If you like this site and you like coffee, why not buy me one. Because I love it

Click to buy coffe
avatar
Untitled

Guest 45 13th Sep, 2022

MARKUP 1.42 KB
                      
             TEMPLATE = app
CONFIG += console c++11
CONFIG -= app_bundle
CONFIG -= qt

CONFIG+= static
QMAKE_LFLAGS += -static-libgcc

OBJECTS_DIR = ./Binary/Obj

win32{
  DESTDIR = ./Binary/win/
  INCLUDEPATH += C:/Lib/SFML-2.5.1/include
  DEPENDPATH += C:/Lib/SFML-2.5.1/include
  INCLUDEPATH += ./inc
  LIBS += -LC:/Lib/SFML-2.5.1/lib
  LIBS += -LC:/Lib/SFML-2.5.1/bin
  CONFIG(release, debug|release): LIBS += -lsfml-audio-s -lsfml-graphics-s -lsfml-main-s -lsfml-network-s -lsfml-window-s -lsfml-system-s
  CONFIG(debug, debug|release): LIBS += -lsfml-audio-s-d -lsfml-graphics-s-d -lsfml-main-s-d -lsfml-network-s-d -lsfml-window-s-d -lsfml-system-s-d
}

unix{
  DESTDIR = ./Binary/unix
  INCLUDEPATH += ./inc
  LIBS += -lsfml-audio
  LIBS += -lsfml-graphics
  LIBS += -lsfml-network
  LIBS += -lsfml-window
  LIBS += -lsfml-system
}

SOURCES += \
  src/gamebounds.cpp \
  src/Gui/gameview.cpp \
  src/Gui/settingsmenu.cpp \
  src/Gui/mainmenu.cpp \
  src/Gui/graphicInterface.cpp \
  src/main.cpp \
  src/Gui/view.cpp \
  src/Gui/text.cpp \
  src/player.cpp \
  src/rectangleobject.cpp

HEADERS += \
  inc/gamebounds.h \
  inc/Gui/gameview.h \
  inc/Gui/graphicInterface.h \
  inc/Gui/view.h \
  inc/Gui/mainmenu.h \
  inc/Gui/text.h \
  inc/Gui/settingsmenu.h \
  inc/player.h \
  inc/rectangleobject.h
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM