2 SELECT klient.imie, klient.nazwisko, wypozyczenie.id_samochod, wypozyczenie.data_wyp FROM `klient`INNER JOIN wypozyczenie ON klient.id_klient=wypozyczenie.id_klient WHERE wypozyczenie.data_odd IS NULL ORDER BY nazwisko, imie ASC; 3 SELECT klient.imie, klient.nazwisko, wypozyczenie.data_wyp FROM klient, wypozyczenie WHERE klient.id_klient = wypozyczenie.id_wypozyczenie AND wypozyczenie.kaucja IS NOT NULL; 4 SELECT MAX(pensja) FROM `pracownik`; 5 SELECT AVG(pensja) FROM `pracownik`; 6 SELECT MIN(data_prod) FROM `samochod` 7 SELECT klient.imie, klient.nazwisko, COUNT(wypozyczenie.id_klient) AS ilosc_wypozyczen FROM klient LEFT JOIN wypozyczenie ON klient.id_klient=wypozyczenie.id_klient GROUP BY klient.imie, klient.nazwisko, klient.id_klient ORDER BY COUNT(wypozyczenie.id_klient) DESC;