avatar
Untitled

Guest 161 25th May, 2023

MARKUP 0.67 KB
                      
             SET SERVEROUTPUT ON;

DECLARE
  CURSOR zadanie6 IS
   SELECT e.last_name, e.salary, j.job_title
   FROM employees e
   JOIN jobs j ON e.job_id = j.job_id
   WHERE e.employee_id IN (SELECT manager_id FROM employees) OR j.job_title LIKE '% Manager';
   
  v_last_name employees.last_name%TYPE;
  v_salary employees.salary%TYPE;
  v_job_title jobs.job_title%TYPE;
  
BEGIN
  OPEN zadanie6;
  
  LOOP
   FETCH zadanie6 INTO v_last_name, v_salary, v_job_title;
   EXIT WHEN zadanie6%NOTFOUND;
   
   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_last_name || ', ' || v_salary || ', ' || v_job_title);
  END LOOP;
  
  CLOSE zadanie6;
END;
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM