avatar
Untitled

Guest 205 18th Nov, 2023

MARKUP 64.82 KB
                      
             Rezultaty skanu uzupełniającego Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja: 05-11-2023 02
Uruchomiony przez Druss (18-11-2023 22:11:29)
Uruchomiony z C:\Users\Druss\Desktop\New folder
Microsoft Windows 10 Pro Wersja 22H2 19045.3693 (X64) (2021-11-19 12:28:17)
Tryb startu: Normal
==========================================================


==================== Konta użytkowników: =============================


(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.)

Administrator (S-1-5-21-2503187994-2676281761-2874965436-500 - Administrator - Disabled)
DefaultAccount (S-1-5-21-2503187994-2676281761-2874965436-503 - Limited - Disabled)
Druss (S-1-5-21-2503187994-2676281761-2874965436-1000 - Administrator - Enabled) => C:\Users\Druss
Guest (S-1-5-21-2503187994-2676281761-2874965436-501 - Limited - Disabled)
HomeGroupUser$ (S-1-5-21-2503187994-2676281761-2874965436-1002 - Limited - Enabled)
WDAGUtilityAccount (S-1-5-21-2503187994-2676281761-2874965436-504 - Limited - Disabled)

==================== Centrum zabezpieczeń ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.)

AV: Windows Defender (Enabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

==================== Zainstalowane programy ======================

(W fixlist dozwolone tylko załączanie programów adware z flagą "Hidden" w celu ich uwidocznienia. Programy adware powinny zostać w poprawny sposób odinstalowane.)

Adobe Photoshop CS6 (HKLM-x32\...\{74EB3499-8B95-4B5C-96EB-7B342F3FD0C6}) (Version: 13.0 - Adobe Systems Incorporated)
Arkusze (HKU\S-1-5-21-2503187994-2676281761-2874965436-1000\...\b598f651a5d32ebe0c1b0ccafdb004c0) (Version: 1.0 - Google\Chrome)
AudioGenie (HKLM-x32\...\AudioGenie_is1) (Version: - msi, Inc.)
Awesome Video Player (HKLM-x32\...\{2D59BD6E-35E1-48B5-B052-54979FA21462}_is1) (Version: 1.3.0.3 - Enigma Studio LLC)
BadCopy Pro (HKLM-x32\...\BadCopy Pro) (Version: - )
Battle.net (HKLM-x32\...\Battle.net) (Version: - Blizzard Entertainment)
ControlCenter (HKLM-x32\...\{AF14F0CD-5307-4134-BDFA-15974473C1EE}_is1) (Version: 2.5.060 - MSI)
CPUID CPU-Z 1.94 (HKLM\...\CPUID CPU-Z_is1) (Version: 1.94 - CPUID, Inc.)
CPUID HWMonitor 1.45 (HKLM\...\CPUID HWMonitor_is1) (Version: 1.45 - CPUID, Inc.)
DAEMON Tools Lite (HKLM\...\DAEMON Tools Lite) (Version: 11.0.0.1996 - Disc Soft Ltd)
Diablo II Resurrected (HKLM-x32\...\Diablo II Resurrected) (Version: - Blizzard Entertainment)
Diablo III (HKLM-x32\...\Diablo III) (Version: - Blizzard Entertainment)
DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) version V2.1.19.8 (HKLM-x32\...\{7369D6A6-CBF3-428F-8C82-3D647630FC9A}_is1) (Version: V2.1.19.8 - DJI)
Dokumenty (HKU\S-1-5-21-2503187994-2676281761-2874965436-1000\...\4754634e80f8faa72fdd8029b299d567) (Version: 1.0 - Google\Chrome)
Dysk Google (HKU\S-1-5-21-2503187994-2676281761-2874965436-1000\...\6e1c2f382febb7a56393d1701d331ee4) (Version: 1.0 - Google\Chrome)
Edycja kolekcjonerska Heroes of Might and Magic V (HKLM-x32\...\{F68563C0-2CCD-4799-A014-017A370D627B}) (Version: - )
Epic Games Launcher (HKLM-x32\...\{39D848C4-F441-470F-8FAB-51D60946D35B}) (Version: 1.1.267.0 - Epic Games, Inc.)
Epic Games Launcher Prerequisites (x64) (HKLM\...\{F9C5C994-F6B9-4D75-B3E7-AD01B84073E9}) (Version: 1.0.0.0 - Epic Games, Inc.) Hidden
FormatFactory 5.16.0.0 (HKLM-x32\...\FormatFactory) (Version: 5.16.0.0 - Free Time)
Fraps (HKLM-x32\...\Fraps) (Version: - )
Geeks3D FurMark 1.24.1.0 (HKLM-x32\...\{2397CAD4-2263-4CD0-96BE-E43A980B9C9A}_is1) (Version: 1.24.1.0 - Geeks3D)
Gmail (HKU\S-1-5-21-2503187994-2676281761-2874965436-1000\...\ebb5ef32c6f610cc9d52b703d24c5966) (Version: 1.0 - Google\Chrome)
Google Chrome (HKLM-x32\...\Google Chrome) (Version: 119.0.6045.160 - Google LLC)
Intel(R) Management Engine Components (HKLM-x32\...\{65153EA5-8B6E-43B6-857B-C6E4FC25798A}) (Version: 8.1.0.1252 - Intel Corporation)
Intel® Trusted Connect Service Client (HKLM\...\{F4404AFD-2EF3-40C1-8C09-29E5F3B6972B}) (Version: 1.24.388.1 - Intel Corporation) Hidden
IQmango CD Ripper 4.5.4 (HKLM-x32\...\{A1AC9767-62C1-45A8-85C1-2B5615420E49}_is1) (Version: 4.5.4 - cyan soft ltd)
Iriun Webcam version 2.8 (HKLM-x32\...\IriunWebcam_is1) (Version: 2.8 - Iriun)
Konserwacja programu Samsung SCX-4623FW Series (HKLM-x32\...\Samsung SCX-4623FW Series) (Version: - Samsung Electronics Co., Ltd.)
Launcher Prerequisites (x64) (HKLM-x32\...\{43a03b9c-4770-409c-a999-587b60700b63}) (Version: 1.0.0.0 - Epic Games, Inc.) Hidden
Launcher Prerequisites (x64) (HKLM-x32\...\{c6c5a357-c7ca-4a5f-9789-3bb1af579253}) (Version: 1.0.0.0 - Epic Games, Inc.) Hidden
Malwarebytes version 4.6.3.282 (HKLM\...\{35065F43-4BB2-439A-BFF7-0F1014F2E0CD}_is1) (Version: 4.6.3.282 - Malwarebytes)
Microsoft .NET Framework 4.8 (HKLM\...\{16735AF7-1D8D-3681-94A5-C578A61EC832}) (Version: 4.8.03761 - Microsoft Corporation) Hidden
Microsoft .NET Host - 6.0.14 (x86) (HKLM-x32\...\{364225D5-48A0-4CF2-9BDF-F72872EE07FF}) (Version: 48.59.55225 - Microsoft Corporation) Hidden
Microsoft .NET Host FX Resolver - 6.0.14 (x86) (HKLM-x32\...\{C20F1D07-10B7-4B92-8FA0-DF8E58D6467F}) (Version: 48.59.55225 - Microsoft Corporation) Hidden
Microsoft .NET Runtime - 6.0.14 (x86) (HKLM-x32\...\{101779FE-3FE4-420A-94DD-01B3ED37DE84}) (Version: 48.59.55225 - Microsoft Corporation) Hidden
Microsoft Access MUI (Polish) 2016 (HKLM\...\{90160000-0015-0415-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.4266.1001 - Microsoft Corporation) Hidden
Microsoft DCF MUI (Polish) 2016 (HKLM\...\{90160000-0090-0415-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.4266.1001 - Microsoft Corporation) Hidden
Microsoft Edge (HKLM-x32\...\Microsoft Edge) (Version: 119.0.2151.72 - Microsoft Corporation)
Microsoft Edge WebView2 Runtime (HKLM-x32\...\Microsoft EdgeWebView) (Version: 119.0.2151.58 - Microsoft Corporation)
Microsoft Excel MUI (Polish) 2016 (HKLM\...\{90160000-0016-0415-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.4266.1001 - Microsoft Corporation) Hidden
Microsoft GameInput (HKLM-x32\...\{1F2B6AF3-C260-8666-5950-E3FEDBC851D6}) (Version: 10.1.22621.3036 - Microsoft Corporation)
Microsoft Groove MUI (Polish) 2016 (HKLM\...\{90160000-00BA-0415-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.4266.1001 - Microsoft Corporation) Hidden
Microsoft InfoPath MUI (Polish) 2016 (HKLM\...\{90160000-0044-0415-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.4266.1001 - Microsoft Corporation) Hidden
Microsoft Office 32-bit Components 2016 (HKLM\...\{90160000-00C1-0000-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.4266.1001 - Microsoft Corporation) Hidden
Microsoft Office Korrekturhilfen 2016 – Deutsch (HKLM\...\{90160000-001F-0407-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.4266.1001 - Microsoft Corporation) Hidden
Microsoft Office OSM MUI (Polish) 2016 (HKLM\...\{90160000-00E1-0415-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.4266.1001 - Microsoft Corporation) Hidden
Microsoft Office OSM UX MUI (Polish) 2016 (HKLM\...\{90160000-00E2-0415-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.4266.1001 - Microsoft Corporation) Hidden
Microsoft Office Professional Plus 2016 (HKLM\...\{90160000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.4266.1001 - Microsoft Corporation) Hidden
Microsoft Office Professional Plus 2016 (HKLM\...\Office16.PROPLUS) (Version: 16.0.4266.1001 - Microsoft Corporation)
Microsoft Office Proofing (Polish) 2016 (HKLM\...\{90160000-002C-0415-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.4266.1001 - Microsoft Corporation) Hidden
Microsoft Office Proofing Tools 2016 - English (HKLM\...\{90160000-001F-0409-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.4266.1001 - Microsoft Corporation) Hidden
Microsoft Office Shared 32-bit MUI (Polish) 2016 (HKLM\...\{90160000-00C1-0415-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.4266.1001 - Microsoft Corporation) Hidden
Microsoft Office Shared MUI (Polish) 2016 (HKLM\...\{90160000-006E-0415-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.4266.1001 - Microsoft Corporation) Hidden
Microsoft OneDrive (HKLM\...\OneDriveSetup.exe) (Version: 23.221.1024.0002 - Microsoft Corporation)
Microsoft OneNote MUI (Polish) 2016 (HKLM\...\{90160000-00A1-0415-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.4266.1001 - Microsoft Corporation) Hidden
Microsoft Outlook MUI (Polish) 2016 (HKLM\...\{90160000-001A-0415-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.4266.1001 - Microsoft Corporation) Hidden
Microsoft PowerPoint MUI (Polish) 2016 (HKLM\...\{90160000-0018-0415-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.4266.1001 - Microsoft Corporation) Hidden
Microsoft Publisher MUI (Polish) 2016 (HKLM\...\{90160000-0019-0415-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.4266.1001 - Microsoft Corporation) Hidden
Microsoft Skype for Business MUI (Polish) 2016 (HKLM\...\{90160000-012B-0415-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.4266.1001 - Microsoft Corporation) Hidden
Microsoft Update Health Tools (HKLM\...\{1FC1A6C2-576E-489A-9B4A-92D21F542136}) (Version: 3.74.0.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (HKLM-x32\...\{710f4c1c-cc18-4c49-8cbf-51240c89a1a2}) (Version: 8.0.61001 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) (HKLM\...\{ad8a2fa1-06e7-4b0d-927d-6e54b3d31028}) (Version: 8.0.61000 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148 (HKLM\...\{4B6C7001-C7D6-3710-913E-5BC23FCE91E6}) (Version: 9.0.30729.4148 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161 (HKLM\...\{5FCE6D76-F5DC-37AB-B2B8-22AB8CEDB1D4}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 (HKLM-x32\...\{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989}) (Version: 9.0.30729.4148 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 (HKLM-x32\...\{9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM\...\{1D8E6291-B0D5-35EC-8441-6616F567A0F7}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM-x32\...\{F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64) - 14.25.28508 (HKLM-x32\...\{6913e92a-b64e-41c9-a5e6-cef39207fe89}) (Version: 14.25.28508.3 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x86) - 14.25.28508 (HKLM-x32\...\{65e650ff-30be-469d-b63a-418d71ea1765}) (Version: 14.25.28508.3 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2019 X64 Additional Runtime - 14.25.28508 (HKLM\...\{7D0B74C2-C3F8-4AF1-940F-CD79AB4B2DCE}) (Version: 14.25.28508 - Microsoft Corporation) Hidden
Microsoft Visual C++ 2019 X64 Minimum Runtime - 14.25.28508 (HKLM\...\{EEA66967-97E2-4561-A999-5C22E3CDE428}) (Version: 14.25.28508 - Microsoft Corporation) Hidden
Microsoft Visual C++ 2019 X86 Additional Runtime - 14.25.28508 (HKLM-x32\...\{0FA68574-690B-4B00-89AA-B28946231449}) (Version: 14.25.28508 - Microsoft Corporation) Hidden
Microsoft Visual C++ 2019 X86 Minimum Runtime - 14.25.28508 (HKLM-x32\...\{2BC3BD4D-FABA-4394-93C7-9AC82A263FE2}) (Version: 14.25.28508 - Microsoft Corporation) Hidden
Microsoft Windows Desktop Runtime - 6.0.14 (x86) (HKLM-x32\...\{0CA8F91E-EE14-4ED7-94A4-BAD16EA67D2F}) (Version: 48.59.55235 - Microsoft Corporation) Hidden
Microsoft Windows Desktop Runtime - 6.0.14 (x86) (HKLM-x32\...\{c31ad3df-16b7-41b3-81fa-7658cb450781}) (Version: 6.0.14.32124 - Microsoft Corporation)
Microsoft Word MUI (Polish) 2016 (HKLM\...\{90160000-001B-0415-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.4266.1001 - Microsoft Corporation) Hidden
Microsoft_VC80_CRT_x86 (HKLM-x32\...\{92D58719-BBC1-4CC3-A08B-56C9E884CC2C}) (Version: 8.0.50727.4053 - Adobe) Hidden
Microsoft_VC90_CRT_x86 (HKLM-x32\...\{08D2E121-7F6A-43EB-97FD-629B44903403}) (Version: 1.00.0000 - Adobe) Hidden
MKV Player 2.1.30 (HKLM-x32\...\MKV Player_is1) (Version: - )
Mozilla Firefox (x64 pl) (HKLM\...\Mozilla Firefox 119.0.1 (x64 pl)) (Version: 119.0.1 - Mozilla)
Mozilla Maintenance Service (HKLM\...\MozillaMaintenanceService) (Version: 70.0.1 - Mozilla)
MP3Studio YouTube Downloader (HKLM-x32\...\{CEF4DF74-FC7A-4218-8FAE-55AD9D8AB0E0}) (Version: 2.0.8.0 - MP3Studio/) Hidden
MP3Studio YouTube Downloader (HKLM-x32\...\{d151c31a-a318-44f7-9b5e-59fcca9c67ec}) (Version: 2.0.8.0 - MP3Studio)
MSI Afterburner 4.6.4 (HKLM-x32\...\Afterburner) (Version: 4.6.4 - MSI Co., LTD)
MSI Live Update 6 (HKLM-x32\...\{4F46CF54-47D2-41F4-B230-B0954C544420}}_is1) (Version: 6.2.0.74 - MSI)
MSI Smart Tool (HKLM-x32\...\{DDCCA038-DAB1-4D09-B85C-848020AA75D6}}_is1) (Version: 1.0.0.45 - MSI)
MSI Super Charger (HKLM-x32\...\{7CDF10DD-A9B5-4DA3-AB95-E193248D4369}_is1) (Version: 1.3.0.29 - MSI)
MSIRegister (HKLM-x32\...\{80B995A4-3A86-4690-98A6-563F1A788835}_is1) (Version: 2.0.0.21 - MSI)
MSXML 4.0 SP2 (KB954430) (HKLM-x32\...\{86493ADD-824D-4B8E-BD72-8C5DCDC52A71}) (Version: 4.20.9870.0 - Microsoft Corporation)
MSXML 4.0 SP2 (KB973688) (HKLM-x32\...\{F662A8E6-F4DC-41A2-901E-8C11F044BDEC}) (Version: 4.20.9876.0 - Microsoft Corporation)
Mu (HKLM-x32\...\{F57CEB84-3D22-4657-8EDA-F8CD5217B83E}) (Version: 0.68.0000 - Webzen)
mypopupblocker (HKLM-x32\...\{8EEC6538-89F2-4219-9DC9-C58F2F398553}) (Version: 1.0.0.0 - KS @ PopupBlocker)
NapiProjekt (2.2.0.2399) (HKLM-x32\...\NapiProjekt_is1) (Version: - )
Narzędzia sprawdzające pakietu Microsoft Office 2016 — polski (HKLM\...\{90160000-001F-0415-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.4266.1001 - Microsoft Corporation) Hidden
NVIDIA 3D Vision Controller Driver 390.41 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.NVIRUSB) (Version: 390.41 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA 3D Vision Driver 391.35 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.3DVision) (Version: 391.35 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA GeForce Experience 3.13.1.30 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.GFExperience) (Version: 3.13.1.30 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Graphics Driver 391.35 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Driver) (Version: 391.35 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA HD Audio Driver 1.3.36.6 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_HDAudio.Driver) (Version: 1.3.36.6 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA PhysX System Software 9.17.0524 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.PhysX) (Version: 9.17.0524 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Stereoscopic 3D Driver (HKLM-x32\...\NVIDIAStereo) (Version: 7.17.13.7500 - NVIDIA Corporation) Hidden
OBS Studio (HKLM-x32\...\OBS Studio) (Version: 29.1.3 - OBS Project)
Office 2016 KMS Activator Ultimate v1.1 Final (HKLM\...\Office 2016 KMS Activator Ultimate v1.1 Final_is1) (Version: v1.1 Final - )
OpenShot Video Editor 3.1.1 (HKLM\...\{4BB0DCDC-BC24-49EC-8937-72956C33A470}_is1) (Version: 3.1.1 - OpenShot Studios, LLC)
Pakiet sterowników systemu Windows - Gadmei Electronic Technology Corporation (GadmeiBDA) Media (06/08/2010 1.1.4.12) (HKLM\...\E38887EBFF3977B3B866067A1872BF3D4D0E5913) (Version: 06/08/2010 1.1.4.12 - Gadmei Electronic Technology Corporation)
PDF Settings CS6 (HKLM-x32\...\{BFEAAE77-BD7F-4534-B286-9C5CB4697EB1}) (Version: 11.0 - Adobe Systems Incorporated) Hidden
PhatNoise Music Manager (HKLM-x32\...\PhatMan) (Version: - )
Prezentacje (HKU\S-1-5-21-2503187994-2676281761-2874965436-1000\...\fc3b93fc65eca3aaf8a3ed76aa08a5ee) (Version: 1.0 - Google\Chrome)
Realtek Ethernet Controller Driver (HKLM-x32\...\{8833FFB6-5B0C-4764-81AA-06DFEED9A476}) (Version: 7.122.828.2018 - Realtek)
Realtek High Definition Audio Driver (HKLM-x32\...\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}) (Version: 6.0.1.8010 - Realtek Semiconductor Corp.)
Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller Driver (HKLM-x32\...\{5442DAB8-7177-49E1-8B22-09A049EA5996}) (Version: 2.0.34.0 - Renesas Electronics Corporation) Hidden
Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller Driver (HKLM-x32\...\InstallShield_{5442DAB8-7177-49E1-8B22-09A049EA5996}) (Version: 2.0.34.0 - Renesas Electronics Corporation)
Rockstar Games Launcher (HKLM-x32\...\Rockstar Games Launcher) (Version: 1.0.72.1513 - Rockstar Games)
Rockstar Games Social Club (HKLM-x32\...\Rockstar Games Social Club) (Version: 2.1.7.7 - Rockstar Games)
TeamViewer (HKLM\...\TeamViewer) (Version: 15.33.7 - TeamViewer)
THX TruStudio Pro (HKLM-x32\...\{4FA6CB9A-2972-4AAF-A36E-3C40FCC22395}) (Version: 1.04.03 - Creative Technology Limited)
Twitch Studio (HKU\S-1-5-21-2503187994-2676281761-2874965436-1000\...\{DEE70742-F4E9-44CA-B2B9-EE95DCF372B0}) (Version: 8.0.0 - Twitch Interactive, Inc.)
Update for Skype for Business 2016 (KB4464532) 64-Bit Edition (HKLM\...\{90160000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}_Office16.PROPLUS_{AE29DCF7-9675-4C7D-8818-D9D3CF25D135}) (Version: - Microsoft)
Update for Skype for Business 2016 (KB4464532) 64-Bit Edition (HKLM\...\{90160000-00C1-0000-1000-0000000FF1CE}_Office16.PROPLUS_{AE29DCF7-9675-4C7D-8818-D9D3CF25D135}) (Version: - Microsoft)
Update for Skype for Business 2016 (KB4464532) 64-Bit Edition (HKLM\...\{90160000-012B-0415-1000-0000000FF1CE}_Office16.PROPLUS_{AE29DCF7-9675-4C7D-8818-D9D3CF25D135}) (Version: - Microsoft)
Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB4480730) (HKLM\...\{0746492E-47B6-4251-940C-44462DFD74BB}) (Version: 2.55.0.0 - Microsoft Corporation)
Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB5001716) (HKLM\...\{7B63012A-4AC6-40C6-B6AF-B24A84359DD5}) (Version: 8.93.0.0 - Microsoft Corporation)
VideoGenie (HKLM-x32\...\{FC54FD8D-789C-406D-BB88-F7C4421B7E83}_is1) (Version: 1.0.0.12 - MSI)
VLC media player (HKLM\...\VLC media player) (Version: 3.0.8 - VideoLAN)
Vulkan Run Time Libraries 1.0.65.1 (HKLM\...\VulkanRT1.0.65.1) (Version: 1.0.65.1 - LunarG, Inc.) Hidden
Wargaming.net Game Center (HKU\S-1-5-21-2503187994-2676281761-2874965436-1000\...\Wargaming.net Game Center) (Version: 21.6.0.6455 - Wargaming.net)
WinRAR 5.71 (64-bitowy) (HKLM\...\WinRAR archiver) (Version: 5.71.0 - win.rar GmbH)
World_of_Warships (HKU\S-1-5-21-2503187994-2676281761-2874965436-1000\...\WOWS.WW.PRODUCTION) (Version: - Wargaming.net)
YouTube (HKU\S-1-5-21-2503187994-2676281761-2874965436-1000\...\d84500821066f41e90462cf09684e740) (Version: 1.0 - Google\Chrome)

Packages:
=========
Dodatek Aparat multimediów dla aplikacji Zdjęcia -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Photos.MediaEngineDLC_1.0.0.0_x64__8wekyb3d8bbwe [2022-09-27] (Microsoft Corporation)
Microsoft Advertising SDK for XAML -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Advertising.Xaml_10.1811.1.0_x64__8wekyb3d8bbwe [2021-09-26] (Microsoft Corporation) [MS Ad]
Microsoft Advertising SDK for XAML -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Advertising.Xaml_10.1811.1.0_x86__8wekyb3d8bbwe [2021-09-26] (Microsoft Corporation) [MS Ad]

==================== Niestandardowe rejestracje CLSID (filtrowane): ==============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive1] -> {BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524} => C:\Program Files\Microsoft OneDrive\23.221.1024.0002\FileSyncShell64.dll [2023-11-13] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive2] -> {5AB7172C-9C11-405C-8DD5-AF20F3606282} => C:\Program Files\Microsoft OneDrive\23.221.1024.0002\FileSyncShell64.dll [2023-11-13] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive3] -> {A78ED123-AB77-406B-9962-2A5D9D2F7F30} => C:\Program Files\Microsoft OneDrive\23.221.1024.0002\FileSyncShell64.dll [2023-11-13] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive4] -> {F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A} => C:\Program Files\Microsoft OneDrive\23.221.1024.0002\FileSyncShell64.dll [2023-11-13] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive5] -> {A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E} => C:\Program Files\Microsoft OneDrive\23.221.1024.0002\FileSyncShell64.dll [2023-11-13] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive6] -> {9AA2F32D-362A-42D9-9328-24A483E2CCC3} => C:\Program Files\Microsoft OneDrive\23.221.1024.0002\FileSyncShell64.dll [2023-11-13] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive7] -> {C5FF006E-2AE9-408C-B85B-2DFDD5449D9C} => C:\Program Files\Microsoft OneDrive\23.221.1024.0002\FileSyncShell64.dll [2023-11-13] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive1] -> {BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524} => C:\Program Files\Microsoft OneDrive\23.221.1024.0002\FileSyncShell64.dll [2023-11-13] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive2] -> {5AB7172C-9C11-405C-8DD5-AF20F3606282} => C:\Program Files\Microsoft OneDrive\23.221.1024.0002\FileSyncShell64.dll [2023-11-13] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive3] -> {A78ED123-AB77-406B-9962-2A5D9D2F7F30} => C:\Program Files\Microsoft OneDrive\23.221.1024.0002\FileSyncShell64.dll [2023-11-13] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive4] -> {F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A} => C:\Program Files\Microsoft OneDrive\23.221.1024.0002\FileSyncShell64.dll [2023-11-13] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive5] -> {A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E} => C:\Program Files\Microsoft OneDrive\23.221.1024.0002\FileSyncShell64.dll [2023-11-13] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive6] -> {9AA2F32D-362A-42D9-9328-24A483E2CCC3} => C:\Program Files\Microsoft OneDrive\23.221.1024.0002\FileSyncShell64.dll [2023-11-13] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive7] -> {C5FF006E-2AE9-408C-B85B-2DFDD5449D9C} => C:\Program Files\Microsoft OneDrive\23.221.1024.0002\FileSyncShell64.dll [2023-11-13] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
ContextMenuHandlers1: [ FileSyncEx] -> {CB3D0F55-BC2C-4C1A-85ED-23ED75B5106B} => C:\Program Files\Microsoft OneDrive\23.221.1024.0002\FileSyncShell64.dll [2023-11-13] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
ContextMenuHandlers1: [FormatFactoryShell] -> {A3888923-CFD3-4A6B-89BF-08E6B95716E8} => C:\Program Files (x86)\FormatFactory\ShellEx_108.dll [2023-07-21] (Free Time) [Brak podpisu cyfrowego]
ContextMenuHandlers1: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll [2019-05-07] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers1-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext32.dll [2019-05-07] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers2: [DaemonShellExtDriveLite] -> {C06369D6-E77D-4626-9656-1256312BD576} => C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\dtshl64.dll [2022-09-28] (AVB Disc Soft, SIA -> Disc Soft Ltd)
ContextMenuHandlers3: [DaemonShellExtImageLite] -> {1D1B5D7B-0FC9-452E-902C-12BACD4FBC20} => C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\dtshl64.dll [2022-09-28] (AVB Disc Soft, SIA -> Disc Soft Ltd)
ContextMenuHandlers3: [MBAMShlExt] -> {57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3} => C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbshlext.dll [2023-09-27] (Malwarebytes Inc. -> Malwarebytes)
ContextMenuHandlers4: [ FileSyncEx] -> {CB3D0F55-BC2C-4C1A-85ED-23ED75B5106B} => C:\Program Files\Microsoft OneDrive\23.221.1024.0002\FileSyncShell64.dll [2023-11-13] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
ContextMenuHandlers4: [FormatFactoryShell] -> {A3888923-CFD3-4A6B-89BF-08E6B95716E8} => C:\Program Files (x86)\FormatFactory\ShellEx_108.dll [2023-07-21] (Free Time) [Brak podpisu cyfrowego]
ContextMenuHandlers5: [ FileSyncEx] -> {CB3D0F55-BC2C-4C1A-85ED-23ED75B5106B} => C:\Program Files\Microsoft OneDrive\23.221.1024.0002\FileSyncShell64.dll [2023-11-13] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
ContextMenuHandlers5: [Gadgets] -> {6B9228DA-9C15-419e-856C-19E768A13BDC} => -> Brak pliku
ContextMenuHandlers5: [NvCplDesktopContext] -> {3D1975AF-48C6-4f8e-A182-BE0E08FA86A9} => C:\WINDOWS\system32\nvshext.dll [2018-03-24] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
ContextMenuHandlers6: [MBAMShlExt] -> {57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3} => C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbshlext.dll [2023-09-27] (Malwarebytes Inc. -> Malwarebytes)
ContextMenuHandlers6: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll [2019-05-07] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers6-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext32.dll [2019-05-07] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)

==================== Codecs (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Drivers32: [VIDC.FPS1] => C:\Windows\system32\frapsv64.dll [105984 2019-08-30] (Beepa P/L) [Brak podpisu cyfrowego]
HKLM\...\Drivers32: [VIDC.FPS1] => C:\Windows\SysWOW64\frapsvid.dll [94208 2019-08-30] (Beepa P/L) [Brak podpisu cyfrowego]

==================== Skróty & WMI ========================

(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)

WMI:subscription\__FilterToConsumerBinding->CommandLineEventConsumer.Name=\"BVTConsumer\"",Filter="__EventFilter.Name=\"BVTFilter\"::
WMI:subscription\__EventFilter->BVTFilter::[Query => SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99]
WMI:subscription\CommandLineEventConsumer->BVTConsumer::[CommandLineTemplate => cscript KernCap.vbs][WorkingDirectory => C:\\tools\\kernrate]
ShortcutWithArgument: C:\Users\Druss\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Aplikacje Chrome\Arkusze.lnk -> C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome_proxy.exe (Google LLC) -> --profile-directory=Default --app-id=fhihpiojkbmbpdjeoajapmgkhlnakfjf
ShortcutWithArgument: C:\Users\Druss\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Aplikacje Chrome\Dokumenty.lnk -> C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome_proxy.exe (Google LLC) -> --profile-directory=Default --app-id=mpnpojknpmmopombnjdcgaaiekajbnjb
ShortcutWithArgument: C:\Users\Druss\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Aplikacje Chrome\Dysk Google.lnk -> C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome_proxy.exe (Google LLC) -> --profile-directory=Default --app-id=aghbiahbpaijignceidepookljebhfak
ShortcutWithArgument: C:\Users\Druss\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Aplikacje Chrome\Gmail.lnk -> C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome_proxy.exe (Google LLC) -> --profile-directory=Default --app-id=fmgjjmmmlfnkbppncabfkddbjimcfncm
ShortcutWithArgument: C:\Users\Druss\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Aplikacje Chrome\Prezentacje.lnk -> C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome_proxy.exe (Google LLC) -> --profile-directory=Default --app-id=kefjledonklijopmnomlcbpllchaibag
ShortcutWithArgument: C:\Users\Druss\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Aplikacje Chrome\YouTube.lnk -> C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome_proxy.exe (Google LLC) -> --profile-directory=Default --app-id=agimnkijcaahngcdmfeangaknmldooml

==================== Załadowane moduły (filtrowane) =============

2021-04-14 11:42 - 2005-07-18 12:43 - 000160256 _____ () [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files (x86)\MSI\Live Update\unrar.dll
2021-01-06 23:04 - 2011-05-13 16:53 - 000167936 ____N (Creative Technology Ltd) [Brak podpisu cyfrowego] [Plik w użyciu] C:\Program Files (x86)\Creative\THX TruStudio Pro\THXAudioCP\en-US\THXAudio.resources.dll
2021-01-06 23:04 - 2010-09-01 09:53 - 000237568 ____N (Creative Technology Ltd) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files (x86)\Creative\THX TruStudio Pro\THXAudioCP\CTLoadRs.dll
2021-01-06 23:04 - 2011-05-13 17:32 - 000197632 ____N (Creative Technology Ltd) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files (x86)\Creative\THX TruStudio Pro\THXAudioCP\THXLgcy.dll
2023-07-21 13:20 - 2023-07-21 13:20 - 000344064 _____ (Free Time) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files (x86)\FormatFactory\ShellEx_108.dll
2023-09-08 18:52 - 2023-11-16 19:13 - 000634880 _____ (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego] C:\WINDOWS\SYSTEM32\gameplatformservices.dll
2023-09-26 10:11 - 2018-03-24 00:05 - 000880024 _____ (NVIDIA Corporation PE Sign v2016 -> NVIDIA Corporation) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPI64.dll
2023-09-26 10:12 - 2018-03-24 00:05 - 000343728 _____ (NVIDIA Corporation PE Sign v2016 -> NVIDIA Corporation) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem\NvStereo\_nvstapisvr64.dll

==================== Alternate Data Streams (filtrowane) ========

==================== Tryb awaryjny (filtrowane) ==================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Wartość "AlternateShell" zostanie przywrócona.)

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\AeroadminService => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MBAMService => ""="Service"

==================== Powiązania plików (filtrowane) =================

==================== Internet Explorer (filtrowane) ==========

BHO: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll [2019-04-16] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\URLREDIR.DLL [2015-07-31] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
BHO: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL [2018-07-20] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
BHO-x32: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll [2019-04-17] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\URLREDIR.DLL [2015-07-31] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
BHO-x32: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL [2018-07-22] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler: mso-minsb.16 - {3459B272-CC19-4448-86C9-DDC3B4B2FAD3} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2019-03-12] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler-x32: mso-minsb.16 - {3459B272-CC19-4448-86C9-DDC3B4B2FAD3} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2019-03-12] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2019-03-12] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler-x32: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2019-03-12] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru.)

IE trusted site: HKU\S-1-5-21-2503187994-2676281761-2874965436-1000\...\localhost -> localhost
IE trusted site: HKU\S-1-5-21-2503187994-2676281761-2874965436-1000\...\webcompanion.com -> hxxp://webcompanion.com

==================== Hosts - zawartość: =========================

(Użycie dyrektywy Hosts: w fixlist spowoduje reset pliku Hosts.)

2009-07-14 03:34 - 2009-06-10 22:00 - 000000824 _____ C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

==================== Inne obszary ===========================

(Obecnie brak automatycznej naprawy dla tej sekcji.)

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment\\Path -> C:\Program Files (x86)\Intel\iCLS Client\;C:\Program Files\Intel\iCLS Client\;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;%SYSTEMROOT%\System32\OpenSSH\
HKU\S-1-5-21-2503187994-2676281761-2874965436-1000\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> c:\windows\web\wallpaper\windows\img0.jpg
DNS Servers: 192.168.0.1
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer => (SmartScreenEnabled: Off)
HKLM\software\microsoft\Windows\CurrentVersion\Telephony\Providers => ProviderFileName2 -> ndptsp.tsp (Brak pliku)
Zapora systemu Windows [funkcja włączona]

==================== MSCONFIG/TASK MANAGER - Wyłączone elementy ==

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.)

HKLM\...\StartupApproved\StartupFolder: => "Samsung Network PC Fax.lnk"
HKLM\...\StartupApproved\Run: => "THXCfg64"
HKLM\...\StartupApproved\Run: => "AdobeAAMUpdater-1.0"
HKLM\...\StartupApproved\Run32: => "Samsung PanelMgr"
HKLM\...\StartupApproved\Run32: => "SCX4623_Scan2Pc"
HKLM\...\StartupApproved\Run32: => "4623 Scan2PC"
HKLM\...\StartupApproved\Run32: => "PNAgent"
HKLM\...\StartupApproved\Run32: => "Live Update"
HKLM\...\StartupApproved\Run32: => "MSIRegister"
HKLM\...\StartupApproved\Run32: => "AdobeCS6ServiceManager"
HKU\S-1-5-21-2503187994-2676281761-2874965436-1000\...\StartupApproved\Run: => "DAEMON Tools Lite Automount"
HKU\S-1-5-21-2503187994-2676281761-2874965436-1000\...\StartupApproved\Run: => "OneDrive"
HKU\S-1-5-21-2503187994-2676281761-2874965436-1000\...\StartupApproved\Run: => "MicrosoftEdgeAutoLaunch_4983093CB0580587B0855B6622433E1D"
HKU\S-1-5-21-2503187994-2676281761-2874965436-1000\...\StartupApproved\Run: => "Web Companion"

==================== Reguły Zapory systemu Windows (filtrowane) ================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

FirewallRules: [UDP Query User{5881E80A-76C6-489E-9E84-893BF090F9C1}D:\gry\tonyhawksproskater\base\binaries\win64\thps12.exe] => (Allow) D:\gry\tonyhawksproskater\base\binaries\win64\thps12.exe (Activision Publishing Inc -> Activision Publishing Inc.)
FirewallRules: [TCP Query User{808D1AFD-8C77-4437-B90B-2376062966AD}D:\gry\tonyhawksproskater\base\binaries\win64\thps12.exe] => (Allow) D:\gry\tonyhawksproskater\base\binaries\win64\thps12.exe (Activision Publishing Inc -> Activision Publishing Inc.)
FirewallRules: [{BDDC3011-9C84-4C7B-B44E-7CE1DB846F7C}] => (Allow) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation -> Mozilla Corporation)
FirewallRules: [{BD9286A0-1888-4508-BAF2-CC6C94EF5776}] => (Allow) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation -> Mozilla Corporation)
FirewallRules: [TCP Query User{4E5A91B2-8675-42A9-A79A-F5DD9FD56238}D:\gry\diablo 3\diablo iii\x64\diablo iii64.exe] => (Allow) D:\gry\diablo 3\diablo iii\x64\diablo iii64.exe (Blizzard Entertainment, Inc. -> Blizzard Entertainment)
FirewallRules: [UDP Query User{9DB1A25C-97AD-4848-9B9A-2ABC1AE3CF39}D:\gry\diablo 3\diablo iii\x64\diablo iii64.exe] => (Allow) D:\gry\diablo 3\diablo iii\x64\diablo iii64.exe (Blizzard Entertainment, Inc. -> Blizzard Entertainment)
FirewallRules: [{59F8900E-4B27-4856-AD0E-202E7D41A674}] => (Allow) C:\Users\Druss\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe => Brak pliku
FirewallRules: [{D1B360BB-D3EC-4F32-8DF5-EE65BAC5532E}] => (Allow) C:\Users\Druss\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe => Brak pliku
FirewallRules: [{CCCFBAEC-436A-480E-AE1D-E75FDBAEFB65}] => (Allow) C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe (AVB Disc Soft, SIA -> Disc Soft Ltd)
FirewallRules: [{847327BB-2B89-4DE5-B113-DA4C7BB86542}] => (Allow) C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe (AVB Disc Soft, SIA -> Disc Soft Ltd)
FirewallRules: [{DFF882DD-8811-48B1-B816-09338BD07BB6}] => (Allow) C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\lync.exe (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{9AD74273-9D51-49A3-8F5F-A3B5AEC8108C}] => (Allow) C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\lync.exe (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{7CBF7D1D-4F95-42B7-9430-7040EB33894D}] => (Allow) C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\UcMapi.exe (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{65223794-5A1A-4E2E-80CA-63D5E5EFF22B}] => (Allow) C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\UcMapi.exe (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [TCP Query User{38A61102-52E3-44E6-BFDF-A58A15E2A130}D:\gry\paladins\binaries\win64\paladins.exe] => (Allow) D:\gry\paladins\binaries\win64\paladins.exe (Hirez Studios, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
FirewallRules: [UDP Query User{54B82F4A-4645-4F9F-85F0-EC03168FCE37}D:\gry\paladins\binaries\win64\paladins.exe] => (Allow) D:\gry\paladins\binaries\win64\paladins.exe (Hirez Studios, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
FirewallRules: [TCP Query User{A50AF27D-3CA1-4934-9187-EBC0AEBD596B}D:\gry\gtav\gta5.exe] => (Allow) D:\gry\gtav\gta5.exe (Rockstar Games, Inc. -> Rockstar Games)
FirewallRules: [UDP Query User{1CA1E523-157D-447B-B474-16113685E62F}D:\gry\gtav\gta5.exe] => (Allow) D:\gry\gtav\gta5.exe (Rockstar Games, Inc. -> Rockstar Games)
FirewallRules: [TCP Query User{D264ED21-9B93-4783-847D-A96775301EB6}D:\gry\magicthegathering\mtga.exe] => (Allow) D:\gry\magicthegathering\mtga.exe () [Brak podpisu cyfrowego]
FirewallRules: [UDP Query User{85B24AC2-1EC9-4FD4-8EC4-024878325B28}D:\gry\magicthegathering\mtga.exe] => (Allow) D:\gry\magicthegathering\mtga.exe () [Brak podpisu cyfrowego]
FirewallRules: [{4430DC86-FB66-4FC0-98DA-63F40D24C509}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\NvContainer.exe (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
FirewallRules: [{96239962-2B36-467A-9617-9294CCC341E3}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\NvContainer.exe (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
FirewallRules: [{6DFD1F56-DC4A-47CA-AF54-9755ED58E9F9}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamer.exe (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
FirewallRules: [{8FE14770-0CFC-450B-B39B-82F68A206401}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamer.exe (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
FirewallRules: [{7CAE75A8-7D3E-4977-9E27-33095B4F79E5}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
FirewallRules: [{BACA0A01-6415-44CC-9246-012AA146F7B3}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
FirewallRules: [{75C60426-F4ED-494E-BFD7-DFBFBCD903A4}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
FirewallRules: [{3EC92B6D-41D7-45B5-A9E6-895E007DEA6B}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
FirewallRules: [{86E24921-100F-40D1-8E56-C0F809FF0B3D}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamer.exe (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
FirewallRules: [{B1FE00E4-F1EE-477F-AE46-8EA7F47AFB05}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamer.exe (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
FirewallRules: [{BD193723-1AC4-4835-9B9D-1C1AA80A04B2}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\NapiProjekt\napisy.exe () [Brak podpisu cyfrowego]
FirewallRules: [{124BB5E1-FA6F-4696-AE31-F64D911AE66C}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\NapiProjekt\napisy.exe () [Brak podpisu cyfrowego]
FirewallRules: [{2C83303D-3DDC-4A3B-86D6-BCFA4A3CD726}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\FormatFactory\FormatFactory.exe (Free Time Software Technology Co., Ltd. -> Free Time Co., Ltd.)
FirewallRules: [TCP Query User{9EA8CD91-21A7-4104-BAC6-6DBC7A8BC833}C:\programdata\wargaming.net\gamecenter\wgc.exe] => (Allow) C:\programdata\wargaming.net\gamecenter\wgc.exe (Wargaming.net Limited -> Wargaming.net)
FirewallRules: [UDP Query User{C772AE98-5028-40F6-8181-08322ED09910}C:\programdata\wargaming.net\gamecenter\wgc.exe] => (Allow) C:\programdata\wargaming.net\gamecenter\wgc.exe (Wargaming.net Limited -> Wargaming.net)
FirewallRules: [TCP Query User{609267B9-AE3B-43FF-AAF2-F4B4C7E15E89}C:\programdata\wargaming.net\gamecenter\wgc.exe] => (Allow) C:\programdata\wargaming.net\gamecenter\wgc.exe (Wargaming.net Limited -> Wargaming.net)
FirewallRules: [UDP Query User{C3F9FD48-969E-4F5B-B1C2-E3581B6610F5}C:\programdata\wargaming.net\gamecenter\wgc.exe] => (Allow) C:\programdata\wargaming.net\gamecenter\wgc.exe (Wargaming.net Limited -> Wargaming.net)
FirewallRules: [{69A9BB7A-AEDA-4598-81CA-B034B5D1B9C9}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\FormatFactory\FormatFactory.exe (Free Time Software Technology Co., Ltd. -> Free Time Co., Ltd.)
FirewallRules: [TCP Query User{0D22C598-475A-4B46-9E1D-989C554C993B}C:\program files\videolan\vlc\vlc.exe] => (Allow) C:\program files\videolan\vlc\vlc.exe (VideoLAN -> VideoLAN)
FirewallRules: [UDP Query User{3191BA23-30A2-455F-A76C-79B8C794A3C1}C:\program files\videolan\vlc\vlc.exe] => (Allow) C:\program files\videolan\vlc\vlc.exe (VideoLAN -> VideoLAN)
FirewallRules: [TCP Query User{D422ACBE-B036-4691-9B74-942697EB0CB1}C:\program files (x86)\epic games\launcher\engine\binaries\win64\epicwebhelper.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\epic games\launcher\engine\binaries\win64\epicwebhelper.exe (Epic Games Inc. -> Epic Games, Inc.)
FirewallRules: [UDP Query User{9F6A21A7-4E24-48C1-BF47-3F086479ACB3}C:\program files (x86)\epic games\launcher\engine\binaries\win64\epicwebhelper.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\epic games\launcher\engine\binaries\win64\epicwebhelper.exe (Epic Games Inc. -> Epic Games, Inc.)
FirewallRules: [TCP Query User{1252C47B-2145-473F-AE4D-DF66D557D46F}C:\program files (x86)\dji product\dji assistant 2 for mavic\djiengine\djiservice.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\dji product\dji assistant 2 for mavic\djiengine\djiservice.exe => Brak pliku
FirewallRules: [UDP Query User{9AD2362E-3F60-4023-86D8-720B3B630DE7}C:\program files (x86)\dji product\dji assistant 2 for mavic\djiengine\djiservice.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\dji product\dji assistant 2 for mavic\djiengine\djiservice.exe => Brak pliku
FirewallRules: [TCP Query User{7E2B0C19-8CA4-4A14-8878-0DB36721C621}C:\program files (x86)\dji product\dji assistant 2 for mavic\djiengine\djiservicecore.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\dji product\dji assistant 2 for mavic\djiengine\djiservicecore.exe => Brak pliku
FirewallRules: [UDP Query User{0D29EA69-C423-420A-980E-FEB9B4BF556D}C:\program files (x86)\dji product\dji assistant 2 for mavic\djiengine\djiservicecore.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\dji product\dji assistant 2 for mavic\djiengine\djiservicecore.exe => Brak pliku
FirewallRules: [TCP Query User{DC99C95B-B6B7-4ADC-805C-FB6467D2EE0C}C:\program files (x86)\dji product\dji assistant 2\assistant\root.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\dji product\dji assistant 2\assistant\root.exe => Brak pliku
FirewallRules: [UDP Query User{CEF8B8A6-EB37-4526-AF46-6A0CC68C13F6}C:\program files (x86)\dji product\dji assistant 2\assistant\root.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\dji product\dji assistant 2\assistant\root.exe => Brak pliku
FirewallRules: [{92BE3536-7826-4B52-94C1-ACED886ED275}] => (Allow) C:\Program Files\TeamViewer\TeamViewer.exe (TeamViewer Germany GmbH -> TeamViewer Germany GmbH)
FirewallRules: [{010773E8-98C4-4E96-8037-2C296DAD2999}] => (Allow) C:\Program Files\TeamViewer\TeamViewer.exe (TeamViewer Germany GmbH -> TeamViewer Germany GmbH)
FirewallRules: [{73FB8B86-2497-45C5-A6AA-B5F0E93BFA5B}] => (Allow) C:\Program Files\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe (TeamViewer Germany GmbH -> TeamViewer Germany GmbH)
FirewallRules: [{205274C2-06FF-430A-9C62-51426A437B8E}] => (Allow) C:\Program Files\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe (TeamViewer Germany GmbH -> TeamViewer Germany GmbH)
FirewallRules: [{7C3912D7-17A1-4140-B662-F1B0DFBCDC41}] => (Allow) C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe (AVB Disc Soft, SIA -> Disc Soft Ltd)
FirewallRules: [{810CDCAD-FD5D-4926-8FD4-EB1ECE8B5A4C}] => (Allow) C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe (AVB Disc Soft, SIA -> Disc Soft Ltd)
FirewallRules: [TCP Query User{19E46A34-6CB3-40B3-B99B-9BC581DBB3BE}D:\gry\homm5\bin\h5_game.exe] => (Allow) D:\gry\homm5\bin\h5_game.exe () [Brak podpisu cyfrowego]
FirewallRules: [UDP Query User{DEB771E8-7E10-4C39-9F60-FEE8E0718AFC}D:\gry\homm5\bin\h5_game.exe] => (Allow) D:\gry\homm5\bin\h5_game.exe () [Brak podpisu cyfrowego]
FirewallRules: [{F883F947-25E8-4DF5-849D-0008E5169583}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\FormatFactory\FormatFactory.exe (Free Time Software Technology Co., Ltd. -> Free Time Co., Ltd.)
FirewallRules: [{7C3B51A2-10CD-43BF-A4F7-A01279FAFD32}] => (Allow) C:\Users\Druss\AppData\Local\Programs\Opera\97.0.4719.52\opera.exe => Brak pliku
FirewallRules: [{5EBF6A3B-A52D-473E-AC65-0D4B576FB3F7}] => (Allow) C:\Users\Druss\AppData\Local\Programs\Opera\98.0.4759.15\opera.exe => Brak pliku
FirewallRules: [TCP Query User{4E663E9C-0687-4946-B52A-2FA719810E2F}C:\program files (x86)\epic games\launcher\engine\binaries\win64\epicwebhelper.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\epic games\launcher\engine\binaries\win64\epicwebhelper.exe (Epic Games Inc. -> Epic Games, Inc.)
FirewallRules: [UDP Query User{C6317C6A-5788-46C1-A136-329DCE0837B8}C:\program files (x86)\epic games\launcher\engine\binaries\win64\epicwebhelper.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\epic games\launcher\engine\binaries\win64\epicwebhelper.exe (Epic Games Inc. -> Epic Games, Inc.)
FirewallRules: [TCP Query User{F044BE56-7BBB-4474-96F6-0B40E953BE34}D:\gry\gtav\gta5.exe] => (Allow) D:\gry\gtav\gta5.exe (Rockstar Games, Inc. -> Rockstar Games)
FirewallRules: [UDP Query User{41065697-2F36-4B85-93AC-494B91E5BFCB}D:\gry\gtav\gta5.exe] => (Allow) D:\gry\gtav\gta5.exe (Rockstar Games, Inc. -> Rockstar Games)
FirewallRules: [TCP Query User{DA011CBB-2B45-4769-856E-85A1BFE7C920}D:\gry\diablo 3\diablo iii\x64\diablo iii64.exe] => (Allow) D:\gry\diablo 3\diablo iii\x64\diablo iii64.exe (Blizzard Entertainment, Inc. -> Blizzard Entertainment)
FirewallRules: [UDP Query User{39C4D376-A9F0-4E0C-8D5A-8D96F93053A2}D:\gry\diablo 3\diablo iii\x64\diablo iii64.exe] => (Allow) D:\gry\diablo 3\diablo iii\x64\diablo iii64.exe (Blizzard Entertainment, Inc. -> Blizzard Entertainment)
FirewallRules: [{EC64B683-7262-487D-8352-C44D6F7C5DE9}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Iriun Webcam\IriunWebcam.exe (IriunWebcam) [Brak podpisu cyfrowego]
FirewallRules: [TCP Query User{37763A44-38B5-4C9D-BD7A-E71BFCD0621A}D:\twitch\twitch studio\bin\twitchstudioagent.exe] => (Allow) D:\twitch\twitch studio\bin\twitchstudioagent.exe (Twitch Interactive, Inc. -> )
FirewallRules: [UDP Query User{A624BAC1-0A18-4ABA-8B93-72247F713B68}D:\twitch\twitch studio\bin\twitchstudioagent.exe] => (Allow) D:\twitch\twitch studio\bin\twitchstudioagent.exe (Twitch Interactive, Inc. -> )
FirewallRules: [{98DA3DE7-23CA-4268-A6E7-C030844D1444}] => (Block) D:\twitch\twitch studio\bin\twitchstudioagent.exe (Twitch Interactive, Inc. -> )
FirewallRules: [{C3FF3516-2D5A-43BD-AECE-FF1655203171}] => (Block) D:\twitch\twitch studio\bin\twitchstudioagent.exe (Twitch Interactive, Inc. -> )
FirewallRules: [TCP Query User{472898FB-CD3F-476A-89FE-B97060FAFA20}C:\program files\mozilla firefox\firefox.exe] => (Allow) C:\program files\mozilla firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation -> Mozilla Corporation)
FirewallRules: [UDP Query User{44BF28D7-9C9F-46F3-80E2-6F162F8AEB45}C:\program files\mozilla firefox\firefox.exe] => (Allow) C:\program files\mozilla firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation -> Mozilla Corporation)
FirewallRules: [{F253F89E-EB14-40C0-A1B8-47F22A4B6EF7}] => (Allow) C:\Users\Druss\Desktop\RATHOME.exe (AeroAdmin LLC -> AeroAdmin LLC)
FirewallRules: [{CAEB91E9-215F-4FC1-B7F8-AA5C2AF45053}] => (Allow) C:\Users\Druss\Desktop\RATHOME.exe (AeroAdmin LLC -> AeroAdmin LLC)
FirewallRules: [TCP Query User{B9E3C4B1-AF08-4189-BAAA-1739BF0D3C00}C:\program files (x86)\dji product\dji assistant 2 (consumer drones series)\djiengine\djiservice.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\dji product\dji assistant 2 (consumer drones series)\djiengine\djiservice.exe (Shanghai Feilai Information Technology Co., Ltd. -> )
FirewallRules: [UDP Query User{25D03161-2830-4777-9319-2D630F1B4B0E}C:\program files (x86)\dji product\dji assistant 2 (consumer drones series)\djiengine\djiservice.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\dji product\dji assistant 2 (consumer drones series)\djiengine\djiservice.exe (Shanghai Feilai Information Technology Co., Ltd. -> )
FirewallRules: [TCP Query User{0B898F8B-AE43-43EF-A8E6-EC3E4D1152C9}C:\program files (x86)\dji product\dji assistant 2 (consumer drones series)\djiengine\djiservicecore.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\dji product\dji assistant 2 (consumer drones series)\djiengine\djiservicecore.exe (Shanghai Feilai Information Technology Co., Ltd. -> )
FirewallRules: [UDP Query User{2C6F8958-7293-480F-BFD6-BBC28EB39FE0}C:\program files (x86)\dji product\dji assistant 2 (consumer drones series)\djiengine\djiservicecore.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\dji product\dji assistant 2 (consumer drones series)\djiengine\djiservicecore.exe (Shanghai Feilai Information Technology Co., Ltd. -> )
FirewallRules: [TCP Query User{98D2118B-AADF-4D82-859C-EB37C5B803F2}C:\program files (x86)\dji product\dji assistant 2 (consumer drones series)\djiengine\visionstarter2.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\dji product\dji assistant 2 (consumer drones series)\djiengine\visionstarter2.exe (Shanghai Feilai Information Technology Co., Ltd. -> )
FirewallRules: [UDP Query User{8EEB999E-093C-4F63-95D2-E3E3FE129C2C}C:\program files (x86)\dji product\dji assistant 2 (consumer drones series)\djiengine\visionstarter2.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\dji product\dji assistant 2 (consumer drones series)\djiengine\visionstarter2.exe (Shanghai Feilai Information Technology Co., Ltd. -> )
FirewallRules: [TCP Query User{4BCDB133-6926-481A-B026-88DBCF44B1B0}C:\program files\openshot video editor\openshot-qt.exe] => (Allow) C:\program files\openshot video editor\openshot-qt.exe (OpenShot Studios, LLC) [Brak podpisu cyfrowego]
FirewallRules: [UDP Query User{6B49E06A-2FCA-4854-B8B1-FFF97920DDE4}C:\program files\openshot video editor\openshot-qt.exe] => (Allow) C:\program files\openshot video editor\openshot-qt.exe (OpenShot Studios, LLC) [Brak podpisu cyfrowego]
FirewallRules: [{5C08BBD7-1119-4AE2-88AD-A83826E27533}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\FormatFactory\FormatFactory.exe (Free Time Software Technology Co., Ltd. -> Free Time Co., Ltd.)
FirewallRules: [{F91735BB-4D28-42A2-AB89-ADC80EE59406}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\119.0.2151.58\msedgewebview2.exe (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{D9E852D9-5082-49AB-8409-2388EAA0518D}] => (Allow) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC -> Google LLC)
FirewallRules: [{C08204B8-15C9-49AD-98C2-0EF85F52ADB8}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\FormatFactory\FormatFactory.exe (Free Time Software Technology Co., Ltd. -> Free Time Co., Ltd.)

==================== Punkty Przywracania systemu =========================

08-11-2023 19:07:54 Scheduled Checkpoint
16-11-2023 19:47:15 Windows Modules Installer
17-11-2023 17:54:08 Windows Modules Installer
17-11-2023 18:10:51 Windows Modules Installer

==================== Wadliwe urządzenia w Menedżerze urządzeń ============

Name: Nieznane urządzenie USB (link w trybie zgodności)
Description: Nieznane urządzenie USB (link w trybie zgodności)
Class Guid: {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}
Manufacturer: (Standardowy kontroler hosta USB)
Service: 
Problem: : Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43)
Resolution: One of the drivers controlling the device notified the operating system that the device failed in some manner. For more information about how to diagnose the problem, see the hardware documentation. 


==================== Błędy w Dzienniku zdarzeń: ========================

Dziennik Aplikacja:
==================
Error: (11/18/2023 09:47:27 PM) (Source: Office 2016 Licensing Service) (EventID: 0) (User: )
Description: Event-ID 0

Error: (11/17/2023 11:09:15 PM) (Source: ESENT) (EventID: 455) (User: )
Description: svchost (5556,R,98) TILEREPOSITORYS-1-5-18: Wystąpił błąd -1023 (0xfffffc01) podczas otwierania pliku dziennika C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\TileDataLayer\Database\EDB.log.

Error: (11/17/2023 08:29:55 PM) (Source: ESENT) (EventID: 455) (User: )
Description: svchost (7436,R,98) TILEREPOSITORYS-1-5-18: Wystąpił błąd -1023 (0xfffffc01) podczas otwierania pliku dziennika C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\TileDataLayer\Database\EDB.log.

Error: (11/17/2023 08:04:54 PM) (Source: ESENT) (EventID: 455) (User: )
Description: svchost (6664,R,98) TILEREPOSITORYS-1-5-18: Wystąpił błąd -1023 (0xfffffc01) podczas otwierania pliku dziennika C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\TileDataLayer\Database\EDB.log.

Error: (11/17/2023 07:54:53 PM) (Source: ESENT) (EventID: 455) (User: )
Description: svchost (18072,R,98) TILEREPOSITORYS-1-5-18: Wystąpił błąd -1023 (0xfffffc01) podczas otwierania pliku dziennika C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\TileDataLayer\Database\EDB.log.

Error: (11/17/2023 07:39:53 PM) (Source: ESENT) (EventID: 455) (User: )
Description: svchost (18612,R,98) TILEREPOSITORYS-1-5-18: Wystąpił błąd -1023 (0xfffffc01) podczas otwierania pliku dziennika C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\TileDataLayer\Database\EDB.log.

Error: (11/17/2023 07:29:53 PM) (Source: ESENT) (EventID: 455) (User: )
Description: svchost (12728,R,98) TILEREPOSITORYS-1-5-18: Wystąpił błąd -1023 (0xfffffc01) podczas otwierania pliku dziennika C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\TileDataLayer\Database\EDB.log.

Error: (11/17/2023 06:05:45 PM) (Source: Office 2016 Licensing Service) (EventID: 0) (User: )
Description: Event-ID 0


Dziennik System:
=============
Error: (11/17/2023 10:47:18 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: Nie można uruchomić usługi SSPORT z powodu następującego błędu: 
Nie można odnaleźć określonego pliku.

Error: (11/17/2023 10:47:07 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: Nie można uruchomić usługi AvastWscReporter z powodu następującego błędu: 
Nie można odnaleźć określonego pliku.

Error: (11/17/2023 08:55:01 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7043) (User: )
Description: Usługa Update Orchestrator Service nie została poprawnie zamknięta po odebraniu kodu sterującego przed zamknięciem.

Error: (11/17/2023 08:48:25 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: Nie można uruchomić usługi SSPORT z powodu następującego błędu: 
Nie można odnaleźć określonego pliku.

Error: (11/17/2023 08:48:12 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: Nie można uruchomić usługi AvastWscReporter z powodu następującego błędu: 
Nie można odnaleźć określonego pliku.

Error: (11/16/2023 08:01:58 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10010) (User: Druss-PC)
Description: Serwer Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_10.0.19041.3570_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy!App.AppXwdz8g2fxr36xz0tdtagygnvemf85s7gg.mca nie zarejestrował się w modelu DCOM w wymaganym czasie.

Error: (11/16/2023 07:50:54 PM) (Source: Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient) (EventID: 20) (User: NT AUTHORITY)
Description: Instalacja nie powiodła się: system Windows nie mógł zainstalować następującej aktualizacji, ponieważ wystąpił błąd 0x80073d02: 9NMPJ99VJBWV-Microsoft.YourPhone.

Error: (11/16/2023 07:13:30 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10005) (User: NT AUTHORITY)
Description: Model DCOM odebrał błąd 87 podczas próby uruchomienia usługi GamingServices z argumentami Unavailable w celu uruchomienia serwera:
{3E8C9ABE-9226-4609-BF5B-60288A391DEE}


Windows Defender:
================
Date: 2023-11-14 19:38:37
Description: 
Skanowanie produktu Microsoft Defender Antivirus zostało zatrzymane przed ukończeniem.
Identyfikator skanowania: {68E32D7F-3E96-4D9D-AAEC-F1D5F7B58BC5}
Typ skanowania: Antimalware
Parametry skanowania: Quick Scan
Użytkownik: NT AUTHORITY\SYSTEM

Date: 2023-11-13 19:44:47
Description: 
Skanowanie produktu Microsoft Defender Antivirus zostało zatrzymane przed ukończeniem.
Identyfikator skanowania: {378B6B96-1246-4D38-93CC-00DDEAEE2220}
Typ skanowania: Antimalware
Parametry skanowania: Quick Scan
Użytkownik: NT AUTHORITY\SYSTEM

Date: 2023-11-13 17:14:04
Description: 
Skanowanie produktu Microsoft Defender Antivirus zostało zatrzymane przed ukończeniem.
Identyfikator skanowania: {E3C66E24-F07E-4DA7-A215-669B7C7B207E}
Typ skanowania: Antimalware
Parametry skanowania: Quick Scan
Użytkownik: NT AUTHORITY\SYSTEM

Date: 2023-11-10 20:48:53
Description: 
Skanowanie produktu Microsoft Defender Antivirus zostało zatrzymane przed ukończeniem.
Identyfikator skanowania: {D6DC62B0-77CE-411F-8140-AD637DCF9D2B}
Typ skanowania: Antimalware
Parametry skanowania: Quick Scan
Użytkownik: NT AUTHORITY\SYSTEM

Date: 2023-11-09 17:46:02
Description: 
Skanowanie produktu Microsoft Defender Antivirus zostało zatrzymane przed ukończeniem.
Identyfikator skanowania: {EDE000CB-0BD3-493D-87F5-2CE9C183C265}
Typ skanowania: Antimalware
Parametry skanowania: Quick Scan
Użytkownik: NT AUTHORITY\SYSTEM
Event[0]:

Date: 2023-04-04 17:19:19
Description: 
Produkt Microsoft Defender Antivirus napotkał błąd podczas próby aktualizacji analizy zabezpieczeń.
Nowa wersja analizy zabezpieczeń: 
Poprzednia wersja analizy zabezpieczeń: 1.385.1937.0
Źródło aktualizacji: Microsoft Update Server
Typ analizy zabezpieczeń: AntiVirus
Typ aktualizacji: Full
Użytkownik: NT AUTHORITY\SYSTEM
Bieżąca wersja aparatu: 
Poprzednia wersja aparatu: 1.1.20100.6
Kod błędu: 0x80240438
Opis błędu: An unexpected problem occurred while checking for updates. For information on installing or troubleshooting updates, see Help and Support. 

Date: 2023-03-16 05:37:58
Description: 
Produkt Microsoft Defender Antivirus napotkał błąd krytyczny podczas podejmowania akcji względem złośliwego oprogramowania lub innego potencjalnie niechcianego oprogramowania.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Worm:Win32/Sfone&threatid=2147749225&enterprise=0
Nazwa: Worm:Win32/Sfone
Identyfikator: 2147749225
Ważność: Severe
Kategoria: Worm
Ścieżka: containerfile:_D:\Instalki\Microsoft Windows 10 AIO 6 in 1 RTM + Re-Loader Activator 1.3 Final Multilanguage\More win 10 activators here.tgz; file:_D:\Instalki\Microsoft Windows 10 AIO 6 in 1 RTM + Re-Loader Activator 1.3 Final Multilanguage\More win 10 activators here.tgz->(GZip)->(BAT_PREPROC)->More win 10 activators here/~Get Your Software Here/Activation/Microsoft Toolkit.exe
Pochodzenie wykrycia: Local machine
Typ wykrycia: Concrete
Źródło wykrycia: User
Użytkownik: Druss-PC\Druss
Nazwa procesu: Unknown
Akcja: Remove
Stan akcji: No additional actions required
Kod błędu: 0x8007054f
Opis błędu: An internal error occurred. 
Wersja analizy zabezpieczeń: AV: 1.385.98.0, AS: 1.385.98.0, NIS: 1.385.98.0
Wersja aparatu: AM: 1.1.20100.6, NIS: 1.1.20100.6

CodeIntegrity:
===============
Date: 2023-11-07 18:02:58
Description: 
Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume2\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.23100.2009-0\MsMpEng.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE16\MSOXMLMF.DLL that did not meet the Custom 3 / Antimalware signing level requirements.

Date: 2023-10-12 17:02:06
Description: 
Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume2\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.23090.2008-0\MsMpEng.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE16\MSOXMLMF.DLL that did not meet the Custom 3 / Antimalware signing level requirements.

Date: 2023-09-27 14:28:29
Description: 
Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume2\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.23080.2006-0\MsMpEng.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE16\MSOXMLMF.DLL that did not meet the Custom 3 / Antimalware signing level requirements.

Date: 2023-09-27 09:53:01
Description: 
Windows blocked file \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\scrobj.dll which has been disallowed for protected processes.


==================== Statystyki pamięci =========================== 

BIOS: American Megatrends Inc. V1.19 08/01/2012
Płyta główna: MSI P67A-C45 (MS-7673)
Procesor: Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz
Procent pamięci w użyciu: 23%
Całkowita pamięć fizyczna: 20450.11 MB
Dostępna pamięć fizyczna: 15544.78 MB
Całkowita pamięć wirtualna: 40930.11 MB
Dostępna pamięć wirtualna: 35452.2 MB

==================== Dyski ================================

Drive c: () (Fixed) (Total:243.5 GB) (Free:118.97 GB) (Model: WDC WD10EZEX-08WN4A0 ATA Device) NTFS
Drive d: () (Fixed) (Total:687.37 GB) (Free:324.26 GB) (Model: WDC WD10EZEX-08WN4A0 ATA Device) NTFS

\\?\Volume{30d28c9a-fc1b-11e9-bf44-806e6f6e6963}\ (System Reserved) (Fixed) (Total:0.1 GB) (Free:0.06 GB) NTFS
\\?\Volume{93129fa7-0000-0000-0000-40e63c000000}\ () (Fixed) (Total:0.54 GB) (Free:0.08 GB) NTFS

==================== MBR & Tablica partycji ====================

==========================================================
Disk: 0 (MBR Code: Windows 7/8/10) (Size: 931.5 GB) (Disk ID: 93129FA7)
Partition 1: (Active) - (Size=100 MB) - (Type=07 NTFS)
Partition 2: (Not Active) - (Size=243.5 GB) - (Type=07 NTFS)
Partition 3: (Not Active) - (Size=555 MB) - (Type=27)
Partition 4: (Not Active) - (Size=687.4 GB) - (Type=07 NTFS)

==================== Koniec Addition.txt =======================
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM