avatar
Untitled

Guest 153 24th May, 2023

MARKUP 0.53 KB
                      
             library ieee;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity zadanie2wer2 is
  Port (
    input : in std_logic_vector(5 downto 0);
    output : out std_logic
  );
end zadanie2wer2;


architecture zadanie2wer2 of zadanie2wer2 is
begin
  process(input)
    variable temp : std_logic;
  begin
    temp := '1'; 
    
  
    for i in input'range loop
      temp := temp and not input(i); 
    end loop;
    
    output <=temp; 
    
  end process;
end zadanie2wer2;
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM