avatar
Untitled

Guest 109 31st Mar, 2024

MARKUP 0.94 KB
                      
             // ==UserScript==
// @name     Owca Event
// @namespace  http://tampermonkey.net/
// @version   2024-03-25
// @description try to take over the world!
// @author    You
// @match    https://nubes.margonem.pl/
// @exclude   https://www.margonem.pl/
// @icon     https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain=margonem.pl
// @grant    GM_registerMenuCommand
// ==/UserScript==

const liczOwce = () => {
  const npcs = typeof Engine === "object" ? Object.values(Engine.npcs.check()).map(npc => npc.d) : Object.values(g.npc);

  let ileOwiec = 0;
  for(let npc of npcs){
    if(!npc.icon.includes("obj/cos.gif") && (npc.nick == "Owieczka" || npc.nick == "Baran")) ileOwiec++;
  }

  message(`Na mapie jest ${ileOwiec} owiec i baranów`);
}

GM_registerMenuCommand("Licz owce", liczOwce, "e");
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM