avatar
Untitled

Guest 140 19th Nov, 2023

MARKUP 59.12 KB
                      
             // ==UserScript==
// @name     Panel Dodatków NI
// @namespace	 http://the-crudness.xaa.pl/NIAddons/panel.user.js
// @version   3.0.1.15
// @description Dodaje do wbudowanego panelu dodatków inne dodatki.
// @author    Priweejt
// @include		 http*://*.margonem.com/
// @include		 http*://*.margonem.pl/
// @grant    none
// ==/UserScript==
// ==Changelog==
// 3.0 - w pewnym stopniu ogarnąłem spaghetti jakim to było, cały czas nie jest za dobrze ale już da się nad tym pracować normalnie xD
// 2.6 - w sumie to samo co 2.5
// 2.5 - znów pełno zmian w API, kolejny nowy dodatek
// 2.4 - pierdyliard zmian w API, nowy dodatek, usunięte na obecną chwile dodatki darrefulla bo mu hosting padł czy coś
// 2.3 - nowy dodatek, naprawione loader.require
// 2.2 - włączenie dodatku pokazywanie kolizji dla angielskiego margonem, bo działają już tam widgety. Trochę wewnętrznych zmian w tym skrypcie
// 2.1 - dodatek lepsza walka, trochę zmian w tym kodzie żeby łatwiej się robiło dodatki (event emmitery anyone?)
// 2.0.1 - pierwsza nietestowa wersja
// ==/Changelog==
$(document).ready(() => {
new (function() {
  // check if the script was loaded on the new interface
  if (typeof Engine == "undefined" || typeof parseClanBB == "undefined" || typeof linkify == "undefined") return;

  const addons = this;
  window.priwAddons = this;
  window.API.priw = this;
  const Storage = API.Storage;
  const Templates = API.Templates;
  const protocol = window.location.protocol;

  /*
    CURSOR CSS STYLES
  */
  this.cursors = {
    default: "url("+protocol+"//aldous.margonem.pl/img/gui/cursor/1.png), auto",
    npctalk: "url("+protocol+"//aldous.margonem.pl/img/gui/cursor/2.png), auto",
    fight: "url("+protocol+"//aldous.margonem.pl/img/gui/cursor/3.png), auto",
    grab: "url("+protocol+"//aldous.margonem.pl/img/gui/cursor/4.png), auto",
    pointer: "url("+protocol+"//aldous.margonem.pl/img/gui/cursor/5.png), auto"
  };


  /*
    ADDON LIST
    holds addon data
  */
  this.list = {
    /*priw_ntpd: { Eee, nie mam chyba kodu tego xD Jak ktoś BARDZO chce to mogę zrobić nowy
      namePL: "Notatnik",
      nameEN: "Notepad",
      descPL: "Dodaje prosty notatnik, dostępny pod torbami.",
      descEN: "Adds a simple notepad in the area under the bags.",
      urlPL: "http://priweejt.ct8.pl/NIAddons/get/notepadNI.js?",
      urlEN: "http://priweejt.ct8.pl/NIAddons/get/notepadNI.js?"
    },*/
    priw_extl: {
      namePL: "Instalator zewnętrznych skryptów",
      nameEN: "External script loader",
      descPL: "Pozwala instalować zewnętrzne dodatki przez wpisanie adresu do skryptu.",
      descEN: "Allows installing external scripts from a given url.",
      urlPL: protocol+"//priw8.com/margo/addon/extl/extl.js",
      //urlPL: "http://127.0.0.1:8080/NIextLoader.js?",
      urlEN: protocol+"//priw8.com/margo/addon/extl/extl.js"
    },
    priw_mmp: {
      namePL: "miniMap+",
      nameEN: "miniMap+",
      descPL: "Dodaje do gry wielofunkcyjną minimapę. Domyślnie otwiera sie klawiszem [R]",
      descEN: "Adds a multifunctional minimap. Default hotkey to open it is set to [R]. Note that it hasn't been translated to English.",
      //urlPL: "http://127.0.0.1:8080/mmp.js",
      urlPL: protocol+"//priw8.com/margo/addon/mmp/mmp.js",
      urlEN: protocol+"//priw8.com/margo/addon/mmp/mmp.js"
    },
    priw_tth: {
      namePL: "Titan Helper+",
      nameEN: "Titan Helper+",
      descPL: "Pomimo nazwy dodatek przydatny nie tylko na tytanach. Pokazuje wiele dodatkowych informacji w walce, takich jak ile tur działają już spowolnienia i inne umki, jaki cios specjalny ładuje tytan, i wiele innych rzeczy.",
      descEN: "Despite the name, useful not only for titan fights. It shows a lot of extra information during battles, such as how many turns ago slowdowns and other spells were casted, what special attack is currently being charged by a titan, and numerous other nice things.",
      //urlPL: "http://127.0.0.1:8080/thp.js",
      urlPL: protocol+"//priw8.com/margo/addon/thp/thp.js",
      urlEN: protocol+"//priw8.com/margo/addon/thp/thp.js"
    },
    priw_changeCharacter: {
      namePL: "Change character",
      nameEN: "Change character",
      descPL: "Pozwala na błyskawiczne zmienianie postaci na aktualnym świecie: <a href='https://imgur.com/hnJ6wQ3' target='_blank'>wyglada tak</a>. Kolejność postaci można zmienić klikając na którąś ppm.",
      descEN: "Allows quickly switching between characters on the current world: <a href='https://imgur.com/hnJ6wQ3' target='_blank'>looks like this</a>. The order in which the characters are displayed can be changed by right-clicking one of them.",
      urlPL: protocol+"//priw8.com/margo/addon/cc/cc.js",
      urlEN: protocol+"//priw8.com/margo/addon/cc/cc.js"
    },
    priw_PartyStats: {
      namePL: "Statystyki grupy",
      nameEN: "Party stats",
      descPL: "Wyświetla w oknie grupy informacje o profesjach i poziomach jej członków. Powiadamia też o za dużej różnicy poziomów w grp (zaznaczając min/max lvl na czerwono - może nie działać jak należy na światach prywatnych, bo tam chyba inny wzorek).",
      descEN: "Displays info about party members (profession, level) in the party window. It also notifies you if the level difference of the party members is too high (by making the min/max level display red).",
      urlPL: protocol+"//priw8.com/margo/addon/PartyStats/PartyStats.js",
      urlEN: protocol+"//priw8.com/margo/addon/PartyStats/PartyStats.js"
    },
    priw_instantTurnNotif: {
      namePL: "Natychmiastowe powiadomienie o turze",
      nameEN: "Instant turn notification",
      descPL: "Zamiast po 5s, dźwięk powiadomienia o turze jest odtwarzany od razu.",
      descEN: "Makes the turn notification sound play instantly, rather than playing it after 5 seconds.",
      urlPL: protocol+"//priw8.com/margo/addon/instantTurnNotif/instantTurnNotif.js",
      urlEN: protocol+"//priw8.com/margo/addon/instantTurnNotif/instantTurnNotif.js"
    },
    priw_npcIconRemover: {
      namePL: "Usuwacz ikon NPC",
      nameEN: "NPC icon remover",
      descPL: "Usuwa ikonki leczenia, depozytu, sklepu, poczty i hotelu nad NPCami.",
      descEN: "Removes heal, deposit, shop, mail and inn icons from NPCs.",
      urlPL: protocol+"//priw8.com/margo/addon/npcIconRemover/npcIconRemover.js",
      urlEN: protocol+"//priw8.com/margo/addon/npcIconRemover/npcIconRemover.js"
    },
  }
  this.addonIds = Object.keys(addons.list);


  /* 
    COMMON FUNCTIONS
  */
  function error(module, txt) {
    console.error(`priwAddonPanel::${module}: ${txt}`);
  }

  function warn(module, txt) {
    console.warn(`priwAddonPanel::${module}: ${txt}`);
  }

  function log(module, txt) {
    console.warn(`priwAddonPanel::${module}: ${txt}`);
  }


  function detourBefore(obj, key, clb, exArgs=[]) {
    const _prev = obj[key];
    obj[key] = function() {
      const fullArgs = [];
      for (let i=0; i<arguments.length; ++i) {
        fullArgs.push(arguments[i]);
      }
      for (let i=0; i<exArgs.length; ++i) {
        fullArgs.push(exArgs[i]);
      }
      if (!clb.apply(this, fullArgs))
        return _prev.apply(this, arguments);
    }
  }

  function detourAfter(obj, key, clb, exArgs=[]) {
    const _prev = obj[key];
    obj[key] = function() {
      const fullArgs = [];
      for (let i=0; i<arguments.length; ++i) {
        fullArgs.push(arguments[i]);
      }
      for (let i=0; i<exArgs.length; ++i) {
        fullArgs.push(exArgs[i]);
      }
      const ret = _prev.apply(this, arguments);
      clb.apply(this, fullArgs);
      return ret;
    }
  }

  /*
    DICTIONARY MODULE
    provides simple dictionary functionality for multiple languages
  */
  this.dictionary = new (function() {
    var list = {};
    this.get = function(id, data) {
      var str = list[id];
      if (!str) return "missing["+id+"]";
      str = str[_l()];
      if (!str) return "nolang["+id+"]";
      for (var i in data) {
        str = str.replace(i, data[i]);
      };
      return str;
    };
    this.add = function(id, txt) {
      list[id] = txt; //txt = {en: "txten", pl: "txtpl"}
    };
    this.addMany = function(data) {
      for (var i=0; i<data.length; i++) {
        this.add(data[i].id, data[i].txt);
      };
    };
  })();
  const _txt = this.dictionary.get;  /*
    EMITTER CLASS
    probably not properly implemented because I wrote this in 2 minutes
  */
  this.Emmiter = function() {
    var on = [];
    var once = [];
    this.on = function(type, fun) {
      on.push(type, fun);
      return fun;
    };
    this.once = function(type, fun) {
      once.push(type, fun);
      return fun;
    };
    this.off = function(fun) {
      for (var i=1; i<on.length; i+=2) {
        if (on[i] == fun) {
          return on.splice(i-1, 2);
        };
      };
    };
    this.emit = function(type, data) {
      for (var i=0; i<once.length; i+=2) {
        if (once[i] == type) {
          once[i+1](data);
          once.splice(i, 2);
          i -= 2;
        };
      };
      for (var i=0; i<on.length; i+=2) {
        if (on[i] == type) {
          on[i+1](data);
        }
      };
    };
  };


  /*
    BUTTON MODULE
    create buttons. wowie!
  */
  this.Button = class Button {
    constructor(options) {
      /* 
        example options {
          type?: "className", (defaults to "small")
          label: "black label",
          clb: button => alert("siema")
        }
      */
      this.$ = API.Templates.get("button")[0];
      this.$.classList.add(options.type ? options.type : "small");
      this.$.addEventListener("click", options.clb);
      this.setLabel(options.label);
    }

    get$() {
      return this.$;
    }

    setLabel(label) {
      this.$.querySelector(".label").innerText = label;
    }
  }  /*
    WINDOW MODULE
    wrapper of the normal API.Window for convenience
  */
  this.Window = class Window {
    /* =OPTIONS=
     WYMAGANE:
      /Jedno z dwóch:
        -txt: zawartość HTML okna
        -element: element do podpięcia do zawartości okna
      /
      -header: nagłówek okna
     OPCJONALNE
      -likemAlert: bool, czy okno ma posiadać klasę mAlert (default: false)
      -noClose: bool, czy ma zostać usunięty przycisk zamykania (default: false)
      -callbacks: array, taki sam jak ma mAlert w drugim argumencie (default: [])
      -onClose: f, funkcja jaka wykona się przy zamknięciu okna (default: none)
      -css: style css które będą nadane oknu
    */
    constructor(options) {
      this.wnd = window.Engine.windowManager.add({
        content: " ", // Needs to have a non-falseish value because NI is actual hot garbage
        nameWindow: options.header || " ", // Same thing here!
        parentObj: null,
        title: options.header,
        onclose: options.onclose
      });
      this.$ = this.wnd.$[0];
      this.$content = document.createElement("div");
      this.$userContent = document.createElement("div");
      this.$content.appendChild(this.$userContent);

      // this.wnd.title(options.header);

      if (typeof options.txt != "undefined")
        this.$userContent.innerHTML = options.txt;
      else if (typeof options.element != "undefined")
        this.$userContent.appendChild(options.element);

      if (options.likemAlert)
        this.$.classList.add("mAlert");

      if (options.noClose) {
        const $close = this.getCloseBtt();
        if ($close)
          $close.parentElement.removeChild($close);
      }

      if (options.callbacks) {
        for (let i=0; i<options.callbacks.length; ++i) {
          const data = options.callbacks[i];
          const btt = new addons.Button({
            label: data.txt,
            clb: data.clb
          });
          this.$content.appendChild(btt.get$());
        }
      }

      if (options.css) {
        Object.assign(this.$.style, options.css);
      }

      this.wnd.content(this.$content);
      this.wnd.addToMAlertLayer();
      this.wnd.setWndOnPeak();
      this.wnd.center();
      //addons.modules.Interface.$mLayer[0].appendChild(this.$);
    }

    getCloseBtt() {
      const $close = this.$.querySelector(".close-button-corner-decor");
      if ($close) {
        return $close;
      } else {
        error("Window::constructor", "unable to find close element");
        return null;
      }
    }

    setContent(content) {
      if (typeof content == "string")
        this.$userContent.innerHTML = content;
      else
        this.$userContent.appendChild(content);
    }

    setHeader(header) {
      this.wnd.title(header);
    }

    setLabel(label) {
      this.wnd.label(label);
    }

    appendContent(el) {
      this.$userContent.appendChild(el);
    }

    clearContent() {
      this.$userContent.innerHTML = "";
    }

    close() {
      this.wnd.close();
    }
    getInnerWnd() {
      return this.wnd;
    }
  }


  /*
    EMITTER MODULE
    ...just an instance of the class above.
  */
  this.emmiter = new this.Emmiter();


  /*
    STORAGE MODULE
    stores which addons are installed (that's all)
  */
  this.storage = new (function() {
    this.storageKey = "priwAddons";
    this.storageCache = null;
    this.get = function() {
      if (!this.storageCache) {
        try {
          this.storageCache = localStorage.getItem(this.storageKey) ? JSON.parse(localStorage.getItem(this.storageKey)) : [];
        } catch(e) {
          error("storage::get", "bad JSON");
          return this.storageCache = [];
        }
      };
      return this.storageCache;
    };
    this.set = function(storage) {
      this.storageCache = storage;
      localStorage.setItem(this.storageKey, JSON.stringify(storage));
    };
    this.getAddonState = function(id) {
      var storage = this.get();
      return (storage.indexOf(id) > -1);
    };
    this.toggleAddon = function(id) {
      var storage = this.get();
      if (storage.indexOf(id) > -1) {
        storage.splice(storage.indexOf(id), 1);
      } else {
        storage.push(id);
      };
      this.set(storage);
    };
  })();

  
  /*
    MODULES MODULE (wowie!)
    gets modules from the game, or something
  */
  this.modules = new (function() {
    this.init = function() {
      this.Interface = window.Engine.interface; // no dobra, skoro tak zrobili to fajnie

      this.Console = window.Engine.console; // konsola teraz tez jest dostepna
    };
  })();
  this.modules.init();


  /*
    CONSOLE MODULE
    handles custom commands, allows easier logging etc 
  */
  this.console = new (function() {
    var self = this;
    var Console = null;
    var $content = null;
    var commandLine = null;
    var customCmds = {
      "!help": {
        handler: () => {
          for (var i in customCmds) {
            if (customCmds[i].help)
              window.log("<b>"+i+"</b> - "+customCmds[i].help);
          }
        }
      }
    };

    this.loadConsoleIfNeeded = function() {
      if (Console == null) {
        if (!window.Engine.console)
          return false;

        Console = window.Engine.console;
        commandLine = Console.commandLine;
        $content = Console.wnd.$[0].querySelector(".console-content");
        var _sendMessage = commandLine.sendMessage;
        commandLine.sendMessage = function(cmd) {
          if (!self.cmdExists(cmd)) {
            _sendMessage.apply(this, arguments);
          } else {
            window.log("<i style=color:white>> "+cmd+"</i>");
            document.querySelector("#console_input").value = "";
            self.parseCmd(cmd);
          }
        }
      }
      return true;
    }

    this.newCustomCmd = function(cmd) {
      /* przykładowe cmd:
        cmd = {
          name: "nazwa komendy",
          handler: n => console.log(n),
          [help: "opis co komanda robi"]
        }

      */
      customCmds[cmd.name] = cmd;
    };
    this.cmdExists = function(cmd) {
      cmd = cmd.split(" ")[0];
      return customCmds[cmd] ? true : false;
    }
    this.parseCmd = function(cmd) {
      var args = cmd.split(" ");
      cmd = args.splice(0, 1)[0];
      cmd = customCmds[cmd];
      cmd.handler.apply(window, args);
    }
    this.log = function(txt, level) {
      switch (level) {
        case 1:
          txt = "<span style='color: yellow'>Warning: "+txt+"</span>";
        break;
        case 2:
          txt = "<span style='color: #9a6400'>Error: "+txt+"</span>";
        break;
        case 3:
          txt = "<span style='color: red; font-weight: bold;'>Fatal error: "+txt+"</span>";
        break;
      }
      if (this.loadConsoleIfNeeded()) {
        var $log = document.createElement("div");
        $log.classList.add("console-message");
        $log.innerHTML = txt;
        $content.appendChild($log);
        if (level) {
          Console.showConNotif();
        };
        if (level == 3) Console.open();
      } else {
        console.warn("Panel dodatków NI: błąd ładowania konsoli, nie można wyświetlić logu w grze");
        console.log(txt);
      }
    }
  })();

  /*
    REQUEST PARSER MODULE
    parsing and modifying sent/received things
  */
  this.requestParser = new (function() {
    // websocket version
    detourBefore(Engine.communication, "send2", (query) => {
      return this.onRequest(query);
    });
    // ajax version
    detourBefore(Engine.communication, "send", (query) => {
      return this.onRequest(query);
    });

    this.onRequest = function(query) {
      if (query.substring(0, 4) == "init" && addons.loader.tryLoadAddons(query)) {
        return true; // addons need to be loaded before init is continued - return true to prevent execution of the original func
      }
      return false;
    }

    detourBefore(Engine.communication, "parseJSON", data => {
      this.emitEvents(data, true);
    });
    detourAfter(Engine.communication, "parseJSON", data => {
      this.emitEvents(data, false);
    });

    detourAfter(Engine.interface, "initBanners", () => {
      addons.emmiter.emit("game-load");
    });
    detourAfter(Engine.interface, "afterUnlock", () => {
      addons.emmiter.emit("interface-load");
    });

    this.emitEvents = function(data, before) {
      for (let i in data) {
        addons.emmiter.emit((before ? "before-" : "")+i, data[i]);
      };
      addons.emmiter.emit((before ? "before-" : "")+"game-response", data);
    };
  })();
  /* 
    LOADER MODULE
    crucial module that loads addons and fires some important events on the emitter
  */
  this.loader = new (function(){
    var self = this;
    var lastAddonId;
    this.addonsLoaded = 0;
    this.waitForInterfaceChanger = false; //eliminuje potencjalną możliwość zagryzienia się z dodatkiem SI2NI

    this.tryLoadAddons = function(query) {
      if (self.addonsLoaded < addons.addonIds.length) {
        const isFirstInit = query.indexOf("configGet=1") > -1;
        if (isFirstInit) {
          // If first init is being blocked, this needs to be done for proper ServerStorage loading on re-init
          Engine.setFirstLoadInit1(true);
        }
        window.Engine.setBlockSendNextInit(true);
        this.loadAddon();
        return true;
      } else {
        return false;
      }
    }

    this.loadAddon = function() {
      var id = addons.addonIds[this.addonsLoaded];
      lastAddonId = id;
      if (addons.storage.getAddonState(id)) {
        var addon = addons.list[id];
        if (addon.beforeInstall && addon.beforeInstall()) { //failsafe jakby ktoś coś odwalił
          addons.storage.toggleAddon(id);
          return this.onAddonLoad(true);
        };
        if (!$.cachedScript) jQuery.cachedScript=function(e,c){return c=$.extend(c||{},{dataType:"script",cache:!0,url:e}),jQuery.ajax(c)};
        var url = this.getUrl(addon);
        window.__currentAddon = {
          id: addons.addonIds[this.addonsLoaded],
          data: addon.data
        };
        if (url.indexOf("?") > -1) url += "&v="+((new Date()).toLocaleDateString());
        else url += "?v="+((new Date()).toLocaleDateString());
        $.cachedScript(url).done(this.onAddonLoad).fail((xhr) => this.failedAddonLoad(id, xhr));
        //$.getScript(url).done(this.onAddonLoad).fail((xhr) => this.failedAddonLoad(id, xhr));
      } else {
        this.onAddonLoad(true);
      };
    };

    this.onAddonLoad = function(notLoaded) {
      if (notLoaded !== true) {
        var addon = addons.list[lastAddonId];
        addons.console.log("addon '"+ (_l() == "pl" ? addon.namePL : addon.nameEN) + "' loaded succesfully");
      };
      self.addonsLoaded++;
      if (self.addonsLoaded < addons.addonIds.length) {
        self.loadAddon();
      } else {
        self.loadExtraAddons();
      };
    };

    var extraLoadFinished = false;
    var extraAddonsLoaded = -1;
    this.loadExtraAddons = function(failed) {
      if (extraAddonsLoaded >= 0 && !failed) addons.console.log("script from "+extraAddons[extraAddonsLoaded]+" loaded succesfully");
      extraAddonsLoaded++;
      if (extraAddonsLoaded < extraAddons.length) {
        var url = extraAddons[extraAddonsLoaded];
        $.cachedScript(url).done(self.loadExtraAddons).fail((xhr) => self.failedExtraAddonLoad(url, xhr));
      } else {
        if (!self.waitForInterfaceChanger) {
          extraLoadFinished = true;
          Engine.setBlockSendNextInit(false);
          Engine.reCallInitQueue();
        };
      };
    };

    this.require = function(url) {
      if (!extraLoadFinished) extraAddons.push(url);
      else throw "Ładowanie już się zakończyło.";
    };

    var extraAddons = [];
    this.failedAddonLoad = function(id, xhr) {
      var addon = addons.list[id];
      //if (_l() == "pl") console.warn("Nie udało się załadować dodatku "+addon.namePL+" ["+this.getUrl(addon)+"] ("+xhr.status + " - "+xhr.statusText+")");
      //else console.warn("Failed to load addon "+addon.nameEN+" ["+this.getUrl(addon)+"] ("+xhr.status + " - "+xhr.statusText+")");
      addons.console.log("failed to load addon '"+(_l() == "pl" ? addon.namePL : addon.nameEN)+"' ("+xhr.status + " - "+xhr.statusText+")", 1);
      this.onAddonLoad(true);
    };
    this.failedExtraAddonLoad = function(url, xhr) {
      //if (_l() == "pl") console.warn("Nie udało się załadować skryptu z require "+url);
      //else console.warn("Failed to load required script "+url);
      addons.console.log("failed to load script from "+url+" ("+xhr.status + " - "+xhr.statusText+")", 1);
      this.loadExtraAddons(true);
    };
    this.getUrl = function(addon) {
      return _l() == "pl" ? addon.urlPL : addon.urlEN;
    };
  })();


  /* 
    ADDON WINDOW MODULE
    the actual body of the custom addon panel
  */
  this.customPanel = new (function() {
    const self = this;
    this.addedCustomAddons = false;
    this.content = null;
    this.template = null;
    addons.dictionary.addMany([
      {
        id: "priwAddonPanel::label",
        txt: {
          "pl": "> Dodatki Priweejta <",
          "en": "> Priw8's addons <"
        }
      },
      {
        id: "priwAddonPanel::title",
        txt: {
          "pl": "Dodatki Priweejta",
          "en": "Priw8's addons"
        }
      },
      {
        id: "priwAddonPanel::enableAddon",
        txt: {
          "pl": "Włącz",
          "en": "Enable"
        }
      },
      {
        id: "priwAddonPanel::disableAddon",
        txt: {
          "pl": "Wyłącz",
          "en": "Disable"
        }
      }
    ])
    this.openCustomAddons = function() {
      const wnd = new addons.Window({
        header: addons.dictionary.get("priwAddonPanel::title"),
        element: self.content
      });
      wnd.setLabel(addons.dictionary.get("priwAddonPanel::title"));
    }
  
    this.addCustomAddonButton = function() {
      const $wnd = window.Engine.addonsPanel.wnd.$[0];
      const $list = $wnd.querySelector(".addon-list");
      const $header = document.createElement("div");
      $header.classList.add("custom-addon-header");
      $header.innerHTML = addons.dictionary.get("priwAddonPanel::label");
      $header.addEventListener("click", this.openCustomAddons);
      $list.appendChild($header);
    };
  
    this.initCss = function() {
      const css = `
        .addon-author {
          font-size: 75%;
          text-align: right;
          color: #333333;
        }
        .custom-addon-header {
          text-align: center;
          border-bottom: 1px solid #4b4949;
          font-size: 125%;
          color: #777777;
          height: 70px;
          line-height: 70px;
          cursor: pointer;
        }
        .custom-addon-header:hover {
          color: #AAAAAA;
        }
        .priw-addon {
          display: flex;
          flex-direction: row;
          justify-content: space-between;
          align-items: center;
          margin-top: 5px;
          margin-bottom: 5px;
          width: 420px;
          padding: 5px;
          background: rgba(255, 255, 255, 0.2);
          border: 1px solid #80808080;
        }
        .priw-addon-name {
          font-weight: bold;
        }
        .priw-addon-desc {
          font-size: 90%;
        }
      `;
      $("<style>"+css+"</style>").appendTo("head");
    };

    this.generateSingleAddon = function(data, id) {
      const $addon = this.template.cloneNode(true);
      $addon.querySelector(".priw-addon-name").innerHTML = _l() == "pl" ? data.namePL : data.nameEN;
      $addon.querySelector(".priw-addon-desc").innerHTML = _l() == "pl" ? data.descPL : data.descEN;

      const btt = new addons.Button({
        label: addons.storage.getAddonState(id) ? addons.dictionary.get("priwAddonPanel::disableAddon") : addons.dictionary.get("priwAddonPanel::enableAddon"),
        clb: () => {
          addons.storage.toggleAddon(id);
          if (addons.storage.getAddonState(id)) {
            btt.setLabel(addons.dictionary.get("priwAddonPanel::disableAddon"));
            btt.$.classList.add("green");
          } else {
            btt.setLabel(addons.dictionary.get("priwAddonPanel::enableAddon"));
            btt.$.classList.remove("green");
          }
        }
      });
      if (addons.storage.getAddonState(id))
        btt.$.classList.add("green");
      
      $addon.querySelector(".priw-addon-toggle").appendChild(btt.get$());
      return $addon;
    }

    this.generateContent = function() {
      this.content = document.createElement("div");
      for (let id in addons.list) {
        const addon = addons.list[id];
        if ((_l() == "pl" && !addon.disablePL) || (_l() == "en" && !addon.disableEN)) {
          this.content.appendChild(
            this.generateSingleAddon(addon, id)
          );
        }
      }
    };

    this.initTemplate = function() {
      this.template = document.createElement("div");
      this.template.classList.add("priw-addon");
      this.template.innerHTML = `
<div class="priw-addon-info">
  <div class="priw-addon-name"></div>
  <div class="priw-addon-desc"></div>
</div>
<div class="priw-addon-toggle">`
    }

    this.initTemplate();
    this.generateContent();
    this.initCss();
    addons.emmiter.on("game-load", () => {
      detourAfter(Engine.addonsPanel, "manageVisible", () => {
        if (!this.addedCustomAddons) {
          this.addCustomAddonButton();
          this.addedCustomAddons = true;
        };
        addons.emmiter.emit("addons-toggle");
      });
    });
  })();


  /* 
    POPUP MENU
    kept for compatibility reasons...
  */
  this.popupMenu = function(menu, e) {
    window.Engine.interface.showPopupMenu(menu, e);
  };

  
  /*
    SETTINGS MODULE
    provides custom settings
  */
  this.settings = new (function() {
    var self = this;
    var extraSettings = [];
    var $extraSettings, $scrollPane;
    addons.dictionary.add("addon_settings", {
      pl: "Ustawienia dodatków",
      en: "Addon settings"
    })
    if (!Storage.get("addonsettings")) {
      Storage.set("addonsettings", {});
    };
    this.init = function() {
      var _old = Engine.settings.toggle;
      Engine.settings.toggle = function() {
        var ret = _old.apply(this, arguments);
        self.manageExtraSettings();
        addons.emmiter.emit("settings-toggle");
        return ret;
      };
    };
    this.updateSettingTable = function() {
      $extraSettings = document.createElement("div");
      $extraSettings.classList.add("seccond-c");

      var $header = document.createElement("h2");
      $header.classList.add("settings-addons");
      $header.innerHTML = "<span>"+_txt("addon_settings")+"</span>";
      $extraSettings.appendChild($header);

      var $list = document.createElement("ul");
      $list.classList.add("hero-options");
      var html = "", setting, enabled;
      for (var i=0; i<extraSettings.length; i++) {
        setting = extraSettings[i];
        enabled = Storage.get("addonsettings/"+setting.id) ? " active" : "";
        html += "<li data-setting_id='"+setting.id+"'><span class='checkbox"+enabled+"'></span><span class='label'>"+setting.txt+"</span></li>";
      };
      $list.innerHTML = html;
      $list.addEventListener("click", this.toggleSetting);
      $extraSettings.appendChild($list);
    };
    this.toggleSetting = function(e) {
      const path = e.composedPath(); // e.path tylko na chrome jest, upsik
      for (var i=0; i<path.length; i++) {
        if (path[i].dataset["setting_id"]) {
          var li = path[i];
          var children = li.children;
          var enabled = !Storage.get("addonsettings/"+li.dataset["setting_id"]);
          Storage.set("addonsettings/"+li.dataset["setting_id"], enabled);
          for (var i=0; i<children.length; i++) {
            if (children[i].classList.contains("checkbox")) {
              if (enabled) children[i].classList.add("active");
              else children[i].classList.remove("active");
              break;
            };
          };
          addons.emmiter.emit("toggle-addon-"+li.dataset["setting_id"], enabled);
          break;
        };
      };
    };
    this.manageExtraSettings = function() {
      if (!extraSettings.length) return;
      var $settings = document.getElementsByClassName("settings-window")[0];
      if ($settings) {
        //tfw uparłeś się na nieużywanie jquery
        var children = $settings.children;
        for (var i=0; i<children.length; i++) {
          if (children[i].classList.contains("hero-options-config")) {
            children = children[i].children[0].children; //xd
            break;
          };
        };
        for (var i=0; i<children.length; i++) {
          if (children[i].classList.contains("scroll-pane")) {
            $scrollPane = children[i];
            break;
          };
        };
        if (!$scrollPane) return console.warn("coś się zepsuło");
        $scrollPane.appendChild($extraSettings);
      };
    };
    this.add = function(data) {
      extraSettings.push(data);
      self.updateSettingTable();
      if (Storage.get("addonsettings/"+data.id) == null) Storage.set("addonsettings/"+data.id, data.default);
    };
    this.get = function(id) {
      return Storage.get("addonsettings/"+id);
    };
    //this.add({
    //	txt: "test",
    //	id: "test-setting",
    //	default: true
    //});
    addons.emmiter.once("interface-load", this.init);
  })();  /*
    ADDON DISPLAY MODULE
    provide shared area where user can switch between multiple addon displays
  */
  this.addonDisplay = new (function(addons) {
    //TODO
    //zmienić pokazywanie ikonek i nazwy klas bo założenia się trochę zmieniły w trakcie robienia a nazwy zostały
    var self = this,
      list = [],
      movedToWindow = [],
      hidden = true,
      $wrapper,
      $singleWrapper,
      $scrollWrapper,
      $scrollContent,
      $title,
      $bagHide,
      $bag,
      $CLLTable,
      currentDisplay = false,
      loadQueue = [];
    this.add = function(options) {
      if ($wrapper == null) {
        loadQueue.push(options);
        return;
      }
      if (hidden) {
        $wrapper.style["display"] = "block";
        hidden = false;
      }
      var $element = document.createElement("div");
      $element.classList.add("addonDisplay-single-display")
      if (options.noTitle) {
        $element.classList.add("long");
      }
      if (options.noForcedWndHeight) {
        $element.classList.add("noForcedWndHeight");
      }
      if (options.html) {
        $element.innerHTML += options.html;
      } else if (options.element) {
        $element.appendChild(options.element);
      }
      var $shortcut = document.createElement("div");
      if (!options.icon) {
        $shortcut.innerHTML = options.name.charAt(0);
      } else {
        $shortcut.innerHTML = "<img width='25px' height='25px' src='"+options.icon+"'>";
      }
      $shortcut.addEventListener("click", () => {
        this.loadDisplay(options.id);
      });
      $shortcut.addEventListener("contextmenu", e => {
        e.preventDefault();
        this.moveDisplayToWindow(options.id);
      });
      $($shortcut).tip(options.name);
      $scrollContent.appendChild($shortcut);
      list.push({
        $: $element,
        $short: $shortcut,
        id: options.id,
        name: options.name,
        wndStyle: options.wndStyle,
        noTitle: options.noTitle,
        noForcedWndHeight: options.noForcedWndHeight
      })
    }
    this.moveDisplayToWindow = function(id) {
      var display = this.getDisplayById(id);
      display.$short.style["display"] = "none";
      if (currentDisplay == display) {
        //display.$.remove();
        //$title.innerHTML = "";
        //currentDisplay = false;
        for (var i=0; i<list.length; i++) {
          var disp = list[i];
          if (disp.id != display.id && movedToWindow.indexOf(disp.id) == -1) {
            this.loadDisplay(disp.id);
            break;
          }
          if (i+1 == list.length) {
            currentDisplay = false;
          }
        }
      }
      if (movedToWindow.indexOf(id) == -1) {
        movedToWindow.push(id);
        Storage.set("addonDisplay/movedToWindow", movedToWindow);
      }
      if (movedToWindow.length == list.length) {
        hidden = true;
        $wrapper.style["display"] = "none";
      }
      this.createDisplayWindow(display);
    }
    this.createDisplayWindows = function() {
      for (var i=0; i<movedToWindow.length; i++) {
        var display = this.getDisplayById(movedToWindow[i]);
        if (display) {
          this.moveDisplayToWindow(display.id);
        } else {
          movedToWindow.splice(i,1);
          i -= 1;
        }
      }
      Storage.set("addonDisplay/movedToWindow", movedToWindow);
    }
    this.createDisplayWindow = function(display) {
      var hwnd = new addons.Window({
        onclose: () => {
          var html = display.$.parentElement.innerHTML;
          display.$.remove();
          hwnd.setContent(html);
          this.removeDisplayWindow(display);
          hwnd.getInnerWnd().fadeAndRemove();
        }
      });
      hwnd.$.style.width = "241px;";
      if (!display.noForcedWndHeight) hwnd.$.style.height = display.noTitle ? "290px" : "260px";
      if (display.wndStyle) {
        Object.assign(hwnd.$.style, display.wndStyle);
      }
      hwnd.setHeader(display.noTitle ? "" : display.name);
      hwnd.setContent(display.$);
      const innerWnd = hwnd.getInnerWnd();
      innerWnd.setTransparentWindow();
      innerWnd.changeDraggableContainment('.game-window-positioner'); // zmienili z dragable na draggable, ktoś umie angielski
      innerWnd.setSavePosWnd("display_"+display.id, {
        x: '251',
        y: '100'
      });
      //$('.alerts-layer').append(hwnd.$);
      innerWnd.updatePos();
    }
    this.removeDisplayWindow = function(display) {
      if (movedToWindow.length == list.length) {
        hidden = false;
        $wrapper.style["display"] = "block";
        this.loadDisplay(display.id);
      }
      display.$short.style["display"] = "block";
      movedToWindow.splice(movedToWindow.indexOf(display.id),1);
    }
    this.loadDefaultDisplay = function() {
      var lastId = Storage.get("addonDisplay/active");
      if (lastId == null) lastId = list[0].id;
      self.loadDisplay(lastId);
      self.createDisplayWindows();
    }
    this.getDisplayById = function(id) {
      for (var i=0; i<list.length; i++) {
        if (list[i].id == id) return list[i];
      }
      return false;
    }
    this.loadDisplay = function(id) {
      var display = this.getDisplayById(id);
      if (!display) display = list[0];
      if (currentDisplay) {
        $singleWrapper.removeChild(currentDisplay.$);
        currentDisplay.$short.classList.remove("active");
      }
      display.$short.classList.add("active");
      $singleWrapper.appendChild(display.$);
      if (display.noTitle) {
        $title.style["display"] = "none";
        $singleWrapper.classList.add("long");
      } else {
        $title.style["display"] = "block";
        $title.innerHTML = display.name;
        $singleWrapper.classList.remove("long");
      };
      currentDisplay = display;
      Storage.set("addonDisplay/active", id);
      addons.emmiter.emit("display-load-"+id);
    }
    this.tutorial = function() {
      if (Storage.get("addonDisplay/tutorial") || list.length == 0) return;
      new addons.Window({
        header: "Tutorial",
        txt: _l() == "pl" ?
`Wygląda na to, że zainstalowałeś dodatek wykorzystujący mechanikę pokazywania rzeczy pod torbami. Kilka informacji:
<br>- na dole są ikonki dodatków korzystających z tej mechaniki. Klikając je można się między nimi przełączać.
<br>- kliknięcie ikonki prawym przyciskiem myszy spowoduje przeniesienie dodatku spod toreb do oddzielnego okienka,
które można dowolnie przesuwać.
<br>- jeżeli masz mały monitor, to w ustawieniach jest opcja włączenia przycisku do ukrywania toreb, który znajduje się obok zestawów eq.`
        :
`It appears that an addon which uses the so-called addon display system has been installed. You can find it under the bags in your inventory. Usage:
<br>- if you have multiple addons that use this system, you can switch between their displays by using the icons located under the display.
<br>- right-clicking an icon will cause the display to be moved to a separate window, which can then be freely moved.
<br>- in case the display doesn't fit on your screen, you can enable a bag-hiding button in the game settings. Upon enabling, it will appear next to the battleset buttons.
`,
        css: {
          "max-width": "350px"
        }
      })
      Storage.set("addonDisplay/tutorial", true);
    }
    this.catchCLLTable = function() {
      var timers = document.getElementsByClassName("cll-timers");
      if (timers.length) {
        addons.settings.add({
          txt: _l() == "pl" ? "Umieszczaj minutniki klanowe pod torbami" : "Show guild timers under the bags",
          id: "API_clan_timer_display",
          default: false
        });
        addons.emmiter.on("toggle-addon-API_clan_timer_display", () => message(_l() == "pl" ? "Zmiany będą widoczne po odświeżeniu gry" : "Changes will come into effect once the page has been reloaded"));
        if (!addons.settings.get("API_clan_timer_display")) return;
        while(timers.length) {
          var $timer = timers[0];
          $($timer).trigger("mouseenter");
          $($timer).draggable("disable");
          Object.assign($timer.style, {
            "position": "static",
            "margin-top": "3px",
            "margin-left": "1px"
          });
          var css = $timer.getAttribute("style");
          $timer.setAttribute("style", css.replace("static;", "static !important;"));
          var name = $timer.getAttribute("id").split("cll-timers-")[1].replace(/_/g, " ");
          this.add({
            name: _l() == "pl" ? "Minutniki klanowe "+name : "Clan timers "+name,
            element: $timer,
            id: "cll-timer-"+name,
            icon: ""+protocol+"//grooove.pl/favicon.ico",
            noTitle: true
          })
        }
      }
    }
    this.onGameLoad = function() {
      self.catchCLLTable();
      if (list.length > 0) {
        self.loadDefaultDisplay();
      }
    }
    this.initSettings = function() {
      addons.settings.add({
        txt: _l() == "pl" ? "Przycisk ukrycia toreb" : "Bag hide button",
        id: "API_hide_bag",
        default: false
      });
      var buttonState = addons.settings.get("API_hide_bag");
      this.toggleBagHideBtt(buttonState, true);
      addons.emmiter.on("toggle-addon-API_hide_bag", this.toggleBagHideBtt);

      var show = Storage.get("addonDisplay/showBag");
      if (show == null || !buttonState) show = true;
      this.toggleBag(show);
    }
    this.toggleBagHideBtt = function(show, init) {
      $bagHide.style["display"] = show ? "block" : "none";
      if (!init) self.toggleBag(true);
    }
    this.toggleBag = function(show) {
      show = typeof(show) != "object" ? show : $bag.style["display"] == "none";
      $bag.style["display"] = show ? "block" : "none";
      $bagBG.style["display"] = show ? "block" : "none";
      $bagWrapper.style["height"] = show ? "" : "0px";

      if (show) $wrapper.style["margin-top"] = 0;
      else $wrapper.style["margin-top"] = "-205px";
      Storage.set("addonDisplay/showBag", show);
    }
    this.init = function() {
      if (Storage.get("addonDisplay") == null) {
        Storage.set("addonDisplay", {});
      }
      var moved = Storage.get("addonDisplay/movedToWindow")
      if (moved) movedToWindow = moved;
      $wrapper = document.querySelector(".b_wrapper");
      $wrapper.innerHTML = "";

      $scrollWrapper = document.createElement("div");
      $scrollWrapper.classList.add("addonDisplay-scroll-wrapper");
      $scrollContent = document.createElement("div");
      $scrollContent.classList.add("addonDisplay-scroll-content");
      $scrollWrapper.appendChild($scrollContent);
      $wrapper.appendChild($scrollWrapper);

      $title = document.createElement("div");
      $title.classList.add("addonDisplay-header");
      // $wrapper.appendChild($title);

      $singleWrapper = document.createElement("div");
      $singleWrapper.classList.add("addonDisplay-single-wrapper");
      $wrapper.appendChild($singleWrapper);

      $bagHide = document.createElement("div");
      $bagHide.classList.add("addonDisplay-hide-bag");
      $bagHide.addEventListener("click", this.toggleBag);
      $bagHide.dataset["tip"] = "ukryj/pokaż torbę";

      $bag = document.querySelector(".inventory-grid");
      $bagBG = document.querySelector(".inventory-grid-bg");
      $bagWrapper = document.querySelector(".inventory_wrapper");

      $bagWrapper.appendChild($bagHide);

      var style = `
        .b_wrapper {
          width: 241px;
          display: none;
          background: rgba(0,0,0,0.3);
          color: white;
          margin-left: 10px;
        }
        .addonDisplay-single-wrapper {
          overflow: hidden;
          width: 100%;
          padding: 5px;
          height: 260px;
        }
        .addonDisplay-single-wrapper.long {
          height: 290px;
        }
        .addonDisplay-single-display {
          color: white;
          width: 100%;
          overflow-y: scroll;
          overflow-x: hidden;
          height: 260px;
          padding-right: 17px;
          margin-top: 4px;
        }
        .addonDisplay-single-display.long {
          height: 290px;
        }
        .addonDisplay-single-display.noForcedWndHeight {
          height: initial;
        }
        .addonDisplay-single-wrapper > .addonDisplay-single-display.long {
          height: 302px;
          margin-top: -7px;
        }
        .addonDisplay-header {
          border-bottom: 1px gray dashed;
          font-size: 125%;
          padding: 5px;
          height: 20px;
          line-height: 20px;
        }
        .addonDisplay-scroll-wrapper {
          width: 100%;
          height: 27px;
          border-bottom: 1px gray dashed;
        }
        .addonDisplay-scroll-content > div {
          float: left;
          width: 24.5px;
          height: 25px;
          line-height: 25px;
          font-size: 110%;
          text-align: center;
          border: 1px solid black;
          border-collapse: collapse;
          background: rgba(0,0,0,0.08);
          cursor: url(${protocol}//aldous.margonem.pl/img/gui/cursor/5.png), auto;;
          transition: background .1s ease-in-out;
        }
        .addonDisplay-scroll-content > div:hover {
          background: rgba(55,55,55,0.47);
        }
        .addonDisplay-scroll-content > div.active {
          background: rgba(70,70,70,0.47);
        }
        .addonDisplay-hide-bag {
          background: url(https://i.imgur.com/PpUPE6G.png);
          width: 32px;
          height: 32px;
          position: absolute;
          top: -35px;
          left: 73px;
          display: none;
          cursor: ${addons.cursors.pointer};
        }
      `;
      var $style = document.createElement("style");
      $style.innerHTML = style;
      document.head.appendChild($style);
      
      for (let i=0; i<loadQueue.length; ++i) {
        this.add(loadQueue[i]);
      }
      loadQueue.splice(0, loadQueue.length);

      this.initSettings();
      this.tutorial();
      this.onGameLoad();
    }

    addons.emmiter.once("interface-load", () => this.init());
  })(this);

  /*detourBefore(Engine.windowManager, "add", () => {
    console.trace();
  });*/
})();
});
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM