avatar
Untitled

Guest 251 10th Jan, 2024

MARKUP 2.56 KB
                      
             -- config

local pvp = false
local Spells = {
  {name = "utito tempo", cast = true, amount = 1, distance = 1, safe = true, buffSpell = true, manaCost = 290, level = 60},
  {name = "exori gran", cast = true, amount = 1, distance = 1, manaCost = 20, level = 90},
}macro(500, "EK Spell Rotation", function()
  local isSafe = true;
  local target = g_game.getAttackingCreature()
  local direct
  local whitelistMonsters = {"Emberwing", "Skullfrost", "Groovebeast", "Thundergiant"}

if not g_game.isAttacking() then
  return
end

if player:getPosition().z == target:getPosition().z then
  if player:getPosition().x > target:getPosition().x then direct = 3 -- west
  elseif player:getPosition().x < target:getPosition().x then direct = 1 -- east
  elseif player:getPosition().y > target:getPosition().y then direct = 0 -- north
  elseif player:getPosition().y < target:getPosition().y then direct = 2 -- south
  end
end

for _, spell in ipairs(Spells) do
  local specAmount = 0
  for i,mob in ipairs(getSpectators()) do
    if (getDistanceBetween(player:getPosition(), mob:getPosition()) <= spell.distance and mob:isMonster()) then
      if table.find(whitelistMonsters, mob:getName()) then
        specAmount = specAmount
      else
        specAmount = specAmount + 1
      end
    end
    if (mob:isPlayer() and player:getName() ~= mob:getName()) then
      isSafe = false;
    end
  end

  if (spell.cast) and (specAmount >= spell.amount) and (mana() >= spell.manaCost) and (lvl() >= spell.level) then
    if not spell.buffSpell or not hasPartyBuff() then
      if pvp then
        if isSafe then
          if player:getDirection() ~= direct and (getDistanceBetween(player:getPosition(), target:getPosition()) <= spell.distance) and spell.turning then
            turn(direct) 
          end
          say(spell.name)
       elseif not isSafe and spell.safe then
          say(spell.name)     
        end
      else
        if player:getDirection() ~= direct and (getDistanceBetween(player:getPosition(), target:getPosition()) <= spell.distance) and spell.turning then
          turn(direct) 
        end
        say(spell.name)
      end
    end
  end
end

end)
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM