If you like this site and you like coffee, why not buy me one. Because I love it

Click to buy coffe
avatar
Untitled

Guest 66 4th Aug, 2022

MARKUP 33.23 KB
                      
             // ==UserScript==
// @name     Bot na exp z mapkami 2
// @version   1.0
// @description ---
// @author    ---
// @match    https://*/*
// @grant    none
// ==/UserScript==
window.bot = new function() {
  function b(K, L) {
    return Math.abs(K.x - L.x) + Math.abs(K.y - L.y)
  }

  function d(K, L) {
    return new s(map.col, map.x, map.y, {
      x: hero.x,
      y: hero.y
    }, {
      x: K,
      y: L
    }, g.npccol).anotherFindPath()
  }

  function e(K, L) {
    let M = d(K, L);
    Array.isArray(M) && (window.road = M)
  }

  function f(K) {
    let L = g.npc[K];
    if (L.grp)
      for (let M in g.npc) g.npc[M].grp != L.grp || I.includes(g.npc[M].id) || I.push(g.npc[M].id);
    else I.includes(K) || I.push(K)
  }

  function k() {
    for (let K in g.npc) {
      let L = g.npc[K];
      if ((2 == L.type || 3 == L.type) && 19 > L.wt && o(L.id) && hero.lvl + 30 >= L.lvl && 2 > Math.abs(hero.x - L.x) && 2 > Math.abs(hero.y - L.y) && q()) return _g(`fight&a=attack&ff=1&id=-${L.id}`)
    }
  }

  function l(K) {
    let L = 'https://discordapp.com/XXX';
    $.ajax({
      url: L,
      type: "POST",
      data: JSON.stringify({
        content: K,
        username: hero.nick,
        avatar_url: `http://margonem.pl/obrazki/itemy/upg/upg01.gif`
      }),
      contentType: "application/json; charset=utf-8",
      dataType: "json",
      async: !1
    })
  }

  function m() {
    let K = new Date,
      L = K.getHours(),
      M = K.getSeconds(),
      N = K.getMinutes();
    return 10 > L && (L = `0${L}`), 10 > N && (N = `0${N}`), 10 > M && (M = `0${M}`), `${L}:${N}:${M}`
  }

  function o(K) {
    return g.npc[K].grp && (!p(g.npc[K].grp) || r[localStorage.getItem(`bot_expowiska`)].ignore_grp && r[localStorage.getItem(`bot_expowiska`)].ignore_grp.includes(g.npc[K].grp)) ? !1 : !0
  }

  function p(K) {
    for (let L in g.npc)
      if (g.npc[L].grp == K && 19 < g.npc[L].wt) return !1;
    return !0
  }

  function q() {
    return !!(70 < 100 * (hero.hp / hero.maxhp))
  }
  //mAlert = function() {}, "undefined" == typeof g && -1 < document.location.href.indexOf("margonem.pl") && document.location.reload();
  let r = {
    "Wracanko WCM": {
      map: "Złowrogie Bagna, Las Dziwów, Liściaste Rozstaje, Zapomniana Ścieżyna, Piwnica Opętanych Mnichów p.1, Piwnica Opętanych Mnichów p.2, Piwnica Opętanych Mnichów p.3"
    },
    "Wracanko mazur": {
      map: "Fort Eder, Stary Kupiecki Trakt, Moczary Rybiego Oka, Uroczysko Wodnika, Grota Rybiego Oka"
    },
    "Pizzeria(wszystkie levele)": {
      map: "Podziemia - p.1, Podziemia - p.2, Odnoga kana\u0142u, Podziemia - p.1, Podziemia - p.3, Podziemia - p.1, Odnoga kana\u0142u, Podziemia - p.2"
    },
    "Szczury w Ithan": {
      map: "Archiwa, Zaplecze, Sk\u0142ady, Przej\u015Bcie p\xF3\u0142nocno-wschodnie, Wschodnie skrzyd\u0142o mur\xF3w, Przej\u015Bcie po\u0142udniowo-wschodnie, Wschodnie skrzyd\u0142o mur\xF3w, Przej\u015Bcie p\xF3\u0142nocno-wschodnie, Sk\u0142ady, Zaplecze"
    },
    Nekropolia: {
      map: "Grobowiec Rodziny Tywelta p.1, Grobowiec Rodziny Tywelta p.2"
    },
    Demony: {
      map: "Podziemia Siedziby Maga p.3 - sala 1, Podziemia Siedziby Maga p.3 - sala 2"
    },
    "Gacki szare": {
      map: "Siedlisko Nietoperzy p.5, Siedlisko Nietoperzy p.4, Siedlisko Nietoperzy p.3, Siedlisko Nietoperzy p.2, Siedlisko Nietoperzy p.1, Siedlisko Nietoperzy p.2, Siedlisko Nietoperzy p.3, Siedlisko Nietoperzy p.4"
    },
    Mrówki: {
      map: "Kopiec Mr\xF3wek, Kopiec Mr\xF3wek p.1, Kopiec Mr\xF3wek p.2, Kopiec Mr\xF3wek p.1"
    },
    Ghule: {
      map: "Polana \u015Acierwojad\xF3w, Wioska Ghuli"
    },
    "Wilcze plemi\u0119": {
      map: "Warcz\u0105ce Osuwiska, Wilcza Nora p.1, Wilcza Nora p.2, Wilcza Nora p.1",
      mobs_id: [71698]
    },
    Pająki50: {
      map: "Rachminowa Jaskinia p.5, Rachminowa Jaskinia p.6 - rozlewisko, Rachminowa Jaskinia p.7 - bezdenna g\u0142\u0119bia, Rachminowa Jaskinia p.6 - rozlewisko"
    },
    Koboldy: {
      map: "Lazurytowa Grota p.1, Lazurytowa Grota p.2, Lazurytowa Grota p.3, Lazurytowa Grota p.2"
    },
    "Galaretki(te za pszcz\xF3\u0142kami)": {
      map: "Prastara Kopalnia Eroch p.4 - sala 1, Prastara Kopalnia Eroch p.5"
    },
    "Szlak Thorpa": {
      map: "Szlak Thorpa p.1, Szlak Thorpa p.2, Szlak Thorpa p.3, Szlak Thorpa p.4, Szlak Thorpa p.5, Szlak Thorpa p.6, Szlak Thorpa p.5, Szlak Thorpa p.4, Szlak Thorpa p.3, Szlak Thorpa p.2"
    },
    "Bia\u0142e mr\xF3wki": {
      map: "Szumi\u0105ca G\u0119stwina, Grota Bia\u0142ych Ko\u015Bci p.1 - sala 2, Grota Bia\u0142ych Ko\u015Bci p.2 - sala 2, Grota Bia\u0142ych Ko\u015Bci p.3 - sala 2, Grota Bia\u0142ych Ko\u015Bci p.4, Grota Bia\u0142ych Ko\u015Bci p.3 - sala 1, Grota Bia\u0142ych Ko\u015Bci p.4, Grota Bia\u0142ych Ko\u015Bci p.3 - sala 2, Grota Bia\u0142ych Ko\u015Bci p.2 - sala 2, Grota Bia\u0142ych Ko\u015Bci p.1 - sala 2"
    },
    "Demilisze-low": {
      map: "Rachminowa Jaskinia p.3, Rachminowa Jaskinia p.4, Rachminowa Jaskinia p.4 - przepa\u015Bcie, W\u0105ski chodnik p.4, Chodniki Erebeth p.4 - sala 1, Chodniki Erebeth p.4 - sala 2, Chodniki Erebeth p.4 - sala 1, W\u0105ski chodnik p.4, Rachminowa Jaskinia p.4 - przepa\u015Bcie, Rachminowa Jaskinia p.4"
    },
    "Demilisze-high": {
      map: "Rachminowa Jaskinia p.4 - przepa\u015Bcie, W\u0105ski chodnik p.4, Chodniki Erebeth p.4 - sala 1, Chodniki Erebeth p.4 - sala 2, Kopalnia Thudul-ultok p.4 - sala 2, Kopalnia Thudul-ultok p.4 - sala 1, Kopalnia Thudul-ultok p.4 - sala 2, Chodniki Erebeth p.4 - sala 1, W\u0105ski chodnik p.4"
    },
    Minosy: {
      map: "Labirynt Wykl\u0119tych p.2 - sala 1, Labirynt Wykl\u0119tych p.1, Labirynt Wykl\u0119tych p.2 - sala 2, Labirynt Wykl\u0119tych p.1"
    },
    "Erem p\xF3\u0142noc-po\u0142udnie": {
      map: "Erem Czarnego S\u0142o\u0144ca - sala wej\u015Bciowa, Erem Czarnego S\u0142o\u0144ca p.1 s.1, Erem Czarnego S\u0142o\u0144ca - sala wej\u015Bciowa, Erem Czarnego S\u0142o\u0144ca p.2 s.1, Erem Czarnego S\u0142o\u0144ca p.2 s.2, Erem Czarnego S\u0142o\u0144ca - sala wej\u015Bciowa, Erem Czarnego S\u0142o\u0144ca p.1 s.2, Erem Czarnego S\u0142o\u0144ca - sala wej\u015Bciowa, Ska\u0142y Mro\u017Anych \u015Apiew\xF3w, Erem Czarnego S\u0142o\u0144ca - po\u0142udnie, Erem Czarnego S\u0142o\u0144ca - lochy, Erem Czarnego S\u0142o\u0144ca - p\xF3\u0142noc, Ska\u0142y Mro\u017Anych \u015Apiew\xF3w",
      mobs_id: [34826]
    },
    Grexy: {
      map: "Grota Samotnych Dusz p.1, Grota Samotnych Dusz p.2, Grota Samotnych Dusz p.3, Grota Samotnych Dusz p.4, Grota Samotnych Dusz p.5, Grota Samotnych Dusz p.4, Grota Samotnych Dusz p.3, Grota Samotnych Dusz p.2"
    },
    "Mi\u015Bki-low": {
      map: "Firnowa Grota p.1, Firnowa Grota p.2, Firnowa Grota p.2 s.1, Firnowa Grota p.2, Ska\u0142y Mro\u017Anych \u015Apiew\xF3w, Lodowa Wyrwa p.2, Lodowa Wyrwa p.1 s.1, Ska\u0142y Mro\u017Anych \u015Apiew\xF3w",
      mobs_id: [34843, 34826]
    },
    "Mi\u015Bki-high": {
      map: "Firnowa Grota p.1, Firnowa Grota p.2, Firnowa Grota p.2 s.1, Firnowa Grota p.2, Ska\u0142y Mro\u017Anych \u015Apiew\xF3w, Lodowa Wyrwa p.2, Lodowa Wyrwa p.1 s.1, Lodowa Wyrwa p.1 s.2, Sala Lodowych Iglic, Lodowa Wyrwa p.1 s.2, Lodowa Wyrwa p.1 s.1, Ska\u0142y Mro\u017Anych \u015Apiew\xF3w",
      mobs_id: [34843, 34826]
    },
    "Piraci - dwie jaskinie": {
      map: "Korsarska Nora - sala 1, Korsarska Nora - sala 2, Korsarska Nora - sala 3, Korsarska Nora - sala 4, Korsarska Nora p.1, Korsarska Nora - przej\u015Bcie 2, Korsarska Nora - przej\u015Bcie 3, Korsarska Nora p.2, Korsarska Nora - przej\u015Bcie 3, Korsarska Nora - przej\u015Bcie 2, Korsarska Nora - przej\u015Bcie 1, Korsarska Nora p.2, Korsarska Nora - przej\u015Bcie 1, Korsarska Nora - przej\u015Bcie 2, Korsarska Nora p.2, Korsarska Nora - przej\u015Bcie 2, Korsarska Nora p.1, Korsarska Nora - sala 4, Korsarska Nora - sala 3, Korsarska Nora - sala 2, Korsarska Nora - sala 1, Latarniane Wybrze\u017Ce, Ukryta Grota Morskich Diab\u0142\xF3w, Ukryta Grota Morskich Diab\u0142\xF3w - arsena\u0142, Ukryta Grota Morskich Diab\u0142\xF3w, Ukryta Grota Morskich Diab\u0142\xF3w - siedziba, Ukryta Grota Morskich Diab\u0142\xF3w, Ukryta Grota Morskich Diab\u0142\xF3w - magazyn, Ukryta Grota Morskich Diab\u0142\xF3w, Ukryta Grota Morskich Diab\u0142\xF3w - skarbiec, Ukryta Grota Morskich Diab\u0142\xF3w, Latarniane Wybrze\u017Ce"
    },
    Mumie: {
      map: "Oaza Siedmiu Wichr\xF3w, Ciche Rumowiska, Oaza Siedmiu Wichr\xF3w, Ruiny Pustynnych Burz"
    },
    "Magradit-low": {
      map: "Magradit, Magradit - G\xF3ra Ognia, Wulkan Politraki p.4, Wulkan Politraki p.3 - sala 1, Wulkan Politraki p.3 - sala 2, Wulkan Politraki p.3 - sala 1, Wulkan Politraki p.4, Magradit - G\xF3ra Ognia"
    },
    "Magradit-high": {
      map: "Magradit, Magradit - G\xF3ra Ognia, Wulkan Politraki p.4, Wulkan Politraki p.3 - sala 1, Wulkan Politraki p.3 - sala 2, Wulkan Politraki p.2, Wulkan Politraki p.1, Wulkan Politraki p.2, Wulkan Politraki p.3 - sala 2, Wulkan Politraki p.3 - sala 1, Wulkan Politraki p.4, Magradit - G\xF3ra Ognia"
    },
    "Ku\u017Ania Woundriela": {
      map: "Ku\u017Ania Worundriela p.7 - sala 3, Ku\u017Ania Worundriela p.7 - sala 4"
    },
    Berserkerzy: {
      map: "Grobowiec Przodk\xF3w, Cenotaf Berserker\xF3w p.1, Grobowiec Przodk\xF3w, Czarcie Oparzeliska, Pustelnia Wojownika p.2, Pustelnia Wojownika p.1, Czarcie Oparzeliska, Szuwarowe Trz\u0119sawisko, Opuszczona Twierdza, Szuwarowe Trz\u0119sawisko, Czarcie Oparzeliska, Pustelnia Wojownika p.1, Pustelnia Wojownika p.2, Czarcie Oparzeliska, Grobowiec Przodk\xF3w, Cenotaf Berserker\xF3w p.1"
    },
    Gobliny: {
      map: "Przedsionek Z\u0142ych Goblin\xF3w, Gobli\u0144skie Lokum, Przedsionek Z\u0142ych Goblin\xF3w, Lokum Z\u0142ych Goblin\xF3w"
    },
    Kazamaty: {
      map: "Nawiedzone Kazamaty p.1, Nawiedzone Kazamaty p.2, Nawiedzone Kazamaty p.3, Nawiedzone Kazamaty p.4, Nawiedzone Kazamaty p.5, Nawiedzone Kazamaty p.6, Nawiedzone Kazamaty p.5, Nawiedzone Kazamaty p.4, Nawiedzone Kazamaty p.3, Nawiedzone Kazamaty p.2"
    },
    "Duchy": {
      map: "Ruiny Tass Zhil, Przeklęty Grobowiec, Tajemne Przejście, Przedsionek Grobowca",
    },
    "Ingotia": {
      map: "Jaskinia Rogogłowych - aula, Sala Nici Ocalenia p.6, Sala Białego Byka p.5, Jaskinia Rogogłowych - aula, Sala \u017B\u0105dzy p.5, Komora Opuszczonych p.3, Jaskinia Rogogłowych - aula, Komnata Wygnańc\xF3w p.3, Jaskinia Rogogłowych p.2, Jaskinia Rogogłowych - aula, Jaskinia Rogogłowych p.1 - wyjście, Wyspa Ingotia - p\xF3łnoc, Jaskinia Rogogłowych p.1 - wyjście, Jaskinia Rogogłowych - aula, Jaskinia Rogogłowych p.2, Komnata Wygnańc\xF3w p.3, Jaskinia Rogogłowych - aula, Komora Opuszczonych p.3, Sala \u017B\u0105dzy p.5, Jaskinia Rogogłowych - aula, Sala Białego Byka p.5, Sala Nici Ocalenia p.6",
    },
    "SK z kwiatów": {
      map: "Złudny Trakt, Orcza Wyżyna, Osada Czerwonych Orków, Siedziba Rady Orków, Nawiedzone Kazamaty p.1, Nawiedzone Kazamaty p.2, Nawiedzone Kazamaty p.3, Nawiedzone Kazamaty p.4, Nawiedzone Kazamaty p.5, Nawiedzone Kazamaty p.6, Nawiedzone Komnaty p.1, Nawiedzone Komnaty p.2, Sala Królewska, Komnata Czarnej Perły, Sala Królewska, Nawiedzone Komnaty p.2",
    },
    Furbole: {
      map: "Zapomniany Las, Rozległa Równina, Wzgórza Obłędu, Rozległa Równina, Dolina Gniewu, Zalana Grota p.1, Zalana Grota p.2, Zalana Grota p.1, Dolina Gniewu, Rozległa Równina"
    },
    Patrycjusze: {
      map: "Krypty Bezsennych p.1, Krypty Bezsennych p.2, Krypty Bezsennych p.2 - przejście - sala 1, Krypty Bezsennych p.2 - przejście - sala 2, Krypty Bezsennych p.2, Krypty Bezsennych p.2 - przejście - sala 2, Krypty Bezsennych p.2 - przejście - sala 1, Krypty Bezsennych p.2"
    },
    Myszy: {
      map: "Kanały Nithal, Szlamowe Kanały"
    },
    "Myszy do sypialni": {
      map: "Kanały Nithal, Szlamowe Kanały, Przedsionek Kultu, Tajemnicza Siedziba, Mroczne Komnaty, Przerażające Sypialnie"
    },
    Sekta: {
      map: "Przedsionek Kultu, Tajemnicza Siedziba, Mroczne Komnaty, Przera\u017Caj\u0105ce Sypialnie, Mroczne Komnaty, Tajemnicza Siedziba, Sala Tysi\u0105ca \u015Awiec, Tajemnicza Siedziba, Lochy Kultu, Sale Rozdzierania, Lochy Kultu, Tajemnicza Siedziba"
    },
    Pająki200: {
      map: "Dolina Paj\u0119czych Korytarzy, Arachnitopia p.1, Arachnitopia p.2, Arachnitopia p.3, Arachnitopia p.4, Arachnitopia p.5, Arachnitopia p.4, Arachnitopia p.3, Arachnitopia p.2, Arachnitopia p.1"
    },
    "Zakorzeniony Lud": {
      map: "Urwisko Zdrewnia\u0142ych, W\u0105w\xF3z Zakorzenionych Dusz, Krzaczasta Grota p.2 - sala 2, Krzaczasta Grota p.2 - sala 3, Krzaczasta Grota p.2 - sala 1, Krzaczasta Grota p.2 - sala 3, Krzaczasta Grota p.1 - sala 3, Krzaczasta Grota p.1 - sala 2, Krzaczasta Grota p.1 - sala 1, W\u0105w\xF3z Zakorzenionych Dusz, Regiel Zab\u0142\u0105kanych, \u0179r\xF3d\u0142o Zakorzenionego Ludu, Regiel Zab\u0142\u0105kanych, W\u0105w\xF3z Zakorzenionych Dusz"
    },
    "Maddoki ca\u0142e": {
      map: "Zawodz\u0105ce Kaskady, Skryty Azyl, Z\u0142ota D\u0105browa, O\u015Blizg\u0142e Przej\u015Bcie - sala 1, O\u015Blizg\u0142e Przej\u015Bcie - sala 2, Z\u0142ota D\u0105browa, Mglisty Las, Grota poro\u015Bni\u0119tych Stalagmit\xF3w - sala wyj\u015Bciowa, Grota poro\u015Bni\u0119tych Stalagmit\xF3w - przej\u015Bcie, Grota poro\u015Bni\u0119tych Stalagmit\xF3w - sala boczna, Grota poro\u015Bni\u0119tych, Stalagmit\xF3w - przej\u015Bcie, Grota poro\u015Bni\u0119tych Stalagmit\xF3w - sala g\u0142\xF3wna, Grota poro\u015Bni\u0119tych Stalagmit\xF3w - przej\u015Bcie, Grota poro\u015Bni\u0119tych Stalagmit\xF3w - sala wyj\u015Bciowa, Mglisty Las, Z\u0142ota D\u0105browa, Dolina Pe\u0142zn\u0105cego Krzyku, Grz\u0119zawisko Rozpaczy, Zatrute Torfowiska, Gnij\u0105ce Topielisko, Bagna Umar\u0142ych, Gnij\u0105ce Topielisko, Zatrute Torfowiska, Grz\u0119zawisko Rozpaczy, Dolina Pe\u0142zn\u0105cego Krzyku, Z\u0142ota D\u0105browa, Mglisty Las, Grota poro\u015Bni\u0119tych Stalagmit\xF3w - sala wyj\u015Bciowa, Grota poro\u015Bni\u0119tych Stalagmit\xF3w - przej\u015Bcie, Grota poro\u015Bni\u0119tych Stalagmit\xF3w - sala g\u0142\xF3wna, Grota poro\u015Bni\u0119tych Stalagmit\xF3w - przej\u015Bcie, Grota poro\u015Bni\u0119tych Stalagmit\xF3w - sala boczna, Grota poro\u015Bni\u0119tych Stalagmit\xF3w - przej\u015Bcie, Grota poro\u015Bni\u0119tych Stalagmit\xF3w - sala wyj\u015Bciowa, Mglisty Las, Z\u0142ota D\u0105browa, O\u015Blizg\u0142e Przej\u015Bcie - sala 2, O\u015Blizg\u0142e Przej\u015Bcie - sala 1, Z\u0142ota D\u0105browa, Skryty Azyl"
    },
    "Maddoki to dalej": {
      map: "Zawodzące Kaskady, Skryty Azyl, Złota Dąbrowa, Oślizgłe Przejście - sala 1, Oślizgłe Przejście - sala 2, Złota Dąbrowa, Dolina Pełznącego Krzyku, Grzęzawisko Rozpaczy, Zatrute Torfowiska, Gnijące Topielisko, Bagna Umarłych, Urwisko Vapora, Bagna Umarłych, Gnijące Topielisko, Zatrute Torfowiska, Grzęzawisko Rozpaczy, Dolina Pełznącego Krzyku, Złota Dąbrowa, Oślizgłe Przejście - sala 2, Oślizgłe Przejście - sala 1, Złota Dąbrowa, Skryty Azyl, Zawodzące Kaskady"
    },
    "Mahopteki dla leszczy": {
      map: "Altepetl Mahoptekan, Niecka Xiuh Atl, Dolina Chmur, Niecka Xiuh Atl, Altepetl Mahoptekan, Dolina Chmur, Z\u0142ota G\xF3ra p.1, Z\u0142ota G\xF3ra p.2, Z\u0142ota G\xF3ra p.3, Z\u0142ota G\xF3ra p.2, Z\u0142ota G\xF3ra p.1, Dolina Chmur, Altepetl Mahoptekan, Mictlan p.1, Mictlan p.2, Mictlan p.3, Mictlan p.4, Mictlan p.5, Mictlan p.4, Mictlan p.3, Mictlan p.2, Mictlan p.1"
    },
    "Mahopteki-wracanko": {
      map: "Urwisko Zdrewniałych, Dolina Chmur, Ciasny Przełaz p.1 - sala 1, Ciasny Przełaz p.1 - sala 2, Dolina Chmur, Niecka Xiuh Atl"
    },
    "Mahopteki-high": {
      map: "Altepetl Mahoptekan, Mictlan Zrośniętych Gór p.1, Mictlan Zrośniętych Gór p.2, Mictlan Zrośniętych Gór p.3, Mictlan Zrośniętych Gór p.4, Mictlan Zrośniętych Gór p.5, Mictlan Zrośniętych Gór p.6, Mictlan Zrośniętych Gór p.7, Mictlan Zrośniętych Gór p.6, Mictlan Zrośniętych Gór p.5, Mictlan Zrośniętych Gór p.4, Mictlan Zrośniętych Gór p.3, Mictlan Zrośniętych Gór p.2, Mictlan Zrośniętych Gór p.1, Altepetl Mahoptekan, Dolina Chmur, Złota Góra p.1, Złota Góra p.2, Złota Góra p.3, Złota Góra p.2, Złota Góra p.1, Dolina Chmur, Altepetl Mahoptekan, Mictlan Rwącej Rzeki p.1, Mictlan Rwącej Rzeki p.2, Mictlan Rwącej Rzeki p.3, Mictlan Rwącej Rzeki p.4, Mictlan Rwącej Rzeki p.5, Mictlan Rwącej Rzeki p.4, Mictlan Rwącej Rzeki p.3, Mictlan Rwącej Rzeki p.2, Mictlan Rwącej Rzeki p.1"
    },
    "Wiedźmy-high": {
      map: "Potępione Zamczysko, Plugawe Pustkowie, Zachodnie Zbocze, Plugawe Pustkowie, Jęczywąwóz, Pogranicze Wisielców, Jęczywąwóz, Plugawe Pustkowie, Potępione Zamczysko, Potępione Zamczysko - korytarz wejściowy, Potępione Zamczysko - lochy wschodnie, Potępione Zamczysko - korytarz wejściowy, Potępione Zamczysko - wschodnia komnata, Potępione Zamczysko - korytarz wschodni, Wieża Szlochów p.1, Potępione Zamczysko, Wieża Szlochów p.1, Wieża Szlochów p.2, Wieża Szlochów p.1, Potępione Zamczysko - korytarz wschodni, Potępione Zamczysko - korytarz wejściowy"
    },
    "Katy": {
      map: "Komnaty Bezdusznych - sala 1, Komnaty Bezdusznych - sala 2, Katakumby Odnalezionych Skrytobójców, Katakumby Opętanych Dusz, Korytarz Porzuconych Marzeń, Katakumby Gwałtownej Śmierci, Komnaty Bezdusznych - sala 2"
    },
    "Katy - za dnia": {
      map: "Katakumby Poległych Legionistów, Zachodni Tunel Jaźni, Katakumby Krwawych Wypraw, Wschodni Tunel Jaźni, Katakumby Opętanych Dusz, Korytarz Porzuconych Nadziei, Katakumby Odnalezionych Skrytobójców, Katakumby Opętanych Dusz, Korytarz Porzuconych Marzeń, Katakumby Gwałtownej Śmierci, Wschodni Tunel Jaźni, Katakumby Opętanych Dusz, Zachodni Tunel Jaźni"
    },
    "Katy - pierwsze": {
      map: "Komnaty Bezdusznych - sala 1, Komnaty Bezdusznych - sala 2"
    },
    "Pustynia - wracanko": {
      map: "Dolina Suchych Łez, Skały Umarłych, Smocze Skalisko, Jaskinia Próby, Jaskinia Odwagi"
    },
    "Pustynia Shairhoud": {
      map: "Pustynia Shaiharrud - wschód, Jurta Nomadzka, Pustynia Shaiharrud - wschód, Grota Poświęcenia, Pustynia Shaiharrud - wschód, Namiot Pustynnych Smoków, Pustynia Shaiharrud - wschód, Pustynia Shaiharrud - zachód, Jaskinia Piaskowej Burzy s.1, Jaskinia Piaskowej Burzy s.2, Namiot Naznaczonych, Pustynia Shaiharrud - zachód, Namiot Piechoty Piłowej, Pustynia Shaiharrud - zachód, Jaskinia Szczęk, Jurta Czcicieli, Pustynia Shaiharrud - zachód, Namiot Gwardii Smokoszczękich, Pustynia Shaiharrud - zachód, Sępiarnia, Pustynia Shaiharrud - zachód, Jaskinia Smoczej Paszczy p.1, Jaskinia Smoczej Paszczy p.2, Jaskinia Smoczej Paszczy p.1, Jurta Chaegda, Pustynia Shaiharrud - zachód, Smocze Skalisko, Jaskinia Odwagi, Smocze Skalisko, Urwisko Vapora, Smocze Skalisko, Pustynia Shaiharrud - zachód, Skały Umarłych, Pustynia Shaiharrud - zachód"
    }
  };
  class s {
    constructor(K, L, M, N, O, P) {
      this.width = L, this.height = M, this.collisions = this.parseCollisions(K, L, M), this.additionalCollisions = P || {}, this.start = this.collisions[N.x][N.y], this.end = this.collisions[O.x][O.y], this.start.beginning = !0, this.start.g = 0, this.start.f = b(this.start, this.end), this.end.target = !0, this.end.g = 0, this.addNeighbours(), this.openSet = [], this.closedSet = [], this.openSet.push(this.start)
    }
    parseCollisions(K, L, M) {
      const N = Array(L);
      for (let O = 0; O < L; O++) {
        N[O] = Array(M);
        for (let P = 0; P < M; P++) N[O][P] = new t(O, P, "1" === K.charAt(O + P * L))
      }
      return N
    }
    addNeighbours() {
      for (let K = 0; K < this.width; K++)
        for (let L = 0; L < this.height; L++) this.addPointNeighbours(this.collisions[K][L])
    }
    addPointNeighbours(K) {
      const L = K.x,
        M = K.y,
        N = [];
      0 < L && N.push(this.collisions[L - 1][M]), 0 < M && N.push(this.collisions[L][M - 1]), L < this.width - 1 && N.push(this.collisions[L + 1][M]), M < this.height - 1 && N.push(this.collisions[L][M + 1]), K.neighbours = N
    }
    anotherFindPath() {
      for (; 0 < this.openSet.length;) {
        let K = this.getLowestF(),
          L = this.openSet[K];
        if (L === this.end) return this.reconstructPath();
        this.openSet.splice(K, 1), this.closedSet.push(L);
        for (const M of L.neighbours)
          if (this.closedSet.includes(M)) continue;
          else {
            const N = L.g + 1;
            let O = !1;
            this.end != this.collisions[M.x][M.y] && (this.openSet.includes(M) || M.collision || this.additionalCollisions[M.x + 256 * M.y]) ? N < M.g && !M.collision && (O = !0) : (this.openSet.push(M), M.h = b(M, this.end), O = !0), O && (M.previous = L, M.g = N, M.f = M.g + M.h)
          }
      }
    }
    getLowestF() {
      let K = 0;
      for (let L = 0; L < this.openSet.length; L++) this.openSet[L].f < this.openSet[K].f && (K = L);
      return K
    }
    reconstructPath() {
      const K = [];
      for (let L = this.end; L !== this.start;) K.push(L), L = L.previous;
      return K
    }
  }
  class t {
    constructor(K, L, M) {
      this.x = K, this.y = L, this.collision = M, this.g = 1e7, this.f = 1e7, this.neighbours = [], this.beginning = !1, this.target = !1, this.previous = void 0
    }
  }
  localStorage.getItem(`bot_lastmaps`) || localStorage.setItem(`bot_lastmaps`, JSON.stringify([]));
  let v = this,
    z = !1,
    A = !1,
    B, C, D, E = 0,
    F = !1,
    G = !1;
  g.loadQueue.push({
    fun: () => {
      G = !0
    }
  });
  let H = !0,
    I = [];
  setInterval(function() {
    B && (B = void 0)
  }, 4e3);
  let J;
  this.PI = parseInput, parseInput = function(K) {
    let L = v.PI.apply(this, arguments);
    if (!g.battle && !g.dead && G) {
      if (!B && !F) {
        if (B = v.findBestMob(), !B && localStorage.getItem(`bot_expowiska`)) {
          let M, N = 9999;
          if (r[localStorage.getItem(`bot_expowiska`)].mobs_id) {
            let O = r[localStorage.getItem(`bot_expowiska`)].mobs_id;
            for (let P in O) g.npc[O[P]] && (M = d(g.npc[O[P]].x, g.npc[O[P]].y).length, M < N && (N = M, B = O[P]))
          }
        }
        A = !1, z = !1
      }
      if (B) {
        let M = g.npc[B];
        if (!M) return B = void 0, L;
        2 > Math.abs(hero.x - M.x) && 2 > Math.abs(hero.y - M.y) && !z ? (z = !0, _g(`fight&a=attack&ff=1&id=-${M.id}`, function(N) {
          N.alert && `Przeciwnik walczy już z kimś innym` == N.alert && (f(M.id), B = void 0)
        }), setTimeout(function() {
          B = void 0
        }, 500)) : !A && !z && (e(M.x, M.y), A = !0)
      } else 0 < document.querySelector(`#bot_maps`).value.length && (J = v.findBestGw(), J && !F && (hero.x == J.x && hero.y == J.y ? _g(`walk`) : (e(J.x, J.y), F = !0, setTimeout(function() {
        F = !1
      }, 2e3))));
      D == hero.y && C == C ? (E++, 4 < E && (k(), E = 0, B = void 0, J = void 0, F = !1)) : (D = hero.y, C = hero.x, E = 0)
    }
    if (g.dead && H && (H = !1, l(`Padłem na ${hero.lvl}${hero.prof} - ${m()}`)), K.hasOwnProperty("f") && 1 == K.f.init && 0 < hero.clan && !Object.keys(K.f.w).some(M => 0 > M)) {
      const M = [],
        N = [];
      for (let O of Object.values(K.f.w)) 1 == O.team && M.push(`${O.name} ${O.lvl}${O.prof}`) || N.push(`${O.name} ${O.lvl}${O.prof} `);
      if (2 == K.f.myteam && -1 < document.querySelector(`#bot_maps`).value.indexOf(map.name)) {
        const O = `Zostałem zaatakowany na mapie ${map.name} o godzinie ${m()}.\n${M.join(", ")} vs ${N.join(", ")}`;
        l(O)
      }
    }
    return L
  }, this.findBestMob = function() {
    let K, M, L = 9999;
    for (let N in g.npc) {
      let P, Q, R, O = g.npc[N];
      if (-1 < document.querySelector(`#bot_mobs`).value.indexOf(`-`) && (P = document.querySelector(`#bot_mobs`).value.split(`-`), Q = parseInt(P[0]), R = parseInt(P[1])), (2 == O.type || 3 == O.type) && P && O.lvl <= R && O.lvl >= Q && o(O.id) && !I.includes(O.id) && 20 > O.wt) {
        if (K = d(O.x, O.y), void 0 == K) continue;
        K.length < L && (L = K.length, M = O.id)
      }
    }
    return M
  }, localStorage.getItem(`alksjd`) || localStorage.setItem(`alksjd`, 0), this.findBestGw = function() {
    let K, L = document.querySelector(`#bot_maps`).value.split(`, `),
      M = parseInt(localStorage.getItem(`alksjd`));
    for (let N in g.townname)
      if (L[M] == g.townname[N]) {
        let O = g.gwIds[N].split(`.`);
        return K = {
          x: O[0],
          y: O[1]
        }, K
      } M++, M > L.length && (M = 0), localStorage.setItem(`alksjd`, parseInt(M))
  }, this.initHTML = function() {
    if (!localStorage.getItem(`bot_position`)) {
      localStorage.setItem(`bot_position`, JSON.stringify({
        x: 0,
        y: 0
      }))
    }
    let K = JSON.parse(localStorage.getItem(`bot_position`)),
      L = document.createElement(`div`);
    L.id = `bot_box`, L.setAttribute(`tip`, `Złap i przenieś :)`);
    let M = document.createElement(`input`);
    M.type = `text`, M.id = `bot_mobs`, M.classList.add(`bot_inputs`), M.setAttribute(`tip`, `Wprowadź lvl mobków w postaci np. '50-70'`), L.appendChild(M);
    let N = document.createElement(`input`);
    N.type = `text`, N.id = `bot_maps`, N.classList.add(`bot_inputs`), N.setAttribute(`tip`, `Wprowadź nazwy map`), L.appendChild(N);
    let O = document.createElement(`select`);
    O.id = `bot_list`, O.classList.add(`bot_inputs`), O.setAttribute(`tip`, `Wybierz expowisko, aby dodatek wpisał mapy za Ciebie`);
    for (let S, R = 0; R < Object.keys(r).length; R++) S = document.createElement(`option`), S.setAttribute(`value`, Object.keys(r)[R]), S.text = Object.keys(r)[R], O.appendChild(S);
    L.appendChild(O), document.body.appendChild(L);
    let P = document.createElement(`style`);
    P.type = `text/css`;
    let Q = `
      #bot_box {
        position: absolute;
        border: 2px solid red;
       padding: 5px;
       text-align: center;
        background: black;
        cursor: grab;
        left: ${K.x}px;
        top: ${K.y}px;
       width: auto;
        height: auto;
        z-index: 390;
       }
      .bot_inputs {
        -webkit-box-sizing: content-box;
        -moz-box-sizing: content-box;
        box-sizing: content-box;
        margin: 0 auto;
        margin-bottom: 3px;
        padding: 2px;
        cursor: pointer;
        border: 2px solid #f76f6f;
        -webkit-border-radius: 5px;
        border-radius: 5px;
        font: normal 16px/normal "Times New Roman", Times, serif;
        color: rgba(0,142,198,1);
        -o-text-overflow: clip;
        text-overflow: clip;
        background: rgba(234,227,227,1);
        -webkit-box-shadow: 2px 2px 2px 0 rgba(0,0,0,0.2) inset;
        box-shadow: 2px 2px 2px 0 rgba(0,0,0,0.2) inset;
        text-shadow: 1px 1px 0 rgba(255,255,255,0.66) ;
        display: block;
       }
       input[id=bot_mobs] {
         text-align: center;
       }
       #bot_blessingbox {
         border: 1px solid red;
         background: gray;
         height: 32px;
         width: 32px;
         margin: 0 auto;
       }
    `;
    P.appendChild(document.createTextNode(Q)), document.head.appendChild(P), localStorage.getItem(`bot_mobs`) && (M.value = localStorage.getItem(`bot_mobs`)), localStorage.getItem(`bot_maps`) && (N.value = localStorage.getItem(`bot_maps`)), localStorage.getItem(`bot_expowiska`) && r[localStorage.getItem(`bot_expowiska`)] && (O.value = localStorage.getItem(`bot_expowiska`)), M.addEventListener(`keyup`, () => {
      localStorage.setItem(`bot_mobs`, M.value)
    }), N.addEventListener(`keyup`, () => {
      localStorage.setItem(`bot_maps`, N.value)
    }), O.addEventListener(`change`, () => {
      localStorage.setItem(`bot_expowiska`, O.value), N.value = r[O.value].map, localStorage.setItem(`bot_maps`, N.value), localStorage.setItem(`alksjd`, 0), message(`Zapisano expowisko "${O.value}"`)
    }), $(`#bot_box`).draggable({
      stop: () => {
        let R = {
          x: parseInt(document.querySelector(`#bot_box`).style.left),
          y: parseInt(document.querySelector(`#bot_box`).style.top)
        };
        localStorage.setItem(`bot_position`, JSON.stringify(R)), message(`Zapisano pozycję`)
      }
    })
  }, this.initHTML()
}
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM