avatar
Untitled

Guest 84 18th Dec, 2021

MARKUP 5.64 KB
                      
             // ==UserScript==
// @name     Autodobieganie do herosa
// @namespace  http://tampermonkey.net/
// @version   0.1
// @description try to take over the world!
// @author    You
// @match    https://gefion.margonem.pl/
// @grant    none
// ==/UserScript==

$('#tutorial').hide();
ceb = {};
ceb.bestxy = 9999;
ceb.run = 1;
ceb.id = 0;
ceb.block = "";
ceb.xxxx = 0;
ceb.blocked = 1;
ceb.check2 = 0;
ceb.check2 = 0;
ceb.interv1 = "";
ceb.interv2 = "";
ceb.interv3 = "";


class AStar {
  constructor(
   collisionsString,
   width,
   height,
   start,
   end,
   additionalCollisions
  ) {
   this.width = width;
   this.height = height;
   this.collisions = this.parseCollisions(collisionsString, width, height);
   this.additionalCollisions = additionalCollisions || {};
   this.start = this.collisions[start.x][start.y];
   this.end = this.collisions[end.x][end.y];
   this.start.beginning = true;
   this.start.g = 0;
   this.start.f = heuristic(this.start, this.end);
   this.end.target = true;
   this.end.g = 0;
   this.addNeighbours();
   this.openSet = [];
   this.closedSet = [];
   this.openSet.push(this.start);
  }

  parseCollisions(collisionsString, width, height) {
   const collisions = new Array(width);
   for (let w = 0; w < width; w++) {
    collisions[w] = new Array(height);
    for (let h = 0; h < height; h++) {
     collisions[w][h] = new Point(
      w,
      h,
      collisionsString.charAt(w + h * width) === "1"
     );
    }
   }
   return collisions;
  }

  addNeighbours() {
   for (let i = 0; i < this.width; i++) {
    for (let j = 0; j < this.height; j++) {
     this.addPointNeighbours(this.collisions[i][j]);
    }
   }
  }

  addPointNeighbours(point) {
   const x = point.x,
    y = point.y;
   const neighbours = [];
   if (x > 0) neighbours.push(this.collisions[x - 1][y]);
   if (y > 0) neighbours.push(this.collisions[x][y - 1]);
   if (x < this.width - 1) neighbours.push(this.collisions[x + 1][y]);
   if (y < this.height - 1) neighbours.push(this.collisions[x][y + 1]);
   point.neighbours = neighbours;
  }

  anotherFindPath() {
   while (this.openSet.length > 0) {
    let currentIndex = this.getLowestF();
    let current = this.openSet[currentIndex];
    if (current === this.end) return this.reconstructPath();
    else {
     this.openSet.splice(currentIndex, 1);
     this.closedSet.push(current);
     for (const neighbour of current.neighbours) {
      if (this.closedSet.includes(neighbour)) continue;
      else {
       const tentative_score = current.g + 1;
       let isBetter = false;
       if (
        this.end == this.collisions[neighbour.x][neighbour.y] ||
        (!this.openSet.includes(neighbour) &&
         !neighbour.collision &&
         !this.additionalCollisions[neighbour.x + 256 * neighbour.y])
       ) {
        this.openSet.push(neighbour);
        neighbour.h = heuristic(neighbour, this.end);
        isBetter = true;
       } else if (
        tentative_score < neighbour.g &&
        !neighbour.collision
       ) {
        isBetter = true;
       }
       if (isBetter) {
        neighbour.previous = current;
        neighbour.g = tentative_score;
        neighbour.f = neighbour.g + neighbour.h;
       }
      }
     }
    }
   }
  }

  getLowestF() {
   let lowestFIndex = 0;
   for (let i = 0; i < this.openSet.length; i++) {
    if (this.openSet[i].f < this.openSet[lowestFIndex].f) lowestFIndex = i;
   }
   return lowestFIndex;
  }

  reconstructPath() {
   const path = [];
   let currentNode = this.end;
   while (currentNode !== this.start) {
    path.push(currentNode);
    currentNode = currentNode.previous;
   }
   return path;
  }
 }

 class Point {
  constructor(x, y, collision) {
   this.x = x;
   this.y = y;
   this.collision = collision;
   this.g = 10000000;
   this.f = 10000000;
   this.neighbours = [];
   this.beginning = false;
   this.target = false;
   this.previous = undefined;
  }
 }

 function heuristic(p1, p2) {
  return Math.abs(p1.x - p2.x) + Math.abs(p1.y - p2.y);
 }

function a_getWay(x, y) {
  return new AStar(
   map.col,
   map.x,
   map.y, {
    x: hero.x,
    y: hero.y
   }, {
    x: x,
    y: y
   },
   g.npccol
  ).anotherFindPath();
 }

function a_goTo(x, y) {
  let _road_ = a_getWay(x, y);
  if (!Array.isArray(_road_)) return;
  window.road = _road_;
}


ceb.f4 = function() {
  for (var i in g.npc) {
    var npc = g.npc[i];
    if (!isset(npc.del) && ( (npc.wt > 79 && npc.wt < 100)) ) {
      // message("wykrylem");
      a_goTo(npc.x, npc.y);
      let audio = new Audio("https://www.myinstants.com/media/sounds/mlg-airhorn.mp3");
      audio.play();
      clearInterval(ceb.interv4);
    }
  }
}

ceb.interv4 = setInterval(ceb.f4, 700);
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM