avatar
Untitled

Guest 82 5th Jul, 2024

MARKUP 3.63 KB
                      
             // ==UserScript==
// @name     Gargonem - dodatki Priweejta
// @namespace  http://tampermonkey.net/
// @version   0.3
// @description Zestaw dodatków do nowego i starego interfejsu w grze Margonem
// @author    Priw8
// @match    https://*.margonem.pl/
// @exclude   https://www.margonem.pl/
// @icon     https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain=margonem.pl
// @grant    GM_setValue
// @grant    GM_getValue
// @grant    GM_deleteValue
// @grant    unsafeWindow
// ==/UserScript==

!function() {
  const window = unsafeWindow;

  const gargonemMainSrc = "https://priw8.com/margo/gargonem/dist/main.js";

  /** @type {string[]} */
  const scriptsToLoad = [gargonemMainSrc];
  const gmPrivilegedScripts = [gargonemMainSrc];

  const InterfaceKind = {
    NEW: 0,
    OLD: 1
  };
  
  /** @returns {number} */
  function getInterfaceKind() {
    return typeof window.Engine == "undefined" ? InterfaceKind.OLD : InterfaceKind.NEW;
  }

  const interfaceKind = getInterfaceKind();

  const cachedScriptMaxLifetime = 12 * 60 * 60; // 12 hours
  function getScriptVersion() {
    const lastUpdateCheck = Number(GM_getValue(`_loaderLastUpdateCheck`, "0"));
    const ts = Math.floor(new Date().getTime() / 1000);
    if (lastUpdateCheck + cachedScriptMaxLifetime < ts) {
      GM_setValue(`_loaderLastUpdateCheck`, ts.toString());
      return ts;
    } else {
      return lastUpdateCheck;
    }
  }

  const scriptVersion = getScriptVersion();

  /** @param src {string} */
  function loadScript(src) {
    const $script = window.document.createElement("script");
    if (gmPrivilegedScripts.includes(src)) {
      $script.GM_setValue = GM_setValue;
      $script.GM_getValue = GM_getValue;
      $script.GM_deleteValue = GM_deleteValue;
      $script.gargonem = true;
      $script.addScript = addScript;
    }
    $script.src = `${src}?v=${scriptVersion}`;
    return new Promise((resolve, reject) => {
      $script.addEventListener("load", resolve);
      $script.addEventListener("error", reject);
      window.document.head.appendChild($script);
    });
  }

  /** @param src {string} */
  function addScript(src) {
    scriptsToLoad.push(src);
  }

  let overwrittenFunction = null;
  let overwrittenFunctionThis = null;
  let overwrittenFunctionArgs = null;
  let wasOverwrittenFunctionCalled = false;
  function beginLoading() {
    // Block game loading until all scripts are loaded
    if (interfaceKind == InterfaceKind.OLD) {
      overwrittenFunction = window.startGame;
      window.startGame = function() {
        wasOverwrittenFunctionCalled = true;
        overwrittenFunctionThis = this;
        overwrittenFunctionArgs = arguments;
      }
    } else {
      overwrittenFunction = window.Engine.communication.startCallInitAfterRecivedAddons;
      window.Engine.communication.startCallInitAfterRecivedAddons = function() {
        wasOverwrittenFunctionCalled = true;
        overwrittenFunctionThis = this;
        overwrittenFunctionArgs = arguments;
      }
    }

    loadBatch();
  }

  function endLoading() {
    if (interfaceKind == InterfaceKind.OLD) {
... (Pozostałe wiersze: 28)
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM