avatar
Untitled

Guest 94 13th May, 2024

MARKUP 2.01 KB
                      
             import pandas as pd
import numpy as np


data = pd.read_csv('car.data',header=None)

X = data.iloc[:,:-1].values
Y = data.iloc[:,-1].values
  
class Bayes:
  def __init__(self):
    self.prob_Y = {}
    self.prob_con = {}
    self.gaussians = {}
    
  def fit(self,X,Y):
    klasy =np.unique(Y)
    self.klasy = klasy
    self.prob_Y = {}
    for klasa in klasy:
      self.prob_Y[klasa] = X[klasa == Y]/len(X)

    #prawdopodobienstwo warunkowe
    for kl in klasy:
      lista_dla_klasy = []
      for at in range(X.shape[1]):
        uniques = np.unique(X[Y == kl][:,at])
        sl = {}
        for u in uniques:
          sl[u] = sum((X[Y == kl][:,at] == u)/len(X[Y == kl]))
        lista_dla_klasy.append(sl)
      self.prob_con[kl] = lista_dla_klasy  
    
    #gauss
    for kl in klasy:
      means = np.mean(X[Y==kl],axis = 0)
      stds = np.std(X[Y==kl],axis = 0)
      self.gaussians[kl] = [(means[i],stds[i]) for i in range(len(means))]

  def predict(self, tab_X):
    y_hat = []
    for x in tab_X:
      wskazniki_dla_klas = np.array(np.array(list(self.prob_Y.items()))[:,1], dtype=float)
      for klasa in range(len(self.klasy)):
        for idw, wartosc in enumerate(x):
          if isinstance(wartosc,(int,float)):
            mean,std = self.gaussians[self.klasy[klasa]][idw]
            wskazniki_dla_klas[klasa] *= (1 / (np.sqrt(2 * np.pi) * std)) * np.exp(-((wartosc - mean) ** 2) / (2 * std ** 2))
          else:
            wskazniki_dla_klas[klasa] *= self.prob_con[self.klasy[klasa]][idw][wartosc]
          
      y_hat.append(self.klasy[np.argmax(wskazniki_dla_klas)])
    return y_hat
 
  
  def evaluate(self,X,Y):
    return sum(self.predict(X) == Y)/len(Y)
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM