avatar
Untitled

Guest 96 5th Jul, 2024

MARKUP 6.52 KB
                      
             import os
import environ
from pathlib import Path
CRISPY_TEMPLATE_PACK = 'bootstrap4'

# Pull environment variables
env = environ.Env()
environ.Env.read_env()

# NEXTCLOUD CONFIG
NEXTCLOUD_USER = env('NEXTCLOUD_USER')
NEXTCLOUD_PASS = env('NEXTCLOUD_PASS')
NEXTCLOUD_DB = env('NEXTCLOUD_DB')
NEXTCLOUDDB_USER = env('NEXTCLOUDDB_USER')
NEXTCLOUDDB_PASS = env('NEXTCLOUDDB_PASS')
NEXTCLOUDDB_HOST = env('NEXTCLOUDDB_HOST')
NEXTCLOUD_HOST = env('NEXTCLOUD_HOST')
NEXTCLOUD_URL = env('NEXTCLOUD_URL')
NEXTCLOUDDB_PORT = env('NEXTCLOUDDB_PORT')
# API TOKEN
SECRET_TOKEN = env('SECRET_TOKEN')
# KEYCLOAK CONFIG
# keycloak Conf
KEYCLOAK_CONFIG = {
  'server_url': env('KEYCLOAK_URL'),
  'realm_name': env('KEYCLOAK_REALM'),
  'client_id': env('KEYCLOAK_CLIENT'),
  'client_secret': env('KEYCLOAK_SECRET')
}
# do keycloaka dodatkowe opcje
# jeżeli 'local' tylko użytkownik stworzony lokalnie będzie mógł zalogowac się do panelu admina django
# jeżeli 'keycloak' użytkownik z keycloaka który ma odpowiednie uprawnienia będzie miał dostęp do panelu admina
DJANGO_ADMIN_CONTROL = env('DJANGO_ADMIN_CONTROL') # 'local' lub 'keycloak'
# ROLE lub GROUP jeżeli puste to admin nie bedzie działać
# Najpierw jest sprawdzana ROLA jeżeli jest TRUE to grupa nie jest sprawdzana, 
# następnie sprawdzana jest GRUPA
DJANGO_ADMIN_BASE_ON = env('DJANGO_ADMIN_BASE_ON')  # 'role' lub 'group'
DJANGO_ADMIN_AUTH_ROLE = env('DJANGO_ADMIN_AUTH_ROLE')   # rola jaką musi mieć użytkownik by być administratorem w Django (role w keycloaku są lokalne dla jednego klienta/aplikacji)
DJANGO_ADMIN_AUTH_GROUP = env('DJANGO_ADMIN_AUTH_GROUP')  # grupa do jakiej musi przynależeć użytkownik by być administratorem w Django (grupuy w keycloaku są globalne na cały realm/wszystkie aplikacje)

BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent.parent
SECRET_KEY = 'django-insecure-o**1mv8eu_=)3kyz#f(8lf#0gi6+y5z3q6b48*od8lb57wa=qh'
DEBUG = True
ALLOWED_HOSTS = ['*']

# Application definition

INSTALLED_APPS = [
  'django.contrib.admin',
  'django.contrib.auth',
  'django.contrib.contenttypes',
  'django.contrib.sessions',
  'django.contrib.messages',
  'django.contrib.staticfiles',
  'keycloak_auth.apps.KeycloakAuthConfig',   # keycloak
  'restapi.apps.RestapiConfig',
  'file_assignment.apps.FileAssignmentConfig',
  'merge_files.apps.MergeFilesConfig',
  'nextcloud.apps.NextcloudConfig',
  'crispy_forms',
  'crispy_bootstrap4'
]

MIDDLEWARE = [
  'django.middleware.security.SecurityMiddleware',
  'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware',
  'django.middleware.common.CommonMiddleware',
  'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware',
  'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware',
  'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware',
  'django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware',
  'keycloak_auth.middleware.KeycloakAuthMiddleware'  #keycloak
]

AUTHENTICATION_BACKENDS = [
  'django.contrib.auth.backends.ModelBackend',
  'keycloak_auth.backends.KeycloakAuthentication', #keycloak
]

ROOT_URLCONF = 'PralkaX.urls'

TEMPLATES = [
  {
    'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates',
    'DIRS': [BASE_DIR / "templates"],
    'APP_DIRS': True,
    'OPTIONS': {
      'context_processors': [
        'django.template.context_processors.debug',
        'django.template.context_processors.request',
        'django.contrib.auth.context_processors.auth',
        'django.contrib.messages.context_processors.messages',
      ],
    },
  },
]

WSGI_APPLICATION = 'PralkaX.wsgi.application'

DATABASES = {
  'default': {
    'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
    'NAME': BASE_DIR / 'persistent/db.sqlite3',
  },
  'nextcloud_db': {
    'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',
    'NAME': NEXTCLOUD_DB,
    'USER': NEXTCLOUDDB_USER,
    'PASSWORD': NEXTCLOUDDB_PASS,
    'HOST': NEXTCLOUDDB_HOST,
    'PORT': NEXTCLOUDDB_PORT, 
  },
}

DATABASE_ROUTERS = ['PralkaX.routers.NextcloudDatabaseRouter','PralkaX.routers.DefaultDatabaseRouter']

AUTH_PASSWORD_VALIDATORS = [
  {
    'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.UserAttributeSimilarityValidator',
  },
  {
    'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.MinimumLengthValidator',
  },
  {
    'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.CommonPasswordValidator',
  },
  {
    'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.NumericPasswordValidator',
  },
]

LANGUAGE_CODE = env('LANGUAGE')
TIME_ZONE = env('TIMEZONE')
USE_I18N = True
USE_TZ = True

LOGIN_URL = 'keycloak_auth:login'  #keycloak
LOGIN_REDIRECT_URL = 'index'
LOGOUT_REDIRECT_URL = 'index'

STATIC_URL = '/static/'
STATICFILES_DIRS = [
  os.path.join(BASE_DIR, 'static'),
]
STATIC_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'static_root')

MEDIA_URL = '/media/'
MEDIA_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'media')

STATICFILES_FINDERS = [
  'django.contrib.staticfiles.finders.FileSystemFinder',
  'django.contrib.staticfiles.finders.AppDirectoriesFinder',
]

DEFAULT_AUTO_FIELD = 'django.db.models.BigAutoField'

LOGGING = {
  'version': 1,
  'disable_exisiting_loggers': False,
  'formatters': {
    'verbose': {
      'format': '{asctime} {levelname} - {message} ',
      'style': '{',
      'datefmt': '%Y-%m-%d %H:%M:%S',
    },
    'simple': {
      'format': '{levelname} - {pathname} - {message}',
      'style': '{',
    },
  },
  'filters': {
    'require_debug_true': {
      '()': 'django.utils.log.RequireDebugTrue',
    },
  },
  'handlers':{
    'console': {
      'level': 'DEBUG',
      'filters': ['require_debug_true'],
      'class': 'logging.StreamHandler',
      'formatter': 'simple'
    },
    'file':{
      'level':'INFO',
      'class':'logging.FileHandler',
      'filename': BASE_DIR / 'persistent/appevents.log',
      'encoding':'utf-8',
      'formatter': 'verbose'
    },
  },
  'loggers':{
    'globalEventsLoger':{
      'handlers': ['console', 'file'],
      'level': 'DEBUG',
      'propagate': True,
    },
  },
}
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM