# Aplikacja oblicza premie kwartalną handlowca (1% od obrotu) oraz pokazuje na wykresie uzyskana premie w zależności od miesiąca # Krok 1. Pozyskanie danych od klienta i sprawdzenie ich poprawności class Chart: bars = ('Styczeń', 'Luty', 'Marzec') def __init__(self, january, february, march): self.height = [january, february, march] def draw(self): print(self.height) class Bonus: def __init__(self, name, january, february, march): self.name = name self.january = january * 0.01 self.february = february * 0.01 self.march = march * 0.01 def draw_chart(self): chart = Chart(self.january, self.february, self.march) chart.draw() class Data: name = input("Wprowadź nazwisko: ") january = int(input("Wprowadź obrot za styczen: ")) february = int(input("Wprowadź obrot za luty: ")) march = int(input("Wprowadź obrot za marzec: ")) bonus = Bonus(name, january, february, march) data1 = Data() data1.bonus.draw_chart()