If you like this site and you like coffee, why not buy me one. Because I love it

Click to buy coffe
avatar
Untitled

Guest 77 3rd Sep, 2022

MARKUP 5.24 KB
                      
             // ==UserScript==
// @name    IG FortBattle Rotacja
// @include   http*://*.the-west.*/game.php*
// @version   1.0
// @author   Igorajs
// @description Lepsze wyświetlanie rotacji.
// @namespace https://greasyfork.org/users/899082
// ==/UserScript==
window.IG_rt = null;
window.IG_rtchar = null;
  FortBattle.flashShowCharacterInfo = function(fortId, playerId, healthNow, healthMax, totalDmg, lastDmg, shotat, bonusdata, char) {
    var cachekey = fortId + ':' + playerId;
    var cache = FortBattle.characterCache;
    var infopage, selfDefender, isDef, parsedData = JSON.parse(bonusdata), isAllied = parsedData.offense + parsedData.defense + parsedData.leadbonus != 0;
    if (cache.hasOwnProperty(cachekey)) {
      infopage = cache[cachekey];
      $('#fort_battle_' + fortId + '_infoarea').html(infopage.replace(/%hpWidth%/g, Math.floor(healthNow / healthMax * 85)).replace(/%healthNow%/g, healthNow).replace(/%healthMax%/g, healthMax).replace(/%totalDmg%/g, totalDmg).replace(/%lastDmg%/g, lastDmg).replace(/%bonusOffense%/g, parsedData.offense).replace(/%bonusDefense%/g, parsedData.defense).replace(/%bonusLead%/g, parsedData.leadbonus).replace(/%bonusDamage%/g, parsedData.damagebonus).replace(/%resistance%/g, parsedData.resistance).replace(/%teaminfo%/g, isAllied ? 'block' : 'none'));
      return;
    }
    if (char) {
      if(char.westPlayerId == Character.playerId){
        window.IG_rtchar = char;
        if(char.destinycell !== char.position){
          $('.IG_rotacja').css( "color", "green" );
        }
        else{
          $('.IG_rotacja').css( "color", "red" );
          window.IG_rt = false;
        }
      }

      cache[cachekey] = FortBattle.getCharDataSheet({
        name: char.name,
        avatar: char.avatar,
        level: char.level,
        town: char.town,
        weapon: ItemManager.get(char.weapon).name,
        damage: {
          damage_min: char.damage.damagemin,
          damage_max: char.damage.damagemax
        },
        resistance: parsedData.resistance
      });
      FortBattle.flashShowCharacterInfo(fortId, playerId, healthNow, healthMax, totalDmg, lastDmg, shotat, bonusdata);
      return;
    }
    selfDefender = FortBattle.flashData['info' + fortId].isDefender;
    isDef = (!isAllied && !selfDefender) || (isAllied && selfDefender);
    Ajax.remoteCallMode('fort_battlepage', 'getPlayerDatasheet', {
      fort_id: fortId,
      playerId: playerId,
      isDefender: isDef
    }, function(resp) {
      cache[cachekey] = FortBattle.getCharDataSheet(resp);
      FortBattle.flashShowCharacterInfo(fortId, playerId, healthNow, healthMax, totalDmg, lastDmg, shotat, bonusdata);
    });
  }
  FortBattleWindow.showCharacterInfo = function() {
    var char = this.highlightPlayer;
    if(char.westPlayerId == Character.playerId){
      window.IG_rtchar = char;
    }
    if (!char) {
      FortBattle.flashHideCharacterInfo(this.fortId);
      return;
    }
    FortBattle.flashShowCharacterInfo(this.fortId, char.westPlayerId, char.health, char.healthmax, char.causeddamage, char.shotdmg, char.shotat, JSON.stringify(char.bonusinfo), char);
    $('.fort_battle_infoarea').append("<div class='IG_rotacja'>Rotacja</div>");
    if(IG_rtchar){
      if(IG_rt){
        $('.IG_rotacja').css( "color", "green" );
      }
      else{
        if(IG_rtchar.destinycell !== IG_rtchar.position && IG_rt){
          $('.IG_rotacja').css( "color", "green" );
        }
        else{
          $('.IG_rotacja').css( "color", "red" );
          window.IG_rt = false;
        }
      }
    }
  }
  ;
FortBattleWindow.setSwapState = function (swapState) {
  $('.battleground_thick_arrow canvas').toggleClass('swapping', swapState);
  if(IG_rtchar.destinycell !== IG_rtchar.position && swapState){
    $('.IG_rotacja').css( "color", "green" );
    window.IG_rt = true;
  }
  else{
    $('.IG_rotacja').css( "color", "red" );
    window.IG_rt = false;
  }
};
  FortBattleWindow.updateBattleInfo = function() {
    var acnt = 0;
    var dcnt = 0;
    var c, j;
    for (j = 0; j < this.characters.length; j++) {
      c = this.characters[j];
      if (c.dead)
        continue;
      if (c.team > 0)
        acnt += 1;
      else
        dcnt += 1;
    }
    $('.IG_rotacja').css( "color", "red" );
    window.IG_rt = false;
    FortBattle.flashUpdateBattleInfo(this.fortId, acnt, dcnt);
  }
  ;
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM