avatar
Untitled

Guest 65 14th May, 2024

MARKUP 9.68 KB
                      
             <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-110125854-1"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());

 gtag('config', 'UA-110125854-1');
</script>

<?php
$account = new Account;
if($system->checkAccessTab(false) == true) {
 header('Location: ' . SITE_URL . '/myaccount');
 exit; // Dodajemy exit, aby zakończyć wykonanie skryptu po przekierowaniu
} else {
?>

<img src="<?= SITE_URL ?>/theme/img/rejestracja_header.png" alt="Rejestracja: Krok 3" class="image-header">
<div class="paper">
  <div class="paper-header"></div>
  <div class="paper-content-wrapper">
   <div class="paper-content-wrapper2">
     <div class="paper-content">
      <?php if($_POST['accept'] == "1" || isset($_POST['create-account'])) { ?>
       <h1>Podaj dane do konta</h1>
       <?php
       // Generowanie liczb dla captcha
       if(isset($_POST['accept'])) {
         $num1 = rand(1, 20);
         $num2 = rand(1, 20);
       }
       ?>
<?php
if(isset($_POST['create-account'])) {
  if((!empty($_POST['username']) && !empty($_POST['password']) && !empty($_POST['password_confirm']) && !empty($_POST['email']) && !empty($_POST['code']) && !empty($_POST['captcha']))) {
    // Sprawdzenie czy nie zawiera znaku '+' i czy nie ma dwóch kropek
    if(strpos($_POST['email'], '+') === false && substr_count($_POST['email'], '.') < 3) { 
      // Sprawdzenie czy nie zawiera domeny @nweal.com
      if(strpos($_POST['email'], '@nweal.com') === false 
        && strpos($_POST['email'], '@gufum.com') === false 
        && strpos($_POST['email'], '@grupaeuromixbis.com') === false 
        && strpos($_POST['email'], '@facais.com') === false 
        && strpos($_POST['email'], '@tmpmailtor.com') === false 
        && strpos($_POST['email'], '@smartnator.com') === false 
        && strpos($_POST['email'], '@mydefipet') === false 
        && strpos($_POST['email'], '@grupaeuromixbis') === false 
        && strpos($_POST['email'], '@vogco.com') === false 
        && strpos($_POST['email'], '@proton.me') === false 
        && strpos($_POST['email'], '@googlemail.com') === false) {
        if(isset($_POST['g-recaptcha-response'])) {
          // Sprawdzenie poprawności captchy
          $captcha = $_POST['captcha'];
          $correctAnswer = $_POST['num1'] + $_POST['num2'];
          if($captcha == $correctAnswer) {
            // Captcha poprawna
            if(!empty($_GET['ref'])) 
              $system->getAlert($account->user_register_ref($_POST));
            else 
              $system->getAlert($account->user_register($_POST));
            // Wyczyść formularz po udanej rejestracji
            $_POST = array();
            // Wyczyść sesję po udanej rejestracji
            session_unset();
            session_destroy();
          } else {
            // Captcha nieprawidłowa
            $system->getAlert('Nieprawidłowa odpowiedź captcha!');
          }
        } else {
          // Brak recaptcha response
          $system->getAlert('Wystąpił błąd podczas weryfikacji czy nie jesteś robotem!');
        }
      } else {
        // Adres e-mail tymczasowy
        $system->getAlert('Adres e-mail wydaje się być adresem tymczasowym! Nie możesz się zarejestrować');
      }
    } else {
      // Adres e-mail tymczasowy
      $system->getAlert('Adres e-mail wydaje się być adresem tymczasowym! Nie możesz się zarejestrować');
    }
  } else {
    // Niepełne dane
    $system->getAlert('Aby założyć konto musisz uzupełnić wszystkie pola!');
  }
}
?>


									
<div style="width: 310px; margin: 0 auto;">
  <form action="" method="post" id="authForm">
    <label for="username">Nazwa użytkownika</label>
    <input id="username" type="text" name="username" maxlength="16">
    <div class="tip">Podaj swoje prawdziwe imię, w razie problemów z kontem, znacznie przyśpieszy to proces weryfikacji.</div>
    <label for="firstname">Imię</label>
    <input id="firstname" type="text" name="firstname" maxlength="16">
    <div class="tip">Pamiętaj aby do tworzenia hasła wykorzystać litery (duże i małe), oraz cyfry, to od niego w dużej mierze zależy bezpieczeństwo Twojego konta. Pod żadnym pozorem nie udostępniaj nigdy swojego hasła nawet zaufanym osobom, nie zapisuj go także w widocznym dla innych miejscu. Nie Używaj polskich znaków</div>
    <label for="password">Hasło</label>
    <input type="password" name="password" id="password">
    <label for="password_confirm">Potwierdź hasło</label>
    <input type="password" name="password_confirm" id="password_confirm">
    <div class="tip">Podaj prawidłowy adres e-mail, będzie on potrzebny do aktywacji rejestrowanego właśnie konta.</div>
    <label for="email">Adres e-mail</label>
    <input type="text" name="email" id="email">
    <label for="email_confirm">Potwierdź adres e-mail</label>
    <input type="text" name="email_confirm" id="email_confirm">
    <div class="tip">Twój kod bezpieczeństwa służący do usuwania postaci powinien składać się z 7 różnych liczb. Swoją postać możesz usunąć tylko do 99 poziomu.</div>
    <label for="code">Kod bezpieczeństwa (7 cyfr)</label>
    <input id="code" type="text" name="code" maxlength="7">

    <!-- Dodanie captcha matematycznej -->
    <?php if(isset($_POST['accept'])) { ?>
      <label for="captcha">Rozwiąż działanie matematyczne: <?php echo $num1 . ' + ' . $num2; ?> = </label>
      <input type="text" name="captcha" id="captcha" required>
      <input type="hidden" name="num1" value="<?php echo $num1; ?>">
      <input type="hidden" name="num2" value="<?php echo $num2; ?>">
    <?php } ?>
    <!-- Koniec captcha -->

    <input type="hidden" name="create-account" value="">
    <center>
      <br><button id="form-continue-button" name="create-account" class="g-recaptcha medium-button" data-sitekey="<?php echo RECAPTCHA_PUB; ?>" data-callback="sendLogin" data-action="submit"> </button><br>
    </center>
  </form>
</div>
      <div class="clear"></div>
      <?php } else if(!isset($_COOKIE['accept_rules']) && !isset($_POST['create-account'])) { ?>
      <form action="" method="post">
        <div class="sweet-list">
         <div>
           <input type="checkbox" value="1" name="accept" id="id_0-accept">
           <h2>Akceptuję regulamin</h2>
           <p>Jestem świadom, że łamiąc regulamin narażam się na szeroko niepojęte konsekwencje.</p>
         </div>
        </div>
        <div style="display:none"><input type="hidden" name="csrfmiddlewaretoken" value="e3adc634fc0c91d7129e9bb8f4113166"></div>
        <input type="submit" name="accept_rule" id="form-continue-button" class="medium-button" value=" ">
      </form>
      <div class="clear"></div>
      <?php
      if(isset($_POST['accept_rule'])) {
       $system->getAlert('Jeśli chcesz się zarejestrować, należy akceptować regulamin!');
      }
     }
     ?>
     </div>
   </div>
  </div>
  <div class="paper-footer"></div>
</div>
<?php
}
?>
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM