wklejamy.pl website for sale. You are interested in. Please contact. wklejamy@gmail.com

Click to buy coffe
avatar
Untitled

Guest 32 15th Mar, 2023

MARKUP 1.77 KB
                      
             #include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx_gpio.h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"

#define SLOW_BLINK_FREQ 500 // Częstotliwość miganie diody w trybie wolnym
#define FAST_BLINK_FREQ 1000 // Częstotliwość miganie diody w trybie szybkim

int main(void)
{
  // Inicjalizacja portów
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);

  while(1)
  {
    if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_13) == Bit_RESET) // Przycisk nie jest wciśnięty
    {
      GPIO_ToggleBits(GPIOA, GPIO_Pin_5); // Odwrócenie stanu diody
      delay(SLOW_BLINK_FREQ); // Pauza pomiędzy zmianami stanu diody
    }
    else // Przycisk jest wciśnięty
    {
      GPIO_ToggleBits(GPIOA, GPIO_Pin_5); // Odwrócenie stanu diody
      delay(FAST_BLINK_FREQ); // Pauza pomiędzy zmianami stanu diody
    }
  }
}

void delay(uint32_t ms) // Funkcja opóźnienia w milisekundach
{
  for (volatile uint32_t i=0; i<ms*4000; i++);
}
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM