wklejamy.pl website for sale. You are interested in. Please contact. wklejamy@gmail.com

Click to buy coffe
avatar
Untitled

kubajanu 648 6th Jun, 2022

                      
             WAR 2
///// MAIN

#include "my_tab.h"
#include "VERT.h"

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>


ARR_ELEM* add() {
	ARR_ELEM* elem = NULL;
	elem = (ARR_ELEM*)malloc(sizeof(ARR_ELEM));

	if (!elem)
		exit(-1);

	VERT* vert = InitVert();
	elem->ptr = vert;
	elem->print_funct = PrintVert;
	elem->free_funct = FreeVert;
}

int main() {
	ARR_ELEM* KONTENER = InitArray(2);

	for(int i=0; i< 3; i++)
		AddElem(KONTENER, add());

	if (KONTENER[ARR_ELEM::last_index - 1].ptr)
		PrintVert(KONTENER[ARR_ELEM::last_index - 1].ptr);

	PrintArr(KONTENER);
	FreeArr(KONTENER);
}
///// VERT.cpp


#pragma warning (disable : 4996)

#include "VERT.h"

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

VERT* InitVert()
{
	VERT* vert = NULL;
	vert = (VERT*)malloc(sizeof(VERT));
	if (!vert)
		exit(-1);

	printf("Input name: ");
	scanf("%s", &vert->name);

	vert->xy = (double*)malloc(2 * sizeof(double));
	if (!vert->xy)
		exit(-1);

	memset(vert->xy, 0, 2 * sizeof(double));

	printf("Input x: ");
	scanf("%lf", &vert->xy[0]);
	printf("Input y: ");
	scanf("%lf", &vert->xy[1]);

	return vert;
}

void PrintVert(void* ptr)
{
	VERT* vert = (VERT *) ptr;
	printf("name: %s\tx: %lf\ty: %lf\n", vert->name, vert->xy[0], vert->xy[1]);
}

void FreeVert(void* ptr)
{
	VERT* vert = (VERT*)ptr;
	if (vert) {
		if (vert->xy) {
			free(vert->xy);
			vert->xy = NULL;
		}
		free(vert);
		vert = NULL;
	}
}

////// VERT.h
#pragma once

struct VERT {
	char name[512];
	double* xy;
};

VERT* InitVert();
void PrintVert(void *ptr);
void FreeVert(void* ptr);

////// my_tab.cpp 

#include "my_tab.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

size_t ARR_ELEM::last_index = 0;

ARR_ELEM* InitArray(size_t size)
{
	ARR_ELEM* arr = NULL;
	arr = (ARR_ELEM*)malloc(size*sizeof(ARR_ELEM));

	if (!arr)
		exit(-1);

	memset(arr, 0, size * sizeof(ARR_ELEM));

	return arr;
}

void AddElem(ARR_ELEM* arr, ARR_ELEM* element)
{
	if (!arr)
		exit(-1);

	size_t last = ARR_ELEM::last_index, total = _msize(arr) / sizeof(ARR_ELEM);
	if (last >= total) {
		arr = (ARR_ELEM*)realloc(arr, 2*total * sizeof(ARR_ELEM));
		if (!arr)
			exit(-1);
		memset((void*)(arr + total), 0, total * sizeof(ARR_ELEM));
	}

	arr[last].ptr = element->ptr;
	arr[last].print_funct = element->print_funct;
	arr[last].free_funct = element->free_funct;
	
	ARR_ELEM::last_index++;
}

void PrintArr(ARR_ELEM* arr)
{
	if (!arr)
		exit(-1);

	for (size_t i = 0; i < ARR_ELEM::last_index; i++) {
		(*arr[i].print_funct)(arr[i].ptr);
	}
}

void FreeArr(ARR_ELEM* arr)
{
	if (!arr)
		exit(-1);

	for (size_t i = 0; i < ARR_ELEM::last_index; i++) {
		(*arr[i].free_funct)(arr[i].ptr);
	}

	free(arr);
	arr = NULL;
}
////////// my_tab.h#pragma once


typedef void(*PrintObj)(void* ptr);
typedef void(*FreeObj)(void* ptr);

struct ARR_ELEM {
	void* ptr;
	PrintObj print_funct;
	FreeObj free_funct;
	static size_t last_index;
};

ARR_ELEM* InitArray(size_t size);
void AddElem(ARR_ELEM* arr, ARR_ELEM* element);
void PrintArr(ARR_ELEM* arr);
void FreeArr(ARR_ELEM* arr);#pragma once


typedef void(*PrintObj)(void* ptr);
typedef void(*FreeObj)(void* ptr);

struct ARR_ELEM {
	void* ptr;
	PrintObj print_funct;
	FreeObj free_funct;
	static size_t last_index;
};

ARR_ELEM* InitArray(size_t size);
void AddElem(ARR_ELEM* arr, ARR_ELEM* element);
void PrintArr(ARR_ELEM* arr);
void FreeArr(ARR_ELEM* arr);
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM