If you like this site and you like coffee, why not buy me one. Because I love it

Click to buy coffe
avatar
gyro

Guest 85 19th Nov, 2022

ARDUINO 2.77 KB
                      
             #include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <MPU6050_light.h>

#define SCREEN_WIDTH 128 // szerokosc wyswietlacza w pikselach
#define SCREEN_HEIGHT 64 // wysokosc wyswietlacza w pikselach
// ustawienie wyswietlacza i na jakich pinach sie znajduje
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire);


MPU6050 mpu(Wire); // znajdowanie zyroskopu na i2c
MPU6050 mpu2(Wire);
unsigned long timer = 0;// do czasu to pominac

void setup() {
 Serial.begin(115200);              
 if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) // adres wyswietlacza
 { 
  Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
  for(;;);                   
 } 
 mpu2.setAddress(0x69); // adres drugiego zyroskopu
 display.setTextSize(1);       
 display.setTextColor(SSD1306_WHITE);      // biala czcionka
 display.clearDisplay();             
 Wire.begin();
 mpu.begin();
 mpu2.begin();
 display.println(F("Calculating gyro offset, do not move MPU6050"));
 display.display();    
 mpu.calcGyroOffsets();             // kalibrowanie zyro
 mpu2.calcGyroOffsets(); 
 display.setTextSize(1);  
 
}

void loop() {
 mpu.update(); // pobieranie pozycji zyroskopu
 mpu2.update(); 
 
x_1 = mpu.getAngleX();
y_1 = mpu.getAngleY();
z_1 = mpu.getAngleZ();

x_2 = mpu2.getAngleX();
y_2 = mpu2.getAngleY();
z_2 = mpu2.getAngleZ();

 int deg; 
 //deg = mpu.getAngleX() + mpu2.getAngleX(); // obliczanie katu, dodawanie bo zyrokopy sa zwrocone do siebie przeciwnie
 
 if(y_1 + y_2 < 180) 
 {
	 deg = x_1 + x_2;
 } 
 else if( (x_1 + x_2) > 180 && (x_1 + x_2) < 360)
 {
	 deg = y_1 + y_2;
 }
 
 
 if(deg < 0)
 {
  deg = deg+360; // jesli obrocimy zyroskop o wiecej niz 180 bo inacej warosci bylyby ujemne
 }
 if((millis()-timer)>10)             // odswierzanie wyswietlacza co 10ms
 {                     
  display.clearDisplay();            
  display.setCursor(0,0);
  display.print(deg);
  display.println("st.");
  display.print("x:");
  display.println(mpu.getAngleX());
  display.print("y:");
  display.println(mpu.getAngleY());
  display.print("z:");
  display.println(mpu.getAngleZ());       
  display.print("P2:");
  display.println(mpu2.getAngleX());
  display.print("R2:");
  display.println(mpu2.getAngleY());
  display.print("Y2:");
  display.print(mpu2.getAngleZ());
  display.display();
  timer = millis(); 
 }
}
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM