If you like this site and you like coffee, why not buy me one. Because I love it

Click to buy coffe
avatar
Untitled

Guest 30 19th Sep, 2022

JAVASCRIPT 9.36 KB
                      
             const products = new Array;
const prices = new Array;
const people = new Array;
const owners = new Array;

let howMuchPaid = new Array;
let totalCost = 0;onkeydown = clickedEnter;

function clickedEnter(button)
{
  let clickedButton = button.key;

  if(clickedButton == "Enter")
  {
    const m = document.activeElement.id;

    if(m=='productChoice' || m=='priceChoice' || m=='ownerChoice' || m=='resetPickingOwner' || m=='addingProduct') addProductCondition();

    if(m=='nameChoice' || m=='addingName') addName();
  }
}


function addProductCondition()
{
  if(document.getElementById("ownerChoice").value == "Właściciel produktu")
  alert("Wybierz właściciela produktu");

  else addProduct();
}


function addProduct()
{
  products.push(document.getElementById("productChoice").value);
  prices.push(document.getElementById("priceChoice").value);
  owners.push(document.getElementById("ownerChoice").value);

  howMuchPaid[document.getElementById("ownerChoice").value] += (prices[products.length - 1])/1;
  totalCost += (prices[products.length - 1])/1;

  const newProduct = document.createElement("div");
  newProduct.innerHTML =
  `
    <span id="containerOfProductId${products.length-1}">
      <span class="numberOfProduct">${products.length}.</span>
      <span class="nameOfProduct">${products[products.length-1]} (${people[owners[owners.length-1]]})</span>
      <span class="priceOfProduct">${prices[products.length-1]} zł</span>
    </span>
  `;
  document.getElementById("pick").insertAdjacentElement("beforeend", newProduct);

  if (products.length % 2 == 0) document.getElementById(`containerOfProductId${products.length-1}`).className = "background1";

  else document.getElementById(`containerOfProductId${products.length-1}`).className = "background2";


  for(i=0; i<people.length; i++)
  {
    if((products.length-1) % 2 == 0)
    {
      const newName = document.createElement("span");
      newName.innerHTML = 
      `  <span class="checkboxes2" id="containerOfCheckbox${i}x${products.length-1}">
            <input type="checkbox" id="checkbox${i}x${products.length-1}"/>
        </span>
      `;
      document.getElementById(`containerOfProductId${products.length-1}`).insertAdjacentElement("afterend", newName);
    }

    else
    {
      const newName = document.createElement("span");
      newName.innerHTML = 
      `  <span class="checkboxes1" id="containerOfCheckbox${i}x${products.length-1}">
            <input type="checkbox" id="checkbox${i}x${products.length-1}"/>
        </span>
      `;
      document.getElementById(`containerOfProductId${products.length-1}`).insertAdjacentElement("afterend", newName);
    }
  }

  if(products.length == 1)
  {
    for(i=0; i<people.length; i++)
    {
      const nameName = document.createElement("div");
      nameName.innerHTML = 
      `
        <div class="nameNames">
          ${people[i]}
        </div>
      `
      document.getElementById(`checkbox${i}x0`).insertAdjacentElement("beforebegin", nameName);
    }
  }


  document.getElementById("productChoice").value = "";
  document.getElementById("priceChoice").value = "";

  const resetOwner = document.getElementById("resetPickingOwner");
  if (resetOwner.checked == true)
  document.getElementById("ownerChoice").value = "Właściciel produktu";
}

function addName()
{
  people.push(document.getElementById("nameChoice").value);

  howMuchPaid[people.length-1] = 0;

  const i = people.length-1;

  for(j=0; j<products.length; j++)
  {
    if(j % 2 == 0)
    {
      const newName = document.createElement("span");
      newName.innerHTML = 
      `  <span class="checkboxes2" id="containerOfCheckbox${i}x${j}">
            <input type="checkbox" id="checkbox${i}x${j}"/>
        </span>
      `;
      document.getElementById(`containerOfProductId${j}`).insertAdjacentElement("afterend", newName);
    }

    else
    {
      const newName = document.createElement("span");
      newName.innerHTML = 
      `  <span class="checkboxes1" id="containerOfCheckbox${i}x${j}">
            <input type="checkbox" id="checkbox${i}x${j}"/>
        </span>
      `;
      document.getElementById(`containerOfProductId${j}`).insertAdjacentElement("afterend", newName);
    }
  }


  if(products.length > 0)
  {
    const nameName = document.createElement("div");
    nameName.innerHTML = 
    `
      <div class="nameNames">
        ${people[i]}
      </div>
    `
    document.getElementById(`checkbox${i}x0`).insertAdjacentElement("beforebegin", nameName);
  }

  const hostOptions = document.getElementById("hostChoice");
  hostOptions.options.add(new Option(people[i],i));

  const ownerOptions = document.getElementById("ownerChoice");
  ownerOptions.options.add(new Option(people[i],i))

  const x = 799 / people.length - 6.8;

  let widthJS = document.documentElement;

  widthJS.style.setProperty('--widthCSS1', x + "px");
  widthJS.style.setProperty('--widthCSS2', x + "px");


  document.getElementById("nameChoice").value = "";
}

function countFinalCondition()
{
  if(people.length>0 && products.length>0)  countFinal();

  else window.alert("Dodaj co najmniej jeden produkt i co najmniej jedną osobę");
}

function countFinal()
{
    let boxes = new Array();

    let perPersonForProduct = new Array();
    let numberOfPeoplePerProduct = new Array();
    let priceOfPerson = new Array();

    let costForHost = new Array();


  let hostPerson = document.getElementById("hostChoice").value;

  if(hostPerson == "auto")
  {
    hostPerson = 0;

    for(i=1; i<people.length; i++)
    {
      if(howMuchPaid[i]>howMuchPaid[hostPerson]) hostPerson = i;
    }
  }


  document.getElementById("results").innerHTML = "";
  document.getElementById("results").style.visibility="visible";

  
  document.getElementById("results2").innerHTML = "";
  document.getElementById("results2").style.visibility="visible";

  for (i=0; i<people.length; i++)
  {
    boxes[i] = new Array();

    for (j=0; j<products.length; j++)
    {

      boxes[i][j] = document.getElementById(`checkbox${i}x${j}`);
    }
  }


  for (j=0; j<products.length; j++)
  {
    numberOfPeoplePerProduct[j] = 0;
    for (i=0; i<people.length; i++)
    {
      if(boxes[i][j].checked == true)  numberOfPeoplePerProduct[j]++;
    }
    perPersonForProduct[j] = prices[j] / numberOfPeoplePerProduct[j];
  }


  for (i=0; i<people.length; i++)
  {
    priceOfPerson[i] = 0;
    for (j=0; j<products.length; j++)
    {
      if(boxes[i][j].checked == true) priceOfPerson[i] += perPersonForProduct[j];
    }

    costForHost[i] = priceOfPerson[i];
    costForHost[i] = costForHost[i] - howMuchPaid[i];

    if (hostPerson != i)
    {
      if(costForHost[i]>0)
      {
        let z = Math.round(costForHost[i]*100) / 100;
  
        document.getElementById("results2").innerHTML += `${people[i]} przekazuje ${people[hostPerson]} ${z} </br>`;
      }
  
      if(costForHost[i]<0)
      {
        let z = -1 * (Math.round(costForHost[i]*100) / 100);
  
        document.getElementById("results2").innerHTML += `${people[hostPerson]} przekazuje ${people[i]} ${z} </br>`;
      }
    }


    let y = Math.round(priceOfPerson[i]*100) / 100;
    document.getElementById("results").innerHTML += `Koszt ${people[i]} wynosi ${y} </br>`;
  }

  document.getElementById("results").innerHTML += `</br>Całkowity koszt imprezy wynosi ${totalCost}`;
}
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM