wklejamy.pl website for sale. You are interested in. Please contact. wklejamy@gmail.com

Click to buy coffe
avatar
Untitled

Guest 126 6th Sep, 2023

MARKUP 1.02 KB
                      
             version: "3.7"
services:
 elasticsearch:
  image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:8.5.1
  container_name: elasticsearch
  restart: always
  environment:
   - xpack.security.enabled=false
   - discovery.type=single-node
  ulimits:
   memlock:
    soft: -1
    hard: -1
   nofile:
    soft: 65536
    hard: 65536
  cap_add:
   - IPC_LOCK
  volumes:
   - ./elasticsearch-data:/usr/share/elasticsearch/data
  ports:
   - 9200:9200
  networks:
   - elastic
 kibana:
  container_name: kibana
  image: docker.elastic.co/kibana/kibana:8.5.1
  restart: always
  environment:
   - ELASTICSEARCH_HOSTS=http://elasticsearch:9200  # address of elasticsearch docker container which kibana will connect
  ports:
   - 5601:5601
  networks:
   - elastic
  depends_on:
   - elasticsearch                  # kibana will start when elasticsearch has started
networks:
 elastic:
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM