avatar
Untitled

Guest 86 9th Jul, 2024

MARKUP 2.64 KB
                      
             import psycopg2
from datetime import datetime

# Konfiguracja połączenia z bazą danych
conn = psycopg2.connect(
  dbname="nazwa_bazy_danych",
  user="uzytkownik",
  password="haslo",
  host="host",
  port="port"
)

# Funkcja do aktualizacji klauzuli
def update_clause(service, paywayid, language):
  try:
    cur = conn.cursor()

    # Zapytanie do pobrania poprzedniej klauzuli
    cur.execute("""
      SELECT clause_id, html, mobilehtml
      FROM tabela
      WHERE service = %s AND paywayid = %s AND language = %s
      ORDER BY lastmodified DESC
      LIMIT 1 OFFSET 1
    """, (service, paywayid, language))

    previous_clause = cur.fetchone()

    if previous_clause is None:
      print("Brak poprzedniej klauzuli dla podanych parametrów.")
      return

    prev_clause_id, html, mobilehtml = previous_clause

    # Zapytanie do pobrania najnowszej klauzuli
    cur.execute("""
      SELECT clause_id
      FROM tabela
      WHERE service = %s AND paywayid = %s AND language = %s
      ORDER BY lastmodified DESC
      LIMIT 1
    """, (service, paywayid, language))

    latest_clause = cur.fetchone()

    if latest_clause is None:
      print("Brak najnowszej klauzuli dla podanych parametrów.")
      return

    latest_clause_id = latest_clause[0]

    # Aktualizacja najnowszej klauzuli
    cur.execute("""
      UPDATE tabela
      SET html = %s, mobilehtml = %s, lastmodified = %s
      WHERE clause_id = %s
    """, (html, mobilehtml, datetime.now(), latest_clause_id))

    conn.commit()
    print(f"Klauzula {latest_clause_id} została zaktualizowana.")
  except Exception as e:
    print(f"Error: {e}")
    conn.rollback()
  finally:
    cur.close()

# Określenie serwisów, paywayid i language na początku skryptu
services = [
  {'service': 'service1', 'paywayid': 'paywayid1', 'language': 'pl'},
  {'service': 'service2', 'paywayid': 'paywayid2', 'language': 'en'},
  # Dodaj więcej serwisów, paywayid i language jeśli potrzeba
]

# Iteracja po serwisach i aktualizacja klauzul
for s in services:
  update_clause(s['service'], s['paywayid'], s['language'])

# Zamknięcie połączenia z bazą danych
conn.close()
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM