avatar
Untitled

Guest 97 8th Jul, 2024

MARKUP 3.76 KB
                      
             ===================================================================
--- Bieżąca wersja
+++ Nowa wersja
@@ -1,22 +1,20 @@
 // ==UserScript==
 // @name     Gargonem - dodatki Priweejta
 // @namespace  http://tampermonkey.net/
-// @version   0.6
+// @version   0.3
 // @description Zestaw dodatków do nowego i starego interfejsu w grze Margonem
 // @author    Priw8
 // @match    https://*.margonem.pl/
 // @exclude   https://www.margonem.pl/
 // @icon     https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain=margonem.pl
 // @grant    GM_setValue
 // @grant    GM_getValue
 // @grant    GM_deleteValue
-// @grant    GM_listValues
 // @grant    unsafeWindow
 // ==/UserScript==
 
 !function() {
-  const version = 0.6;
   const window = unsafeWindow;
 
   const gargonemMainSrc = "https://priw8.com/margo/gargonem/dist/main.js";
 
@@ -56,10 +54,8 @@
     if (gmPrivilegedScripts.includes(src)) {
       $script.GM_setValue = GM_setValue;
       $script.GM_getValue = GM_getValue;
       $script.GM_deleteValue = GM_deleteValue;
-      $script.GM_listValues = GM_listValues;
-      $script.loaderVersion = version;
       $script.gargonem = true;
       $script.addScript = addScript;
     }
     $script.src = `${src}?v=${scriptVersion}`;
@@ -74,36 +70,13 @@
   function addScript(src) {
     scriptsToLoad.push(src);
   }
 
-  function firefoxFix_waitUntilFullyLoaded() {
-    // On firefox, the userscript may somehow be executed while Engine exists but not Engine.communication
-    if (interfaceKind == InterfaceKind.NEW && typeof window.Engine.communication == "undefined") {
-      return new Promise(resolve => {
-        Object.defineProperty(window.Engine, "communication", {
-          get() {
-            return null;
-          },
-          set(v) {
-            console.log(`[GargonemFirefoxFix]: Engine.communication loaded`);
-            delete window.Engine.communication;
-            window.Engine.communication = v;
-            resolve();
-            return true;
-          },
-          configurable: true
-        })
-      });
-    }
-  }
-
   let overwrittenFunction = null;
   let overwrittenFunctionThis = null;
   let overwrittenFunctionArgs = null;
   let wasOverwrittenFunctionCalled = false;
-  async function beginLoading() {
-    await firefoxFix_waitUntilFullyLoaded();
-
+  function beginLoading() {
     // Block game loading until all scripts are loaded
     if (interfaceKind == InterfaceKind.OLD) {
       overwrittenFunction = window.startGame;
       window.startGame = function() {
@@ -138,13 +111,11 @@
   async function loadBatch() {
     if (scriptsToLoad.length) {
       const toLoad = scriptsToLoad.splice(0, scriptsToLoad.length);
       const results = await Promise.allSettled(toLoad.map(loadScript));
-      for (let i=0; i<results.length; ++i) {
-        const res = results[i];
+      for (const res of results) {
         if (res.status == "rejected") {
-          const url = toLoad[i];
-          console.error(`script load error for ${url}; an error message detailing the failure may be displayed above`);
+          console.error(`script load error: ${res.reason.toString()}`);
         }
       }
       loadBatch();
     } else {
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM