// ==UserScript== // @name REVO - Menedżer dodatków // @namespace ... // @version 0.0.24 // @description Menedżer dodatków do gry Margonem. // @author CcarderR // @updateURL https://revo.ccrr.pl/revo.user.js // @match *://*classic.margonem.pl/* // @exclude *://commons.margonem.pl/* // @exclude *://www.margonem.pl/ajax/configig.php* // @run-at document-start // @grant none // ==/UserScript== // - // Przypomnienie dla CcarderR'a: // Wyczyścić cache CloudFlare po aktualizacji! // Zaktualizowac log w konsoli! // Zaktualizować wersję skryptu na poczatku zkryptu i w zmiennej niżej! // Zaktualizowac wersję skryptu w pliku revo.js! // - window.REVO_LOG = []; window.REVO_UserScriptVer = '0.0.24'; console.log('%c[REVO] Szczegółowy dziennik REVO oraz dane liczników dostępne są po wpisaniu poleceń "REVO_LOG" i "REVO_TIMERS" w konsoli przeglądarki.', 'font-weight: bold;color:#1D93C1;'); console.log("%c[REVO] Wersja UserScript'u: " + REVO_UserScriptVer, 'font-weight: bold;color:#1D93C1;'); REVO_LOG.push("[REVO] Wersja UserScript'u: " + REVO_UserScriptVer); REVO_LOG.push("[REVO] Sprawdzanie dostępności jQuery..."); window.revo_jQueryCheck = function (retry) { if (typeof $ != "undefined") { // NowyInterfejs wymusza omienięcie pamięci podręcznej przeglądarki // doczepiając do linków ciąg zapytania, spowalnia to wczytywanie REVO // i obciąża mój serwer pomijając pamięć podręczną CloudFlare. // Dodanie domeny do wyjątków: $.ajaxSetup({ beforeSend: function (jqXHR, settings) { if (settings.url.indexOf('ccrr.pl') >= 0 && settings.url.indexOf('?_=') >= 0) { settings.url = settings.url.split('?')[0]; } } }); // Wczytywanie skryptu REVO REVO_LOG.push("[REVO] jQuery obecne, kontynuacja..."); $.getScript('https://revo.ccrr.pl/client/live/revo.js'); } else { if (!retry) REVO_LOG.push("[REVO] Oczekiwanie na jQuery..."); setTimeout(function () { revo_jQueryCheck(true); }, 1); } }; revo_jQueryCheck();