If you like this site and you like coffee, why not buy me one. Because I love it

Click to buy coffe
avatar
Untitled

Guest 68 16th Sep, 2022

MARKUP 3.80 KB
                      
             -- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.1.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Czas generowania: 16 Wrz 2022, 08:38
-- Wersja serwera: 10.4.22-MariaDB
-- Wersja PHP: 8.1.1

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Baza danych: `4tn_gr1`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `filmy`
--

CREATE TABLE `filmy` (
 `id` int(3) NOT NULL,
 `tytul` varchar(50) NOT NULL,
 `kraj` set('Polska','USA','Indie','Francja','Czechy') NOT NULL,
 `gatunek` enum('komedia','dramat','przygodowy','dokumentalny','historyczny') DEFAULT NULL,
 `rezyser` varchar(40) NOT NULL,
 `cena` double NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

--
-- Zrzut danych tabeli `filmy`
--

INSERT INTO `filmy` (`id`, `tytul`, `kraj`, `gatunek`, `rezyser`, `cena`) VALUES
(1, 'Potop', 'Polska', 'przygodowy', 'Jerzy Hoffman', 12.5),
(2, 'Vabank', 'Polska', 'komedia', 'Juliusz Machulski', 15.8),
(3, 'Ostatni Cesarz', 'Francja,Czechy', 'dramat', 'Bernard Bertolucci', 21.5),
(4, 'Sami swoi', 'Polska', 'komedia', 'Sylwester Ch?ci?ski', 20),
(5, 'Nie ma mocnych', 'Polska', 'komedia', 'Sylwester Ch?ci?ski', 20),
(7, 'Kochaj albo rzu?', 'Polska', 'komedia', 'Sylwester Ch?ci?ski', 20);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `osoby`
--

CREATE TABLE `osoby` (
 `id` int(5) NOT NULL,
 `imie` varchar(15) NOT NULL,
 `nazwisko` varchar(25) NOT NULL,
 `pesel` char(11) NOT NULL,
 `miejsce_ur` varchar(25) NOT NULL DEFAULT 'Lublin',
 `data_ur` date NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

--
-- Zrzut danych tabeli `osoby`
--

INSERT INTO `osoby` (`id`, `imie`, `nazwisko`, `pesel`, `miejsce_ur`, `data_ur`) VALUES
(1, 'Ewa', 'Kowal', '01232300468', 'Lublin', '2001-03-23'),
(3, 'Iwona', 'Matysiak', '01232300668', 'Warszawa', '2001-03-23');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `wypozyczenia`
--

CREATE TABLE `wypozyczenia` (
 `id` int(5) NOT NULL,
 `osoby_id` int(5) NOT NULL,
 `filmy_id` int(3) NOT NULL,
 `data_wyp` date NOT NULL DEFAULT curdate(),
 `data_zw` date DEFAULT NULL,
 `czy_uszkodzony` tinyint(1) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

--
-- Indeksy dla zrzutów tabel
--

--
-- Indeksy dla tabeli `filmy`
--
ALTER TABLE `filmy`
 ADD PRIMARY KEY (`id`),
 ADD KEY `tytul` (`tytul`);

--
-- Indeksy dla tabeli `osoby`
--
ALTER TABLE `osoby`
 ADD PRIMARY KEY (`id`),
 ADD UNIQUE KEY `pesel` (`pesel`),
 ADD KEY `nazwisko` (`nazwisko`);

--
-- Indeksy dla tabeli `wypozyczenia`
--
ALTER TABLE `wypozyczenia`
 ADD PRIMARY KEY (`id`),
 ADD KEY `osoby_id` (`osoby_id`),
 ADD KEY `filmy_id` (`filmy_id`);

--
-- AUTO_INCREMENT dla zrzuconych tabel
--

--
-- AUTO_INCREMENT dla tabeli `filmy`
--
ALTER TABLE `filmy`
 MODIFY `id` int(3) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=8;

--
-- AUTO_INCREMENT dla tabeli `osoby`
--
ALTER TABLE `osoby`
 MODIFY `id` int(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=4;

--
-- AUTO_INCREMENT dla tabeli `wypozyczenia`
--
ALTER TABLE `wypozyczenia`
 MODIFY `id` int(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
COMMIT;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM