wklejamy.pl website for sale. You are interested in. Please contact. wklejamy@gmail.com

Click to buy coffe
avatar
jippwar1

kubajanu 657 6th Jun, 2022

                      
             //// MAIN
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "student.h"
#include "my_tab.h"

#pragma warning (disable : 4996)

ARR_ELEM* add()
{
	STUDENT* a = InitStudent();
	ARR_ELEM* elem = NULL;
	elem = (ARR_ELEM*)malloc(sizeof(ARR_ELEM));
	elem->ptr = a;
	elem->ptr_free = FreeStudent;
	elem->ptr_print = PrintStudent;

	return elem;
}

int main() {
	
	size_t size = 2;
	ARR_ELEM* KONTENER = InitArr(size);

	
	for(int i=0;i<3;i++)
		PushObj(KONTENER, add());
	
	PrintStudent(KONTENER[ARR_ELEM::last-1].ptr);

	PrintArr(KONTENER);

	FreeArr(KONTENER);

}
/// student.cpp
#include "student.h"

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#pragma warning (disable : 4996)


static const char* TYPE_STR[]{
	"IT",
	"MATHS"
};

STUDENT* InitStudent()
{
	char surname[512];
	TYPE choice;
	printf("Input surname: ");
	scanf("%s", surname);

	for (int i = 0; i < END_OF_ENUM; i++) {
		printf("%d.%s\n", i, TYPE_STR[i]);
	}

	printf("Input studies: ");
	scanf("%d", &choice);

	STUDENT* student = NULL;
	student = (STUDENT*)malloc(sizeof(STUDENT));
	if (!student) {
		printf("ALLOC ERROR\n");
		exit(-1);
	}

	student->surname = (char*)malloc((strlen(surname)+1)*sizeof(char));
	if(!student->surname) {
		printf("ALLOC ERROR\n");
		exit(-1);
	}

	memset(student->surname, 0, strlen(surname) + 1);
	strcpy(student->surname, surname);
	
	student->studies = choice;
	return student;
}

void PrintStudent(void* ptr)
{
	STUDENT* student = (STUDENT*)ptr;
	printf("Student: %s %s\n", student->surname, TYPE_STR[student->studies]);
}

void FreeStudent(void* ptr)
{
	STUDENT* student = (STUDENT*)ptr;
	if (student) {
		if (student->surname) {
			free(student->surname);
			student->surname = NULL;
		}
		
		free(student);
		student = NULL;
	}
}


/// student.h 

#pragma once

enum TYPE {
	IT,
	MATHS,
	END_OF_ENUM
};

struct STUDENT {
	char* surname;
	TYPE studies;
};

STUDENT* InitStudent();
void PrintStudent(void *ptr);
void FreeStudent(void* ptr);
//// my_tab.cpp

#include "my_tab.h"

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

size_t ARR_ELEM::last = 0;

ARR_ELEM* InitArr(size_t size)
{
	ARR_ELEM* tab = NULL;
	tab = (ARR_ELEM*)malloc(size*sizeof(ARR_ELEM));

	if (!tab) {
		printf("ALLOC ERROR\n");
		exit(-1);
	}

	memset(tab, 0, size);
	
		
	return tab;
}

void PushObj(ARR_ELEM* arr, ARR_ELEM* elem)
{
	if (!arr) {
		printf("NO ARR");
		exit(-1);
	}

	size_t real_size = _msize(arr) / sizeof(ARR_ELEM);
	if (real_size <= ARR_ELEM::last) {
		arr = (ARR_ELEM*)realloc(arr,2*real_size*sizeof(ARR_ELEM));
		if (!arr) {
			printf("ERROR!\n");
			exit(-1);
		}
		
		memset((void*)(arr + real_size), 0, real_size * sizeof(ARR_ELEM));
	}

	arr[ARR_ELEM::last].ptr = elem->ptr;
	arr[ARR_ELEM::last].ptr_free = elem->ptr_free;
	arr[ARR_ELEM::last].ptr_print = elem->ptr_print;

	ARR_ELEM::last++;
}

void PrintArr(ARR_ELEM* arr)
{
	if (!arr) {
		printf("NO ARR");
		exit(-1);
	}

	size_t last = ARR_ELEM::last;

	for (size_t i = 0; i < last; i++) {
		(*arr[i].ptr_print)(arr[i].ptr);
	}
}

void FreeArr(ARR_ELEM* arr)
{
	if (arr) {
		for (size_t i = 0; i < ARR_ELEM::last; i++) {
			if (arr[i].ptr) {
				(arr[i].ptr_free)(arr[i].ptr);
			}
		}
		free(arr);
		arr = NULL;
	}
	else 
	{
		printf("NO ARR");
		exit(-1);
	}
}
//// my_tab.h

#pragma once

typedef void(*PrintObject)(void* print_obj);
typedef void(*FreeObject)(void* free_obj);

struct ARR_ELEM {
	void* ptr;
	PrintObject ptr_print;
	FreeObject ptr_free;
	static size_t last;
};

ARR_ELEM* InitArr(size_t size);
void PushObj(ARR_ELEM* arr, ARR_ELEM* elem);
void PrintArr(ARR_ELEM* arr);
void FreeArr(ARR_ELEM* arr);
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM