#include #include #include using namespace std; int main() { cout<<"Podaj nazwe pliku do odczytu "; char nazwa[30]; cin>>nazwa; ifstream odczyt(nazwa); string litera; while (!odczyt.eof()) { getline(odczyt, litera, '/'); if(litera=="*-") cout<<"a"; if(litera=="-***") cout<<"b"; if(litera=="-*-*") cout<<"c"; if(litera=="-**") cout<<"d"; if(litera=="*") cout<<"e"; if(litera=="**-*") cout<<"f"; if(litera=="--*") cout<<"g"; if(litera=="****") cout<<"h"; if(litera=="**") cout<<"i"; if(litera=="*---") cout<<"j"; if(litera=="-*-") cout<<"k"; if(litera=="*-**") cout<<"l"; if(litera=="--") cout<<"m"; if(litera=="-*") cout<<"n"; if(litera=="---") cout<<"o"; if(litera=="*--*") cout<<"p"; if(litera=="--*-") cout<<"q"; if(litera=="*-*") cout<<"r"; if(litera=="***") cout<<"s"; if(litera=="-") cout<<"t"; if(litera=="**-") cout<<"u"; if(litera=="***-") cout<<"v"; if(litera=="*--") cout<<"w"; if(litera=="-**-") cout<<"x"; if(litera=="-*--") cout<<"y"; if(litera=="--**") cout<<"z"; } }