Bounds = new Rectangle(15, 70, 140, 10);

      marza = HortexTab.AllChildren.Add(ControlTypes.prompt);
      marza.Visible = true;
      marza.TextRaw = "Wartość uzyskanej marzy:";
      marza.Bounds = new Rectangle(15, 90, 140, 10);
    
      mar1 = HortexTab.AllChildren.Add(ControlTypes.text);
      mar1.Visible = true;
      mar1.TextRaw = "256";
      mar1.ToolTipRaw = "";
      mar1.Bounds = new Rectangle(160, 90, 50, 10);

      mar2 = HortexTab.AllChildren.Add(ControlTypes.text);
      mar2.Visible = true;
      mar2.TextRaw = "25%";
      mar2.ToolTipRaw = "";
      mar2.Bounds = new Rectangle(220, 90, 50, 10);

      return true;
    }


    bool OnClick(Procedures ProcedureId, int ControlId, Events Event)
    {
      try
      {
        //sql.SetStatusWydrukowany(ZamNag.ZaN_GIDNumer, KodTowTXT.TextRaw.ToString(), Convert.ToDecimal(IloscTXT.TextRaw));
        Runtime.WindowController.UnlockThread();
        MessageBox.Show("Dodano gratis do wygenerowania!", "Sukces");
        Runtime.WindowController.LockThread();

      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show("Blad dodawania promocji hortex" + ex.ToString(), "DUPA");
      }

      Runtime.WindowController.PostEvent(0, Events.FullRefresh);
      return true;
    }

    bool OnCloseWindow(Procedures ProcId, int ControlId, Events Event)
    {
      if (Saved == 1)
      {
        decimal PoczekalniaZam = 0;
       //  PoczekalniaZam = sql.MINIMUM_LogistyczneGetPoczekalnia(ZamNag.ZaN_AdWNumer, ZamNag.ZaN_GIDNumer);
        DataTable Zamowienia = new DataTable();
       //  Zamowienia = sql.GetListaZam(ZamNag.ZaN_AdWNumer, ZamNag.ZaN_GIDNumer);
       

        string ListaZam = null;
        foreach (DataRow dr in Zamowienia.Rows)
        {
          ListaZam = ListaZam + dr[0].ToString() + "\n";
        }

        if (PoczekalniaZam > 0)
        {
          MessageBox.Show("Na tego klienta występują zamówienia do potwierdzenia! Oczekuje=" + PoczekalniaZam.ToString() + " .PLN. \nKwota to zamówienia niepotwierdzone z ostatnich 21 dni!.\n \nLista zamówień: \n" + ListaZam + "", "MINIMUM LOGISTYCZNE ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
          Runtime.WindowController.PostEvent(0, Events.FullRefresh);
        }

      }

      return true;
    }

    bool OnAfterAccepted(Procedures ProcId, int ControlId, Events Event)
    {
      return true;
    }


    public override void Cleanup()
    {

    }

  }
}
                
              

Paste Hosted With By Wklejamy.pl