wklejamy.pl website for sale. You are interested in. Please contact. wklejamy@gmail.com

Click to buy coffe
avatar
Untitled

Guest 89 8th May, 2023

MARKUP 1.79 KB
                      
             (defrule start
 (initial-fact)
 => 
 (printout t "Program oblicza pierwiastki rownania kwadratowego: " crlf)
 (printout t "a*x^2 + b*x + c = 0" crlf crlf)
 (printout t "Podaj a: ")
 (bind ?a (read))
 (printout t "Podaj b: ")
 (bind ?b (read))
 (printout t "Podaj c: ")
 (bind ?c (read))
 (assert (a ?a) (b ?b) (c ?c)))

(defrule licz-delta
 (a ?a)
 (b ?b)
 (c ?c)
 => 
 (bind ?delta (- (* ?b ?b) (* 4 ?a ?c)))
 (assert (delta ?delta)))

(defrule delta-rowna-zero
 (delta ?delta)
 (a ?a)
 (b ?b)
 (test (= ?delta 0))
 => 
 (bind ?x1 (/ (- 0 ?b) (* 2 ?a)))
 (bind ?x2 ?x1)
 (assert (x1 ?x1) (x2 ?x2)))

(defrule delta-wieksza-od-zero
 (delta ?delta)
 (a ?a)
 (b ?b)
 (test (> ?delta 0))
 =>
 (bind ?x1 (/ (+ (- ?b) (sqrt ?delta)) (* 2 ?a)))
 (bind ?x2 (/ (- (- ?b) (sqrt ?delta)) (* 2 ?a)))
 (assert (x1 ?x1) (x2 ?x2)))

(defrule delta-ujemna
 (delta ?delta)
 (a ?a)
 (b ?b)
 (test (< ?delta 0))
 =>
 (bind ?realPart (/ (- ?b) (* 2 ?a)))
 (bind ?imagPart (/ (sqrt (- ?delta)) (* 2 ?a)))
 (assert (x1-complex ?realPart ?imagPart) (x2-complex ?realPart (- ?imagPart))))

(defrule pisz-wynik
 (x1 ?x1)
 (x2 ?x2)
 =>
 (printout t "Rozwiazanie: x1 = " ?x1 " x2 = " ?x2 crlf))

(defrule pisz-wynik-zespolony
 (x1-complex ?realPart1 ?imagPart1)
 (x2-complex ?realPart2 ?imagPart2)
 =>
 (printout t "Równanie kwadratowe ma dwa pierwiastki zespolone:" crlf)
 (printout t "x1 = " ?realPart1 " + " ?imagPart1 "i" crlf)
 (printout t "x2 = " ?realPart2 " - " ?imagPart2 "i" crlf))

; Uruchom silnik wnioskujący
(run)
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM