UPDATE: UPDATE table_name SET column_name = expression | NULL | DEFAULT ] [, ...] [ FROM table_source ] [ WHERE search_condition ] table_name Nazwa tabeli. column_name Nazwa kolumny, do której zostanie wpisana nowa wartość. expression Właściwa wartość dla odpowiedniej kolumny określona wyrażeniem. table_source Nazwa tabeli, która zostanie zastosowana do pozyskania kryteriów zmiany wartości. search_condition Wyrażenie logiczne określające, które wiersze tabeli zostaną zmienione (jeżeli nie zostanie określone WHERE, wtedy to znaczy wszystkie rekordy). SELECT: SELECT [ TOP lines | TOP percent PERCENT ] select_list [ INTO new_table ] FROM table_source [ WHERE search_condition ] [ ORDER BY order_expression [ ASC | DESC ] ] lines Ograniczenie ilości uzyskanych wierszy. percent Ograniczenie ilości uzyskanych wierszy określone procentowo (0-100). select_list Lista kolumn wyników zapytań (wyniki oddzielone przecinkiem) lub znak '*' (oznacza wszystkie kolumny). new_table Nazwa nowej tabeli, powstałej na wynik zapytania. table_source Lista tabelek zastosowanych w zapytaniu (tabeli oddzielone przecinkiem). search_condition Wyrażenie logiczne określające, które wiersze źródłowej tabeli mają być w zapytaniu (jeżeli nie zostanie określone WHERE, wtedy to znaczy wszystkie rekordy). order_expression Określa kolumnę, według której zostanie uszeregowany wynik zapytania. ASC Sortowanie będzie rosnąco (domyślnie) DESC Sortowanie będzie malejąco DELETE: DELETE FROM table_source [ WHERE search_condition ] table_source Lista tabeli wykorzystanych w zaputaniu (tabeli oddzielone przecinkiem). search_condition Wyrażenie logiczne określające, które wiersze tabeli źródłowych mają zostać usunięte (jeżeli nie zostanie określone where, wtedy to znaczy wszystkie rekordy). TRUNCATE: Do standardu SQL należą także klauzule RESTART IDENTITY oraz CONTINUE IDENTITY, które zerują, bądź zachowują sekwencję przypisaną do tabeli. TRUNCATE TABLE nazwa_tabeli RESTART IDENTITY; Za pomocą polecenia TRUNCATE istnieje również możliwość usunięcia danych z tabel powiązanych za pomocą kluczy obcych: TRUNCATE nazwa_tabeli CASCADE;