Etapy modernizacji systemu komputerowego: 1. Wyłącz komputer oraz odłącz od niego wszystkie urządzenia. 2. Odłącz komputer od zasilania. 3. Otwórz obudowę komputera. 4. Znajdź puste miejsce PCI i zwolnij z niego zaślepkę. (Nie wyrzucaj jej) 5. Zamontuj kartę sieciową zgodnie ze standardem PCI. 6. Podłącz kartę do komputera. 7. Zamknij obudowę komputera i podłącz wszystkie urządzenia do komputera.