avatar
Untitled

Guest 253 6th Jan, 2024

MARKUP 10.15 KB
                      
             [b]Rozpoczęła się walka pomiędzy Purpurowa(51b) a Dr Zły Dotyk(53w)[/b]
[b]Rozpoczęła się walka pomiędzy Purpurowa(51b) a Dr Zły Dotyk(53w)[/b]
[b]Walka bez Punktów Honoru - gracze niedawno walczyli.[/b]
Purpurowa wykonuje Trujące pchnięcie.

Purpurowa(100%) uderzyła z siłą +619 +1469 
  +Cios krytyczny broni pomocniczej  
  +Cios bardzo krytyczny  
+12 energii
+Głęboka rana pomocnicza (-50% osłabiona trucizną)
 +Klątwa 
+Niszczenie pancerza o 6
Dr Zły Dotyk(90%) otrzymał -204 -986 obrażeń

[b] Przywrócono 197 punktów życia Dr Zły Dotyk(91%) 
[/b]
[b] Dr Zły Dotyk: 65 obrażeń od głębokiej rany. 
 Dr Zły Dotyk(88%): 323 (osłabione o 5%) obrażeń od trucizny. 
[/b]
[b]Dr Zły Dotyk - klątwa, utrata tury[/b]
Purpurowa wykonuje Błyskawiczny cios.

Purpurowa(100%) uderzyła z siłą +666 +557 
+Niszczenie pancerza o 6
Dr Zły Dotyk(84%) otrzymał -248 -154 obrażeń

[b] Przywrócono 187 punktów życia Dr Zły Dotyk(86%) 
[/b]
[b] Dr Zły Dotyk: 65 obrażeń od głębokiej rany. 
 Dr Zły Dotyk(83%): 323 (osłabione o 5%) obrażeń od trucizny. 
[/b]
[i]Dr Zły Dotyk wykonuje Niszczycielski cios.
[/i]
[i]Dr Zły Dotyk(83%) uderzył z siłą +1371 
+Niszczenie pancerza o 59
  +Dotyk anioła  
Purpurowa(88%) otrzymała -1083 obrażeń
[/i]
[b] Przywrócono 210 punktów życia Purpurowa(90%) 
[/b]
Purpurowa wykonuje Błyskawiczny cios.

Purpurowa(90%) uderzyła z siłą +611 +468 +598 
 +Trzeci cios 
+Niszczenie pancerza o 6
Dr Zły Dotyk(78%) otrzymał -205 -90 -191 obrażeń

[b] Przywrócono 200 punktów życia Purpurowa(93%) 
[/b]
Purpurowa wykonuje Podstępne uderzenie.
 -884 obrażeń otrzymał(a) Dr Zły Dotyk(70%).
+Kombinacja x3!

Purpurowa(93%) uderzyła z siłą +1086 +738 
 +Cios krytyczny 
  +Cios krytyczny broni pomocniczej  
+12 energii
 +Klątwa 
+Niszczenie pancerza o 6
Dr Zły Dotyk(62%) otrzymał -641 -315 obrażeń

[b] Przywrócono 177 punktów życia Dr Zły Dotyk 
  Dotyk anioła: uleczono 680 punktów życia Dr Zły Dotyk(70%)  
[/b]
[b] Dr Zły Dotyk: 65 obrażeń od głębokiej rany. 
 Dr Zły Dotyk(66%): 323 (osłabione o 5%) obrażeń od trucizny. 
[/b]
[b]Dr Zły Dotyk - klątwa, utrata tury[/b]
[b] Przywrócono 189 punktów życia Purpurowa(95%) 
[/b]
Purpurowa wykonuje Trujące pchnięcie.

Purpurowa(95%) uderzyła z siłą +1022 +546 
 +Cios krytyczny 
+12 energii
+Przyspieszenie o 11% po krytyku na 3 tury.
 +Klątwa 
+Niszczenie pancerza o 6
Dr Zły Dotyk(60%) otrzymał -585 -156 obrażeń

[b] Przywrócono 167 punktów życia Dr Zły Dotyk 
  Dotyk anioła: uleczono 680 punktów życia Dr Zły Dotyk(67%)  
[/b]
[b] Dr Zły Dotyk: 65 obrażeń od głębokiej rany. 
 Dr Zły Dotyk(64%): 323 (osłabione o 5%) obrażeń od trucizny. 
[/b]
[b]Dr Zły Dotyk - klątwa, utrata tury[/b]
[b] Przywrócono 178 punktów życia Purpurowa(97%) 
[/b]
Purpurowa wykonuje Błyskawiczny cios.

Purpurowa(97%) uderzyła z siłą +641 +514 
 +Klątwa 
+Niszczenie pancerza o 6
Dr Zły Dotyk(60%) otrzymał -243 -135 obrażeń

[b] Przywrócono 168 punktów życia Purpurowa(98%) 
[/b]
Purpurowa wykonuje Trujące pchnięcie.

Purpurowa(98%) uderzyła z siłą +613 +527 
+Niszczenie pancerza o 6
Dr Zły Dotyk(57%) otrzymał -223 -149 obrażeń

[b] Przywrócono 158 punktów życia Dr Zły Dotyk 
  Dotyk anioła: uleczono 680 punktów życia Dr Zły Dotyk(64%)  
[/b]
[b] Dr Zły Dotyk: 65 obrażeń od głębokiej rany. 
 Dr Zły Dotyk(61%): 323 (osłabione o 5%) obrażeń od trucizny. 
[/b]
[b]Dr Zły Dotyk - klątwa, utrata tury[/b]
[b] Przywrócono 138 punktów życia Purpurowa(100%) 
[/b]
Purpurowa wykonuje Błyskawiczny cios.

Purpurowa(100%) uderzyła z siłą +688 +548 
+Niszczenie pancerza o 6
Dr Zły Dotyk(57%) otrzymał -293 -169 obrażeń

[b] Przywrócono 148 punktów życia Dr Zły Dotyk(58%) 
[/b]
[b] Dr Zły Dotyk(55%): 323 (osłabione o 5%) obrażeń od trucizny. 
[/b]
[i]Dr Zły Dotyk wykonuje Niszczycielski cios.
[/i]
[i]Dr Zły Dotyk(55%) uderzył z siłą +1384 
 -Unik 
Purpurowa(100%) otrzymała -0 obrażeń
[/i]
Purpurowa wykonuje Podstępne uderzenie.
 -884 obrażeń otrzymał(a) Dr Zły Dotyk(48%).
+Kombinacja x3!

Purpurowa(100%) uderzyła z siłą +650 +524 
+Niszczenie pancerza o 6
Dr Zły Dotyk(44%) otrzymał -264 -154 obrażeń

Purpurowa wykonuje Trujące pchnięcie.

Purpurowa(100%) uderzyła z siłą +658 +516 
+Niszczenie pancerza o 6
Dr Zły Dotyk(40%) otrzymał -275 -151 obrażeń

[b] Przywrócono 138 punktów życia Dr Zły Dotyk(41%) 
[/b]
[b] Dr Zły Dotyk(39%): 323 (osłabione o 5%) obrażeń od trucizny. 
[/b]
[i]Dr Zły Dotyk wykonuje Okrzyk bojowy.
[/i]
[i]Dr Zły Dotyk(39%) uderzył z siłą +1214 
+Niszczenie pancerza o 8
Purpurowa(90%) otrzymała -936 obrażeń
[/i]
[b] Przywrócono 147 punktów życia Purpurowa(91%) 
[/b]
Purpurowa(91%) uderzyła z siłą +600 +521 +621 
 +Trzeci cios 
+Niszczenie pancerza o 6
Dr Zły Dotyk(33%) otrzymał -229 -159 -243 obrażeń

[b] Przywrócono 128 punktów życia Dr Zły Dotyk(34%) 
[/b]
[b] Dr Zły Dotyk(31%): 323 (osłabione o 5%) obrażeń od trucizny. 
[/b]
[i]Dr Zły Dotyk wykonuje Ogłuszający cios.
 -1033 obrażeń otrzymał(a) Purpurowa(80%).
+Kombinacja x3!
[/i]
[i]Dr Zły Dotyk(31%) uderzył z siłą +1646 
 -Unik 
Purpurowa(80%) otrzymała -0 obrażeń
[/i]
[b] Przywrócono 136 punktów życia Purpurowa(81%) 
[/b]
Purpurowa wykonuje Błyskawiczny cios.

Purpurowa(81%) uderzyła z siłą +703 +734 
  +Cios krytyczny broni pomocniczej  
+12 energii
+Niszczenie pancerza o 6
  +Dotyk anioła  
Dr Zły Dotyk(25%) otrzymał -325 -348 obrażeń

[b] Przywrócono 126 punktów życia Purpurowa 
  Dotyk anioła: uleczono 544 punktów życia Purpurowa(89%)  
[/b]
Purpurowa wykonuje Błyskawiczny cios.

Purpurowa(89%) uderzyła z siłą +712 +535 
+Niszczenie pancerza o 6
  +Dotyk anioła  
Dr Zły Dotyk(21%) otrzymał -338 -178 obrażeń

[b] Przywrócono 118 punktów życia Dr Zły Dotyk(22%) 
[/b]
[b] Dr Zły Dotyk(19%): 323 (osłabione o 5%) obrażeń od trucizny. 
[/b]
[i]Dr Zły Dotyk wykonuje Niszczycielski cios.
[/i]
[i]Dr Zły Dotyk(19%) uderzył z siłą +1468 
+Niszczenie pancerza o 59
Purpurowa(75%) otrzymała -1248 obrażeń
[/i]
[b] Przywrócono 115 punktów życia Purpurowa 
  Dotyk anioła: uleczono 544 punktów życia Purpurowa(82%)  
[/b]
Purpurowa(82%) uderzyła z siłą +573 +491 
+Niszczenie pancerza o 6
Dr Zły Dotyk(38%): Ostatni ratunek, +2523 punktów życia.
Dr Zły Dotyk(38%) otrzymał -219 -146 obrażeń

[b] Przywrócono 108 punktów życia Dr Zły Dotyk(39%) 
[/b]
[b] Dr Zły Dotyk(36%): 323 (osłabione o 5%) obrażeń od trucizny. 
[/b]
[i]Dr Zły Dotyk wykonuje Niszczycielski cios.
[/i]
[i]Dr Zły Dotyk(36%) uderzył z siłą +1433 
 -Unik 
Purpurowa(82%) otrzymała -0 obrażeń
[/i]
[b] Przywrócono 105 punktów życia Purpurowa 
  Dotyk anioła: uleczono 544 punktów życia Purpurowa(89%)  
[/b]
Purpurowa(89%) uderzyła z siłą +1056 +508 
 +Cios krytyczny 
+12 energii
+Niszczenie pancerza o 6
  +Dotyk anioła  
Dr Zły Dotyk(29%) otrzymał -671 -164 obrażeń

[b] Przywrócono 98 punktów życia Dr Zły Dotyk(30%) 
[/b]
[b] Dr Zły Dotyk(27%): 323 (osłabione o 5%) obrażeń od trucizny. 
[/b]
[i]Dr Zły Dotyk wykonuje Błyskawiczny atak.
[/i]
[i]Dr Zły Dotyk(27%) uderzył z siłą +1562 
+Niszczenie pancerza o 8
Purpurowa(75%) otrzymała -1350 obrażeń
[/i]
[b] Przywrócono 94 punktów życia Purpurowa 
  Dotyk anioła: uleczono 544 punktów życia Purpurowa(82%)  
[/b]
Purpurowa wykonuje Podstępne uderzenie.
 -884 obrażeń otrzymał(a) Dr Zły Dotyk(19%).
+Kombinacja x3!

Purpurowa(82%) uderzyła z siłą +642 +566 
+Niszczenie pancerza o 6
Dr Zły Dotyk(15%) otrzymał -288 -217 obrażeń

[b] Przywrócono 89 punktów życia Dr Zły Dotyk(15%) 
[/b]
[b] Dr Zły Dotyk(14%): 154 (osłabione o 5%) obrażeń od trucizny. 
[/b]
[i]Dr Zły Dotyk wykonuje Ogłuszający cios.
 -1033 obrażeń otrzymał(a) Purpurowa(70%).
+Kombinacja x3!
[/i]
[i]Dr Zły Dotyk(14%) uderzył z siłą +2321 
 +Cios krytyczny 
+11 energii
+Niszczenie pancerza o 8
Purpurowa(47%) otrzymała -2115 obrażeń
[/i]
[b] Przywrócono 84 punktów życia Purpurowa 
  Dotyk anioła: uleczono 544 punktów życia Purpurowa(54%)  
[/b]
Purpurowa(54%) uderzyła z siłą +630 +573 
 +Klątwa 
+Niszczenie pancerza o 6
Dr Zły Dotyk(9%) otrzymał -282 -228 obrażeń

[b] Przywrócono 73 punktów życia Purpurowa 
  Dotyk anioła: uleczono 544 punktów życia Purpurowa(61%)  
[/b]
Purpurowa wykonuje Błyskawiczny cios.

Purpurowa(61%) uderzyła z siłą +654 +531 
 +Klątwa 
+Niszczenie pancerza o 6
  +Dotyk anioła  
Dr Zły Dotyk(5%) otrzymał -309 -196 obrażeń

[b] Przywrócono 79 punktów życia Dr Zły Dotyk(6%) 
[/b]
[b] Dr Zły Dotyk(4%): 154 (osłabione o 5%) obrażeń od trucizny. 
[/b]
[b]Dr Zły Dotyk - klątwa, utrata tury[/b]
[b] Przywrócono 63 punktów życia Purpurowa 
  Dotyk anioła: uleczono 544 punktów życia Purpurowa(67%)  
[/b]
Purpurowa(67%) uderzyła z siłą +1068 +503 
 +Cios krytyczny 
+12 energii
+Niszczenie pancerza o 6
Dr Zły Dotyk(0%) otrzymał -704 -176 obrażeń

[b]Zwyciężyła Purpurowa[/b]
[b]Poległ Dr Zły Dotyk[/b]
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM