avatar
ClearChat Minecraft

admin 1,690 27th Apr, 2019

TYPESCRIPT 9.98 KB
                      
             #Author: SIR1PACMAN
#https://minecraftserwery.pl.pl/
#https://wklejamy.pl/

command /cc:
  permission: cc.plus
  trigger:
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "" to all players
    send "&3> &b&M---------&f &a[&8&lTwojaNazwa&a] &b&M---------&f &3<" to all players
    send "&0____________&636936936936936936" to all players
    send "&0____________&636936936936936936" to all players
    send "&0____________&6369369369369369369" to all players
    send "&0___________&636936936936936933693" to all players
    send "&0__________&63693693693693693693693" to all players
    send "&0_________&6369369369369369369369369" to all players
    send "&0_________&63693693693693693693693699" to all players
    send "&0________&63693693693693693693693699369" to all players
    send "&0_______&636936939693693693693693693693693" to all players
    send "&0_____&63693693693693693693693693693693636936" to all players
    send "&0___&636936936936936936936936936936&0___&6369369369" to all players
    send "&0__&636936&0___&6369336936369369369369&0________&636936" to all players
    send "&0_&636936&0___&636936&0_&6369369336936936&0__&4¶¶&0__&4¶¶" to all players
    send "&636933&0___&636936&0__&636936&0___&63693636&0_&4¶¶¶¶¶¶¶¶" to all players
    send "&6693&0____&636936&0__&636936&0_____&6369363&0_&4¶¶¶¶¶¶¶¶" to all players
    send "&0______&636936&0__&636936&0______&6369369&0__&4¶¶¶¶¶¶" to all players
    send "&0_____&636936&0___&636936&0_______&636936&0___&4¶¶¶¶" to all players
    send "&0_____&636936&0___&636936&0________&636936&0___&4¶¶" to all players
    send "&0_____&636936&0___&636936&0_________&636936&0___&311," to all players
    send "&0______&6369&0____&636936&0__________&6369&0___&311," to all players
    send "&0______________&6369&0________________&311," to all players
    send "&0_______________________________&311," to all players
    send "&0_____________________________&311," to all players
    send "&0___________________________&311," to all players
    send "&0________________________&4¶¶¶&0_&4¶¶¶" to all players
    send "&0_______________________&4¶¶¶¶¶¶¶¶¶" to all players
    send "&0_______________________&4¶¶¶¶¶¶¶¶¶" to all players
    send "&0________________________&4¶¶¶¶¶¶¶" to all players
    send "&0_________________________&4¶¶¶¶¶" to all players
    send "&0__________________________&4¶¶¶" to all players
    send "&0___________________________&4¶" to all players
    send "&0______________________________&311," to all players
    send "&0________________________________&311," to all players
    send "&0__________________________________&311," to all players
    send "&0___________________________________&311," to all players
    send "&0___________________________________&311," to all players
    send "&0__________________________________&311," to all players
    send "&0_________________________________&311," to all players
    send "&0_______________________________&311," to all players
    send "&0___________________________&4¶¶&0__&4¶¶" to all players
    send "&0__________________________&4¶¶¶¶¶¶¶¶" to all players
    send "&0__________________________&4¶¶¶¶¶¶¶¶" to all players
    send "&0___________________________&4¶¶¶¶¶¶" to all players
    send "&0____________________________ &4¶¶¶" to all players
    send "&0_____________________________ &4¶" to all players
    send "&0____________________________&311," to all players
    send "&0__________________________&311," to all players
    send "&0_________________________&311," to all players
    send "&0___________________________&311," to all players
    send "&0_____________________________&311," to all players
    send "&0________________________________&311," to all players
    send "&0__________________________________&311," to all players
    send "&0______________&6369&0___________________&311," to all players
    send "&0______&6369&0____&636936&0__________&6369&0_____&311," to all players
    send "&0_____&636936&0___&636936_________&636936___&311," to all players
    send "&0_____&636936&0___&636936&0&0________&636936&0&0___&311," to all players
    send "&0_____&636936&0___&636936&0_______&636936&0___&311," to all players
    send "&0______&636936&0__&636936&0______&6369369&0 _&4¶¶&0_&4¶¶" to all players
    send "&6693&0____&636936&0__&636936&0_____&6369363 &4¶¶¶¶¶¶¶" to all players
    send "&636933&0___&636936&0__&636936&0___&63693636 &4¶¶¶¶¶¶¶" to all players
    send "&0_&636936&0___&636936&0_&6369369336936936&0 _&4¶¶¶¶¶" to all players
    send "&0__&636936&0___&6369336936369369369369&0 _&4¶¶¶&0__&63696" to all players
    send "&0___&636936936936936936936936936936&0 _&4¶&0_&6336939" to all players
    send "&0_____&636936936936936936936936936936936936" to all players
    send "&0_______&6369369396936936936936936693693" to all players
    send "&0________&636936936936936936936999369" to all players
    send "&0_________&636936936936936936933699" to all players
    send "&0_________&63693693693693693369369" to all players
    send "&0__________&636936936936936993693" to all players
    send "&0___________&6369369369369333693" to all players
    send "&0____________&63693693693699369" to all players
    send "&0____________&6369369369366936" to all players
    send "&0____________&636936936936693" to all players
    send "&3> &b&M---------&f &a[&8&lTwojaNazwa&a] &b&M---------&f &3<" to all players
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM